fredag 22 augusti 2008

Intressant missionsdag med Bo och Carina Hansson

Påskvänner!

Måste bara också få berätta att gårdagen - både för- och eftermiddag - innehöll ytterst intressanta föredrag och gruppuppgifter med Bo och Carina Hansson, f.n. Svenska kyrkans utsända i Abu Dhabi. Vi dryftade bl.a. missionsbegreppet och fick höra om parets livsväg, om Svenska kyrkans internationella arbete genom historien och om den andliga och sociala situationen i Förenade Arabemiraten (dit Abu Dhabi hör).

Alltemellan sjöng vi psalmerna "Gud, från ditt hus, vår tillflykt du oss kallar", "Öppna mej för din kärlek", "Stor är din trofasthet" och "Tung och kvalfull vilar hela världens nöd på Jesu hjärta." (Inte dumt alls med psalmsång som start- och slutvinjett på kristliga föredrag).

Som helhet en ytterst intressant dag med fängslande framställningar av olika sätt att tjäna Kyrkans Herre i dagens värld. Många utropstecken fast även några frågetecken satte jag i marginalen. Återkommer gärna till båda delarna vid tillfälle.

PS. Har nu läst Torsten Nilssons bok "10 bud eller inga" och förvånats över den diskussion boken tydligen väckte. Jag tycker resonemangen i stort sett verkar vettiga och riktiga. Men den som satte titeln (TN själv?) förtjänar verkligen kritik. Återkommer om det också. DS.

Missionens herre manar:
nu är det tid att gå!
Och alla som han sänder
ska kraft av honom få.

Men världen, det är också
den plats där du nu bor.
Som mänska ibland mänskor
du har en uppgift stor.

Inga kommentarer: