tisdag 9 september 2008

Faller Pelle Hörnmark på abortfrågan?

Påskvänner!

Ju mer jag begrundar MRO:s (MänniskoRätt för Oföddas) öppna brev till pingstförsamlingen i Jönköping och föreståndaren Pelle Hörnmarks beskrivning av MRO:s undersökande och opinionsbildande arbete, desto mer undrar jag om Pelle Hörnmark någonsin kommer att kunna bli den ledare för pingströrelsen som många (däribland jag själv) hoppats och som han redan blivit nominerad till.

Nu hänger allt på sanningsfrågan: HAR de personer i Jönköpings pingstförsamling som MRO pekat ut sysslat med det som tillvitas dem - utan att konfronteras av församlingsledningen - eller inte? Pelle Hörnmark kan sägas ha satt sin heder som pingstledare i pant på att de är oskyldiga. Men det är nog inte bara Ulf Ekman som börjar tvivla på det. Och är inte MRO:s frågor till församlingsmedlemmarna relevanta, oavsett vad vi tycker om själva bildvisningen? Är det rimligt att uppleva och beskriva dessa svåra men relevanta frågor som "telefonterror"?

Relevanta också för EFS idag? Jag tror det. MRO har definitivt lyft en också i våra sammanhang klart nedtystad eller relativiserad fråga. Därmed inte sagt att vissa oftare belysta frågor - t.ex. många gravida kvinnors utsatta situation - inte också är mycket viktiga.

PS. Jodå, också en kristen läkare måste förstås kunna utföra en verklig nödfallsabort, t.ex. om moderns liv är i fara, såväl här hemma som i t.ex. Afrika. Men han/hon kan knappast delta i den rutinmässiga om-så-önskas-abortverksamheten som så påtagligt dominerar i vårt land. Eller i de selektiva "bort-med-barn-med-Downs-syndrom-aborter" som idag erbjuds även efter vecka 18. DS.

Barnet, blomman, vinden,
hand som smeker kinden,
lika nära finns du
fast vi dig ej ser.

Du ur nöd och plågor
ser på oss och frågar:
mänska, vill du vara
med mej också där?

Ja, jag vill! Där du är
finns det ljus och mening,
där är varje mänska
älskad och förstådd.

Inga kommentarer: