fredag 15 augusti 2008

Wanja Lundby-Wedin ny EFS-ordförande

Påskvänner!

Visste ni att Wanja Lundby-Wedin, förutom att vara LO:s ordförande, också alltsedan 2007 varit ordförande i EFS? (Vad säger Tomas Nygren?). Men det handlar förstås inte om Evangeliska Fosterlands-Stiftelsen (vilka vackra ord!) utan om Europeiska Fackliga Samorganisationen (inte fullt så vackert om än säkert bra på sitt sätt).

Tänkte bara att det ju kan vara bra att veta vad folk nuförtiden kan associera till när man pratar om EFS så där i största allmänhet. En del menar ju att EFS i framtiden bara ska heta just EFS. Men ska EFS inte längre betyda nånting med Fosterlands-Stiftelsen tycker jag att det ska uttydas "Evangelium För Skapelsen" istället (se Mark. 16:16). En organisation som värnar både yttre och inre miljö - och gärna fördjupar sin insikt i hbt-frågor, apropå den länkade artikeln ovan - men som framför allt fortsätter hjälpa oss att leva nära Jesus som är både vår förebild och vår frälsare.

I havets djup min synd blev sänkt,
o evangelium!

1 kommentar:

Bengt sa...

Då var vi igång med namnfrågan igen! (Kom igen, Begis!)

Vill bara erinra om Torsten Nilssons förslag till uttydning på EFS: Evangeliets Fattiga Sändebud.

Utmanande!

--Bengt