tisdag 22 oktober 2019

Erik Petréns 100-årsdag

Påskvänner!

Nej, lektor Petrén i Gävle blev inte 100 år. Men jag och barnen var på hans 90-årskalas för på dagen 10 år sedan. Samma dag som de politiska partierna i kyrkomötet bestämde att Svenska kyrkan och Efs skulle införa det könsneutrala äktenskapet. Det firade inte Erik Petrén. Ska vi fira det?

torsdag 17 oktober 2019

Om nattvarden

Påskvänner!

En hälsning från Lund och Stenbrohult. Laurentiistiftelsen, mitt hem i fyra år. Där jag inte trodde på Gud och inte gick till nattvarden (en liten paradox när vi nu lyssnar till föredraget om nattvarden just därifrån). Men där jag ändå gick på nästan varje gudstjänst och lyssnade till föreståndarna Christer Pahlmblad, Ola Isacsson och Bo Brander. Tror att inte minst vi "lågkyrkliga" kan behöva den här undervisningen.

För mej har det "Efs-iga" (vi är ju påskvänner ju!) perspektivet att nattvarden aktualiserar påsken och Herrens död (ja, förkunnar den!) vid VARJE söndagsgudstjänst, oavsett kyrkoårstid - alltså nattvarden som förkunnelse, betytt väldigt mycket. Helt bortsett från själva den sakramentala aspekten med vår Frälsares rent fysiska närvaro till syndernas förlåtelse, liv och salighet.

Är det något du inte håller med om eller vill komplettera: kommentera gärna i kommentarsfältet!Katekesfråga 221: Vad betyder det att vi döps i Faderns, Sonens och den helige Andes namn?

tisdag 15 oktober 2019

Joni Eareckson Tada fyllde 70 år idag!

Påskvänner!

"Jonis" födelsedag den 15 oktober 1949 är väl värd att fira också 2019. Hon har precis som sin generationskamrat Bill Craig nått ut till många, många människor utanför den specifikt kristna sfären - fast med en apologetik av helt annat slag. Hennes böcker har berört mig från mina tonår fram till idag. Alldeles oavsett om jag trott på Gud eller inte har jag trott på (=litat på) Joni. Tack. Och grattis!

Katekesfråga 220: Vilket ord har Kristus alltså bundit samman med vattnet i dopet?


måndag 7 oktober 2019

Mia Ström och Hans Lindholm på Efs-kyrkan i Njutånger nu på lördag!

Påskvänner!

Så här ser det ut i Njutånger på lördag. På söndag blir det sedan stor tacksägelsegudstjänst i Enångers kyrka för hela församlingen, inklusive Efs. Distriktsföreståndare Ström predikar där.


EFS-kyrkan i Njutånger
lördag den 12 oktober:

14.30 Smörgåsfika
15.00 ”EFS vision: Människor och samhällen förvandlade av Jesus. Och sedan?” Föredrag, Mia Ström.
16.30 Enkel måltid.
18.00 ”Tacksamhet som ingång för evangeliet” Gudstjänst, Hans Lindholm.


Katekesfråga 219: Hur ska människorna enligt Kristi bud göras till hans lärjungar?

lördag 28 september 2019

SeBeGe - för de förföljdaDet finns många nödlägen att "utlysa". Men Frida Boisen har rätt: enskilda kan förändra världen, särskilt tillsammans. Och skapelseuppdraget och missionsuppdraget ska inte ställas mot varandra, som så många försökt göra från höger till vänster.

"Jag ärar Gud genom att leva enkelt", säger min svärmor missionsförbundaren. Missionsvänner, särskilt äldre generationers, brukade inte göra stora ekologiska fotavtryck. Det de fick över skänkte de bort. "Mission - en livsstil", hette det ju även i Efs en gång.

Katekesfråga 218: Hur ska vi rätt förstå Kristi ord: "Gör alla folk till lärjungar" ?

fredag 27 september 2019

Missa inte SeBeGe!

Påskvänner!

Imorgon är det dags! Årets SeBeGe! Ladda kanonerna :o)!

Katekesfråga 217: Med vilka ord instiftade Kristus det heliga dopet?

Rosenii dagbetraktelser på personalsamlingarna

Påskvänner!

Det här är lite roligt - på storsamlingen i prästgården för två veckor sedan lämnade jag husets dagbetraktelse i köksfönstret; jag hade tänkt läsa högt ur den alldeles särskilt utmärkta dagbetraktelsen för den 12 september. Nå, jag länkade till den i brev till vår nya kyrkoherde (Mia-Marie Kjellgren) och nu har hon två torsdagar i rad läst Rosenius-betraktelser under våra morgonböner. "Det låter kanske lite ålderdomligt ibland, men bibeln är ju också ålderdomlig" sa hon helt riktigt.

Även prästen Arne Selander läste en betraktelse av Rosenius en gång - som skriftermål i Njutångers kyrka! Och den unge komministern Zack Lindahl - ännu inte 30 år! - som nyligen flyttade härifrån fick Rosenius´ Romarbrevskommentar i avskedsgåva av oss i Efs. Så nog är Rosenius aktuell - på våra breddgrader åtminstone.

Och den "högkyrklige" Thomas Grunnesjö - son till den i gamla Efs-kretsar välkände Bertil Grunnesjö - som nyss gick i pension efter ett kvartssekel som kyrkoherde i Hudiksvall, hjälper nu Mia-Marie som plötsligt blev ensam präst när två gick i pension och en (Zack) flyttade till Ljungby. Eftersom de sköter var sina högmässor och står i samma väckelsetradition blir arbetssituationen inte så omöjlig (för någon av dem) som vår politiskt anfäktade kyrkoledning tycks förutsätta.

Sådana som Thomas och vår förre kyrkoherde Pär (och Bo Giertz) får ju - pga exempelvis Socialdemokraternas och Centerpartiets engagemang i frågan - inte längre prästvigas i vår kyrka (ska vi verkligen fira 25-årsjubileet av det beslutet?), medan det tydligen går bra att vara präst - och t o m kyrkoherde! - om man förnekar att Gud är ett "från människan oberoende, självständigt handlande och skapande kosmiskt väsen" (kh Åke Nordström i Gustav Vasa) samt ingår i det icke-teistiska nätverket "Kristen bortom Gud". Min namne Andreas Holmberg verkar inte mer än företrädaren Eva Brunne vilja ge Åke Nordström foten. För Socialdemokraterna och Centerpartiet - d v s den allmänna opinionen - bryr sig föga om huruvida prästen tror på Gud eller inte, bara om de kan reduceras till kv*nn*pr*stm*tst*nd*r* eller ej.

F ö: idag klimatmanifesterar vi. Och imorgon blir det SeBeGe!

Katekesfråga 216: Vad är dopet?

söndag 22 september 2019

Bibelstudium på Efs

Påskvänner!

Det har inte blivit mycket skrivet här i september, men i kväll kl 18 är det i varje fall bibelstudium på Efs Njutånger under ledning av Sigrid Lundqvist. Nu kl 11 blir det ekumenisk gudstjänst i Buränge kapell. Det är ju Ekumeniksöndagen i dag på temat "Enheten i Kristus".

Bifogar en innerlig psalm, "den kristna syskonkärlekens höga visa", av den unge tyske prästen Christian Andreas Bernstein. Han föddes 1672 men fick aldrig uppleva ett sekelskifte.1. Ni kära Guds barn som för himmelen övar, 

hur är det med kärleken, om ni er prövar? 
Säg, är ni nu ett genom kärlekens band 
och brister det bandet ej sönder ibland? 
Ack, sedan ni låtit med Gud er försona, 
må Herren för söndringens ande er skona 
och kärlekens Ande i hjärtana trona! 

2. Jerusalem är vår gemensamma moder 

och varje dess barn är en syster, en broder. 
Vi har ju tillsammans, du skingrade hop, 
en Fader, en Ande, en tro och ett dop. 
Om vi av Guds kärlek rätt började brinna 
så skulle vår köttsliga tvedräkt försvinna 
och Kristus, vår Konung, mer rum bland oss finna. 

3. Vår förstfödde Broder, han älskar oss alla 

och blygs ej, o under! att syskon oss kalla. 
Han ser ej på gåvornas olika glans, 
han ser blott på ett: om vi verkligt är hans. 
Och vi är ju hans för att älska varandra 
och ej för att misstro och döma och klandra 
de kära Guds barn, som till himlen vill vandra. 

4. Nej, syskon i Kristus, till er vi nu ropar: 

kom, låt oss stå samman mot fiendens hopar, 
ej blygas för Kristus, fast ringa han är 
i alla föraktade lemmar han bär. 
Ja, må vi förenas, så gamla som unga, 
att barnsligt och glatt med ett hjärta, en tunga 
om Jesus, om Jesus vår Frälsare sjunga! 

5. O, må vi då söka av innersta hjärta 

att älska varandra i glädje och smärta, 
förenade blott i den Frälsares tro, 
vars död är vårt liv och vars ångest vår ro. 
Ja, må vi så leva alltmer till hans ära, 
vars höga och heliga namn vi får bära, 
och prisa hans nåd både fjärran och nära! 

6. Vi går dock till himlen. Där svävar ej tonen 

när syskonen samlade står inför tronen 
och sjunger till glädje för Gud och hans Krist 
och älskar varandra, men då utan brist. 
Ack, ljuvliga tanke! Min längtan du väcker, 
och redan i hoppet min ande sig sträcker 
dit upp, där den eviga morgonen bräcker!

Text: Christian Andreas Bernstein (1672-1699)Katekesfråga 215: Vilka är sakramenten?


söndag 25 augusti 2019

Sånggudstjänst med ungdomar på Brogården

Påskvänner!

Ikväll kl 18 är det säsongens sista gudstjänst på EFS Brogården i Njutånger. En sånggudstjänst i aftonsångstid. Det är ungdomar från tidigare barnsångarläger som sjunger. (Bl a vår dotter Hanna). De samlas vid 13-tiden idag och övar tillsamman hela eftermiddagen.

Kom, alla ni som kan, och uppmuntra ungdomarna - och bli själva uppmuntrade och uppbyggda av deras naturgåvor och nådegåvor! Allt är ur Herrens hand.  Ni som inte kan komma: be för dem som sjunger och för dem som kommer och lyssnar!

Låt oss f ö inte heller försumma det heliga sakramentet som erbjuds i högmässan.

Katekesfråga 214: Vad är sakrament?

söndag 4 augusti 2019

Fina psalmer i Missionskyrkan också

Påskvänner!

Jag vikarierande som kantor i Hudiksvalls missionskyrka idag, och fick bl a spela dessa underbara psalmer: En liten stund med Jesus och I Offerlammets tecken.

Nu blir det söndagslunch och sedan missionsdag på Brogården. God fortsättning på vilodagen! som läraren och predikanten Birger Palo i Luleå Fridsförbund brukade säga.

Förklaringshelgen är en sommarfest - en Kristus-fest! När vi kristna firar honom, hans död och uppsyåndelse (som ju också Förklaringsdagen handlar om), blir det ringar på vattnet. Och "fast vi åter måste ned / i sorgedalen, följer med / från glädjens stund / i hjärtats grund / en stilla tröst och fred."

Katekesfråga 213: Hur vill du alltså avsluta ditt Fader vår?