lördag 29 december 2018

Tänkvärd julläsning från Anders Brogren

Jul- och påskvänner!

Anders Brogren gör sin "understreckare" (aldrig publicerad av SvD!) bättre och bättre, nu även med fotoillustrationer: läs Mysteriet med den försvunna skattskrivningen! 

Olof Edsinger ger oss också intressant mellandagsläsning under rubriken Myten som blev verklighet (jfr Dag Sandahls bok "Sann myt").

Katekesfråga 134: Vad är helgelsen?

torsdag 27 december 2018

200 år idag sedan psalmbokskommittén godkände Johan Olof Wallins psalmboksförslag

Påskvänner!

Idag börjar jubileumsåret för 1819 års psalmbok, den "wallinska", formellt stadfäst och gillad av konungen den 29 januari 1819. Bl a följande psalmer av Wallin, Franzén och Geijer kom då för första gången in i Den svenska psalmboken och har blivit kvar där sedan dess:

Bereden väg för Herran 
Din klara sol går åter opp 
Du bar ditt kors, o Jesu mild
Jerusalem, häv upp din röst 
Vad ljus över griften
Var hälsad sköna morgonstund 

Katekesfråga 133: Vad bekänner du med orden "Jag tror på den helige Ande"?

Tredjedag Jul - Johannes Evangelistens dag

Jul- och påskvänner!

I dag är det som bekant (?) Tredjedag Jul - helgdag här i Sverige från kristnandet fram till "stora helgdöden" 1772 och även kallad Johannes Evangelistens dag. Dagen firas på EFS i Njutånger med "julgemenskap med öppen scen" från klockan 14 och framåt.

I psalmvalslistan från 1697 anbefalls för denna dag bl.a. psalmerna O Jesus Krist som mänska blev och Var man må nu väl glädja sig.

Kollektbön:
O Herre, barmhärtige Gud! som genom dina heliga apostlar låtit förkunna din Sons Evangelium i världen: Giv nåden att vi i tron må stadigt förbli vid deras lära och få syndernas förlåtelse, såsom de oss har tillsagt på dina vägnar. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Epistel 1 Johannesbrevet 1:9-2:6

Evangelium Johannesevangeliet 21:19-24

Predikan  - se Luthers Kyrkopostilla (äldre upplagor) eller Nohrborgs postilla, som har predikningar även för Tredje- och Fjärdedag Jul, Påsk och Pingst.

Slutbön
Herre Jesus Kristus, du som vill att var och en ska förbli i den kallelse du kallat honom till, och så låta sitt ljus lysa att din himmelske Fader därigenom må bli prisad: Vi beder dig om din heliga nåd, att vi må leva efter din vilja, och tåligen lida vad oss däröver kan påkomma. På det vår tro därigenom må bli stärkt och att vi må behålla ett gott samvete och få en evig salighet. Du som lever och regerar med Fadern och den Helige Ande, en sann Gud ifrån evighet till evighet. Amen.

Katekesfråga 132: Vad är ändamålet med att Kristus återlöst dig?

måndag 24 december 2018

Artur Erikson 100 år och Betty Ehrenborg-Posse 200 år: Adventskalender lucka 24

Jul- och påskvänner!

Betty Ehrenborg som skrev sången till en fransk folkmelodi föddes 1818. Artur Erikson som sjunger den här föddes 1918. Nu när vi lyssnar till sången är det 2018. GOD JUL ALLESAMMANS!Katekesfråga 131: När ska domen ske?

söndag 23 december 2018

Artur Erikson 100 år: Adventskalender lucka 23

Påsk- och julvänner!

Här sjunger Artur Erikson en av världens mest kända julsånger, som dock inte kom in i någon nordisk psalmbok förrän 2013 (Norsk Salmebok) och ofta bara hört till den muntliga traditionen även i många andra länder - men levande och slitstark:Katekesfråga 130: Hur ska Kristus då döma människorna?

lördag 22 december 2018

Artur Eriksson 100 år: Adventskalender lucka 22

Påskvänner!

Nu går vi mot ljusare tider igen! Här kommer Gläns över sjö och strand i Ivar Widéns version:Katekesfråga 129: Hur sker Kristi återkomst till domen?

fredag 21 december 2018

Artur Erikson 100 år: Adventskalender lucka 21

Jul- och påskvänner!

Så här på årets kortaste dag, Tomasmäss, i år just före Marias adventssöndag, är det äntligen vårt landskap Hälsinglands tur - med den blå linblomma som knappt odlas här längre:Katekesfråga 128: Är Kristus efter sin himmelsfärd inte mer här på jorden?

torsdag 20 december 2018

Artur Erikson 100 år: Adventskalender lucka 20

Påsk- och julvänner!

Granen står så grön och grann i skogen - om än Medelpads landskapsblomma inte blommar just nu:Katekesfråga 127: Vad menas med att Kristus sitter på Faderns högra sida?

onsdag 19 december 2018

Artur Erikson 100 år: Adventskalender lucka 19

Påsk- och julvänner!

Artur Erikson sjunger Lydia Lithells klassiker:Katekesfråga 126: Vilken betydelse har Kristi uppståndelse för vår tro?

Exempel på gudstjänst på Bönsöndagen

Påskvänner!

Här en "hoppusslad" gudstjänst för Bönsöndagen (Rogate), tredje årgången. Håll till godo! (Bloggdatum och tidsangivelser i övrigt stämmer inte alls, men strunt i det :o)

Klockringning från Storkyrkan:


Ingångspsalm 
238 JAG LYFTER MINA HÄNDER


1.
Jag lyfter mina händer
upp till Guds berg och hus,
Från dem han hjälpen sänder
och skickar ut sitt ljus.
Mig Herren alltid leder,
som jord och himmel gjort;
Han hör mig när jag beder,
och skyddar mig alltfort.

2.
Han låter mina fötter
ej slinta, ty han är
en väktare ej trötter
och blir mig alltid när.
Han nådigt mig bevarar
och skyddar mig från fall,
mig dag och natt försvarar,
välsignar ock mitt kall.

3.
Allt ont han från mig vänder
och frälsar kropp och själ.
Vad än som här mig händer,
så slutar det dock väl.
Min utgång han bevarar,
min ingång likaså:
Sin nåd Gud aldrig sparar
för dem med honom stå.

Ingångsord - dagens psaltarpsalm 
PSALTAREN 13:   
För körledaren. En psalm av David. Hur länge, Herre? Ska du glömma mig för evigt? Hur länge ska du dölja ditt ansikte för mig? Hur länge ska jag ha oro i min själ och ångest i mitt hjärta dag efter dag? Hur länge ska min fiende triumfera över mig? Se mig, svara mig, Herre min Gud! Ge mina ögon ljus så att jag inte somnar in i döden. Låt inte min fiende säga: "Jag besegrade honom!" eller mina ovänner jubla när jag vacklar. Men jag litar på din nåd, mitt hjärta jublar över din frälsning. Jag vill sjunga till Herren, för han är god mot mig.  (Ur Svenska Folkbibeln, SFB)


Bön om syndernas förlåtelse
Ur PSALTAREN 51:
Förbarma dig, Gud, i din nåd, stryk ut mina synder i din stora godhet. Gör mig fri från all min skuld och rena mig från min synd. Jag vet vad jag har brutit, min synd står alltid inför mig. Mot dig, bara mot dig har jag syndat, jag har gjort det som är ont i dina ögon. Du har rätt när du ställer mig till svars, den dom du fäller är rättvis. I skuld är jag född, i synd blev jag till i min moders liv. Du som älskar ett uppriktigt hjärta, ge mig vishet i mitt innersta. Rena mig med isop från min synd, tvätta mig vit som snö. Låt mig få höra glädjerop och lovsång, låt den du har krossat få jubla. Vänd bort din blick från mina synder, stryk ut all min skuld. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, ge mig ett nytt och stadigt sinne. Driv inte bort mig från din närhet, ta inte ifrån mig din heliga Ande. Låt mig åter glädjas över att du räddar, håll mig uppe, ge mig ett villigt sinne.   

Tillsägelse om syndernas förlåtelse
Ur FÖRSTA JOHANNESBREVET 1:
Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och blodet från Jesus, hans Son, renar oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.

Introitus
657 ALLA DINA ORD ÄR ANDE OCH LIV


Kyrie, Gloria och Laudamus
695:4 DU EVIGT STRÅLANDE MORGONSOL och 697:6 VI PRISAR DIG 
 

Kollektbön
O Gud, du som själv har lärt oss att bedja, hör din kyrkas böner, så att vi efter din vilja får vad vi i tro ber om. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre, som med dig och den helige Ande lever och regerar i en gudom från evighet till evighet.
Amen.

Gammaltestamentlig läsning
Ur FÖRSTA KUNGABOKEN 3 
Genom giftermål blev Salomo släkt med farao, kungen av Egypten. Han tog faraos dotter till hustru och förde henne in i Davids stad. Där fick hon bo tills han byggt färdigt sitt hus liksom Herrens hus och muren runt Jerusalem. Men folket offrade på höjderna, eftersom det fortfarande inte hade byggts något hus åt Herrens namn. Salomo älskade Herren och följde sin far Davids stadgar, utom det att han offrade på höjderna och tände rökelse där.
Kungen begav sig till Gibeon för att offra. Det var den förnämsta offerhöjden, och Salomo offrade tusen brännoffer på altaret där. I Gibeon visade sig Herren för Salomo i en dröm om natten. Gud sade: ”Be mig om det du vill att jag ska ge dig.” Salomo svarade: ”Du har visat stor nåd mot din tjänare David, min far, därför att han vandrade inför dig i sanning och rättfärdighet och med ärligt hjärta mot dig. Du bevarade åt honom denna stora nåd och gav honom en son som sitter på hans tron, så som det är i dag. Herre min Gud, nu har du gjort din tjänare till kung efter min far David. Men jag är bara en ung man, jag vet varken ut eller in. Din tjänare är här bland ditt folk som du har utvalt, ett folk så stort och talrikt att det inte kan räknas på grund av sin mängd. Ge din tjänare ett lyhört hjärta, så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. Vem kan annars vara domare för detta ditt stora folk?” Det gladde Herren att Salomo bad om detta. Gud sade till honom: ”Eftersom du har bett om detta och inte bett om långt liv, rikedom eller dina fienders liv, utan om att kunna förstå vad som är rätt, därför vill jag göra som du önskar och ge dig ett så vist och förståndigt hjärta att ingen som du har funnits före dig och inte heller ska komma efter dig. Dessutom ger jag dig vad du inte har bett om, nämligen både rikedom och ära, så att ingen kung i alla dina dagar ska vara din like. Om du går på mina vägar och håller fast vid mina stadgar och bud, så som din far David gjorde, då ska jag ge dig ett långt liv.”
Då vaknade Salomo och såg: det var en dröm. När han kom till Jerusalem, trädde han fram inför Herrens förbundsark och bar fram brännoffer och gemenskapsoffer. Sedan ordnade han en fest för alla sina tjänare.   (Ur Svenska Folkbibeln, SFB)

Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.

SALIGA DE SOM HÖR GUDS ORD (SvPs 688)


Epistelläsning
Ur ROMARBREVET 8 
I hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men Anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.   (Ur Svenska Folkbibeln, SFB)

Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.

Gradualpsalm
209 O GUD, ALL SANNINGS KÄLLA1.
O Gud, all sannings källa,
jag tror ditt löftes ord.
Vad du har sagt skall gälla
i himmel och på jord:
"Åkalla mig i nöden,
så får du hjälp av mig."
Ja, Herre, intill döden
vill jag åkalla dig.

2.
Vad lindring i min smärta
att lita på din nåd
och anförtro mitt hjärta
åt dina visa råd.
När du mig bedja lärde
i Jesu Kristi namn,
jag fick vad jag begärde:
en fristad i din famn.

3.
Och vad mitt hjärta beder,
det vet jag att du hör;
och vad mitt väl bereder,
det vet jag att du gör.
I nödens högsta smärta
din hjälp mig närmast är;
jag vet att på ditt hjärta
du mina sorger bär.

4.
Jag skall ej övergiva
det enda hopp jag har.
Min tröst skall det förbliva
att ropa till min Far.
Förtvivlan, håll dig fjärran,
till avgrund bär din stig!
Jag släpper icke Herran
förrn han välsignar mig.

Evangelium
Ur MATTEUSEVANGELIET 6
Och när ni ber ska ni inte vara som hycklarna, som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen: De har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Far som är i det fördolda. Då ska din Far, som ser i det fördolda, belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som de, för er Far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det.  (Ur Svenska Folkbibeln, SFB)

Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus!

Hallelujarop
966 HALLELUJA
 


Predikan  
av Bengt Pleijel ur Sångpostillan

Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Trosbekännelse
NICAENUM:
Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är; 
och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa; som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna, och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida; därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände; 
och på den helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna; och på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse, och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. 

Psalm 
210 JAG LYFTER ÖGAT MOT HIMMELENKyrkans allmänna förbön


Helige Herre Gud, helige starke Gud,
helige barmhärtige Frälsare, du evige Gud.
Förbarma dig över oss!

Om Andens kraft åt din kyrka,
om enhet och förnyelse,
om evangeliets framgång bland alla folk
ropar vi till dig, o Herre: 

Hör oss, du vår Herre Gud!

Om rättvisa och fred i världen,
om respekt för skapelsens gåvor,
om utvägar ur de fattiga folkens nöd
ropar vi till dig, o Herre: 

Hör oss, du vår Herre Gud!

Om tröst åt dem som sörjer,
om kraft åt de sjuka,
om aktning för människans värde och värdighet
ropar vi till dig, o Herre: 

Hör oss, du vår Herre Gud!  


Så en rejäl stund för tyst eller fri bön (inkl ljuständning och förbön),
som avslutas med:Herre, du hör innan vi ropar.
Tack för att du är mäktig att ge
långt utöver vad vi kan be eller tänka.
Dig, vår Gud, tillhör pris och ära och makt
från evighet till evighet. Amen.

  
Herrens bön

Benedicamus
LÅT OSS TACKA OCH LOVA HERREN
 


Välsignelsen
 


Slutpsalm
650 JESUS, DET ENESTE


Postludium
DET SPIRAR I GUDS ÖRTAGÅRD

måndag 17 december 2018

Artur Erikson 100 år: Adventskalender lucka 17

Påsk- och julvänner!

Det är nu en vecka kvar till julafton, men på söndagens julkonsert ("Julton") sjöng vi Placide Cappeaus julsång O helga natt. Det gick bra, men Artur Erikson sjunger den ännu bättre. (Jo, jag vet att det fortfarande är advent - men efter Lucia får en faktiskt börja sjunga julsånger ;o).
Katekesfråga 124: Vad hör till Kristi upphöjelse?

söndag 16 december 2018

Exempel på gudstjänst Bönsöndagen (Rogate), tredje årgången

Påskvänner!

Här en "hopplocksgudstjänst" för Bönsöndagen (Rogate), tredje årgången. Håll till godo! (Bloggdatum och tidsangivelser i övrigt stämmer inte alls, men strunt i det :o)

Klockringning från Storkyrkan:


Ingångspsalm 
238 JAG LYFTER MINA HÄNDERJag lyfter mina händer
upp till Guds berg och hus,
Från dem han hjälpen sänder
och skickar ut sitt ljus.
Mig Herren alltid leder,
som jord och himmel gjort;
han hör mig när jag beder,
och skyddar mig alltfort.

Han låter mina fötter
ej slinta, ty han är
en väktare ej trötter
och blir mig alltid när.
Han nådigt mig bevarar
och skyddar mig från fall,
mig dag och natt försvarar,
välsignar ock mitt kall.

Allt ont han från mig vänder
och frälsar kropp och själ.
Vad än som här mig händer,
så slutar det dock väl.
Min utgång han bevarar,
min ingång likaså:
Sin nåd Gud aldrig sparar
för dem med honom stå.

Ingångsord - dagens psaltarpsalm 
PSALTAREN 13:   
För körledaren. En psalm av David. Hur länge, Herre? Ska du glömma mig för evigt? Hur länge ska du dölja ditt ansikte för mig? Hur länge ska jag ha oro i min själ och ångest i mitt hjärta dag efter dag? Hur länge ska min fiende triumfera över mig? Se mig, svara mig, Herre min Gud! Ge mina ögon ljus så att jag inte somnar in i döden. Låt inte min fiende säga: "Jag besegrade honom!" eller mina ovänner jubla när jag vacklar. Men jag litar på din nåd, mitt hjärta jublar över din frälsning. Jag vill sjunga till Herren, för han är god mot mig.                                           (Ur Svenska Folkbibeln, SFB)

Bön om syndernas förlåtelse
Ur PSALTAREN 51:
Förbarma dig, Gud, i din nåd, stryk ut mina synder i din stora godhet. Gör mig fri från all min skuld och rena mig från min synd. Jag vet vad jag har brutit, min synd står alltid inför mig. Mot dig, bara mot dig har jag syndat, jag har gjort det som är ont i dina ögon. Du har rätt när du ställer mig till svars, den dom du fäller är rättvis. I skuld är jag född, i synd blev jag till i min moders liv. Du som älskar ett uppriktigt hjärta, ge mig vishet i mitt innersta. Rena mig med isop från min synd, tvätta mig vit som snö. Låt mig få höra glädjerop och lovsång, låt den du har krossat få jubla. Vänd bort din blick från mina synder, stryk ut all min skuld. Skapa i mig, Gud, ett rent hjärta, ge mig ett nytt och stadigt sinne. Driv inte bort mig från din närhet, ta inte ifrån mig din heliga Ande. Låt mig åter glädjas över att du räddar, håll mig uppe, ge mig ett villigt sinne.   

Tillsägelse om syndernas förlåtelse
Ur FÖRSTA JOHANNESBREVET 1:
Om vi vandrar i ljuset, liksom han är i ljuset, då har vi gemenskap med varandra och blodet från Jesus, hans Son, renar oss från all synd. Om vi säger att vi är utan synd bedrar vi oss själva och sanningen finns inte i oss. Om vi bekänner våra synder är han trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet.

Introitus
658 HOS DIG ÄR LIVETS KÄLLA


Kyrie, Gloria och Laudamus
695:4 DU EVIGT STRÅLANDE MORGONSOL och 697:6 VI PRISAR DIG 
 

Kollektbön
Låt oss be att vi blir bevarade i Guds kärlek:
(Tystnad)
Gud, du som enar alla trognas hjärtan – ge ditt folk nåd att älska dina bud och längta efter det du lovat, så att våra hjärtan i livets alla växlingar har sitt fäste i den sanna glädjen.
Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre och Gud, som med dig, Fader, och den helige Ande lever och råder från evighet till evighet.
Amen.

Gammaltestamentlig läsning
Ur FÖRSTA KONUNGABOKEN 3 
Genom giftermål blev Salomo släkt med farao, kungen av Egypten. Han tog faraos dotter till hustru och förde henne in i Davids stad. Där fick hon bo tills han byggt färdigt sitt hus liksom Herrens hus och muren runt Jerusalem. Men folket offrade på höjderna, eftersom det fortfarande inte hade byggts något hus åt Herrens namn. Salomo älskade Herren och följde sin far Davids stadgar, utom det att han offrade på höjderna och tände rökelse där. Kungen begav sig till Gibeon för att offra. Det var den förnämsta offerhöjden, och Salomo offrade tusen brännoffer på altaret där. I Gibeon visade sig Herren för Salomo i en dröm om natten. Gud sade: ”Be mig om det du vill att jag ska ge dig.” Salomo svarade: ”Du har visat stor nåd mot din tjänare David, min far, därför att han vandrade inför dig i sanning och rättfärdighet och med ärligt hjärta mot dig. Du bevarade åt honom denna stora nåd och gav honom en son som sitter på hans tron, så som det är i dag. Herre min Gud, nu har du gjort din tjänare till kung efter min far David. Men jag är bara en ung man, jag vet varken ut eller in. Din tjänare är här bland ditt folk som du har utvalt, ett folk så stort och talrikt att det inte kan räknas på grund av sin mängd. Ge din tjänare ett lyhört hjärta, så att han kan vara domare för ditt folk och skilja mellan gott och ont. Vem kan annars vara domare för detta ditt stora folk?” Det gladde Herren att Salomo bad om detta. Gud sade till honom: ”Eftersom du har bett om detta och inte bett om långt liv, rikedom eller dina fienders liv, utan om att kunna förstå vad som är rätt, därför vill jag göra som du önskar och ge dig ett så vist och förståndigt hjärta att ingen som du har funnits före dig och inte heller ska komma efter dig. Dessutom ger jag dig vad du inte har bett om, nämligen både rikedom och ära, så att ingen kung i alla dina dagar ska vara din like. Om du går på mina vägar och håller fast vid mina stadgar och bud, så som din far David gjorde, då ska jag ge dig ett långt liv.” Då vaknade Salomo och såg: det var en dröm. När han kom till Jerusalem, trädde han fram inför Herrens förbundsark och bar fram brännoffer och gemenskapsoffer. Sedan ordnade han en fest för alla sina tjänare.

Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.

SALIGA DE SOM HÖR GUDS ORD (SvPs 688)
 

Epistelläsning
Ur ROMARBREVET 8 
I hoppet är vi frälsta. Men ett hopp som man ser uppfyllt är inte längre något hopp. Vem hoppas på det han redan ser? Men om vi hoppas på det vi inte ser, så väntar vi uthålligt. Så hjälper också Anden oss i vår svaghet. Vi vet inte vad vi borde be om, men Anden själv vädjar för oss med suckar utan ord. Och han som utforskar hjärtan vet vad Anden menar, eftersom Anden vädjar för de heliga så som Gud vill.            (Ur Svenska Folkbibeln, SFB)

Så lyder Herrens ord. Gud, vi tackar dig.

Gradualpsalm
209 O GUD, ALL SANNINGS KÄLLAO Gud, all sannings källa,
jag tror ditt löftes ord.
Vad du har sagt skall gälla
i himmel och på jord:
"Åkalla mig i nöden,
så får du hjälp av mig."
Ja, Herre, intill döden
vill jag åkalla dig.

Vad lindring i min smärta
att lita på din nåd
och anförtro mitt hjärta
åt dina visa råd.
När du mig bedja lärde
i Jesu Kristi namn,
jag fick vad jag begärde:
en fristad i din famn.

Och vad mitt hjärta beder,
det vet jag att du hör;
och vad mitt väl bereder,
det vet jag att du gör.
I nödens högsta smärta
din hjälp mig närmast är;
jag vet att på ditt hjärta
du mina sorger bär.

Jag skall ej övergiva
det enda hopp jag har.
Min tröst skall det förbliva
att sucka till min Far.
Förtvivlan, håll dig fjärran,
till avgrund bär din stig!.
Jag släpper icke Herran
förrn han välsignar mig.

Evangelium
Ur MATTEUSEVANGELIET 6 
När ni ber ska ni inte vara som hycklarna, som älskar att stå och be i synagogorna och i gathörnen för att synas inför människor. Jag säger er sanningen: De har fått ut sin lön. Nej, när du ber, gå in i din kammare och stäng din dörr och be till din Far som är i det fördolda. Då ska din Far, som ser i det fördolda, belöna dig. Och när ni ber ska ni inte rabbla tomma ord som hedningarna. De tänker att de ska bli bönhörda för sina många ords skull. Var inte som de, för er Far vet vad ni behöver innan ni ber honom om det.

Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus!

Hallelujarop
966 HALLELUJA
 


Predikan  
av Bengt Pleijel ur Sångpostillan  

Lovad vare Gud och välsignad i evighet, som med sitt ord har tröstat, lärt, förmanat och varnat oss. Hans helige Ande stadfäste ordet i våra hjärtan, så att vi inte blir glömska hörare utan dagligen tillväxer i tro, hopp, kärlek och tålamod intill änden - och så blir saliga genom Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Trosbekännelse
NICAENUM:
Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader, skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är; 
och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son, född av Fadern före all tid, Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud, född och icke skapad, av samma väsen som Fadern, på honom genom vilken allting är skapat; som för oss människor och för vår salighets skull har stigit ned från himmelen och tagit mandom genom den helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa; som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus, lidit och blivit begraven; som på tredje dagen har uppstått, efter skrifterna, och stigit upp till himmelen och sitter på Faderns högra sida; därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda, på vilkens rike icke skall varda någon ände; 
och på den helige Ande, Herren och livgivaren, som utgår av Fadern och Sonen, på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras och som har talat genom profeterna; och på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka. Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse, och förväntar de dödas uppståndelse och den tillkommande världens liv. 

Psalm 
210 JAG LYFTER ÖGAT MOT HIMMELENKyrkans allmänna förbön


Helige Herre Gud, helige starke Gud,
helige barmhärtige Frälsare, du evige Gud.
Förbarma dig över oss!

Om Andens kraft åt din kyrka,
om enhet och förnyelse,
om evangeliets framgång bland alla folk
ropar vi till dig, o Herre: 

Hör oss, du vår Herre Gud!

Om rättvisa och fred i världen,
om respekt för skapelsens gåvor,
om utvägar ur de fattiga folkens nöd
ropar vi till dig, o Herre: 

Hör oss, du vår Herre Gud!

Om tröst åt dem som sörjer,
om kraft åt de sjuka,
om aktning för människans värde och värdighet
ropar vi till dig, o Herre: 

Hör oss, du vår Herre Gud!  Herre, du hör innan vi ropar.
Tack för att du är mäktig att ge
långt utöver vad vi kan be eller tänka.
Dig, vår Gud, tillhör pris och ära och makt
från evighet till evighet. Amen.

  
Herrens bön

Benedicamus
LÅT OSS TACKA OCH LOVA HERREN
 


Välsignelsen
 


Slutpsalm
214 LÄR MIG ATT BEDJA AV HJÄRTAT


Postludium
DET SPIRAR I GUDS ÖRTAGÅRD

Glädje på Efs i Njutånger

Påsk- och julvänner!

I fredags var det fest i Kapernaum, f´låt Njutånger, när vi hade luciatåg på Efs med 15 barn (nu även killar) och gofika med allsång. (Jag hade äran att spela). Det tackar vi för! Strax ska jag åka iväg till 11-gudstjänsten på Efs med Mats och Mats (och Sigrid förstås!). Och så vill jag påminna om julfesten på Tredjedag Jul kl 14! En riktigt gammaldags julfest med gröt och skinkmackor.

En god och glad "tredje advent" tillönskas er allesammans! Temat är ju "Bana väg för Herren!"

Katekesfråga 123: Vad hör till Kristi förnedring?


Artur Erikson 100 år: Adventskalender lucka 16

Påsk- och julvänner!

Artur Eriksons sång om Ångermanland och styvmorsviolen har jag minnen av från sommaren 2016 och Höga kusten - nu får han sjunga den i vintertid:Katekesfråga 122: I vilka tillstånd låter sig vår Frälsare betraktas?

lördag 15 december 2018

torsdag 13 december 2018

Artur Erikson 100 år: Adventskalender lucka 13

Påsk- och julvänner!

Glad Lucia! Nu får en väl börja sjunga lite julsånger? Den här har vi övat på i barnkören i Efs-kyrkan, Njutånger, fast i en lite annan översättning (med refrängen: "Ära vare Gud i höjd, Frälsaren kommen är! Frid på jorden från vår Gud, som vill alla människor väl.")Katekesfråga 119: Vad hör till Kristi profetiska ämbete?

onsdag 12 december 2018

Artur Erikson 100 år: Adventskalender lucka 12

Påskvänner!

Sent omsider kommer dagens lucköppning - men så är det också en alldeles ovanligt bra sång - av missionsföreståndare (i SMF) Johan Gustafsson. Sången kom in i psalmboken 1986 men har sjungits orimligt lite med tanke på det starka innehållet, den välformade poesin och den underbara koralen av Leila Morris. Nu hjälper oss Artur Erikson att be den:
Katekesfråga 118: Hur ska vi betrakta vår Frälsare när han utför sitt återlösningsverk?

tisdag 11 december 2018

Kjellberg och Kollberg - eller är samsynen mer utbredd än så?

Påskvänner!

Rondellen på Storgatan

Har funderat några dagar kring det historiska som hände i Örkelljunga i söndags. (Se även artikel i Världen idag). Utvecklingen och det gemensamma gudstjänsttfirandet låter ju nästan som rena drömmen, tycker jag. Vem önskar inte mer av andlig enhet, särskilt om ELM-BV:arna skulle blåsa av striden från 1911 (som ledde till att EFS uteslöt dem) på grund av att vi andra nu fullkomligt delar deras höga syn på Bibeln? Och jag brukar hålla med Evalotta Kjellberg om nästan allt jag sett henne skriva och förkunna, så jag förstår att hon är rätt person att odla förtroendefulla kontakter med ELM-BV (vår missionsföreståndare Kerstin Oderhem har ju dessutom, vad jag förstår, bakgrund i Örkelljunga).

Ändå behöver en ju inte vara superkritisk för att undra om det egentligen mest är Evalotta Kjellberg och Peter Kollberg själva (och Torgny Yngvesson?) som enats om det artikeln i Dagen kallar "samma bibelsyn". (Fast jag tror väl inte att Kjellberg tänker avsäga sig prästämbetet eller att Kollberg har sin missionsföreståndares godkännande att kalla kvinnliga predikanter eller präster till ELM-BV?)

Intressant är det ju då att gudstjänsten hölls i ELM-BV:s missionshus, det som före 1910-talet var det gemensamma - de kvarvarande Efs:arna blev tydligen minoritet i Örkelljunga och "drevs ut" där, sedan de andra uteslutits ur Efs på Efs:s årskonferens 1911, jfr Axel B Svenssons version av händelsen. Vilket fick DN att tala om hur Efs, som tidigare utdrev djävlar, numera utdrev "bibeltrogna vänner" - och den nya sammanslutningen stadfäste ju gärna denna DN:s benämning.

Eller har det som hände igår bäring på organisationerna som helhet? (Även om jag tillåter mig att tvivla). I så fall borde ju, menar jag, ELM-BV gå ihop med EFS igen och missionsföreståndarna Ringdahl och Oderhem gå ut gemensamt i Dagen och Världen idag. Missionsorganisationen ELM-BV:s särskilda existensberättigande har ju i så fall upphört och fortsatt splittring är onödig (jfr sammanslagningen i Eritrea). Eller hur ser ni övriga på saken? Är jag onödigt kritisk mot den, tagen för sig själv, så glada och positiva nyheten?

Katekesfråga 117: Vad tror och bekänner du om Jesu Kristi återlösningsverk?

Artur Erikson 100 år: Adventskalender lucka 11

Påskvänner!

Ännu lite mer av föraning:Katekesfråga 116: Var Kristus som människa lik oss i allting?

måndag 10 december 2018

söndag 9 december 2018

Artur Erikson 100 år: Adventskalender lucka 9

Påskvänner!

Ännu en pilgrims- och hemlandssång - så här på Andra söndagen i advent med sitt delvis eskatologiska tema om riket som kommer. Artur hade många fler strängar på sin lyra, som vi redan sett, men i hans tolkning av gamla läsar- och väckelsesånger märks det verkligen hur genomträngd han var av deras innehåll. Även det till synes föråldrade blir personligt berörande när han sjunger för oss. Här nyttjar han Ahnfelts melodi (inte Lorenz´ som Einar Ekberg gjorde känd i Sverige):Katekesfråga 114: Vad tror och bekänner du om Jesu Kristi person?

lördag 8 december 2018

fredag 7 december 2018

Artur Erikson 100 år: Adventskalender lucka 7

Påskvänner!

Idag blir den Jan Sparring som sjunger - jag har nämligen inte lyckats hitta någon inspelning där Artur Erikson sjunger sin egen sång "Frälsare på korsets stam" (den enda sång jag vet som Artur själv skrivit texten till). Här kommer den:Katekesfråga 112: Vad betyder namnet Jesus?

torsdag 6 december 2018

Artur Erikson 100 år: Adventskalender lucka 6

Påskvänner!

Första advent ligger ju påsken nära. Jesus rider in i Jerusalem och Pilatus förhör honom. Sanningen är väl att även korset han snart fick bära var lånat och ämnat att återanvändas. Ändå är slutstrofens djupare sanning så drabbande:Katekesfråga 111: Vad bekänner du med detta: Jag tror på Jesus Kristus?

onsdag 5 december 2018

tisdag 4 december 2018

Artur Erikson 100 år: Adventskalender lucka 4

Påskvänner!

Näst efter koralen till "Från Frälsaren på korsets stam" är serien av landskapsblommevisor det finaste Artur Erikson själv komponerat och skrivit. Först ut här är naturligtvis Norrbotten och åkerbäret - nu kommer en ljuvlig doft av sommar:

 


Katekesfråga 109: Vad beveker Gud att visa dig alla sina välgärningar?

måndag 3 december 2018

Glad julfasta!

Påskvänner!

En av de traditioner min fru förde med sej i boet var "adventsotta" på söndagsmorgnarna under advent. Med gröt, lussekatter och pepparkakor. Med tändande av det nya adventsljuset. Först tyckte jag att det var lite lyxigt och "juligt", ungefär som semlor varje tisdag under påskfastan, men nu gillar jag det. Inte minst för att det verkligen blir en gemensam familjefrukost, vilket inte alltid är händelsen under skolveckorna med skilda "avfärdstider". Men också för själva mysets och mörkrets skull - det är ju verkligen otroligt mörkt just nu, särskilt innan snön har kommit (men den verkar komma till "andra advent" ;o).

Min kyrkoherde har lärt mej att "fest bryter fasta" och söndagarna är verkligen festdagar, små påskfester. Men i går kväll klockan 18, har han lärt mej, börjar julfastan. Och under adventstiden ska enligt gammal tradition profeten Jesaja läsas, ungefär tre kapitel om dagen. Så nu blir det enkelt levnadssätt, åtminstone fram till nästa söndag. Och fram till Stora Luciafesten på Efs den 14 december!

Katekesfråga 108: Vad vill Gud lära oss när han har omsorg också om djuren?

God Fortsättning På Det Nya Kyrkoåret!

Påskvänner!

Här kommer en liten sammanställning som jag länge önskat mej själv och som jag la ut på alla bord i församlingshemmet vid kyrkfikat igår. (OBS: Missa inte Femte söndagen efter Trettondedagen 10/2 - den kommer typ bara en gång per årtionde, om ens det - bara när påsken är så sen som i år):

Kyrkoåret 2018-2019
(Andra årgångens texter)

Var välkommet, Herrens år,
som har kommit till oss!
Julens natt, då vår Herre blev född,
blev himmelens glans över jorden strödd.
Välkommet, nyår, som har kommit hit!

Var välkommet, Herrens år,

som har kommit till oss!
Påskens morgon, då Herren uppstod,
i graven så trång livets träd slog rot!
Välkommet, nyår, som har kommit hit!

Var välkommet, Herrens år,

som har kommit till oss!
Pingstens dag, då Guds Ande kom ner,
då kom den som kraft i vår svaghet ger.
Välkommet, nyår, som har kommit hit!

Var välkommet, Herrens år,

som har kommit till oss!
Herrens år med vår Guds välbehag
oss fyller med glädje var Herrens dag.
Välkommet, nyår, som har kommit hit! 

NIKOLAJ FREDERIK SEVERIN GRUNDTVIG 1846

I. Adventstiden med julfastan

II. Jultiden
24/12 Julafton – Den heliga natten
25/12 Juldagen – Jesu födelse
26/12 Annandag Jul - Martyrerna
30/12 Söndagen efter Jul – Guds barn
31/12 Nyårsafton – Årsskifte
1/1 Nyårsdagen - I Jesu namn
6/1 Trettondedag Jul eller Epifania – Guds härlighet i Kristus
13/1 1 söndagen efter Trettondedagen – Jesu dop
20/1 2 söndagen efter Trettondedagen – Livets källa
27/1 3 söndagen efter Trettondedagen  - Jesus skapar tro
3/2 Kyndelsmässodagen eller Jungfru Marie Kyrkogångsdag – Uppenbarelsens ljus
10/2 5 söndagen efter Trettondedagen – Sådd och skörd

III.Förfastan och fastlagen
17/2 Septuagesima – Nåd och tjänst
24/2 Reformationsdagen eller Sexagesima – Guds ord
3/3 Fastlagssöndagen eller Quinquagesima – Kärlekens väg

IV. Stora fastan eller påskfastan
6/3 Askonsdag – Bön och fasta
10/3 1 söndagen i fastan – Prövningens stund
17/3 2 söndagen i fastan – Den kämpande tron
24/3 Jungfru Marie bebådelsedag – Guds mäktiga verk
31/3 Midfastosöndagen – Livets bröd
7/4 5 söndagen i fastan - Försonaren
14/4 Palmsöndagen – Vägen till korset
18/4 Skärtorsdagen – Det nya förbundet
19/4 Långfredagen - Korset

V. Påsk- och pingsttiden
21/4 Påskdagen – Kristus är uppstånden
22/4 Annandag Påsk – Möte med den uppståndne
28/4 2 söndagen i påsktiden – Påskens vittnen
5/5 3 söndagen i påsktiden – Herren är min herde
12/5 4 söndagen i påsktiden – Vägen till livet
19/5 5 söndagen i påsktiden – Att växa i tro
26/5 Bönsöndagen - Bönen
30/5 Kristi Himmelsfärds dag – Herre över allting
2/6 Söndagen före pingst – Hjälparen kommer
9/6 Pingstdagen – Den helige Ande
10/6 Annandag Pingst – Andens vind över världen

VI. Trefaldighetstiden
16/6 Heliga Trefaldighets dag – Fader, Son och Ande
22/6 Midsommardagen - Skapelsen
23/6 Johannes Döparens dag – Den högstes profet
30/6 2 söndagen efter Trefaldighet – Kallelsen till Guds rike
7/7 3 söndagen efter Trefaldighet – Förlorad och återfunnen
14/7 4 söndagen efter Trefaldighet – Att inte döma
21/7 Apostladagen – Sänd mig
28/7 6 söndagen efter Trefaldighet - Efterföljelse
4/8 Kristi Förklarings dag – Jesus förhärligad
11/8 8 söndagen efter Trefaldighet – Andlig klarsyn
18/8 9 söndagen efter Trefaldighet – Goda förvaltare
25/8 10 söndagen efter Trefaldighet – Nådens gåvor
1/9 11 söndagen efter Trefaldighet – Tro och liv
8/9 12 söndagen efter Trefaldighet – Friheten i Kristus
15/9 13 söndagen efter Trefaldighet - Medmänniskan
22/9 14 söndagen efter Trefaldighet – Enheten i Kristus
29/9 Den helige Mikaels dag – Änglarna
6/10 16 söndagen efter Trefaldighet – Döden och livet
13/10 Tacksägelsedagen - Lovsång
20/10 18 söndagen efter Trefaldighet – Att lyssna i tro
27/10 19 söndagen efter Trefaldighet – Trons kraft
2/11 Alla helgons dag - Helgonen
3/11 Alla själars dag – Vårt eviga hopp
10/11 21 söndagen efter Trefaldighet – Samhällsansvar
17/11 Söndagen före Domssöndagen  - Vaksamhet och väntan
24/11 Domssöndagen – Kristi återkomst

Gott slut på det gamla kyrkoåret – och gott nytt!

O.H.D.


Katekesfråga 107: Hur förhåller sig Guds försyn till allt det onda som människor gör?