måndag 10 maj 2021

Nu är Wivallius psalmförfattare!

Påskvänner!

Nu är Lars Svensson Wivallius, äventyraren från Vivalla, äntligen psalmförfattare enligt önskemål från framlidne biskopen i Växjö Jan Arvid Hellström! Wivallius´ Klagevisa över denna torra och kalla vår (1642) som inte alls är någon klagevisa utan en bönevisa och lovsång är nu förkortad till ungefär hälften och lätt bearbetad av undertecknad. 

Slit den med hälsan, gott folk! Vi sjöng delar av den under bönevandringen till Enångers gamla kyrka i förmiddags, och åtminstone jag blev glad av den! Wivallius har väl betraktats som en simpel äventyrare, men precis som Bellmans julpsalm ("Du gjorde väl du kom!") är denna både djupt känd och vacker. Ulf Bagges melodi är kongenial. Även de tallösa "Den signade dag"-koralerna går att använda.

Vilken är Efs roll i detta?

Påskvänner!
Undrar vad Efs´ roll har varit i detta? Inkl n´Georg Anderssons. 
Det intressanta är ju att det inte är artikelförfattaren Rune Imberg eller någon likasinnad som "avslöjat" socialdemokraternas kyrkopolitik, utan Jesper Bengtsson - som gillar den - inifrån! 
Men, som sagt, vilken är Efs´ roll i detta? 
När prästen Marianne Blom - som 1992 i en morgonandakt i radions P1 hyllat ormens teologi och syndafallet som en frigörelse, jfr Sabina Koijs betraktelse i Kyrkoalmanackan 2017 på 1 söndagen i fastan - år 1993 blev friad av Stockholms domkapitel med biskop em Stendahl som expertvittne. Medan Kyrkliga Förbundet, som anmält henne till domkapitlet, fr o m 1994 fick alla sina prästkandidater avstängda från alla möjligheter till prästvigning i Svenska kyrkan (några har sedan dess prästvigts i Lettland och inom Missionsprovinsen), reagerade Efs inte vad jag kan se?
Agne Nordlander och Anders Sjöberg lovade dock som biskopskandidater 1994 resp 2003 att prästviga såväl kvinnor som hög- och gammalkyrkliga. Men i socialdemokratisk kyrkopolitik har ingått att utmåla "kvinnoprästmotståndare" (även de i Elm-Bv, t ex dess verkligt evangelisk-lutherske missionsledare Daniel Ringdahl) som kyrkans värsta kättare. Och nu kräver även många inom S att alla prästkandidater ska vara villiga att viga två karlar till äktenskap, och därmed är det Efs´ tur att kallas till rakning. Vilket vi ju såg i Lule stift nyligen, där en biskop med Efs-bakgrund såg sej manad att av liknande skäl avkraga en (kvinnlig!) Efs-präst. Medan min namne stockholmsbiskopen vad jag sett ännu inte ens gjort något försök att avkraga kyrkoherden som öppet promotade det icke-teistiska nätverket "Kristen bortom Gud". 
Att en präst tror att Jesus kan ha ruttnat eller att hän tar avstånd från Agnus Dei och offertanken bakom "Guds Lamm som borttager världens synd", ja, t o m ifrågasätter Guds existens som "en från människan oberoende, självständigt handlande och skapande kosmisk makt", räknas alltså inte som något prästvigningshinder eller något avkragningsskäl. Socialdemokraterna kanske inte ens förstår varför sådan teologi ens är uppseendeväckande? Är partiet en elefant i porslinsbutiken? Eller bock i örtagård, som Fritiof Nilsson Piraterns berömda roman heter? (Nä, Centerpartiet är föga bättre och dessutom betydligt inkonsekventare, eftersom Centerpartiet trots allt brukar sjunga det fria företagandets lov).
Hur i hela fridens dagar kom vi dithän? Hade varit intressant med någon respons från n´Georg. Eller att få höra vad martyren Gudina Tumsa i Mekane Yesus-kyrkan (1929-79) som avrättades under det kommunistiska styret i Etiopien skulle ha sagt. Han skulle ALDRIG som K-G Hammar och Jesper Bengtsson ha satt den himmelska saligheten och det jordiska sociala ansvaret i motsats till varandra. Inte apostlarna heller. Inte Efs heller - eller? 

Carl-Henric om det digitala

Påskvänner!

Viktig poäng av Carl-Henric Jaktlund! Vi i Efs Hälsingland hade t ex ett fint bönemöte i går på Bönsöndagen kl 19.00 (med Hans Lindholm, Uppsala, som ledare), som troligen inte kunnat äga rum fysiskt - inte utan stora besvär och resor iaf - och som troligen blir kvar även efter pandemin (åtminstone känns det så just nu). Enkelt för nya människor att ansluta sej är det också.

fredag 7 maj 2021

Hur kan vi ge goda skäl för att tro på Gud?

Påskvänner!

En eloge till Thomas Persson och Hemmingsmarks EFS för den här enkla men tankeväckande videon. Vi kan inte bara titta på William Lane Craig (version för ungdomar här) utan behöver lära oss att kommunicera argumenten - inte bevisen men argumenten - alldeles själva i mötet med människor, alltifrån grannar till barn och ungdomar. (OBS allt som finns till behöver inte ha en orsak - Gud t ex - men allt som har en början måste ha det).


Det här är också mycket tänkvärt:

torsdag 6 maj 2021

Nöd 2021

Påskvänner!

Vi har nu möjlighet att swisha till 900 99 03 (bg samma nr) med meddelandet Nöd 2021 om vi utöver vanliga missionsinsatser vill ge en extra gåva till våra just nu särskilt pandemidrabbade vänner i Indien som vädjat om hjälp med bl a syrgas och sängplatser till sjukhuset i Padhar. Ev överskott går till annan nödhjälp, t ex bland  flyktingarna i Tigray.

tisdag 27 april 2021

John Stott 100 år idag

Påskvänner!

Han dog visserligen för några år sedan, men detta är ändå John Stotts födelsedag. Klistrar in en liten fågel till den ivrige fågelskådarens minne (ser ni vilken sort det är?):måndag 26 april 2021

Missionsdagar om Indien i sommar?

Påskvänner!

Börjar känna att om vi kan ha en missionsdag på Brogården i Njutånger i sommar - och restriktionerna alltså lättar - skulle det vara roligt att ha en med fokus på Indien. Vår nya diakon har varit där som hjälparbetare/missionär och det vore oerhört intressant att lära sej mer. Nu slår pandemin stenhårt mot miljardlandet, och vår systerkyrka har nyligen förlorat sin biskop Emmanuel i covid 19. Ora et labora.

lördag 24 april 2021

Rosenkranspsalmen

Påskvänner!

"Pröva allt, behåll det goda" manar aposteln oss. En del kristna, inte minst Efs-are, är skeptiska till hela radbands- och rosenkranskonceptet, och det kan man ju förstå när det blir lite för många "Ave Marior" (en biblisk hälsning i och för sig), jag använder hellre Jesusbönen enligt östlig-ortodox radbandstradition. När jag alls ber rosenkransen (det gör jag inte hela året, bara vissa tider, när jag behöver den hjälpen att varva ner).

Men själva upplägget, att med Maria meditera över vår Frälsares liv här på jorden, är ju så otroligt uppbyggligt! Inte minst sedan förrförre påven (Johannes Paulus II) till de glädje-, smärto- och ärorika mysterierna fogade "ljusets och livets mysterier" som handlar om Jesus´ liv fr o m dopet i Jordan t o m nattvardens instiftande (över bröllopet i Kana, bergspredikan - eller förkunnelsen av Guds rike i ord och handling - och förklaringsberget).

Kunde inte låta bli att göra en sång av rosenkransen för att dess 20 "frälsningsmysterier" (allmänt kända, men likafullt outgrundliga) lättare ska bli regelbundet begrundade också av oss "protestanter". Hoppas den kan bli till någon hjälp vid enskild eller gemensam andakt! Ja, att både den och "rosenkransen" får bli till hjälp att ofta, även i vardagen med dess sysslor eller resor, närmare betrakta vår Frälsare och hans liv och död för oss.

God helg! Jubilate!

19.35: OBS (om ni läst dagens inlägg tidigare): jag gjorde nu på kvällen psalmen fyraradig och delade in den i fyra delar utifrån den gruppering som rosenkransbedjarna brukar göra, med en grupp mysterier per dag, påven föreslog de glädjerika mysterierna måndagar och lördagar, ljusets och livets mysterier (det jag kallar "de himmelrika" mysterierna) på tisdagar, de smärtorika mysterierna på onsdagar och fredagar (traditionella fastedagar, jfr 5:2-metoden) och de ärorika mysterierna på torsdagar och söndagar, men det där står ju även romerska katoliker fritt. Dessutom hittade jag en så otroligt fin och passande tysk melodi, här insjungen till en fem strofer lång evangelisk/herrnhutisk sång (mycket passande - kan du tyska finner du extra uppbyggelse i den bakgrundstexten)!
De glädjerika mysterierna:

1. Låt oss med Maria betrakta
Jesus, som av Anden blev
avlad i en jungfrus sköte,
och om hjärtats renhet be!

2. Låt oss med Maria betrakta
Jesus hos Elisabet,
mödrars möte, fröjd hos foster,
låt oss om sann glädje be!

3. Låt oss med Maria betrakta
Jesus, som blev född bland djur,
och så ödmjukt vid hans krubba
be om Andens fattigdom!

4. Låt oss med Maria betrakta
Jesus som till templet bars
för att helgas där åt Herren,
låt oss be för våra barn!

5. Låt oss med Maria betrakta
Jesus som i templet satt
bland de lärda, låt oss be om
lyhördhet för Herrens ord!
De "himmelrika" mysterierna 
(ljusets och livets):

1. Låt oss med Maria betrakta
Jesus som Johannes döpt,
över honom Anden svävar,
låt oss om Guds ledning be!

2. Låt oss med Maria betrakta
Jesus på en bröllopsfest,
låt oss minnas hennes maning:
gör allt vad han säger er!

3. Låt oss med Maria betrakta
Jesus och Guds rikes väg,
låt oss be om nåd att själva
göra bot och vända om!

4. Låt oss med Maria betrakta
Jesus som förklarad blev
inför tre lärjungars ögon,
låt oss be om liv och ljus.

5. Låt oss med Maria betrakta
Jesus och hans nattvardsfest, 
ja, hans kropp och blod bevare
oss av nåd till evigt liv.

De smärtorika mysterierna:

1. Låt oss med Maria betrakta
Jesus som har svettats blod
i Getsemane i ångest, 
låt oss be om trofasthet.

2. Låt oss med Maria betrakta
Jesus som blev gisslad svårt,
låt oss be om villighet att
lida för det namnets skull.

3. Låt oss med Maria betrakta
Jesus som blev törnekrönt,
hånad, slagen av soldater,
låt oss be om ödmjukhet.

4. Låt oss med Maria betrakta
Jesus som själv bar sitt kors,
låt oss be om Kristi ande,
självförsakelse och mod.

5. Låt oss med Maria betrakta
Jesus som på korset dog,
låt oss be om det han vann oss,
syndernas förlåtelse.

De ärorika mysterierna:

1. Låt oss med Maria betrakta
Jesus som stod upp igen,
låt oss be om det han vann oss,
liv i hans uppståndelses kraft.

2. Låt oss med Maria betrakta
Jesus som till himlen for, 
sitter på Guds högra sida,
låt oss be om hopp och tro.

3. Låt oss med Maria betrakta
Jesus som sin Ande sänt,
låt oss be att så Guds kärlek
från vårt hjärta flödar ut.

4. Låt oss med Maria betrakta
Jesus genom vilken hon
upphöjd blev till himlens glädje,
låt oss be om salig död.

5. Låt oss med Maria betrakta
Jesus som ska komma igen.
Ande, själ och kropp må helgas,
låt oss be om segerns krans.


 

söndag 18 april 2021

Rikskollekt till Efs på 500-årsdagen av Luthers bekännelse i Worms

Påskvänner!

Här talar Luther tyska. Det är 500 år sedan idag.

Kom också ihåg Efs om du inte kunnat gå i kyrkan. Idag är det rikskollekt till Efs. Vi vet inte hur länge till Efs får rikskollekter. Du brukar kanske ge till Efs ändå, men ta den här dagen som en extra anledning! (SvPs 251).

lördag 17 april 2021

Daniel Stråle har förstås alldeles rätt!

Påskvänner!

Ramadan började i tisdags, och vi kristna kan också följa med. Jag känner en kristen från Sri Lanka som tillämpar samma regler som muslimerna under den kristna påskfastan (fr o m Askonsdag), och det får man förstås göra om man vill. Det står oss fritt. Men det viktiga är att vi som kristna ber för muslimerna och den här 30-dagarsperioden fram till Eid-al-fitr (i år 12-13 maj) kan väl vara ett bra tillfälle. Jag tycker att Daniel Stråle på OM har alldeles rätt. Vad tycker du?