torsdag 22 juli 2021

Thomas Kingos psalm om läroämbetet

Påskvänner!

Ärligt talat, kära lågkyrkliga påskvänner: hur ofta har vi sjungit sånger och böner som denna i Efs eller i Svenska kyrkan öht? Nu har vi fått det som vi har det, men det är inte för sent att vända om i glädje och tacka för de utsatta teologer som likt trogna läkare talar sanning om vårt tillstånd. Även när det inte gör dem direkt omtyckta. Nådens tid är ju inte slut. Inte ens det s k kyrkovalåret 2021. Så sjung med danske Kingo:


1. Guds kyrka, öppna nu din mun
och låt din lovsång klinga,
så att ditt tack ur hjärtats grund
du till din Gud kan bringa
för livets underbara ord,
för dopets bad och nådens bord,
låt sångens klocka ringa!

2. För att vi Herrens nåd ska se,
han lärare oss sänder.
Guds ord och sakramenten de
har fått i mun och händer
och med förmaning till envar
de för vår själ nu ansvar har,
så vi vår synd bekänner.

3. Det ämbetet så härligt är,
må vi dess kraft besanna
och dem som så oss tjänar här
i bön och godhet famna
och leva som Guds menighet
i samvetsfrid och enighet
och sist i himlen hamna.

4. Må Jesu glädje i oss bo
och bön i hjärtat brinna
så vi i oro och i ro
kan skäl till lovsång finna.
Må vi ej stå hans Ande mot,
men av allt hjärta tro hans ord
och så vårt väl besinna.

5. Ge oss, o Gud, din Ande god
så att vi noga prövar
vart lärdomsväder och med mod
i kamp för tron oss övar.
Hjälp oss i kärlek säga nej,
så vi med osund lära ej
din Ande mer bedrövar.

6. Må fridens Gud i kärlek, hopp
och tro oss samman binda,
så vi tillsammans i vårt lopp
kan livets krona vinna,
så ande, själ och kropp en dag,
fullkomliga till Guds behag,
kan saligheten finna!

Inga kommentarer: