onsdag 31 januari 2018

Sista januari, kyndelsmäss och det här med biskopar

Påskvänner!

Nu är det sista januari. Och på söndag (egentligen fredag!) blir det Kyndelsmäss, julens sista utpost om en inte räknar fettisdagen förstås. Och jag har hela januari grunnat på det här med "Efs-biskopar", men inte riktigt vetat vad jag ska skriva. Vem borde egentligen vara kontroversiellast, Erik Johansson eller Åsa Nyström. Varför är inte Åsa kontroversiell medan Erik beskrivs så? Vem har t.ex. den märkligaste äktenskapssynen?

Och vad gäller den "exekutiva" makt som Åsa närmast verkade vilja förneka att hon har: den som inte blir prästvigd av en biskop blir alls inte präst (åtminstone inte i Svenska kyrkan). Så både vad gäller Erik och Åsa (och alla andra) som biskopskandidater är ju den stora maktfrågan: vilka är de villiga att viga - och inte.

Vissa högkyrkliga (som inte skulle bli prästvigda av vare sej Åsa eller Erik) påstår att Efs-are generellt inte vet vad ett biskopsämbete är. Vet Åsa (som nu utsetts till en sådan) och vet Erik (som i varje fall kandiderat)? Jag ska fundera vidare kring den saken. I februari.

söndag 21 januari 2018

Ekumenisk gudstjänst

Påskvänner!

Idag på ekumeniska böneveckan samlas vi i Iggesund till gudstjänst i S:ta Maria på temat "Guds hand leder oss". Det är kristna vänner i Karibien som förberett vår gudstjänst med bibelläsningar och böner. De vill att en stor bibel ska stå framme i blickfånget - och läsas ur - eftersom bibeln har så stor betydelse för dem. Det kanske den borde ha för oss också? Jfr Rosenius´ dagbetraktelse för denna söndag.

Gutenbergs Bibel var den första tryckta Bibeln

tisdag 2 januari 2018

Gott Nytt År!

Jul- och påskvänner!

Gott Nytt År 2018! Stort att få börja året i Jesu namn. Frälsarnamnet och namnet vi får be i, hur vi än känner oss till mods och hur än världen ser ut. Han är värdig, även om vi är ovärdiga. Nu ser vi fram emot att få fira Trettondedag Jul, vår traditionella missiondag, på lördag. I vår församling firas den på Efs-bönhuset i Njutånger, kl. 11.00.

En fin kyrkhelg blir det, ännu en "dubbelhelg", där söndagen blir en slags Annandag, precis som Nyårsdagen, Kristi omskärelses fest, blev igår. (Jo, man tål det, t.o.m. hockeyspelarna har ju vant sej vid det "dubbelmöte" som infördes för några säsonger sedan för att liva upp ligalunken ;o).

Och God Fortsättning! Blir slutet gott, så är allting gott!