tisdag 24 april 2018

Prästvig högkyrkliga igen!

Påskvänner!

När jag för några år sedan motionerade till Efs:s årskonferens om att Efs skulle verka för att prästvigningsförbudet mot högkyrkliga skulle upphöra, avfärdade styrelsen motionen med att det minsann fanns högkyrkliga som inte var kv*nn*pr*stm*tst*nd*re och därför utan problem kunde prästvigas redan som läget var.

Jaja. Men man förväntas ju skriva motioner med fart och kläm, inte teologiska utläggningar. Hade jag haft utrymme kunde jag förstås ha gått in på begreppet högkyrklig och definierat det närmare. Men styrelsen kunde förstås också ha varit schysst nog att nämna att långt fler än högkyrkliga är s.k. kv*nn*pr*stm*tst*nd*re, bl.a. Elm-Bv-are (t.ex. nu avgående missionsledaren Erik J Andersson) och laestadianer.

Vi i Efs känner oss förstås föga drabbade av prästvigningsförbudet. Men genom att vi tiger när det gäller högkyrkliga (enligt ursprunglig definition) och ämbetsfrågan, finns det väl snart inga kvar som protesterar när vi själva drabbas p g a äktenskapsfrågan eller annat? Dessutom har kh Åke Nordström i Gustav Vasa - som förespråkar en icke-teistisk kristendom - gjort rätt många gränsdragningar obsoleta. Accepterar Efs utan att mucka präster som inte tror på Gud och/eller tror att Jesus har ruttnat, kan vi väl i fridens dar inte vara med på att utestänga de högkyrkliga från prästvigningens heliga handling?

Det var min poäng i den insändare som togs in i Kyrkans Tidning förra veckan: "När kommer högkyrkliga få prästvigas igen?" (Originalrubriken var: "Prästvig högkyrkliga igen!") Någon däremot - och varför i så fall?

[Att högkyrkliga ofta begått misstaget att erkänna även uppenbara villolärare som "rätta präster", bara för att de var karlar, ger oss inte rätten att begå motsvarande misstag. Och de högkyrkliga har faktiskt inte godtagit uppenbara ateister som bättre alternativ än kvinnor i prästämbetet - inte "en karl till varje pris", alltså].

Katekesfråga nr 35: Vad befaller Gud i tredje budet?

torsdag 19 april 2018

Frälsarens kyrka

Påskvänner!

En bearbetad psalm inför konfirmationshelgerna och nationaldagen:
1. Frälsarens kyrka i Sveriges land,
del av hans kyrka på jorden,
vida den famnar från strand till strand,
fast är den grundad av Herrens hand,
byggd till hans tempel i Norden!


2. Allt fick sin vigning i kyrkans famn,

i den Treenige Gudens,
i Faderns och Sonens och Andens namn:
dopnådens vatten och gravens hamn,
brudgummens löfte och brudens. 

3. Fäder och mödrar sej kämpat fram,

Kristus var med dem på banan.
Trofast är han trots vår synd och skam, 
seger han vunnit på korsets stam,
därför finns korset på fanan.

4. Ädel är skaran, sen tusen år
Gud i vår kyrka fått frälsa.
Framåt vår hoppfyllda längtan går:
ungdomen kristnad är Sveriges vår,
Sveriges framtid och hälsa.


5. Villigt en skara som väckts av Gud

kommer sin Konung till möte,
klädd i hans helighets vita skrud,
samlad som daggen på ljusets bud
flödar ur morgonens sköte.
 

6. Kristnade ungdom, Gud vill oss väl!
Ta Herren Kristus på orden!
Kämpa för frihet åt bunden träl,
be om Guds frid över varje själ,
himmelens frid över jorden!Text: Johan Alfred Eklund 1909, bearb. A.H. 2015
Musik: Gustaf Aulén 1909 


Katekesfråga 34: Varför har vilodagen givits oss?

måndag 16 april 2018

Till Sveriges folk

Påskvänner!

Detta upprop från år 1937(!), formulerat av Nya Väktarens redaktör Axel B Svensson p g a biskoplig passivitet, samlade 1142 prästerliga undertecknare! Skulle ett upprop mot "icke-teismen" (läs: a-teismen) hos kyrkoherde Åke Nordström i Gustav Vasa få några undertecknare idag?

Till Sveriges folk.

Det har tyvärr hänt, att en präst inom svenska kyrkan haft en ateist att som predikant medverka vid högmässogudstjänst, och samme prästman har i ett tidningsuttalande sagt sig själv hava kastat loss från tron på en personlig Gud.

Det har tyvärr också hänt, att en präst inom svenska kyrkan i ett offentligt tal, som refererats i de allmänna tidningarna, sagt sig icke vilja bekänna sig tro på en treenig Gud och icke kunna tala om blodet, som runnit för oss. Samme prästman sade sig även förkasta flera andra för kyrkans bekännelse konstitutiva läror och antydde, att han bland rikets prästerskap hade många meningsfränder.

Enär sådana utgjutelser och påståenden äro ägnade att icke endast framkalla sorg bland landets kristna utan även skapa en atmosfär av misstänksamhet emot prästerskapet, vilja vi undertecknade klart säga ifrån, att vi ogilla komministerns i Hosjö här ovan nämnda tilltag och uttalande. Vi ogilla också kyrkoherdens i Skepparslöv här ovan nämnda utlåtelser. Samvetstvång älska vi ingalunda, och i åtskilligt hava vi olika uppfattning, men vi äro alla därom ense, att den man, som icke tror på en personlig och treenig Gud, icke heller är skickad att vara präst i svenska kyrkan. För att undgå samvetstvång bör han, om han framhärdar i sin otro, avgå ur sin tjänst och nedlägga sitt prästämbete. Det kan icke vara god moral, att en sådan person fortfarande uppbär lön för prästerlig tjänst.

Vi taga sålunda bestämt avstånd från dessa ämbetsbröder och deras meningsfränder samt hava velat låta envar svensk få besked därom. Gud vare vår kyrka nådig! SvPs 120." [i 1819 års psalmbok, "Ack, bliv hos oss"]

[Undertecknat av 1142 präster, återgivet efter Bengtsson: Axel B Svensson, s 144ff]

August Bruhn (årsbarn med den teologiska - inte politiska - meningsfränden Emanuel Linderholm) kritiserades vid en visitation av biskop Rodhe, men fick behålla sitt ämbete och kunde sitta som kyrkoherde i Skepparslöv till sin död 1941. Axel B Svensson skrev senare:

"Undertecknad är icke längre någon ung människa, men jag har ej någonsin genom något fått min syn på svenska kyrkan så förändrad som genom det bedrövliga elände, som kan betecknas med uttrycket fallet Skepparslöv." Och: "Det vart mig så under en ångesthet, sömnlös natt plötsligt klart, att precis varenda kristen i hela Sveriges land var pliktig att medverka till kyrkans räddning undan ulvarnas klor." (Bengtsson, s. 148f).


Katekesfråga 33: Vilken är vilodagen?

lördag 14 april 2018

En alldeles underbar påskpsalm

Påskvänner!

I min amerikanske vän Howards sångbok fanns följande påskpsalm - en av de psalmer som överskridit de s k "rasbarriärerna" och blivit allmän egendom "over there", även om den fortfarande sjungs mest och ivrigast i de s k "svarta" kyrkorna (se nedan). Det finns ju fortfarande en segregation att beklaga och övervinna, och samtidigt en glädje i att redan nu få vara ett i Jesus och använda varandras sånger.

De mest extatiska uttrycken nedan kanske känns främmande för en stillsam "rosenian", men samtidigt är väl den ohämmade glädjen och hänryckningen som mest passande till påsk och till pingst? Som laestadianen sa apropå liikutuksia, de "rörelser" som inte är helt väsensskilda från de ovan nämnda: När människor kan jubla och ropa för att en boll går in mellan två stolpar, kan väl vi få göra det för att vi har fått våra synders förlåtelse?

Uppstått har Jesus - hurra, hurra! Halleluja!

 

Alt. utförande:Alt. utförande (själva sången börjar 2 minuter in i klippet):


Alt. utförande i en mindre lokal:1. Se, ljuset slagit mörkrets makt idag
- o ära, halleluja till Guds Lamm! -
för dödens seger blev dess nederlag
- o ära, halleluja till Guds Lamm!
Han stått upp
full av makt,
han vann seger
som han sagt.
Dödens udd han brutit av,
till ett väntrum gjort vår grav
- o ära, halleluja till Guds Lamm!

2. Han sonat varje brott mot lagens bud

- o ära, halleluja till Guds Lamm! -
i tron på honom får vi fred med Gud
- o ära, halleluja till Guds Lamm!
Han stått upp...

3. Vi varje dag ska dö från synd och värld

- o ära, halleluja till Guds Lamm! -
i Andens liv stå upp till himmelsfärd
- o ära, halleluja till Guds Lamm!
Han stått upp...

4. Vi går till staden Gud har pekat ut

- o ära, halleluja till Guds Lamm! -
där glädjen aldrig, aldrig ska ta slut
- o ära, halleluja till Guds Lamm!
Han stått upp...

5. En dag får vi stå upp som Frälsaren

- o ära, halleluja till Guds Lamm! -
ja, graven blir en port till himmelen
- o ära, halleluja till Guds Lamm!
Han stått upp...

Text och musik: Charles Price Jones 1901 (36 år), övers. A.H. 2009

C P Jones:
Bildresultat för Charles Price Jones pictures


Katekesfråga 32: Vad befaller Gud i andra budet?

fredag 13 april 2018

Viktigt om väckelsevinden

Påskvänner!

Jag tror att Joakim Lundqvist har en biblisk poäng här. Menar vi allvar med bönen "Herre, sänd en väckelse och börja med mig" (som ju lätt blir en from klyscha) bör vi så klart "bereda väg för Herren" på alla de sätt han anbefaller i sitt ord. (Jfr Elias´ altarbygge). Sedan är det ändå Anden som verkar suveränt och i sin tid. "Utan mig kan ni inget göra."

Fråga 31: Vad vill Gud lära oss med den hotelse han förenat med andra budet?

tisdag 10 april 2018

En akut aktuell diskussion

Påskvänner!

Nog är det här hyperaktuellt och viktigt för hela Svenska kyrkan, även för Efs-are? Det har inte gått att diskutera på Facebook-forumet om Efs:s profil och framtid [fast nu kanske det lossnat lite? anm. 11/4]; det anses väl bryta mot god ton att reagera häftigt mot präster som är uttalade icke-teister och mot präster som även så här i påsktider tror att Jesus har ruttnat. Men om inte vargen kommer nu, när kommer då vargen? Ska Svenska kyrkans predikstolar upplåtas för slikt medan vi - även från Efs - försvarar präst- och biskopsvigningsförbudet för högkyrkliga trossyskon (a la Bo Brander, han med "Ett år med Jesus", ni vet, eller a la Dag Sandahl, han med "Jesus, motspänstig medmänniska")? Är vi inte ganska "kokta grodor" om vi inte skriker högt nu? Vilket absolut inte är samma sak som att blåsa till strid mot stundtals tvivlande kristna i allmänhet - dit jag själv hör! - eller mot undrande sökare och "vanliga" ateister.

Det är själva bedrägeriet, försöket att skapa en "icke-teistisk" kristendom utan Gud och utan en verkligt uppstånden Jesus, som jag med all tänkbar skärpa och tonhöjd vänder mej emot. Och ett Efs, som på 80-talet kunde ge ut böcker som "Varför är trosförkunnelsen farlig?" måste väl i hela fridens dar kunna tala offentligt klarspråk om det här också. Vad jag vet förnekade aldrig Hagin och Ekman att Gud existerar och kan göra under, eller att Jesus "uppstått med sin kropp" (i vilket avseende han dog andligen, JDS-läran, var väl diskussionsämnet, inte den reella, totala uppståndelsen). Vi behöver naturligtvis inte ta uttryckligt avstånd från alla religioner och varianter av ateismen, men när den senare gör anspråk på Svenska kyrkans predikstolar under sken av kristendom borde vi väl ändå gå i taket?

Fast egentligen vet jag ju inte riktigt om jag ska skratta eller gråta. Det ligger ju samtidigt något obeskrivligt tragiskt och obeskrivligt löjligt i varje försök att lansera en "kristendom utan Gud". Jag vill återigen påminna om Ingemar Hedenius´ profetia. (Ni vet: "Det finns ingen Gud, och Hedenius är hans profet").

En liten rekapitulation:

Västerås stift - den rebelliske tonåringen (KT 9/2017)

Nätverket Kristen bortom Gud och kyrkoherde Åke Nordström ifrågasätter det övernaturliga och Guds existens som "en från människan oberoende, självständigt handlande och skapande kosmisk makt." (KT 15/3 2018)

John Sjögren reagerar stenhårt på "avmytologiseringsprogrammet". (SvD)

Kyrkvaktmästaren Anders Stenström reagerar. (KT 29/3 2018)

Maria Schottenius undrar.
Ärkebiskop Antje Jackelén svarar.
Maria Schottenius undrar vidare.

Biskop de facto Stefan Gustavsson (EFS) analyserar:
Tro på stadig grund.
Tro byggd på evidens.
Han utvecklar det på sin Facebook-sida.


Katekesfråga 30: Hur används Guds namn till lögn och bedrägeri även på annat sätt?

Kristus är uppstånden - ja, han är sannerligen uppstånden!

Påskvänner!

Ni kan väl lite engelska så att ni kan lyssna på dr Peter Kreefts något intellektuella men viktiga påskbetraktelse:
Katekesfråga 26: Vilka är syndiga eder?
Katekesfråga 27: Vad är att begå mened?
Katekesfråga 28: När kan en kristen svärja vid Guds namn?
Katekesfråga 29: Vad är det att använda Guds namn till vidskepelse?

torsdag 5 april 2018

Frälst

Påskvänner!

Kristenheten i Sverige som en smältande glaciär (ja, kanske, en ännu snabbare smältande glaciär är de politiska partierna...) - lyssna på programmet "Frälst" med Sanna Lundell och Sebbe Stakset från Påskaftonen!

Katekesfråga 25: Vad är det att svära vid Guds namn?

En sann påskvän

Påskvänner!

Så här skriver Josefine Arenius i påsktider.

Tänkvärt. Jag tror inte alls att hon är ute och cyklar (annat än i bokstavlig mening, möjligen ;o).

Katekesfråga 24: När används Guds namn till onda önskningar?


onsdag 4 april 2018

Glad Fjärdedag Påsk!

Påskvänner!

Idag Fjärdedag Påsk trotsar vi Gustav III (han är ju död!) och stora helgdöden 1772 och läser med våra förfäder och förmödrar Apostlagärningarna 3:12-20 (men läs gärna kapitlet ut så Petrus får predika färdigt!). Samt ur Johannesevangeliet 21:1-14 om hur Jesus uppenbarar sej för lärjungarna vid Tiberias sjö (och "bjuder tillbaka" på bröd och fisk, samma måltid som han själv blev bjuden på i gårdagens läsning ur Lukas).

Föreslagna psalmer i 1697 års psalmvalslista för Fjärdedag Påsk är
I dödens bojor Kristus låg,
Nu kommen är vår påskafröjd,
Jesus är min vän den bäste och
Så ljuvligt och så gott det är.

Bön från 1697 (lätt bearbetad): O Herre Jesus Kristus, du som efter din uppståndelse ifrån de döda uppenbarades för dina lärjungar vid Tiberias sjö i det stora fiskafänget! Vi ber dej att du ville välsigna också vårt arbete som vi uträttar efter din vilja. Och att du ville ge oss din helige Ande, så att han upplyser och regerar oss till att alltid lyda din befallning och så att vi såsom dina lärjungar lär känna dej av dina underverk och välgärningar och därför är dej tacksamma och inte låter någon fara hålla oss ifrån dej. Du som lever och regerar med din Fader och den helige Ande, sann Gud och sann människa, välsignad i evighet. Amen!

Och till detta passar Rosenius´ dagbetraktelse för den 4 april inte illa alls!

tisdag 3 april 2018

Glad Tredjedag Påsk!

Påskvänner!

Enligt evangelieboken från 1697 ska följande texter läsas idag på Tredjedag Påsk (som de gjorde i dagens högmässa fram till 1772): Apg 13:26-41 och Luk. 24:36-49. I psalmvalslistan föreslås bl a Vänd nu om, ni sorgsna sinnen, Nu må väl alla glädja sej och Jesus Kristus Frälsaren.

Dessa läsningar och psalmer kan nog behövas årligen i vår kyrka idag. För att stärka oss i tron, när även kyrkans präster och biskopar (och ärkebiskopar) har börjat sväva så illa på målet beträffande det övernaturliga, t o m Guds existens [!!!] som självständigt, personligt, från människan åtskilt väsen, och då inte minst Kristi födelse av jungfru och kroppsliga uppståndelse! (Båda visserligen först omvittnade av kvinnor men väl inte mindre trovärdiga bara fördenskull?).

EPISTEL: Mina bröder, ni som stammar från Abraham och alla ni här som fruktar Gud, till er har budskapet om denna räddning sänts. Ty folket i Jerusalem och deras ledare förstod inte vem Jesus var. De dömde honom och uppfyllde därigenom också de profetord som läses varje sabbat. Fast de inte kunde finna honom skyldig till något som förtjänade dödsstraff krävde de att Pilatus skulle avrätta honom. När de hade fullgjort allt som var skrivet om honom tog de ner honom från korset och lade honom i en grav. Men Gud uppväckte honom från de döda, 31och han visade sig sedan under en längre tid för dem som hade följt honom från Galileen upp till Jerusalem och som nu är hans vittnen inför folket. Vi förkunnar alltså för er detta budskap: löftet som fäderna fick 33har Gud infriat åt oss, deras barn, genom att låta Jesus uppstå, som det heter i andra psalmen: Du är min son, jag har fött dig i dag. Och att han lät honom uppstå från de döda så att han aldrig mer skall återvända till förgängelsen, det har han sagt med dessa ord: Jag skall uppfylla åt er de heliga och oryggliga löften jag har gett David. Ty på ett annat ställe säger han: Du skall inte låta din helige möta förgängelsen. David, som på sin tid tjänat Guds vilja, insomnade och förenades med sina fäder och mötte förgängelsen. Men han som Gud uppväckte har inte mött någon förgängelse. Ni skall alltså veta, mina bröder, att genom honom förkunnas syndernas förlåtelse för er, och genom honom blir var och en som tror rättfärdig och friad från allt det som ni inte kunde frias från medan ni stod under Moses lag. Se därför till att det som står hos profeterna inte slår in: Se, föraktare, häpna och förintas: jag utför en gärning i era dagar, en gärning som ni inte kommer att tro på när den berättas för er.


EVANGELIUM Medan de ännu talade stod han plötsligt mitt ibland dem och hälsade dem: ”Frid över er!” De blev rädda, och i sin förskräckelse trodde de att det var en ande de såg. Då sade han: ”Varför blir ni skrämda, varför fylls ni av tvivel? Se på mina händer och mina fötter, det är jag och ingen annan. Känn på mig och se på mig, en ande har inte kött och ben, och det kan ni se att jag har.” Och han visade dem sina händer och fötter.  Då de av idel glädje och förvåning ännu inte kunde tro, frågade han dem: ”Finns det något att äta här?” De räckte honom en bit stekt fisk, och de såg hur han tog den och åt.
Han sade till dem: ”Detta är vad jag sade till er när jag ännu var hos er, att allt måste uppfyllas som står skrivet om mig i Moses lag, hos profeterna och i psalmerna.” Sedan öppnade han deras sinnen så att de kunde förstå skrifterna. Och han sade till dem: ”Detta är alltså vad skriften säger: Messias skall lida och uppstå från de döda på tredje dagen, och syndernas förlåtelse genom omvändelse skall förkunnas i hans namn för alla folk, med början i Jerusalem. Ni skall vittna om allt detta. Och jag skall sända er vad min fader har lovat. Men ni skall stanna här i staden tills ni har blivit rustade med kraft från höjden.”
Bön från 1697 (ngt bearb): Herre Jesus Kristus, vi ber dej att om någon bedrövelse, fruktan och rädsla kommer över oss, liksom dina lärjungar, att du då ville bistå oss och rikligen trösta oss, såsom du tröstade dem i deras bedrövelse och sa: Frid vare med er. Ja, ge då oss denna sanna Tröstaren: den helige Ande. Vi tror förvisso att du med samma kött och ben som du lades ner i graven med är uppstånden och nu sitter på Guds högra hand och ger oss ditt starka beskydd. Och vi ska slutligen komma till dej som är vårt kött och blod och bli lika din förklarade kropp. Ge oss detta, milde Herre Jesus, för din pinas, döds och uppståndelses skull. Amen!

Och till detta passar Rosenius´ dagbetraktelse för den 3 april inte illa alls!

måndag 2 april 2018

Den evangeliska Rosenkransen

Påskvänner!

Det kristna halsbandet Rosenkransen är faktiskt inte så dumt - i varje fall inte i evangeliserad tappning. Ett sätt att se och följa Nya testamentets framställning av Jesus med hans mor Marias ögon.Detta är den evangeliska rosenkransen, lik den romerska (med dess uppbyggliga betraktelser eller meditationer) utom i det att Ave Maria inte läses 10 gånger vid varje mysterium (utan bara vid bebådelsen och besöket hos Elisabet). Vill någon inte ersätta Ave Maria med förslagen nedan, t.ex. för att de inte alltid utgörs av en uttrycklig bön, kan man enligt ortodox tradition istället be Jesusbönen: "Herre Jesus Kristus, Guds Son, förbarma dig över mig syndare".

Börja vid korset (om så önskas: gör korstecknet, kyss korset) och läs trosbekännelsen (Apostolicum eller Nicenum). 

Därefter - vid första pärlan - Herrens bön.  

Istället för tre Ave Maria, läs vid andra pärlan den aronitiska välsignelsen (4 Mos. 6:24-26), tredje pärlan den apostoliska välsignelsen (2 Kor. 13:13), fjärde pärlan bibelns sista verser (Upp. 22:20-21). 

Vid femte pärlan läs Gloria Patri: Ära vare Fadern och Sonen och den helige Ande, såsom det var av begynnelsen, nu är och skall vara, från evighet till evighet, amen.

Framme vid låset med den lilla Mariabilden, be: Himmelske Fader, låt oss likt jungfru Maria bevara ditt ord i våra hjärtan och där begrunda det. Om detta ber vi genom din Son Jesus Kristus. Amen.

Glädjens mysterier 
(förslagsvis måndagar och lördagar):

1) Kristus blir människa i jungfrun Maria (Luk. 1:26-38)
Begrunda inkarnationens mysterium under det att du 10 gånger (1 gång för varje pärla) läser första delen av Ave Maria (änglahälsningen): Var hälsad, du högt benådade, Herren är med dig! Därefter Gloria Patri.

2) Jesus i Maria på besök hos Elisabet (Luk. 1:39-56)
Begrunda detta mysterium under det att du 10 gånger (1 gång för varje pärla) läser andra delen av Ave Maria (Elisabets hälsning): Min Herres mor, välsignad är du bland kvinnor och välsignad din livsfrukt, Jesus. Därefter Gloria Patri.

3) Jesus föds (Matt. 1:18-25, Luk. 2:1-21)
Begrunda detta mysterium under det att du 10 gånger (1 för varje pärla) läser änglarnas doxologi: Ära vare Gud i höjden och frid på jorden, till människorna ett gott behag. Därefter Gloria Patri.

4) Jesus bärs fram i templet (Luk. 2:22-40).
Begrunda detta mysterium under det att du 10 gånger (1 för varje pärla) läser Symeons tackbön: Nu låter du din tjänare gå hem i frid, enligt ditt löfte, ty mina ögon har sett din frälsning. Därefter Gloria Patri.

5) Jesus återfinns i templet (Luk. 2:41-52)
Begrunda detta mysterium under det att du 10 gånger (1 för varje pärla) läser Jesu egna ord: Varför behövde ni söka efter mig? Visste ni inte att jag bör vara där min Fader bor? Därefter Gloria Patri.

Ljusets mysterier 
(förslagsvis tisdagar):

1) Jesus döps (Matt. 3:13-17, Luk. 3:21-22)
Begrunda detta mysterium under det att du 10 gånger (1 för varje pärla) läser Johannes Döparens presentation: Se Guds Lamm (eller. O Guds Lamm) som tar bort världens synd! Därefter Gloria Patri.

2) Jesus förvandlar vatten till vin (Joh. 2:1-12)
Begrunda detta mysterium under det att du 10 gånger (1 för varje pärla) läser Marias uppmaning: Allt vad han säger er, det ska ni göra! Därefter Gloria Patri.

3) Jesus förkunnar himmelriket i ord och handling (Mark. 4:30-34, Luk. 17:20-21)
Begrunda detta mysterium under det att du 10 gånger (1 för varje pärla) läser Jesusorden Sök först Guds rike och hans rättfärdighet, så ska ni få allt det andra också! Därefter Gloria Patri.

4) Jesus förklaras på berget Tabor (Matt. 16:28-17:13, Luk. 9:27-36)
Begrunda detta mysterium under det att du 10 gånger (1 för varje pärla) läser Faderns ord Detta är min älskade Son, han är min utvalde. Lyssna till honom! Därefter Gloria Patri.

5) Jesus instiftar nattvarden (Matt. 26:26-29, Luk. 22:14-23)
Begrunda detta mysterium under det att du 10 gånger (1 för varje pärla) läser Jesusorden: Detta är min kropp som blir offrad för er. Detta är mitt blod, förbundsblodet, som blir utgjutet för många till syndernas förlåtelse. Därefter Gloria Patri.

Smärtans mysterier
(förslagsvis onsdagar och fredagar)

1) Jesus lider i Getsemane
Begrunda detta mysterium under det att du 10 gånger (1 för varje pärla) läser Jesusoren: Fader, låt denna bägare gå förbi mig om det är möjligt, men inte som jag vill utan som du vill. Därefter Gloria Patri.

2) Jesus blir dömd och torterad
Begrunda detta mysterium under det att du 10 gånger (1 för varje pärla) läser översteprästen Kajfas´ ord: Det är bättre att en man dör för folket än att hela folket förgås. Därefter Gloria Patri.

3) Jesus blir krönt med törnen
Begrunda detta mysterium under det att du 10 gånger (1 för varje pärla) läser Pilatus´ ord: Detta är Jesus från Nasaret, judarnas konung. Därefter Gloria Patri.

4) Jesus bär sitt kors
Begrunda detta mysterium under det att du 10 gånger (1 för varje pärla) läser Paulus´ ord: Jag vill aldrig någonsin berömma mig av annat än Jesu Kristi kors. Därefter Gloria Patri.

5) Jesus dör på korset
Begrunda detta mysterium under det att du läser rövarens bekännelse och bön: Jesus, tänk på mig när du kommer med ditt rike och sedan Jesu sju ord på korset: Fader, förlåt dem, ty de vet inte vad de gör, Sannerligen, i dag ska du vara med mig i paradiset, Kvinna, se din son - Där är din mor, Min Gud, min Gud, varför har du övergivit mig?Jag är törstig, Det är fullbordat, Fader, i dina händer lämnar jag min ande. Och till slut: Denne man har inget ont gjort och Andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa). Därefter Gloria Patri.


Härlighetens mysterier 
(förslagsvis torsdagar och söndagar)

1) Jesus uppstår
Begrunda detta mysterium under det att du 10 gånger (1 för varje pärla) läser Jesusorden: Var inte rädd. Jag är den förste och den siste och den som lever. Jag var död, och se, jag lever i evigheters evighet och jag har nycklarna till döden och dödsriket. Därefter Gloria Patri.

2) Jesus far upp till himmelen 
Begrunda detta mysterium under det att du 10 gånger (1 för varje pärla) läser ängelns ord: Denne Jesus som har blivit upptagen från er till himlen ska komma tillbaka just så som ni har sett honom fara upp till himlen. Därefter Gloria Patri.

3) Jesus sänder Anden    
Begrunda detta mysterium under det att du 10 gånger (1 för varje pärla) läser Jesusorden: När Hjälparen kommer som jag skall sända er från Fadern, sanningens Ande som utgår från Fadern, då skall han vittna om mig. Därefter Gloria Patri.

4) Jesus tar sin mor Maria och alla helgon hem till himmelen 
Begrunda detta mysterium under det att du 10 gånger (1 för varje pärla) läser Jesusorden ur Psaltaren: I dina händer, Herre Gud, befaller jag nu min ande. Du förlossar mig, Herre, du trofaste Gud. Därefter Gloria Patri.

5) Jesus kommer åter, kröner sin brud/kyrka och skapar nya himlar och en ny jord där rättfärdighet bor. Begrunda detta mysterium under det att du 10 gånger (1 för varje pärla) läser lovsången ur Uppenbarelseboken: Amen. Lovsången och härligheten, visheten och tacksägelsen, äran och makten och kraften tillhör vår Gud i evigheters evighet. Amen. Därefter Gloria Patri.

Fr.o.m. "låset" ner till korset samma läsningar som i början. Men just vid låset: vänd fram den helige Andes duva denna gång (den som är förenad med jungfru Maria) och be:

O du helge Ande, kom.
Fyll dina trognas hjärtan med nåd och frid
och tänd i dem kärlekens eld, 

din levande låga,
du som från skilda länder och språk
samlar folken
i kristen tro och endräkt:
en enda helig kyrka.
Halleluja!
Halleluja!


*Veni Sancte Spiritus,
reple tuorum corda fidelium,
et tui amoris in eis ignem accende:
qui per diversitem linguarum cunctarum,
gentes in unitate fidei congregasti.
Alleluja!
Alleluja! 

Siewert och Anders påminner oss om undret

Påskvänner!

För två år sedan kunde vi ta del av detta som fortfarande äger sin giltighet! Glad och god fortsättning på påsken!(Jämför - eller helst inte - med en biskoplig påskhälsning som får mej att undra om inte Jesus ruttnat trots allt. "Urberättelsen" handlar ju om det vi alla erfar när vi går från sorg till glädje o.s.v.).

Han lever! O, min ande, känn
din Herre och din Gud igen!
Han lämnat har sitt vilorum

och rösten höres som var stum
och handen räckes som var kall!
Han lever och du leva skall!

söndag 1 april 2018

Kristus är sannerligen uppstånden!

Påskvänner!

"Låt dem bara slå ihjäl oss på långfredagen - vi lurar dem på påskmorgonen!" (Den danske diktarprästen Kaj Munk, mördad av nazisterna).

GLAD PÅSK!