torsdag 20 september 2018

2,7 miljoner

Vad sägs? Är 2,7 miljoner en tillräcklig anledning att omorganisera Efs eller rent av lämna Svenska kyrkan? Knappast. Men frågan om statsbidragen är likväl intressant.

Katekesfråga 76: Vad är verksynd?

tisdag 18 september 2018

Döden vi behöver prata om

Påskvänner!

Söndagens tema var Döden och livet. Idag skriver Bloggardag (Dag Sandahl) medkännande och tankeväckande om prästers självmord. Alldeles oavsett vilken ämbetssyn vi har (eller inte har) tycker jag att vi bör läsa den viktiga bloggposten Döda vi inte pratar om.

En ledande person inom Elm-Bv - som fått betyda en del även för mej - tog sitt liv i våras, och jag tror att Bloggardag är något på spåren när han talar om hur man, även som kristen ledare, ibland kan ta sitt liv av rent förvänd ödmjukhet (plus någon slags depression eller annan anfäktelse, naturligtvis). Tanken kan vara: det blir en lättnad för de andra om jag tar bort mej.

Det blir det inte.

Gör det inte.

Katekesfråga 75: Vad är arvsynd?

lördag 15 september 2018

Höstens påsk

Påskvänner!

Visst är det viktigt att rösta och i någon mån engagera sej politiskt även mellan valen. Men att gå i kyrkan är att "rösta på Jesus med fötterna" - en Jesus-manifestation varje vecka. Det kan han väl vara värd?

Imorgon är det "höstens påsk" med det underbara evangeliet om Marta, Maria och Lasaros. Läs gärna HELA Johannesevangeliets elfte kapitel, inklusive "Martas lovsång":
//: Ja, Herre, jag tror
att du är Messias,
att du är Guds Son,
han som skulle komma till världen ://

Text: Marta i Betania (Joh. 11:27)

Musik: Andreas Holmberg 2018

Katekesfråga 74: Av vilka olika slag är synden?

tisdag 11 september 2018

Gå med i något politiskt parti!

Påskvänner!

Sveriges demokratiska styre är i fara - och det beror inte främst på Sverigedemokraterna eller något annat parti ytterst till höger eller vänster. Utan det beror på att människor inte längre naturligt går med i de politiska partierna. Som därmed upplevs alltmer främmande och "elitistiska", varför det anses finnas gott om skäl att inte gå med i, eller lämna, dessa partier. Som då krymper ytterligare, upplevs alltmer främmande, krymper ytterligare o.s.v.

Detta är det största hotet mot vår demokrati just nu. Partierna imploderar. Folk engagerar sej inte längre i den mycket viktiga interndemokratin, utan tycker sej ha gjort sin plikt och krävt sin rätt bara för att de (fortfarande i glädjande hög grad) går till valurnorna vart fjärde år. T o m den f ö usla atenska demokratin (som inte omfattade kvinnor och slavar) förväntade sej mer av sina medborgare (vilken som helst av dem kunde t ex utses till talman!).

Vi måste höja ribban, gott folk, både för Efs-are och andra! Vi måste sluta säga att de som har gått och röstat i riksdags-, landstings- och kommunvalen har rätt att klaga! Hädanefter gäller att endast de som gått med i något politiskt parti - eller startat ett själv - och som åtminstone några gånger per år går på ett medlemsmöte har rätt att klaga. Att själv sitta i partiets lokala styrelse eller ställa upp på partiets kommunvalsedlar kan inte begäras av alla - men ett rakt och enkelt medlemskap i något anständigt politiskt parti tycker jag kan förväntas av dem som vill se sej som medborgare i det demokratiska kungariket Sverige. Även av Efs-arna.

Mitt och Frimodig Kyrkas motstånd mot att politiska partier sitter med och styr den ideella organisationen Svenska kyrkan har ofta (van-)tolkats som att jag/vi inte vill ha politiskt engagerade medlemmar i Svenska kyrkan och Efs. Inget kunde vara felaktigare. Alla kristna borde vara politiskt engagerade (om än naturligtvis i varierande grad), men inget politiskt parti borde tillåta sej själv att sitta i något trossamfunds beslutande organ. Det är skillnad. De flesta demokratiska länder i världen ser skillnaden och absurditeten, för att inte säga den konstitutionella ruttenheten, i det svenska systemet. En del här hemma i Sverige också, t ex Annika Borg.

Låt oss be:

Välsigna dem som troget vill
ditt ord i verket sätta,
i nöd och lust sej håller till
det sanna och det rätta!
Bekymrens bördor lätta,
med arbetsglädje framgång giv
och låt oss i ett bättre liv
få mötas efter detta!


Katekesfråga 73: Vad är synd?

tisdag 4 september 2018

Kristdemokrater i Budis?

Påskvänner!

Debatten på Facebook om Kristdemokraternas reklambroschyr som skickades ut med senaste Budbäraren visar med all tydlighet hur absurd de politiska partiernas engagemang i kyrkovalet är. Ska politiska partier bara få annonsera i Budis inför kyrkovalen? Och varför just då i så fall, när det ur alla principiella synpunkter är så extremt olämpligt att politiska partier är med och styr kyrkor och församlingar (eller att kyrkor och församlingar är med och styr politiska partier?

Det här påminner ju om hur de politiska partiernas närvaro saboterar själva kyrkovalen - det går ju inte att sätta upp S, C och SD-affischer i våra församlingshem eller kyrkofoajéer, och därför får INGEN grupp, inte ens de opolitiska, informera om sina kandidater och visioner i våra kyrkor och församlingshem! Det här ofoget måste få ett SLUT! De politiska partierna måste UT! Före kyrkovalet 2021! 

Och eftersom detta - under över alla under! - inte blev någon fråga i valrörelsen 2018 (heller!) måste kristna (Efs-are och andra) och ateister som ogillar ofoget nu i massor gå med i de politiska partierna och se till att de - och deras tilltänkta samarbetspartners - i sina förhandlingar om makten kommer överens om att lämna Svenska kyrkan och alla andra kyrkor och ideella organisationer i fred, d v s åtminstone låta bli att sätta sej i deras beslutande organ!

Så här såg det ut i Budbäraren inför valet 1991 (tack till Per-Erik Lund som hittade bilden!). Tydligen var det Socialdemokraterna som höll sej framme den gången, så att det är KD nu är kanske rätt okej?:

Fråga 72: Varför kallar sig Herren vår Gud för en nitälskande Gud?

söndag 2 september 2018

Surströmming på Brogården

Påskvänner!

Igår hade vi något som kallades "End of summer" i Iggesund. Massor av cruisande amerikanare m m drog förbi våra gator och torg och samlades på Ankarmon.

Men inte tog sommaren slut igår! Idag har vi haft 22 grader i skuggan och strax ska jag ta mej ett bad. Vi har ätit middag på altanen nästan för första gången i sommar (det har antingen varit för hett eller för kallt, tycker vi). Ikväll kl 18 blir det surströmming på Brogården - DÅ kanske man kan tala om "End of Summer"? Välkomna!

På högmässan i Njutångers kyrka idag - där jag spelade - hade jag tänkt be om lov att få byta ut sista psalmen (nr 55) mot Hagenfors´ "I en kall och kylig värld." Men det var så varmt att jag lät bli och nu istället vill sjunga af Wirséns "En vänlig grönska" - HELA psalmen! Gärna på Gastorius´ alternativa koral (den enda till psalmen i 1939 års koralbok), som är lite raskare och inte så knuten till kyrkokörernas trestrofiga standardframföranden.Alt. koral:


1. En vänlig grönskas rika dräkt
har smyckat dal och ängar.
Nu smeker vindens ljumma fläkt
de fagra örtesängar.
Och solens ljus
och lundens sus
och vågens sorl bland viden
förkunna sommartiden.

2. Sin lycka och sin sommarro
de yra fåglar prisa:
ur skogens snår, ur stilla bo
framklingar deras visa.
En hymn går opp
av fröjd och hopp
från deras glada kväden,
från blommorna och träden.

3. Men du, o Gud, som gör vår jord
så skön i sommarns stunder,
giv att jag aktar främst ditt ord
och dina nådesunder.
Allt kött är hö
och blomstren dö
och tiden allt fördriver.
Blott Herrens ord förbliver.

4. Allt kött är hö. Allt flyktar här,
och snart förvissna gräsen.
Hos dig allena, Herre, är
ett oförgängligt väsen.
Min ande giv
det nya liv
som aldrig skall förblomma,
fast äng och fält stå tomma.

5. Då må förblekna sommarns glans
och vissna allt fåfängligt.
Min vän är min och jag är hans,
vårt band är oförgängligt.
I paradis
han, huld och vis,
mig sist skall omplantera,

där intet vissnar mera.  

Katekesfråga 71: Vad säger nu Gud om alla sina bud?

torsdag 30 augusti 2018

Ett väckande ord av Rosenius

Påskvänner!

Om vi ber om väckelse, bör vi väl också själva ta till oss väckelsens ord? Här kommer ett verkligt väckelserop till oss kristna från C O Rosenius, som jag känner att i alla fall jag behöver ta till mej.

Innan vi av "åldersskäl" lägger bort Rosenii dagbetraktelser, bör vi nog också undersöka om ersättningslitteraturen verkligen ger oss mat ur hela den andliga kostcirkel Gud har gett oss i sitt ord.

Katekesfråga 70: Vad befaller Gud i tionde budet?

Varför Stefan Swärd (och jag) dissar Sverigedemokraterna som politiskt alternativ

Påskvänner!

Det finns säkert (tyvärr) också Efs-are, kanske särskilt bland de mer "konservativa", som funderar på att rösta på Sverigedemokraterna i höst. Till dem och andra har Stefan Swärd ett varningens ord, som jag skriver under på till 100%. Har du redan röstat på SD, vädjar jag till dej att ändra dej på valdagen den 9 september. (Jo, man får!).

Sverigedemokraterna och Jimmie Åkesson är ju i grunden inte bättre nu än när de hade 3%. Men det är ju betydligt fler som fjäskar för dem nu. Storlek imponerar väl. Men inte 30-talsvibbarna.

Jag är engagerad i Liberalerna - stöd gärna Björklund! - men brukar säga till folk som tvekar att de gärna kan rösta på Socialdemokraterna. Ett vettigt gammalt parti, som alltsedan 1917 tagit tydligt avstånd från våld och revolution.

Det finns goda anledningar till att Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna ännu aldrig suttit i en svensk regering. Må det så förbli!

Katekesfråga 69: Vad förbjuder Gud i tionde budet?

onsdag 29 augusti 2018

Världens största lutherska kyrka

Påskvänner!

En tror ju inte att det här är sant - men det lär vara det! Långt till 1 april är det ju!

Där ser man. Varje Efs-förening ska alltså fixa en utpost - och grundas en ny förening där ska den i sin tur grunda en ny utpost eller bönegrupp/predikoplats. Snabbt som ögat. Ringar på vattnet.

Katekesfråga 68: Vad befaller Gud i nionde budet? 

måndag 20 augusti 2018

Medlemsmöte och 170-årskalas

Påskvänner!

Så fantastiskt att få fira ett 170-årigt par (en 80 och en 90) vid Efs-medlemsmötet idag, som var förlagt på "annan ort" p g a att det skulle vara ett överraskningskalas. Somliga tog även ett dopp i fjärden (17 grader i såväl luft som vatten). Gud välsigne de årsrika och vår förening!

Ett ord ur Psaltaren 80 passar så bra både till aftonbön och till födelsedagshälsning: "Gud, upprätta oss och låt ditt ansikte lysa över oss, så att vi blir frälsta." Och ett ur Psaltaren 90: "Herre, du har varit vår tillflykt från släkte och till släkte - ja, från evighet till evighet är du, o Gud."

(I Bollnäs missionsförsamling brukade nämligen en tid jubilarerna uppvaktas med ett ord ur den psaltarpsalm vars nummer motsvarade födelsedagsbarnets ålder. En fin sed, tycker jag, värd att sprida också inom Efs - det finns ju en psalm ända upp till 150 års ålder ;o).

Katekesfråga 67: Vad förbjuder Gud i nionde budet?