söndag 31 maj 2015

Används nicenska trosbekännelsen någonsin inom Efs?

Påskvänner!

Används den nicenska trosbekännelsen någonsin i Efs-sammanhang? Jag minns från min barn- och ungdom att den användes i kyrkorna "på de stora högtidsdagarna" (heliga Trefaldighet t.ex.) men aldrig i bönhusen. I studentförsamlingarna kring S:t Laurentii kyrka i Lund eller i S:t Ansgars kyrka i Uppsala, däremot, är "Nicenum" den normala trosbekännelsen, som används söndag efter söndag, medan den kortare "Apostolicum" (den vi oftast eller alltid använder) brukades som trosbekännelse i samband med dop.

Här nedan är Nicenum i alla fall! Läs den gärna i din enskilda andakt - den är en god kristendomsskola. Observera hur den två gånger använder de ord som enligt Luther innehåller evangeliets själva kärna, nämligen för oss, och att den även innehåller de för en bibelrörelse betydelsefulla orden efter Skrifterna och (om Anden) har talat genom profeterna. Jag skulle därför önska att den blev flitigare använd också inom Efs - vi kanske inte kan den utantill (att börja med åtminstone), men vi kan väl läsa den innantill ur psalmboken? Tills vi lär oss den.


Den nicaenska trosbekännelsen
Nicaenum på grekiska
Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är;
och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den Helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa; som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna, och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida; därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände;
och på den Helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras, och som har talat genom profeterna; och på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. Amen.

Högkyrkligt på Heliga Trefaldighets dag

Påskvänner!

Visst står vi lågkyrkliga ut med lite högkyrklighet så här på Heliga Trefaldighets dag, även om vi med kyrkoledningen menar att präster som Carl-Johan Axskjöld nedan inte ska få prästvigas i vår kyrka? (Först är vi med om att mota ut de högkyrkliga på ämbetsfrågan, sedan blir vi själva utmotade på äktenskapsfrågan - och då finns ingen kvar som kan protestera).På något sätt är jag väldigt glad över att Kjell O Lejon blir ny rektor för Johannelund. Det är säkert sant att han saknar den nödvändiga(?) Efs-bakgrunden, men hellre en högkyrklig än en s.k. folkkyrklig som exempelvis domprosten Hermansson, som höll gårdagens helgsmålsbön i radio. (Återkommer om den). Vilka mer än hög- och lågkyrkliga sjunger numera frivilligt långa versionen av Med Gud och hans vänskap?Nu ska jag med familjen - efter att ha käkat morsdagstårta men sparat hälften - till Njutångers kyrka för en höglågfolkkyrklig högmässa med f.d. kriminelle och f.d. kyrkoherden Arne Selander, som dock alls inte är någon föredetting utan i högsta grad aktiv  missionär. Något skriftermål i form av en Rosenii dagbetraktelse (som en gång på Kyndelsmässodagen) väntar jag mej dock inte; men vanlig enkel god, i bästa mening katolsk, förkunnelse om vår Treenige Gud. Det borde man alltid kunna förvänta sej i vår Svenska kyrka, ja, i varje kristen kyrka.

Lov, ära och pris
dej vår Fader och vän
som alltid oss älskat och älskar oss än.
//: Halleluja! Din är äran.
Halleluja! Amen. ://

fredag 29 maj 2015

Tack Gud för musiken

Påsk- och pingstvänner!

När jag ändå är i tagen - ska lägga in en försommarkonsertsång av Haydn på körsidan strax - kan jag väl också lägga in min alternativöversättning av "Thank you for the music" som jag vet att många riktat till Gud men som i Niclas Strömstedts översättning blev så dumdrygt ateistisk. Jag har både lyft ut antireligionspolemiken och återställt rimmen på "i". Kanske både EFS-are och andra kan använda den i sommar?

Jämför själva! Står man inte ut med "Gud" som jag lagt in för att ge igen lite kan man förstås i enlighet med originalet sjunga "Tack [paus] för musiken" rakt av - men minnas att ateistens svåraste ögonblick enligt G K Chesterton kommer när ateisten riktigt flödar över av tacksamhet men inte har någon att rikta den till...Jag säger:
Tack, Gud, för musiken, 
för alla sånger
som oss lyft så många gånger!
Vem kan leva utan
en underbar melodi?
Vad vore vi
utan en sång och en dans
inuti?
Jag säger: 
tack, Gud, för musiken, 
den ger oss harmoni.
Alt. slutrad i slutversen: 
som vi får leva i.

Min plats vid bordet

Påsk- och pingstvänner!

På försommarkonserten på söndag kl. 17 ska Njutångers-Iggesunds kyrkokör sjunga Py Bäckmans "Min plats på jorden." Jag tycker den är jättefin som den är. Ändå kunde jag inte låta bli att igår kväll - under brinnande körövning! - göra en variant/travesti på den (ungefär som Py Bäckman gjorde julsången "Sprid ditt ljus" av sin egen "Stad i ljus"), som jag kallar Min plats vid bordet och handlar om nattvarden.

OBS! Jag tycker inte att min version är "bättre" eller att Py Bäckman borde ha skrivit en sådan text istället - min är ju betydligt mer "konventionell" - utan det är helt enkelt så att jag associerade till nattvarden som just "min plats på jorden" och skrev därefter:
Här är Gud så nära,
jag stannar här ett tag.
Allt som han vill bära
jag lämnar fram idag.
Jag kan börja andas
och se att Gud är god.
Bröd och vin förvandlas
till Herrens kropp och blod.

Jag hör ordet
och jag följer det
till min plats vid bordet,
till fest i evighet.

Här ska bördan lätta
och ljuset bryta fram,
här vill Gud mej mätta,
jag får Guds offerlamm.

Jag hör ordet
och jag följer det
till min plats vid bordet,
till fest i evighet.

Får jag ordet 
och jag följer det,
jag vid nattvardsbordet
får mer än världen vet.

Hör du ordet
och du följer det,
du vid nattvardsbordet
får liv och salighet.

onsdag 27 maj 2015

Fjärdedag Pingst

Påsk- och pingstvänner!

Alla EFS-are och andra som fortfarande firar Fjärdedag Pingst (officiellt avskaffad i "Stora Helgdöden" 1772 men högst levande i t.ex. Nohrborgs postilla - tänk att pingsten liksom julen och påsken skulle firas i fyra dagar under 250 år efter reformationen!) kan notera att dagens läsning i den gamla evangelieboken handlar om det som står i Apg. 5:12-16, hur apostlarna gjorde många under och tecken bland folket och att hopen av dem som trodde växte mer och mer, både män och kvinnor. "Folket höll mycket av dem", står det, och hoppades att åtminstone Petrus´ skugga skulle falla på deras sjuka.

Psalmförslagen i 1697 års koralbok är Var man må nu väl glädja sig (SvPs1986 nr 345), Kom Helge Ande, Herre god (SvPs1986 nr 50) och Nu bedja vi den helge And´ (SvPs1986 nr 362). Högst aktuella och sångbara psalmer allesammans.

Dagens bön är (i viss språklig bearbetning):
Vi tackar dig, Herre Gud, himmelske Fader, att du har sänt det sanna livets bröd, vår Herre Jesus Kristus, hit till oss, för att vi ska tro på honom och genom tron leva i evighet. Vi ber dig ödmjukt att du, eftersom vår svaghet är så stor att vi inte kan komma till honom utan dig, ville upplysa oss med din helige Ande och genom honom och Ordet dra oss till dig, och genom de heliga sakramenten styrka oss i tron - för att vi må bli däri lärda och fasta och på den yttersta dagen uppväckta till evigt liv. Genom samme din Son, Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Kom, helge Ande, Herre god!
Besök vårt hjärta, ge oss mod!
Fyll våra själar med din nåd
och var med oss i råd och dåd!

tisdag 26 maj 2015

Missionsföreståndarens pingstpredikan del 2

Påsk- och pingstvänner!

Missionsföreståndare Stefan Holmström har fått en del kritik av somliga Efs-are (typ "Begis") för sitt ställningstagande i äktenskapsfrågan. Men det är nog ganska få Efs-are som kritiserar honom för sitt undertecknande av "kyrkoledarnas miljömanifest". Det svåra är väl att också i praktiken bryta den påtalade konsumtionshetsen...

Guds värld är en skimrande gåva
till oss som dess yta bebor.
Men ack, hur den gåvan vi slösat
i trots och i bristen på tro!
För pengar kan skapelsen fångas,
förrådas och pinas till döds.
Hur mycket av den har ej redan
av otron och hatet förötts!

Felicia Ferreiras pingstpredikan

Påsk- och pingstvänner!

Så rätt hon har, Felicia! Vi lever i ett land med religions- och yttrandefrihet, och det enda vi riskerar när vi öppet tar ställning i exempelvis tros- och samvetsfrihetsfrågor är lite utfrysning och, kanske i värsta fall, risken att inte få det där jobbet vi ville ha.

Men vi vill ofta ha garantier även mot förolämpande gensagor eller social marginalisering innan vi "kommer ut". Det är ju fullständigt orimligt, inte minst med tanke på hur förolämpande många upplever att det kristna budskapet om synd och nåd är. Och som Felicia skriver:

Våga tro på det du tror på och förklara det. Pingsten lär oss att försagdhetens tid ersattes med mod och kraft. Glad Pingst!

Du helga eld, all världens tröst,
låt kärlek brinna i vårt bröst.
Du glädjens källa, fyll vårt blod
i jordisk nöd med himmelskt mod.

Missionsföreståndarens pingstpredikan

Påsk- och pingstvänner!

Läs och begrunda missionsföreståndarens "pingstpredikan" Vårt desperata behov av hjälp!

F.ö. är det idag Tredjedag Pingst, och texten i evangelieboken (fram till 1772 och stora helgdöden) handlar om samarierna som får besök av Petrus och Johannes och under bön och handpåläggning får den helige Ande. Föreslagna psalmer i 1697 års koralbok är Gud har av sin barmhärtighet och Kom Helge Ande, Herre Gud.

Fader, låt nu Kristus bli
målad för oss alla i
den predikan vi ska få,
låt den till vårt hjärta gå.

Led vår själasörjare
att oss just de orden ge,
som vår själ behöver mest
och inför dig själv är bäst.

Låt de orden leda oss
fram till Jesu Kristi kors
och få oss att falla ned
för att ta emot din fred.

Ge oss Andens gåvor när
Ordet oss förkunnat är,
profetia, underverk,
och med tungotal oss stärk.

Låt oss, Fader, denna dag
få din klara, goda lag
och låt evangelium
i vårt hjärta finna rum.söndag 24 maj 2015

Glad Pingst!

Påsk- och pingstvänner!
1. I all sin glans nu solen strålar,
och livets ljus Guds kärlek målar.
Nu pingstens liljor fått sin tid,
och sommar nalkas ljus och blid.
Oss mer än änglars röst bär bud
om gyllne skörd från livets Gud.

2. När sommarnatten svalka bjuder,
i lunden näktergalen ljuder.
I Guds beskydd vi har vårt bo
och vilar där i fred och ro,
i ljuvlig dröm om paradis,
och vaknar till vår Herrens pris.

3. Som vinden fläktar blad och grenar,
med jorden himlen sig förenar.
Nu paradiset öppet står,
och vi dess ljuvhet smaka får.
I bäcken porlar livets flod.
Den ger oss glädje och nytt mod.

4. Guds Ande, som sig ned har svingat,
har denna gåva till oss bringat,
ej av sig själv, men – oss till tröst,
i kärlek och med sannings röst –
av Jesus Krist som till oss kom
och som till himlen vände om.

5. Så vakna upp i mänskors boning,
och tacka den som skänkt försoning!
Församlas, alla tungomål,
i jubelsångens offerskål!
Stäm in omkring vår Herrens bord
i Guds församlings hyllningsord!

6. Se, tungorna av Anden glöder,
och judar, hedningar blir bröder!
I Jesusnamnets offerskål
förenas alla modersmål.
I evighet höjs lovets ljud
i Jesu namn från oss till Gud.

7. Vår Gud och Fader utan like!
Snart blommar rosen i ditt rike.
För hjärtat som vi åt dig gett
du himlens rike oss berett.
Som solar små i evighet
vi strålar i din härlighet.


Text: Nikolaj Frederik Severin Grundtvig 1843 (60 år), David Termén 2004 (67 år), publ. med tillstånd
Musik: Henrik Rung 1859 (52 år)


H Rung:
File:Rung Henrik.jpg

fredag 22 maj 2015

Psalmer att sjunga i pingst

Påsk- och pingstvänner!

Här får ni ett stort knippe pingstpsalmer av äldre och nyare datum, många av dem bönepsalmer, att sjunga inför och under pingsthelgerna! (För en ännu större del av kyrkans sångskatt, grupperad efter författare, se nätantologin Hela Kyrkan sjunger!).

Och ett par pingstblommor ur knippet direkt här på bloggen - av just äldre resp. nyare datum:Från när och fjärran nu som förr
vi hör om skördar för Guds rike.
Gå inte då förbi vår dörr, 
du Gud, i kärlek utan like! 
Fullborda ock på oss ditt råd, 
besegra ock vårt överdåd 
med din nåd! 

Giv åt din torra vingård här 

ett nådens regn, som förr du givit! 
Du vet hur stor vår vanmakt är, 
du ser hur mäktig världen blivit. 
Så kom då, käre Herre, snart 
och låt oss se vår fara klart, 
uppenbart. 

Du som förmår att göra mer 

än vi kan bedja eller tänka, 
bryt alla otrons fästen ner 
och må du nya hjärtan skänka! 
Ja, kom med stark och väldig hand 
och lossa alla syndens band 
i vårt land! 

Och ger du oss en pingstvind än 

och är en sökningstid oss nära, 
så låt oss ej förspilla den, 
men vad vår frid tillhör få lära. 
Ja, öppna våra ögon då, 
att vi din Andes verk också 
må förstå. 

Låt oss ej fåfängt bedja om 

din helge Andes stora gåva! 
Till allas våra hjärtan kom, 
att vi dig snart må glada lova! 
Ja, amen, se, vi tror därpå 
att vad du lovat skall bestå! 
Ske alltså!

Dina löften är många, din trofasthet stor,
vi vill tacka, vi vill lovsjunga dej
för att du är vår Skapare, mäktig och god,
och för att du aldrig ljuger, o nej!
Herre, led du oss fram,
låt oss bli till hjälp för dem
som vi möter på vandringen hem.
Ge oss ljus till att se,
gör oss villiga att be:
fyll vårt liv med din Ande, o Gud!

O Guds Ande, gör klart vad som hindrar ditt verk,

visa synden så vi ser: den är vår!
Vår förtröstan på Frälsaren uppväck och stärk
- den rättfärdighet vi får, den består!
Herre, led du oss fram...

Låt oss se Herren Jesus, hans godhet och makt,

att han lever än och verkar i dag,
att hans död och uppståndelse, så som han sagt,
ska ge kraft och mod till den som är svag.
Herre, led du oss fram...

Dina gåvor är många och rik är din nåd,

Herre, välj åt oss de gåvor du vill!
Lär oss bruka dem rätt och förvalta dem så

att det märks att vi vill höra dej till!
Herre, led du oss fram...


Lär oss älska varandra och se vad det är

du har tänkt med att vi bor där vi bor!
Hjälp oss vittna om Jesus i vardagen här,
låt ditt ord nå ut till hela vår jord!
Herre, led du oss fram...

måndag 18 maj 2015

S:ta Clara då?

Påskvänner!

Hammarbykyrkan som icke-territoriell församling enligt dansk modell, visst! "Pilotförsamling" skulle det visst kallas - om Efs-föreningen som församling inte har prövats i Sverige förut.

Men S:ta Clara - där vi var med konfirmanderna i fredags - kommer väl åtminstone ganska nära? Eller?

Efs bytte inte namn till Sem. (Svenska Evangeliska Missionen). Men namnfrågan är ändå ganska trevlig, inget man kan bli osams om på allvar liksom. Så diskussionen lär väl fortsätta.

torsdag 14 maj 2015

En förunderlig psalm om Kyrkan i Sverige

Påskvänner!

Mitt i min sorg över att en ny men verkligt god vän nu lämnar Svenska kyrkan och väl då också Efs för, som det verkar luta åt, romersk-katolska kyrkan, fann jag att J A Eklunds gamla alltför nationalromantiska och samfundschauvinistiska men samtidigt underbart vackra psalm, Fädernas kyrka, gick någorlunda bra att bearbeta, så här 70 år efter hans död, just när jag är i samma ålder (45) som Eklund var när han skrev den. Jag anser att den i detta nya skick, trots bearbetningens ofullkomligheter, blev både mer evangeliskt kristocentrisk och mer ekumeniskt allmänkyrklig - en psalm om kristenheten i Sverige som del av Guds kyrka på jorden. Så kan vi en stund bortse från diskussionen om vilket samfund som bäst står i kontinuitet med arvet från Ansgar och Sigfrid och gemensamt be om sann förvandling och förnyelse så här inför "pingstnovenan". Framåt vår hoppfyllda längtan går.

Så upptäckte jag också att psalmen på slutet hämtat tydlig inspiration från Himmelsfärdsdagens psaltarpsalm 110, den som också Ylva Eggehorn tänkte på när hon komponerade bibelvisan "Villigt kommer ditt folk". Må Eklunds kyrkopsalm därför klinga i våra hjärtan från Himmelsfärdsdagen till Pingstdagen, då konfirmanderna åtminstone i Enånger-Njutångers församling träder fram till Herrens bord i den vita dopdräkt som konfirmandkåporna egentligen är.
1. Frälsarens kyrka i Sveriges land,
del av hans kyrka på jorden,
vida den famnar från strand till strand,
fast är den grundad av Herrens hand,
byggd till hans tempel i Norden!


2. Allt fick sin vigning i kyrkans famn,

i den Treenige Gudens,
Faderns och Sonens och Andens namn:
dopnådens vatten och gravens hamn,
brudgummens löfte och brudens.

3. Fäder och mödrar sej kämpat fram,

Kristus var med dem på banan.
Trofast är han trots vår synd och skam, 
seger han vunnit på korsets stam,
därför finns korset på fanan.

4. Ädel är skaran, sen tusen år
Gud i vår kyrka fått frälsa.
Framåt vår hoppfyllda längtan går:
ungdomen kristnad är Sveriges vår,
Sveriges framtid och hälsa.


5. Villigt en skara som väckts av Gud

kommer sin Konung till möte,
klädd i hans helighets vita skrud,
samlad som daggen på ljusets bud
flödar ur morgonens sköte.
 

6. Kristnade ungdom, Gud vill oss väl!
Ta Herren Kristus på orden!
Kämpa för frihet åt bunden träl,
be om Guds frid över varje själ,
himmelens frid över jorden!


onsdag 13 maj 2015

Två förunderliga danska Kristi himmelsfärdspsalmer - av Brorson resp. Grundtvig

Jag vet inte om EFS:are särskilt ofta sjunger danska psalmer? Åtminstone Brorson var uppskattad av 1800-talets väckelserörelser, och Lina Sandell översatte åtskilliga av hans psalmer, men faktiskt också en och annan Kingo- och Grundtvigpsalm. Dock ingen av nedanstående, som jag själv försökt översätta, även om naturligtvis ingenting går upp emot originalen. God storhelg, allesammans!1. Jag ser dej, o Guds Lamm, nu stå 
i glans på Sions topp. 
Men svår var vägen du fick gå 
förrän du kom dit opp. 
Din börda, tung och mödosam, 
var världens synd och skam. 
Så sjönk du i vår jämmer ned; 
vem anar vad du led? 

2. Oskyldige, som så för mej 

gick smärtans tunga stig, 
din kärlek hårt har bundit dej, 
att fri jag skulle bli. 
Då slet du sönder våra band 
med genomspikad hand. 
Du gick med seger ur din grav; 
din död oss livet gav. 

3. Nu står en skara kring din tron, 

som snö så vit och ren. 
Vart öga strålar som en sol 
av att din glans få se. 
Och ordet om ditt slaveri 
då världen köptes fri, 
ja, vad du led för oss en gång 
är ämnet för dess sång. 

4. Tack, Fader, att du var så god 

mot Adams fallna ätt! 
Du frälste oss med Lammets blod 
och gav oss barnarätt. 
Dej prisar varje andetag 
och hjärtats alla slag. 
O Gud, för din barmhärtighet 
tack, tack i evighet!

1. Förunderligast på vår jord

är Jesu Kristi rike.
Dess härlighet är stor, så stor
att det ej har sin like.

2. Visst är det dolt som själ i kropp,

men lätt dess kraft du kände.
Som staden högt på bergets topp
det ses till världens ände.

3. Dess hemlighet är Herrens ord,

som skapar vad det nämner,
som höjer dalar på vår jord
och berg med marken jämnar.

4. Med det till dop vårt vatten blir,

välsignat vin vi dricker,
från dopet väller hopp och liv,
oss kalken vederkvicker.

5. Med det Guds kämpar krafter får

när de av trötthet snavar, 
så de kan le åt banesår
och springa över gravar.

6. Med det av vatten skapas vin

och paradis av öken,
med det går ljus i hjärtat in
fast världen går i töcken.

7. Låt höras ropet som nu går

att riket har lagts öde,
Gud kröner likafullt dess år
med fruktbarhet och gröda.

8. Dess glans går upp som ax ur vång,

som vår i vissna lunden,
ja, som Guds sol vid fågelsång
i kalla morgonstunden.

9. Det är den store kungens glans,

som korsets död fick lida
för att vi livets segerkrans
ska bära vid hans sida. 

10. Och när han kommer i det blå

är kristnas kamp till ända,
vad troende i spegeln såg
de saliga ska känna.

11. Ja, då är riket vi nu får

i synlig prakt tillstädes
i evighetens jubelår
med rätt och fred och glädje!

tisdag 12 maj 2015

Åkerögården och årskonferensen

Påskvänner!

Gott veckoslut tillönskas er alla, vare sej ni far på konfirmandläger eller årskonferens! Det finns bara en som kan vara på två (eller flera) ställen samtidigt, och det är inte någon av oss. Men vi kan be om hans välsignelse var vi än är.

Och vi kan reflektera över och samtala om missionsföreståndarens senaste bloggpost.

Halleluja! Ingen ensam,
ingen hjälplös lämnats kvar.
Halleluja! Tron sin tillflykt
och sitt ljus i Jesus har.
Fastän skyar honom lyfte
bort och ingen honom ser,
glömmer vi ej vad han lovat:
Alltid skall jag bo hos er.

måndag 11 maj 2015

Ett turistmål före och under Rosenius-jubileet 2016?

Varför inte stanna till i västerbottniska Ånäset i sommar eller nästa sommar? Byn på näset mellan Flarkån och Kålabodaån med världens största osthyvel och vägoasen Stenfors gård?

Och med Carl Olof Rosenius födelsehus, Roseniusgården, mellan kyrkan och bönhuset, samt en minnessten på platsen öster om E4 där huset ursprungligen stod.

Roseniusgården

Soliga hälsningar från Nysätra/Ånäset! Där också kyrkosångaren Göran Stenlund föddes, 104 år efter Rosenius!

lördag 9 maj 2015

O Gud all sannings källa på LeksandsmelodinSka prova att sjunga inledningspsalmen på denna dalakoral från Leksand imorgon - i bönhuset i Njutånger. (Ja, för åtminstone på Bönsöndagen måste man väl kalla det bönhus?).

Dom kan göra fina psalmmelodier, dom i Dalarna... nåja, jag gillar den tyska koralen också. Och P O Nyström i Karlskrona, som på äldre dagar satt och eldade upp sina samlade skaldeförsök, fick ändå något bevarat till eftervärlden. En bönepsalm som står sej.

Och vad mitt hjärta beder,
det vet jag att du hör,
och vad mitt väl bereder,
det vet jag att du gör.
I nödens högsta smärta
din hjälp mig närmast är,
jag vet att på ditt hjärta 
du mina sorger bär.

måndag 4 maj 2015

Bönsöndag i bönhuset

Påskvänner!

Söndagen den 26 april (Jubilate-söndagen!) hade vi gudstjänst i EFS Njutånger (bönhuset) med April-kvartetten och Mats Sandström. Tisdagen den 28 april var det arbetsdag på Brogården, då vi bl.a. städade, krattade och gjorde i ordning bryggan och majbrasan. Torsdagen den 30 april var det valborgsfirande på Brogården, då vi brände ner brasan och hade korv- och kaffeservering (populärt i det rätt dåliga vädret) efter att kyrkokören sjungit och Anna-Karin Holmberg (min fina fru) vårtalat.

Och nu den 10 april (Rogate- alias Bönsöndagen!) blir det gudstjänst i EFS Njutånger (bönhuset) igen kl 11! Främsta orsaken är att orgelbyggarna i Njutångers kyrka inte blivit riktigt färdiga än. Så dom vill ha gammkyrkan för sej själva ett tag till. Välkomna till EFS-bönhuset (eller ok då, -kyrkan) på söndag alltså! Undertecknad spelar till psalmerna och kanske blir det nån form av duett - dock troligen ej kvartett. Be för gudstjänsten redan nu och ta med dej böneämnen dit!

Bönsöndag i bönhuset, alltså. (Även kaffeböner). [Tillagt 6/5: Inför söndagen kanske några gamla EFS-are gärna vill läsa några av C O Rosenius´ dagbetraktelser om bönen: för den 17 april och den 29 april. Inte är det bara trosrörelsen som lyft fram Herrens löften och bönens rika möjligheter - men har vi tagit vara på dem? Se även Lina Sandells sång här nedan (följ länken så kommer du till hela sången)]:

Allt vad ni ber om, så säger Jesus, 
allt ni ber Fadern om i mitt namn,
det ska jag göra, för att min Fader
ska prisas, äras i Sonen blott.

Så hjälp mej, Jesus, i tro ta vara
på detta härliga löftesord,
och ständigt komma, som barnet kommer
till älskad mor varje stund på nytt.