söndag 25 juli 2021

Vargen (Ormen) kommer! eller Äntligen stod djävulen i predikstolen?

Påskvänner!

Idag ropar Jesus i dagens evangelium: Vargen kommer! (Var så säkra). Och Fan går nu verkligen på torra land. Både socialdemokrater och liberaler lovar nu t ex kämpa i kyrkomötet för att alla präster ska måsta viga även två karlar till ett kyrkligt-kristet äktenskap. För dessa bockar i örtagården (eller elefanter i porslinsbutiken om en ska vara snäll) är de största villolärarna och största ulvarna i fårakläder 1) de som vill att bara män ska vigas till präster och 2) de som vill att bara 1 man plus 1 kvinna ska få vigas till äktenskap i kyrkan eller 3) de som låter andra göra hur de vill men själva gått ut med att de bara viger 1 man plus 1 kvinna till äktenskap.

Men i övrigt är det fritt fram. När det gäller det s k teologiska finliret, alltså. Hylla ormen och syndafallet. Dissa både Agnus Dei och hela offertanken bakom talet om Guds Lamm som borttager världens synder. Eller t o m - mirabile dictu! - dissa tron på Gud som en "från människan oberoende, självständigt handlande och skapande kosmisk makt." (Det icke-teistiska nätverket Kristen bortom Gud). Det är fritt fram att både kalla "biskop" John Shelby Spong till församlingen (trots 2 Joh 9-11) och att själv förkunna dravel som hans. (Även om Ulla Karlsson visst slutade som präst, oklart om hon tvingades eller blev less på att så många fortfarande ville tala om synd, skuld och slaktade lamm). Den enda adekvata reaktion jag sett kommer från den Missionsprovins som Svenska kyrkans ledning stött ifrån sig. Och svaret på Kyrkliga förbundets anmälan (1993) mot en morgonandakt i P1 som hyllade ormen och syndafallet blev att fria prästen ifråga men däremot (1994) porta alla Kyrkliga förbundets egna prästkandidater från prästvigning! Så ofattbart sjukt!

There is something rotten in the Church of Sweden. Jag återkommer med det brev jag i våras skickade till Karin Johannesson, och nu inför kyrkovalet skickat även till min namne biskop Andreas. Men jag frågar mej varför ingen vaken journalist, i vare sej sekulära eller kyrkliga medier, har tyckt att detta är "hot stuff" eller med andra ord en sensation. Är det för att ingen bryr sej, varken bland väljare i allmänhet eller bland kyrkfolk? För att vi ändå tycker ungefär som Spong eller Agnus Dei-dissarna, att "synen på korset som offret för världens synder är en barbarisk idé baserad på primitiva koncept. Därför måste den synen förkastas." 

Men hur kunde det INTE bli en sensation att kyrkan överger trons fundamenta? Hur kunde det INTE bli en sensation att politiska partier lyckats vända upp och ner på prästrekryteringen och stoppa klassiskt kristna evangelisk-lutherska kandidater och ersätta dem med liberalteologiska modernister a la Västerås stifts rebelliska tonåring. Och hur kunde EFS ledning de senaste 30 åren nästan helt stillatigande åse detta?

Ja, det är mycket en kan undra just på Åttonde söndagen efter trefaldighet. Ska bli skönt att fara till Brogården på kvällsgudstjänst i afton kl 18. Hemma sjunger jag återigen gamle Landstads bönepsalm för denna söndag (sjunger gärna modernare psalmer än denna, men symptomatiskt nog tycks det inte ha skrivits några nyare över just denna dags heliga evangelium): Gud, låt ditt ord i nåd få lyckas!Inga kommentarer: