onsdag 24 februari 2021

Mattias med sitt blida skägg...

Påskvänner!

Har några Efs-are firat aposteln Mattias idag? (Klätt ut sej till matsgubbar eller så?).

Vem är det? säger nån. Varje van bibelläsare vet.

Och i över 700 år var det helgdag denna dag, så då fick även de som inte läste bibeln chansen att höra om Mattias'  lotterivinst. En gång per år. Högmässotexterna var nämligen Apg 1:15-26 och Matt 11:25-30. 

En predikan från 24 februari 1750 (22 år före "Stora helgdöden") finns bevarad. Men håll gärna en ny. Kanske 24 februari 2022?

God natt!

söndag 21 februari 2021

En fastepsalm av Guds nåde

Påskvänner!

SvPs 619 i all ära (sjung gärna dess tre verser, 1937 års psalmbok hade bara två) - men den fullständiga versionen av Brorsons psalm "Jag går i fara var jag går" med sina sex verser uttrycker trons paradox ännu starkare! De tre första verserna är fyllda av oro och varningar, de tre sista av tro och tillförsikt. 
Hur detta kan gå ihop i en kristens liv och i kristen förkunnelse är förstås en gåta - en gåta som återspeglar både kontrasten och samhörigheten mellan lag och evangelium. Men båda sidorna måste med, inte minst en tid som denna. Skriv innerligt gärna en ny psalm på samma tema inför 2030 års psalmbok, men försök inte släta ut paradoxen:
 


1. Jag går i fara var jag går,
jag måste alltid tänka
att Satan invid vägen står
med färdigsmidda länkar.
Hans dolda helvetsbrand
mej lätt förvilla kan
när inte på min vakt jag står.
Jag går i fara var jag går.

2. Jag går i trångmål var jag går,
mot synden ska jag strida.
Om Herren lägger korset på,
då ska jag tåligt lida.
Rätt ofta jag ej ser
en väg att vandra mer,
när motgångsdimman blir för svår.
Jag går i trångmål var jag går.

3. Jag går mot döden var jag går
vart än jag här mej vänder.
Förrän jag vet det, klockan slår
och döden bud mej sänder.
Ett litet andetag,
så slutar livets dag
och jag i evigheten står.
Jag går mot döden var jag går.

4. Jag går bland änglar var jag går
och de ska mej bevara.
Alls inget Satans makt förmår
mot denna himlaskara.
Bort, världens suck och sorg,
jag går i änglaborg
och Herren räknat mina hår.
Jag går bland änglar var jag går.

5. Jag går med Jesus var jag går,
han har mej vid sin sida.
Han läker mej med sina sår
och hjälper mej att strida.
Där han står ondskan mot,
jag sätter ner min fot.
Om allting än min ofärd spår,
jag går med Jesus var jag går.

6. Jag går till himlen var jag går,
så fatta mod, mitt hjärta!
I himlen du en ände får
på all din nöd och smärta.
Bort, världens lust och prakt,
ni hör vad jag har sagt:
all världens ära jag försmår,
jag går till himlen var jag går.

 

lördag 20 februari 2021

Fastejeopardy

Påskvänner!

God helg!

Utmana nån familjemedlem och kom ihåg att svara i form av en fråga!

onsdag 17 februari 2021

God fasta!

Påskvänner!

Kom ihåg att du är stoft och åter ska bli stoft. VÄND OM OCH TRO EVANGELIUM!

tisdag 16 februari 2021

Glad Fettisdag - Nordens Karneval!

Påskvänner!

Idag är det Fettisdag - Nordens Karneval!
Om Askonsdag länge var ur sikte för oss "protestanter", måste man ändå ge oss att vi aldrig upphört att fira Fettisdag!
måndag 15 februari 2021

Ethos förgår, Logos består

Påskvänner!

Ett är säkert: hur förfärliga avslöjanden som nu än kommer om apologeten Ravi Zacharias´ dubbelliv och övergrepp, gör de inte det som var sant och gott i hans verbala undervisning mindre sant och gott. Hans "logos" består även om hans "ethos" försvunnit. Och detta senare gör förstås att det kastas skuggor också över hans undervisning, eftersom undervisning aldrig är enbart verbal, och att den blir svårare eller omöjlig att ta till sig för många, inte bara för kvinnor. Och det är naturligtvis tragiskt, liksom (i första hand) allt som på ett mer direkt och förfärligt sätt har drabbat hans offer.
Det som hänt visar ju hur otillräcklig den rent intellektuella sidan av tron är - hela personligheten behöver nås av Guds Ande och ord och integreras på ett sunt sätt. Men det är inte fel i sej att som Ravi Zacharias och RZIM - eller Apologia här i Sverige - se sin särskilda kallelse just på det argumenterande planet, (liksom andra har i att ge direkt nödhjälp o s v). Ingen kristen kan frånsäga sig ansvaret att försöka ge skäl för sin tro (eller, ännu mindre, att försöka hjälpa de materiellt nödlidande). Och den hjälp vi kan få med tänkandet från RZIM (som vill hjälpa tänkaren att tro och den troende att tänka) eller, även efter hans död, från Ravi själv ser jag ingen anledning att avvisa, hur obehagligt vi nu än kommer att tycka det är att ens se och lyssna på honom. För som Waldenström sa: "Om så själve djävulen säger att ett plus ett är två, så inte tänker jag säga emot." 
Och den här artikeln av Andy Bannister (i "Zacharias Trust") om varför ateismen är ett trossystem - med rolig anknytning till Sverige - ser jag som precis lika värdefull nu som tidigare. Det hade jag tyckt även om det varit Ravi Zacharias själv som skrivit den. Just för att den rör sej på ett rent intellektuellt plan, med de begränsningar men också med den speciella tydlighet och uppfordran som detta innebär.
Men det som hänt är allvarligt. Inte minst för att det tydligen inte hittats några seriösa spår av bot och bättring, ens under de sista åren, bara av hot och lättsinne. Det är ett memento för oss alla (jfr Matt 7:21 och 1 Kor 10:12).

söndag 14 februari 2021

Glad Fastlag!

Påskvänner!

Glad fastlagstid önskas er alla och glad fastlagssöndag! Guds kärleks väg är ett stort allvarsämne och ett stort glädjeämne. Se, vi går nu upp till Jerusalem! Hoppusslade gudstjänster, som komplement till övrig gudstjänstverksamhet, finns för både Fastlagssöndagen och Askonsdagen.
I år anbefalls Markusevangeliet vid passionsandakternas läsningar fr o m Askonsdag och sex veckor framåt. Som "högmässopredikan" idag lyssnade jag till Anders Sjöbergs predikan om vad Evangelium är, utifrån "Markusprologen":

Tore Nilssons (1919-1998) fastlagsdikt är också fin att läsa idag:
VIA DOLOROSA
Jesus vandrar i vår bygd

Här i fastlagens sol och snö
går du, Herre, bort för att dö.
Vintrigt väller från isig fors
brus kring dig och ditt kors.

Ännu tiger vårens trast,
ännu blommar ej videts kvast,
men snart slår dock törnet ut,
ej i blom men som vassa spjut.

Buller från smedjor hör väl du.
Spikar smider vårt folk ännu.
Tecknas ett gissel nu i kvällens sken
av en vriden dvärgbjörksgren?

Öppen laddörr som ett gap
ropar om grav och främlingskap.
Ensam går du och oförstådd,
utestängd och fegt förrådd!

Över älven går du isens bro.
Skaren klirrar under din sko.
Jorden är frusen, tom och död-
Brinner din hjärteglöd?

Ja, den tvingar rosor slå ut
under törnekvistarnas spjut.
Genom fastlagens snö och is
banar den väg till paradis.

lördag 6 februari 2021

Glad Kyndelsmäss - nu är det jul igen!

Påskvänner!

Visserligen inföll den "riktiga" Kyndelsmässodagen i tisdags (på "40:e dagen" räknat från Kristi födelse), då vi firade mässa för åtta personer i Iggesunds kyrka. Men sedan 1772 firas dagen i Sverige på nästkommande söndag (ifall inte 2 februari är just en söndag eller om Fastlagssöndagen infaller under tiden 2-8 februari, i vilket fall Kyndelsmässodagen firas söndagen dessförinnan). I år alltså den 7 februari.
Pga pandemi och annat faller det sej kanske svårt för en och annan att besöka en kyrka på söndag. Och att lyssna på radio- och teve-gudstjänsterna är lite av ett lotteri - de kan innehålla god evangelisk-luthersk förkunnelse, men en kan inte så noga veta. En predikan i teve i början av året blev tyvärr mer av en parodi i sin monumentalt postmodernistiska obegriplighet, och har som sådan nått en vidsträckt spridning - som jag inte vill medverka till här. Exempel på motsatsen finns Gud ske lov också!
För säkerhets och för egen uppbyggelses skull har jag dock börjat "klippa ihop" söndagsgudstjänster utifrån det faktum att åtskilliga psalmer och predikningar nu finns tillgängliga på nätet, även olika liturgiska moment. För Jungfru Marie Kyrkogångsdag (då en givetvis helst ska gå i kyrkan, om det går) har jag fått ihop följande "hopklippta" gudstjänst, som kanske kan vara till någons glädje?
[Tillagt 9/2: Nu finns även en hopklippt gudstjänst för Fastlagssöndagen! Den är alltså inte avsedd att ersätta mer "riktiga" gudstjänster, även sådana som sänds över radion, teven och/eller nätet, utan som komplement eller nödlösning, eller också som förslag till dem som planerar gudstjänsterna, utifrån den mer omfattande "verktygslådan" på Kyrkans solvarv].

måndag 25 januari 2021

Paulus´ omvändelses dag som avslutning på böneveckan för kristen enhet

Påskvänner! 
(Conversione di San Paolo av Michele Angelo Merigi di Caravaggio)
Glad Pålsmäss på er! Och grattis till min son Staffan, som även heter Paul efter sin mormorsfar! I över 700 år, varav 250 år efter reformationen, firades denna dag, Pauli omvändelses dag, som allmän helgdag i Sverige, låt vara en s k "lätthelgdag" då det var fritt fram att gå till jobbet efter högmässan. Den kan fortfarande firas som en av årets apostladagar (de flesta strök ju, trots bondeståndets protester, med i "Stora helgdöden" 1772, liksom tredje- och fjärdedag jul, påsk och pingst och Marie besökelses dag). 
Idag firas den här apostladagen kl 11 på Efs-kyrkan i Njutånger, som avslutning på böneveckan för kristen enhet. Särskilt vi "hedningar", och inte minst vi Efs-are, har ju anledning att fira den store missionärens, "främst bland syndare", underbara och epokgörande omvändelse. "Hans nåd mot mej har inte varit förgäves", som Paulus själv konstaterade. Må detsamma kunna sägas även om oss!
Enligt 1697 års koralbok är det följande som gäller denna apostladag, då Paul och Pål har namnsdag: Apostlagärningarna 9:1-22 (självklart!) och Matteus 19:27-30, psalmerna "En syndig man" (SvPs 1986 533), "Från Gud vill jag ej vika" (SvPs1986 nr 551) och "Misströsta ej, o kristen god" (SvPs1937 nr 361).
Bön från 1697 (troligen äldre): "Allsmäktige evige Gud, himmelske Fader, som av blotta nåd och barmhärtighet så underligen har omvänt den helige Paulus till en kristen tro - och av en förföljare gjort honom dig till ett utvalt redskap och trogen bekännare, som har förkunnat din härlighet för hela världen: Förläna oss nåden att kunna vända oss bort ifrån synden, lyda ditt Ord och förmaning, och alltid lova och ära dig. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen."
Ekumeniska böneveckans anbefallda texter för idag, som också gärna kan läsas, är Kolosserbrevet 1:15-20 och Markusevangeliet 4:30-32. Psalmer: "Guds värld är en skimrande gåva" (SvPs1986 nr 287), "Guds härlighet oss styrka ger" (SvPs1986 nr 332) och "Blås på mig, skaparvind" (SvPs1986 nr 368).
Som sagt: Glad Pålsmässodag! Och Gott slut på böneveckan för kristen enhet!

söndag 24 januari 2021

Loe om evangelieboken

Påskvänner!

Det var verkligen både lärorikt och uppbyggligt att få samlas vid 14-tiden igår för att lyssna till LarsOlov Erikssons föredrag "Bibeln och evangelieboken", liksom att efter en kort bensträckare vid 15-tiden få samtala och ställa frågor.

Mycket fick vi lära och mycket att tänka på. LarsOlov (Loe) var med om att ta fram den senaste evangelieboken 2002, men allt blev inte som han hade hoppats. Ändå är det ett rikt urval av bibeltexter till stöd för oss som förbereder gudstjänsterna, inte minst prästerna förstås, men även vi andra som vill få del av "allt Guds rådslut". 

Som Loe sa gör textläsningarna att även den i övrigt torftigaste gudstjänst innehåller Guds goda ord. Vi får bara be att predikan och övrigt innehåll åtminstone inte förtar utan tvärtom förstärker och betonar det livgivande budskap som själva bibeltexterna förmedlar.