lördag 6 juni 2020

Martas lovsång

Påsk- och pingstvänner!

Här kommer en tonsättning av Martas lovsång, som passar bra att sjunga tillsammans efter evangelieläsningen imorgon på Missionsdagen (efter några repriser sitter nog både text och melodi):

//: Ja, Herre, jag tror
att du är Messias,
att du är Guds Son,
han som skulle komma till världen ://

Text: Marta i Betania (Joh. 11:27)
Musik: Andreas Holmberg 2018

fredag 5 juni 2020

Hoppusslade gudstjänster i pingsttid

Påsk- och pingstvänner!

"Pusslandet" fortsätter, om det kan vara till någon glädje:

* Hoppusslad gudstjänst för Bönsöndagen (Rogate)

* Hoppusslad gudstjänst för Kristi Himmelfärds dag

* Hoppusslad gudstjänst för Söndagen före pingst

* Hoppusslad gudstjänst för Pingstdagen

* Hoppusslad gudstjänst för Annandag Pingst

* Hoppusslad gudstjänst för Heliga Trefaldighets dag

Annars är naturligtvis en vanlig webbsänd gudstjänst som ligger kvar på nätet vanligtvis att föredra. Tack till United i Malmö som låter pingstdagens gudstjänst ligga kvar till allmän beskådan. Heliga Trefaldighets dag eller Missionsdagen är ju pingstdagens "oktav", så vi lever fortfarande i pingstens tid, och kanske borde även Trefaldighetsdagen med tanke på missionsmotivet ha rött som liturgisk färg. (Men det är adiafora, alltså sådant som kristna inte ska bråka om :o). Här United:

Är du lågkyrklig eller smygkatolik?

Påskvänner!

En behöver nog lite humor för att spela bingo på det här viset :o).

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

Ingen fotobeskrivning tillgänglig.

tisdag 2 juni 2020

Glad Tredjedag Pingst!

Påskvänner!

God fortsättning på pingstfirandet! Jag ber att denna dag helt enkelt få hänvisa till Tredjedag Pingst-inlägget från i fjol, "Som om stora helgdöden aldrig ägt rum", och då särskilt citatet ur Martin Luthers predikan på denna dag! Tredjedag Pingst-firaren, kh Hans-Åke Holmström i S:t Stefanus´ koinonia (S:t Sigfrids kyrka), har dock sedan i fjol avlidit i covid 19 (hans sista högmässa blev påskdagens). Frid över hans minne.

lördag 30 maj 2020

Pingsthelg med Annahita Parsan

Påsk- och pingstvänner!

Martin Luthers predikan på pingstdagen går inte av för hackor! (Inte Lars Linderots heller, om du törs läsa den!).

Annars kan man här i vår församling även gå på högmässa i Enångers kyrka kl 11 (Thomas Grunnesjö) och på aftonsångsgudstjänst på Efs Brogården kl 18 (Annahita Parsan), liksom annandagsgudstjänst i Iggesunds S:ta Maria kl 18 (Grunnesjö).

Varmt välkommen till den stora kyrkhelgens samlingar - vi blir nog inte fler än folkhälsomyndigheten tillåter och sprider ut våra nytvättade kroppar i de stora lokalerna.

Glad pingst! Få skriver och sjunger pingstpsalmer så bra som danskarna (där Annandagen fortfarande är helgdag och där man sjunger även långa pingstpsalmer oavkortade):

fredag 22 maj 2020

måndag 18 maj 2020

Gångedag 1 med bönevandring

Påskvänner!

I 700 år efter Sveriges kristnande var denna "Annandag Bönsöndag" allmän helgdag, då församlingen bad framför allt om god årsväxt. Under medeltiden ofta, därav namnet gångedag, med processioner runt åkrarna (särskilt när den som i år sammanföll med Erik-dagen) och psalmsång. Efter reformationen firades den åtminstone med en gudstjänst kl 8 (enligt 1686 års kyrkolag den stipulerade högmässotiden) varefter ordspråket "Bed och arbeta" fick sin fulla tillämpning genom arbete ute på åkrarna (varför helgdagarna också kallades "lätthelgdagar" i motsats till de som var belagda med arbetsförbud).

Trots att "gångedagarna" (tre eller två) mellan Bönsöndagen och Kristi Himmelsfärdsdag alltså inte hindrade bondens arbete över hövan, i varje fall inte om man bodde i närheten av kyrkan, försökte riksdagen och då särskilt borgarna och prästerna(!) under 1700-talet få dem avskaffade. Första gången det lyckades var 1741, men efter strax därefter timad missväxt återinfördes de 1743 och blev kvar resten av frihetstiden, tills Gustav III och riksdagen 1772 "lyckades" få bort ett tjugotal helgdagar, däribland även apostladagarna, i det som kallats "Stora helgdöden".

Helg eller inte, men perioden Bönsöndag-Pingst kan gärna får vara präglade av bön och förbön. Både för god årsväxt och annat aktuellt i vårt land och vår värld. Allt enligt mönsterbönen:söndag 17 maj 2020

Linas sång mellan Bönsöndag och Pingst

Påskvänner!

Inte bara jul, påsk och pingst hade annandagar de första 700 åren av kristen tro i Sverige utan även Bönsöndagen, som följdes av de s k gånge- eller rogationsdagarna. Ända fram till 1772 ringde klockorna till gudstjänst (kl 8 enligt 1686 års kyrkolag) på både måndag och tisdag efter Bönsöndagen.

Och det var inte bönderna, för vars skull indragningen påstods ske, som ville ha bort dessa helgdagar (de fick ju ändå enligt kyrkoordningen gå ut på åkern och jobba efter avslutad bönegudstjänst dessa dagar) utan det var präster och borgare som gemensamt ville avskaffa dagarna (liksom t ex de tolv apostladagarna och Marie besökelses dag). För att, som det hette, desto ivrigar och konsekventare kunna värna söndagshelgden.

1741 års riksdagsbeslut härom blev dock inhiberat 1743 sedan bönderna hotat med att reducera prästlönerna i proportion till antalet indragna helgdagar :o). Men 1772 tog riksdagen det beslut som sedermera kallats "Stora helgdöden". (Skyll inte på bönderna!)

En märkvärdigt bortglömd men andefylld bönesång av den unga (ännu inte 30 fyllda) Lina Sandell är den här, som vi gärna kunde sjunga tillsammans nu under "böneveckorna" mellan Bönsöndagen och pingst:

 

1. Jesus, du som kunde lova:
"be i tro så ska ni få"
- vilken dyrbar, helig gåva
gav du inte åt oss då!

2. Löftesordet kan ej falla,

därpå grundar sej vårt hopp,
för den nyckeln springer alla
himlens lås och reglar opp.

3. Du är trofast och vill hålla

vad med ed du lovat, men
ack, vår otro, den kan vålla
att du måste dröja än.

4. Men besök oss likväl åter,

Andens pingstvind sänd oss här,
säg att du vår synd förlåter
och din väg oss gärna lär.

5. Tänk i nåd på Josefs skada,

bota Sions revor än,
låt oss snart få komma glada
inför dej med lov igen!

6. Här i hemmen många gånger

är du än en okänd Gud.
Väck då verklig syndaånger,
läk den sen med nådens bud!

7. Må du med din Ande viga

tjänare som sår din säd!
Och låt senapskornet stiga
till ett stort och skuggrikt träd.

8. Avvänd alla mörkrets pilar,

lossa alla träldomsband,
visa att din Ande vilar
ännu över Nordens land!

9. Men låt också andra trakter

av din vingård växa till,
du som oss från mörkrets makter
med ditt ord befria vill.

10. Tänk på dina barn i världen,

var de än befinner sej.
Styrk dem alla under färden
och bevara dem i dej!

11. Låt ej split och tvedräkt skilja

dem du dej till arv berett,
för det är din goda vilja
att de alla ska bli ett.

12. Du som stärker, du som gläder,

gör oss trogna i vårt kall,
låt de många lärdomsväder
inte komma oss på fall!

13. Du som ser vad vi behöver, 

ge oss det i rättan tid,
så att bägarn flödar över
av din tröst och nåd och frid.

14. Jesus, Jesus, du allena

är vår frid, vår säkra hamn.
Håll oss fasta vid det ena,
så vi fruktar rätt ditt namn!

15. Med din kärlek fyll din skara,

själv din boning bland oss tag!
Låt ett kraftigt "amen" vara
svaret på vår bön idag!

Text: Lina Sandell (ur "Pigrimsharpan"), ngt bearb. A.H.

Från bönens värld, en liten böneskola, den 17. mai

Påskvänner!

Noterar så hör på Bönsöndagens morgon att Ole Hallesbys klassiska "Från bönens värld" nu finns utlagd på nätet på tyska! (OBS: Det är bara de första 12 sidorna som är gratis att läsa, resten får man köpa som e-bok!). En liten verkligt god läsövning så här inför pingsten och de två "böneveckorna" som traditionellt föregår den.

Fast så här på 17. mai borde boken så klart läsas på norska - "Fra bønnens verden" som originalet från 1927 heter. Tyska är ju lite extra känsligt för norrmän just på 17.mai (som tyskarna förbjöd firandet av 1940-44) även om man får vara glad att även tyskar kan läsa Hallesby på sitt eget språk.

Norge är ju bland mycket annat en nation av sjöfarare. En norsk sjömanspsalm som passar bra idag är den här (tyvärr hittar jag f n bara min egen översättning, borde så klart lagt ut salmen på norska - även svenska är ju lite känsligt en dag som denna, Karl Johan förbjöd ju 17. mai-firandet 1824):1. I Nordens flaggor korset finns!
Sjung högt med oss Guds lov och minns
hur han oss samlat med sin stav,
en hjord från både hamn och hav.

2. Tack, Herre, för ditt starka ord,

för ljus i land, för ljus ombord,
för råd och tröst av herdemun
och förbön i en stormig stund,

3. för julsång så välsignat glad,

som värmde oss i fjärran stad,
för sannings salt, för vin och bröd
som oss förkunnat Herrens död!

4. Än brusar hav på gammalt vis,

men alltid nytt är Herrens pris.
O Herre, fräls du fler och fler
tills havet en gång ej är mer!

Ja, men nu hittade jag den på norska också, som nummer 704 i "Sangboken". Håll till godo, svenskar och norrmän m fl:

1. Det lyser kors i Nordens flagg
Syng høyt med oss Guds pris i dag,
han samlet oss med hyrdestav,
en Jesu hjord fra havn og hav.

2. Takk, Herre, for ditt sterke ord,
for lys i land, for lys ombord,
for råd och trøst av viet munn
og forbønn i en stormfull stund,

3. for julesang så hjemlig glad,
som favnet oss i fremmed stad,
for sannhets salt, for vin og brød
som oss förkynte Herrens død.

4. Enn bruser hav på gammel vis,
men alltid ny er Herrens pris.
O Herre, frels du fler og fler,
til havet engang er ei mer! 


fredag 15 maj 2020

Per Juliussons missionspsalm

Påskvänner!

Missionären och vallentunaherden Per Juliussons storslagna missionspsalm "Gå ut kring hela jorden" finns nu i en motsvarande inspelning på Youtube (i spellistan "Svenska psalmer"). Orgeln i Göteborgs domkyrka dränker delvis församlingssången, men ta fram din psalmbok med Verbums tillägg från 2003 (nr 735) och följ med i texten när Johan Wallins ståtliga koral kommer till sin rätt:"Se, korset sina armar / utsträcker som en famn / och frälsning finns för folken / i Jesu Kristi namn." Även om Efs:s årskonferens (men inte årsmöte!) ställs in i år, kan vi gärna sjunga den här själva. Den uttrycker mycket av Efs:s och hela den kristna kyrkans själ, som tyvärr fördunklats i Svenska kyrkan sedan "Svenska kyrkans mission" blev något som ärligt talat är svårt att skilja från det som fram till 2008 var Lutherhjälpen.