måndag 2 april 2018

Siewert och Anders påminner oss om undret

Påskvänner!

För två år sedan kunde vi ta del av detta som fortfarande äger sin giltighet! Glad och god fortsättning på påsken!(Jämför - eller helst inte - med en biskoplig påskhälsning som får mej att undra om inte Jesus ruttnat trots allt. "Urberättelsen" handlar ju om det vi alla erfar när vi går från sorg till glädje o.s.v.).

Han lever! O, min ande, känn
din Herre och din Gud igen!
Han lämnat har sitt vilorum

och rösten höres som var stum
och handen räckes som var kall!
Han lever och du leva skall!

Inga kommentarer: