söndag 16 april 2017

Vi stängde alla dörrar

Påskvänner!
1. Vi stängde alla dörrar
och fönsterluckor med,
låg vakna hela natten,
ryckte till vid varje steg,
i sorg och hopplös saknad,
med kvävda ångestrop,
i skräck för att soldater
skulle ta oss allihop.

2. Och just vid soluppgången
jag hörde någonting.
Nån bultade på porten
och ville komma in.
Jag skyndade till fönstret
och väntade mej se
en trupp med svärd och facklor
som skulle ta oss med.

3. Men det var bara Maria,
så jag gick och öppnade.
Johannes stod bredvid mej
när hon sa vad hon fått se.
Hon sa att han var flyttad
och lagd - ja, Gud vet var,
att stenen hade vältrats bort
och ingen kropp fanns kvar.

4. Vi sprang mot örtagården
i var sin högsta takt.
Johannes kom först till graven,
det var som Maria sagt.
Den svepning som låg stelnad
var ett tomt men orört skal.
Hur fick dom då ut kroppen,
dom som var här och stal?

5. Nåt konstigt hade hänt här,
jag visste inte vad.
"Ett under!" sa Johannes,
men jag var inte glad.
Fantasi och spekulationer,
för mej var det inte nog,
för jag såg hur han blev korsfäst
och sedan hur han dog.

6. Tillbaka i vårt hus igen
kröp skuld och ångest fram.
Allt stort och fint jag lovat
blev bara mera skam.
För när det kom till kritan
förneka´ jag och svor,
så även om han levde nu
blev misstron alltför stor.

7. Men plötsligt fylldes luften
av en doft av välkänd sort.
Ett ljus som spred sej överallt
drev alla skuggor bort.
Jesus stod framför mej
med varm och öppen famn!
Och jag sjönk ner på mina knän
och ropade hans namn.

8. Han reste mej på fötter,
då mötte jag hans blick.
Hans kärlek mot mej lyste,
hans liv och ljus jag fick.
Ja, efter skuld, förvirring,
nu lättnaden tog vid
och varje rädsla som jag haft
förbyttes nu i frid.

//: HAN ÄR VID LIV,
HAN ÄR VID LIV,
HAN ÄR VID LIV,
JAG ÄR FÖRLÅTEN!
HIMLENS PORTAR ÖPPNA STÅR ://

lördag 15 april 2017

Oscar Petersons Easter Suite

Påskvänner!

Rekommenderad musik på påskafton:

torsdag 13 april 2017

Bollnäspsalmen som ingen sjunger i Bollnäs - men många i Finland och Norge!

Påskvänner!


När skärtorsdagen lider mot sitt slut och det går mot en skärmfri långfredag, kan jag inte annat än fängslas av bollnäsrektorn och Efs:s provinsombud Carl Gotthard Lianders passionerade passionspsalm "Det går från örtagården" eller, som den i bearbetad form lyder, "Från örtagården leder". Han skrev både text och melodi vid 39 års ålder, och den är idag en av Nordens mest sjungna passionspsalmer. Den finns i både finska och finlandssvenska (från 1986) och norska (från 2013) psalmboken, men inte i svenska! Den fanns i Efs:s Sionstoner fram till 1986, och finns fortfarande i östlaestadianernas Sions sånger och Elm-Bv:s Lova Herren, men är numera i stort sett okänd i vårt land.

Så meditera gärna över texten någon av nedanstående musikaliska utstyrslar - alltifrån gitarr till kyrkorgel till... heavy metal! Tur kanske att Liander inte behöver höra alla tolkningar av hans "låt", men inse att den gått hem i öst och väst på ett sätt som påskvandrande bollnäsbor eller vanliga Efs-are knappast har en aning om. Underliga äro Herrens vägar - jämför med hur den svenska sången O store Gud länge var nästan bortglömd i vårt eget land och återintroducerades via USA och Ukraina(!). "Sänd ditt bröd över vattnet, för i tidens längd får du det tillbaka". Liander ville ära vår Frälsare, och det har han sannerligen fått göra, men av någon anledning särskilt bland finnar! (Kan det vara melodin?)

God långfredag tillönskas er alla av mej och Carl Gotthard - vi hörs framåt påskdagen!

1. Från örtagården leder
till Golgata en väg
som Anden förbereder
och tecknar steg för steg.
Till paradis den vägen bär,
men en smärtornas väg det är.

2. Av kärlek till oss arma
vår Jesus den har gått.
Hans hjärta ömma, varma
sitt dödsstyng där har fått.
Till paradis...

3. Vi ser olivträdslunden,
där han i ångest ber,
i mörka midnattsstunden
sej själv till offer ger.
Till paradis...

4. Han ingen av oss glömmer,
han villigt tar på sej
de synder oss fördömer,
att frälsa dej och mej.
Till paradis...

5. De sköna himlens dräkter
så dyrt han köpte då
åt alla folk och släkter
som inför Gud ska stå.
Till paradis...

6. Kom, syskon, låt oss dröja
i tro vid korsets stam,
i andakt blicken höja
mot Frälsaren, Guds Lamm!
Till paradis...

7. Vi bara så kan lära
den evigt nya sång
till Guds och Lammets ära,
som sjungs hos Gud en gång.
Han allt för oss fullbordat har,
men en smärtornas väg det var. 

Tre lutherska, men också sant katolska, nattvardspsalmer på Skärtorsdagen

Påskvänner!

Kanske någon Efs-are känner sej lite otrygg med Thomas ab Aquino? Då kompletterar jag psalmlistan med tre mer "lutherska", men likafullt sant katolska, nattvardspsalmer. Först två av dansken Grundtvig och sedan en av Luther själv (av upphovsrättsliga skäl i min egen översättning):
1. Herre, vart ska vi gå hän?
Gå från dej, vår bäste vän,
från den levande Guds Son,
från vår tro, född ovanfrån,
från den enda på vår jord
som kan ge oss livets ord?

2. Nej, om än det låter hårt,

ej ditt ord oss skrämmer bort.
Djupt vi känner på vår jord:
döden är ett stenhårt ord,
men ditt ord är ande, liv,
då vår värld är destruktiv.

3. "Ät mitt kött och drick mitt blod",

säger livets furste god,
"motta det som vin och bröd
från Guds bord i hungersnöd.
Evigt är då livet ditt,
för med dej jag delar mitt."

4. Hör det, mänska, när du går

full av sorg du ej förstår:
Tro din Herre på hans ord,
se hans godhet vid hans bord,
ät hans kött och drick hans blod
och stå upp som han uppstod!

5. Lyssna, själ! Hör, länken brast,

släpp dej själv, håll honom fast!
Glöm just nu all sorg och nöd,
glöm dej själv med synd och död!
Gläds, du lilla, i Guds ord,
bli i Herren evigt stor!

6. Ta vår Herres ord i pant:

dödens nederlag är sant!
Då i anden allt du har,
är i evigt tryggt förvar,
smakar, vad som än rivs ned,
aldrig dödens bitterhet.

7. Så ska du i glädje stor

leva med och av Guds Ord,
som när världen brått förgår
salig, segerrik består,
delar milt sin gudomsglans
med allt jordiskt, som är hans.

8. Frälsare och själavän!

Du har sagt vart du gick hän!
Vägen känner vi så gott
till din Faders himlaslott:
vägen, livet, det är du
som är här, i detta nu!
1. Vår Herres Jesu minnesfest
den högtid är som gläder mest.
Där vi hans hågkomst firar nu
livslevande han är ännu. 

2. Var, Jesus, då mitt liv, min tröst,

den dolda pärlan i mitt bröst!
Var du min glädje och min frid,
min salighet till evig tid!

3. Ett ljus, som aldrig mer släcks ut, 

en blomma som bär frukt till slut,
en kunskap ingen världsvis haft
är livet i din kärleks kraft.

4. Som gryningen den lyser röd,

den brinner varm som solens glöd,
med glädjens dop den döper stoft,
den ger av härlighet en doft.

5. Den föder kärlek hos oss med,

till dej, som döden för oss led,
den föder kunskap, evig, sann,
om livets ljus och livets land.

6. Blott den som älskar känner Gud

och dej, hans hjärtas sändebud,
hans Ord, hans avbild och hans Son,
helt jämlik den du kom ifrån.

7. Som Fadern själv dej ärar än

var änglakör i himmelen,
och som du älskas på vår jord,
blir stoftet famnat av ditt ord.

8 Så löp med glädje än ditt lopp,

du gamla tro, du unga hopp,
och du som ej av ålder vet,
du kärlek varm i evighet!

9. I Jesu namn sjung Jesu pris,

i öken och i paradis,
allt vad som tunga har och röst,
allt vad som hjärta har i bröst!

10. Halleluja för Herrens bord

i himmelen och på vår jord!
Halleluja för dej som kom 

och låste upp Guds helgedom!
1. Gud vare lovad, som i kraft av ordet
ger oss liv vid nattvardsbordet!
Brödet är Kristi kropp och vinet blodet,
låt oss smaka där din godhet!
Herre, förbarma dej!
Med den kropp din mor Maria bar,
kroppen du för alla offrat har,
med ditt heliga blod,
hjälp oss, Herre, ge oss mod.
Herre, förbarma dej!

2. Offret, för oss utgjutet och utgivet,

i sin död ger världen livet.
Gud kunde inget större åt oss skänka,
det är mer än vi kan tänka.
Herre, förbarma dej!
Vilket djup av kärlek som dej drev,
med ditt blod vår skuld betalad blev!
Vilket under du gjort:
öppen står nu himlens port!
Herre, förbarma dej!

3. Låt oss din nåds välsignelse få äga,

så vi går på dina vägar,
tjänar vår nästa väl i tro och kärlek, 
över nåden ej drar smälek.
Herre, förbarma dej!
Ta ej bort din Ande från oss, Gud,
gör oss trogna mot ditt ord och bud,
ge din världs kristenhet
glädje, liv och enighet.
Herre, förbarma dej!

Tre romersk-katolska, men också sant katolska, nattvardspsalmer på Skärtorsdagen

Påskvänner!

Vi delar visserligen inte längre synligen nattvardsbord med "romarna", men åtminstone jag sjunger gärna de två uppbyggliga nattvardspsalmer av Thomas ab Aquino (1225-74) som jag presenterar nedan, Även den tredje nattvardspsalmen nedan - av nyare datum - finner jag evangelisk och uppbygglig, d.v.s. katolsk/allmänkyrklig, i allra bästa mening. Det är ju Kristus själv som i grunden är det Sakrament vi får ta emot i nattvardsfirandet.

Prova gärna sjunga psalmerna denna skärtorsdag, "kalkens födelsedag"! Och väl mött i afton! (Om någon Efs-are inte skulle gå till nattvarden övriga året, vilket man ju bör, så går man väl i a f ikväll?)1. Sion, upp, din Konung hälsa,
som en fallen värld att frälsa
bar på korset all dess skuld!
Höj hans lov med själ och tunga!
Högre än du kan besjunga
är dock han, din herde huld.

2. Låt hans nåd ditt lov uppväcka!

Se, i dag han vill dig räcka
nådens kalk och livets bröd.
Ej de tolv apostlar bara,
nej, en tallös lärjungskara
till sitt nattvardsbord han bjöd.

3. Nytt förbund med världen slutits

här i blodet, som utgjutits;
lagens påsk sin ände fått.
Skuggan verklighet har blivit,
Jesus själv sig har utgivit,
som Guds Lamm i döden gått.

4. Därför nådefull han alla

till sin nattvard låter kalla:
"Tag och ät och drick nu här!
Kalken är det blod jag gjutit
för er synd, för allt ni brutit,
brödet min lekamen är."

5. Mer än änglaspis här skänkes:

våra samveten bestänkes
här med Kristi dyra blod.
Här är styrka för de svaga,
tröst för dem som kors får draga,
frid och kraft och tålamod.

6. Gode herde, dig förbarma!

Styrk, ledsaga, föd oss arma
med dig själv, du livets bröd!
Herre, sist till nattvardsborden
i din himmel oss från jorden
hämta i en salig död! 
)


1. Högt må prisa varje tunga
Jesu kropp så underbar
och en lovsång honom sjunga
för det blod han gjutit har,
tacka honom för det tunga
korset som för oss han bar.

2. Fadern honom till oss sände,
Jungfruns Son, båd´ Gud och man,
ljuset han i världen tände,
evig sanning lärde han.
Han till sist vid livets ände
bar sig själv som offer fram.

3. När, som lagen föreskrivit,
på de gamla fäders vis
Lammets högtid firad blivit,
- honom vare lov och pris! -
han med egna händer givit
åt de tolv sig själv till spis!

4. Vid det sista nattvardsbordet,
dagen före Jesu död,
Ordet, som vart kött, med ordet
till sitt kött förvandlar bröd;
vinet Kristi blod är vordet,
då hans allmakts ord det bjöd.

5. Må i ödmjukhet vi ära
detta helga sakrament!
Nya testamentets lära
övergår vad förr var känt.
Att oss Herren här är nära
ser vi genom tron han tänt.

6. Fadern, som i höjden tronar,
vare tack i evighet,
Sonen, den som synden sonar,
Anden, den som lär oss det!
Högt vår jubelsång nu tonar,
Heliga Treenighet! 

1. Du ljuva Sakrament,
fördolt i vin och bröd,
av Fadern till oss sänt
som bot för all vår nöd,
till dig, o Jesus, går vår sång,
dig vill vi tillbe än en gång,
//: du ljuva Sakrament :// 

2. Du fridens Sakrament,
som bjuder in oss än,
som domen från oss vänt
när själv du burit den,
förtröstansfullt till dig vi går
och nåd och hjälp och styrka får,
//: du fridens Sakrament :// 

3. Du hoppets Sakrament,
vår ark i syndens flod!
Dem som sin synd bekänt
du för till stranden god.
Oss fräls, för stormen ännu rår,
och vågorna så höga står,
//: du hoppets Sakrament! ://

4. Du glädjens Sakrament,

du Faderns återsken,
du sol som här sig tänt
gudomligt skön och ren,
så mäktigt stråla inom kort,
att satans bloss må blekna bort,
//: du glädjens Sakrament! ://

tisdag 11 april 2017

Kerstin Oderhem missionsföreståndare!

Påskvänner!

Fr.o.m. 1 september heter Efs missionsföreståndare Kerstin Oderhem. Hon är just nu och sedan sju år tillbaka missionsföreståndare i Efs Sydöstsverige. Men har även varit bibellärare på Hållands, nuv. Åredalens, folkhögskola, så hon är förtrogen även med den norra rikshalvan.

Jag vet annars inte så mycket om Kerstin, men hon är säkert bra (det brukar jag tro så länge motsatsen inte bevisats). En av de större utmaningarna - förutom så klart Sveriges och världens evangelisering i vår generation! - blir nog att hantera äktenskapsfrågan och relationerna till både Svenska kyrkans och Mekane Yesus-kyrkans resp. ledningar. Och ett ganska splittrat (både teologiskt och geografiskt) "Efs-fotfolk".

Mina favoriter Tin Mörk och Olof Edsinger är så unga, så de hinner nog vara missionsföreståndare de också, om världen står och de får leva. Sedan Nils Dahlbergs dagar har ju perioderna som missionsföreståndare blivit avsevärt mycket kortare.

Somliga skulle kanske säga "20:e gången gillt", jag säger bara: Gud välsigne både avgående och tillträdande missionsföreståndare!Påsk i Jerusalem

Påskvänner!

Den här TV2020-serien med Anders Sjöberg var/är inte dum. Påsk i Jerusalem! Tack! Se den gärna igen eller för första gången som meditation under Stilla veckan!

Och, som sagt: detta år 2017 är ett mycket märkvärdigt år, då kyrkor oavsett kalender firar Stilla veckan tillsammans!

(Hoppas att det inte blir mer bråk än vanligt kring heliga gravens kyrka - utan alldeles tvärtom!).

måndag 10 april 2017

Tysta minuter på Långfredag?

Det är inte så ofta Stilla veckan firas gemensamt av både katoliker, protestanter och ortodoxa. Vi har ju olika kalendrar. I fjol firade t.ex. västkyrkan påsk i mars och östkyrkan i maj (!). Men just i år, när Stilla veckan inleddes med terrordåden mot palmsöndagsfirare i Norra Egypten, sammanfaller kyrkornas påskfirande. Vi får alltså på ett särskilt sätt både sörja och glädjas gemensamt. (Extra passande när vi i vår församling har tre konfirmander från koptiskt-ortodoxt håll).

Men lunchekot som pågår nu är i mina öron alldeles för ENSIDIGT fokuserat på offren just på Drottninggatan och den tysta minuten för dem klockan 12. (Helt naturligt att det handlar en hel del om Drottninggatan, men varför inte fördjupa analysen också kring den andra IS-inspirerade terrorn? Andranyheterna som börjar nu 12.47 handlar om pendlare mellan Malmö och Köpenhamn och stopp för privatiseringar av universitetssjukhus - fanns det inga uppföljande reportage Cecilia Uddén kunde ha fått göra från Egypten?). Jag älskar Sverige och det öppna, demokratiska samhället, men också de värden som terroristerna i Egypten särskilt ville åt med sina attentat. Jag är svensk, och jag är djupt berörd av det som hände på Drottninggatan. Men jag är också med i den globala rörelsen Kyrkan, och oss palmsöndagsfirare - eller för den delen egyptenturister - emellan hade jag gärna velat ha 10 tysta minuter för de 44 som dödades vid gudstjänster i Egypten igår. Ska vi ta dem idag eller på Långfredag?

söndag 9 april 2017

Vad gör ni? Tar ni åsnan?

Påskvänner!

Även om jag kan sakna evangeliesynopsen "Kristi lidandes historia" (jfr Första akten),  är jag helt med på att det finns en vits med att vi har fyra olika evangelier med fyra olika perspektiv (som vår förre missionsföretåndare Anders Sjöberg också brukar betona). På den tiden vi bara hade tre årgångar att välja mellan under Palmsöndagen var det Markus som fick stryka på foten, men nu när vi  under Stilla veckan och påsk har fyra (en per evangelium) så kommer Markus äntligen till sin rätt.

För många låter det nästan främmande med den roliga repliken: "Vad gör ni? Tar ni åsnan?" Står det verkligen så i bibeln? Är det inte från nån s.k. barnbibel?

Men kolla själva!

Glad palmsöndag och god stilla vecka!

torsdag 6 april 2017

onsdag 5 april 2017

tisdag 4 april 2017

Efs-ledningen accepterar det könsneutrala äktenskapet

Påskvänner!

Dokumentet från Efs-styrelsen "Samtalsunderlag och råd kring samlevnad och sexualitet" kan säkert tolkas på olika sätt. Vissa upplever det säkert som närmast homofobt, eftersom styrelsen avråder EFS-prästerna från att viga två personer av samma kön med varandra till ett kristet äktenskap. Samtidigt är det så att styrelsen betonar att den som även vill viga folk av samma kön med varandra "naturligtvis" också kan arbeta inom Efs.

Och vad ska man då säga att Efs i praktiken har för hållning i äktenskapsfrågan? Jfr med en situation där Mekane Yesus-kyrkan i samtal med oss förnekade att de godkände polygami, och i ett dokument till alla sina församlingar avrådde sina präster från att viga en karl med två kvinnor (eller en kvinna med två män), men betonade att de präster som ändå ville göra det "naturligtvis" kunde fortsätta att arbeta inom Mekane Yesus-kyrkan. Skulle vi då säga att MY:s ledning godkände polygami eller ej?

Diskussionen lär fortsätta på det nya Efs-forumet på Facebook. Men kanske också i Budbäraren. Styrelsen försöker göra alla nöjda, men risken är snarare att alla tycker att styrelsen fegat ur.

Observera att jag själv varit öppen för pastorala undantag och t.ex. beslutet från 1994 om förbön och välsignelse på enskild pastors ansvar - liksom för riksdagsbeslut om att kunna prövas för närståendeadoption o.s.v. Jag vill också motverka reell homofobi, här hemma såväl som i Etiopien.

Men queeräktenskapet från 2009 är något annat än pastoral omsorg. Det innebär att kyrkan officiellt och inte bara i Pride-paraderna förnekar att man-kvinna-förbundet är särskilt välsignat och väldesignat ("underbart har du skapat man och kvinna", ni vet). I praktiken en förnekelse även av att det finns någon särskild vits för ett litet barn med att ha en mamma (en del pappor lär ju enligt förre ärkebiskopen Wejryd kunna föda barn). "En galenskap i Israel", skulle jag nog kalla det med gammaltestamentligt språkbruk.

Undrar om Efs-ledningen försvarar sej med att Efs inte kan ha andra krav på "sina" präster än Svenska kyrkan har? (De är ju även Svenska kyrkans). Ungefär som Wejryd i Ekots lördagsintervju försvarade kyrkans äktenskapsomgörning 2009 med att den inte kunde ha ett annat begrepp om saken än staten. I praktiken blir nu alltså även Efs "statsstyrd" i äktenskapsfrågan - via statskyrkans ledning där nu även förra LO-ordföranden Wanja Lundby-Wedin sitter som representant för det statsbärande partiet (S).

Har jag övertolkat dokumentet från Efs-styrelsen?

Ny EFS-grupp på FB

Påskvänner!

Gå gärna med i den nya Efs-gruppen på Facebook: EFS-rörelsen - samtal om profil och framtid. Tack till Anders Lennse, som tar vid där Lisa Minnhagen (tack även till henne!) slutade.

söndag 2 april 2017

Altarskåpet stängs

Idag är det femte söndagen i fastan - som de senaste åren vanligen trängts ut av Jungfru Marie bebådelsedag. Passionssöndag. En tid bortom aprilskämtens. Passion. Lidande - och lidelse.

En dikt av Gunnar Ekelöf rinner mej i hågen:

Att lida är svårt.
Att lida utan att älska är svårt.
Att älska utan att lida är icke möjligt.
Att älska är svårt.

lördag 1 april 2017

En glädjens dag

Påskvänner!

Undrens tid är ej förbi! Idag har ärkebiskop Jackelén både högt och tydligt slagit fast att Jesus, Guds härlighets återsken och hans väsens avbild, faktiskt måste sägas ge en sannare bild av Gud än den Muhammed ger.

Likaså framhöll hon att de som tror att Jesus faktiskt avlades utan mans medverkan och föddes av en biologisk jungfru inte nödvändigtvis (som muslimerna) har missat själva poängen, utan mycket väl kan se det som en illustration av själva poängen, nämligen att Jesus verkligen är Guds Son.

Och när hon ändå var i farten passade hon på att varna för önsketänkande vad evigheten beträffar. Alla kanske inte automatiskt blir evigt saliga eftersom bibelns löften är knutna till Jesus och tron på honom som vår och världens Frälsare. I varje fall uppmanade hon präster och biskopar att inte lova mer än vår Frälsare gör.

Jag är mycket tacksam över hennes uttalanden, och hoppas nu bara att jag inte blivit utsatt för något slags 1 april-skämt. (Men danska och svenska posten gick ju faktiskt samman trots att nyheten publicerades den 1 april 2008, och staten förklarade ju faktiskt äktenskapet könsneutralt, trots att beslutet därom sägs ha tagits den 1 april 2009. Så allt som sägs och skrivs idag behöver inte vara fejk).