tisdag 2 januari 2018

Gott Nytt År!

Jul- och påskvänner!

Gott Nytt År 2018! Stort att få börja året i Jesu namn. Frälsarnamnet och namnet vi får be i, hur vi än känner oss till mods och hur än världen ser ut. Han är värdig, även om vi är ovärdiga. Nu ser vi fram emot att få fira Trettondedag Jul, vår traditionella missiondag, på lördag. I vår församling firas den på Efs-bönhuset i Njutånger, kl. 11.00.

En fin kyrkhelg blir det, ännu en "dubbelhelg", där söndagen blir en slags Annandag, precis som Nyårsdagen, Kristi omskärelses fest, blev igår. (Jo, man tål det, t.o.m. hockeyspelarna har ju vant sej vid det "dubbelmöte" som infördes för några säsonger sedan för att liva upp ligalunken ;o).

Och God Fortsättning! Blir slutet gott, så är allting gott!

onsdag 27 december 2017

Tredjedag Jul - Sankt Johannes Evangelistens dag

Jul- och påskvänner!

I dag är det som bekant (?) Tredjedag Jul (helgdag här i Sverige från kristnandet fram till 1772), även kallad Johannes Evangelistens dag. Dagen firas på EFS i Njutånger med "julgemenskap" från klockan 14 och framåt.

I psalmvalslistan från 1697 anbefalls bl.a. psalmerna O Jesus Krist som mänska blev och Var man må nu väl glädja sig för denna dag.

Kollektbön:
O Herre, barmhärtige Gud! som genom dina heliga apostlar låtit förkunna din Sons Evangelium i världen: Giv nåden att vi i tron må stadigt förbli vid deras lära och få syndernas förlåtelse, såsom de oss har tillsagt på dina vägnar. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Epistel 1 Johannesbrevet 1:9-2:6

Evangelium Johannesevangeliet 21:19-24

Predikan  - se Luthers Kyrkopostilla (äldre upplagor) eller Nohrborgs postilla, som har predikningar även för Tredje- och Fjärdedag Jul, Påsk och Pingst.

Slutbön
Herre Jesus Kristus, du som vill att var och en ska förbli i den kallelse du kallat honom till, och så låta sitt ljus lysa att din himmelske Fader därigenom må bli prisad: Vi beder dig om din heliga nåd, att vi må leva efter din vilja, och tåligen lida vad oss däröver kan påkomma. På det vår tro därigenom må bli stärkt och att vi må behålla ett gott samvete och få en evig salighet. Du som lever och regerar med Fadern och den Helige Ande, en sann Gud ifrån evighet till evighet. Amen.

tisdag 26 december 2017

Martyrernas dag

Påskvänner!

Jag vet ingen psalm som så väl förenar juldagens och annandagens budskap som Arve Brunvolls Du Ord från alla tider. I en brevväxling för några år sedan har han generöst visat uppskattning av min inte alltid helt följsamma översättning, som jag djärvs publicera här. Vi ber idag för alla Kristusvittnen, särskilt de plågade och pinade, över hela världen - och särskilt i bältet från Mellanöstern till Nordkorea.
1. Du Ord för alla tider
och evig Gud av Gud,
du Liv för allt som lever,
från dej går ljuset ut,
ett himmelskt ljus som skiner
i denna mörka värld.
O vilken nåd och glädje
att du, Guds Son, är här!

2. Vem såg din glans och trodde
att himlen var ditt hem,
när du i stallet bodde
i lilla Betlehem?
Jo, herdarna på marken
som dej i krubban fann
har med Maria tackat
för frälsning i ditt namn.

3. Var fanns ditt gudomsvälde,
var fanns din frälsarhand,
när nådens barn man fällde
med sten och svärd och brand?
Vi såg din styrka, Herre,
vi trodde, Jesus Krist,
när Lammets pris och ära
var deras sång till sist.

4. Låt dina vittnen visa
till dej med hand och mun
och dina under prisa
intill den dag och stund
då folk av alla släkten
skall stå inför din tron
och till din ära höja
en evig jubelton!


Text: Arve Brunvoll 1978, sv. övers. A.H.

Musik: William Ferguson 1919

måndag 25 december 2017

God jul - imorgon är en annan dag!

Jul- och påskvänner!

Tacksam över juldagen som började med midnattsgudstjänst i Iggesunds vita kyrka (jo, den höll som sig bör på till efter 12-slaget ;o) och fortsatte med julotta i Njutångers kyrka. Sen blev det mycket sovet - men också ätet med svärmor och familjen (julbordet räckte även idag, men musten måste kompletteras ;o).
Imorgon är en annan dag. Annandagens och martyrernas vänner samlas till gudstjänst även då.
Och på onsdag firas Tredjedag Jul eller Johannes Evangelistens dag med "julgemenskap" i Njutångers bönhus (den s k "Efs-kyrkan") kl 14.00. (Vi bryr oss inte om att Gustav III avskaffade helgen 1772). Hanna Lundqvist läser traditionsenligt julevangeliet. Har någon en sång eller ett vittnesbörd tillämpas "öppen scen". Alla är hjärtligt välkomna!

söndag 24 december 2017

Psalmlucka 24: Guds folk för sin Konung må sjunga

Jul- och påskvänner!Som norsk salme av biskop Bernt fyller "Guds folk for sin Konge skal kveda" 100 år i år. Men som "Magnificat", Marias lovsång, är den 20 gånger så gammal. Egentligen är ju Maria Joakimsdotter psalmens författare, driven av den helige Ande, och Bernt "bara" en översättare till norska (och jag till svenska). Men i vilket fall ska Gud ensam ha äran även på Fjärde söndagen i advent som i år tillika är julafton (Magnificat som är dagens evangelietext passar verkligen inte illa en julafton!):
1. Guds folk för sin Konung ska sjunga,
kring jorden dess jubel må runga.
Sitt folk han från synden vill frälsa,
med lovsång vi honom må hälsa.

2. Guds under begrunda vi borde, 

till frälsning för oss han dem gjorde.
Så ofattbart rik är hans gåva,
hans heliga namn må vi lova!

3. Hans kärlek den är utan ände

mot dem som till honom sej vände,
från släkte till släkte han bär dem,
sin nåd och sin trofasthet lär dem.

4. Men mänskor med högmodets tankar,

vars hjärtan av maktlystnad bankar,
som agnar för vinden han skingrar,
som sand mellan allmaktens fingrar.

5. Han nedstörtar stora och rika,

men ska aldrig någonsin svika
de små i de dystraste öden,
som suckar till honom ur nöden.

6. I kärlek han hungrande mättar

och sorgtyngda hjärtan han lättar,
sitt ansikte milt mot oss vänder,
sin frid och välsignelse sänder.

7. Vår Gud vill vi lova och ära

som kom för att synderna bära.
Ja, du som oss skapar och frälsar,
ditt folk dej med lovsånger hälsar! 

GOD JUL!

lördag 23 december 2017

Psalmlucka 23: Vem kan förstå

Jul- och påskvänner!

Ja, vem kan förstå detta outsägligt stora? Baptistledaren (och Spurgeons efterträdare) William Young Fullerton har i varje fall uttryckt det ovanligt väl:1. Vem kan förstå att den som änglar hyllar

kom för att ge oss kärlek rik och stor,
att han, den gode Herden, ville söka
varenda en som hopplöst vilse for?
Jag vet ändå: han föddes av Maria,
när djurens krubba blev hans första hem,
han slet i Nasaret som alla andra,
som världens Frälsare han levde mitt bland dem.

2. Vem kan förstå vad han för oss har lidit,

för att ge ljus i dödens mörka dal,
och hur hans hjärta krossades på korset
till liv för oss som vållade hans kval?
Jag vet ändå att han bar våra bördor,
att i hans sår vår frid och hälsa är,
att han ger mod åt en förkrossad ande,
för han är världens Frälsare och han är här.

3. Vem kan förstå hans Andes verk i världen,

hur han som av vår skam var överhöljd,
en dag av folk ur alla jordens länder 
blir känd och älskad, trodd och efterföljd?
Jag vet ändå: allt kött ska se hans frälsning,
hans Frälsarnamn åt folken ska ge hopp.
Rättfärdighetens sol ska evigt skina,
för världens Frälsare är solen som går opp.

4. Vem kan förstå hur många som vill prisa

den på vars bud det ondas makt ska fly,
vem kan förstå hur mångas hopp som uppfylls
när Domaren vi ser på himlens sky?
Jag vet ändå att skyarna ska skälva
av myriader mänskorösters sång,
att ny blir både himmelen och jorden
när världens Frälsare blir världens Kung en gång.


fredag 22 december 2017

Psalmlucka 22: Kom med nu än en gång

Påskvänner!

Ur den danska salmebogen från 2002 saxar jag den här brorson-psalmen inför julen:1. Kom med nu än en gång,

vi vill med bön och sång
i Anden oss förena
och sjunga vad vi menar,
vår rikedom ska bara
vår Herre Jesus vara!

2. Du sorgsne, lyssna du,

kom med till stallet nu,
låt inte sorg dej dränka,
Gud vill sin Son dej skänka,
vår rikedom ska bara
vår Herre Jesus vara!

3. Du stolte, böj dej ned

med hjärtats ödmjukhet
och se allt smått och slitet,
din Gud är nöjd med litet, 
vår rikedom ska bara
vår Herre Jesus vara!

4. Du fattige, kom hit,

säg: jag är mer än rik,
jag största vinsten vunnit,
jag den i stallet funnit,
vår rikedom ska bara
vår Herre Jesus vara!

5. Du rike, vänd dej om,

se Herrens fattigdom,
se till att inte glömma
hans fattiga små lemmar,
vår rikedom ska bara
vår Herre Jesus vara!

6. Ni gamla, kom igen

till själens bäste vän,
gå också med, ni unga,
för att av hjärtat sjunga:
vår rikedom ska bara
vår Herre Jesus vara!

7. Och varje äkta par

i dessa julens dar
de unga väg ska visa
och så Guds kärlek prisa,
vår rikedom ska bara
vår Herre Jesus vara!

8. Och ni, ni kära små

ska inte glömda stå!
I Herrens hus och hemma
häv upp er ljusa stämma:
vår rikedom ska bara
vår Herre Jesus vara!

9. Så ska ej korsets tvång,

ej döden själv en gång
oss från vår Jesus föra,
nej, det ska de få höra,
vår rikedom ska bara
vår Herre Jesus vara!  

torsdag 21 december 2017

Tomasmäss

Påskvänner!

I många hundra år, fram till 1772, var denna dag helgdag i Sverige, "Den helige Thomas dag" eller Tomasmäss. Kollektbönen löd enligt 1695 års psalmbok:

O Herre, barmhärtige Gud, som genom dina heliga apostlar har låtit förkunna din Sons evangelium i världen: Giv nåden att vi i tron stadigt förblir vid deras lära och får syndernas förlåtelse, som de har tillsagt oss på dina vägnar. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre. Amen.

Episteln på denna dag var Ef. 2:19-22:

Så är ni nu inte mer gäster och främmande, utan helga manna medborgare och Guds husfolk, uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där Jesus Kristus är översta hörnstenen. På vilken hela byggnaden tillhopafogad växer till ett heligt tempel i Herranom. På vilket också ni blir meduppbyggda, Gud till ett hemman genom Anden.

Psalmförslag för denna dag i 1697 års koralbok var följande (här presenterade i moderniserad form):

Till dig jag ropar, Herre Krist,
I dig, o Herre Jesus kär
Bli kvar hos oss, o Jesus Krist
Så högt har Gud, oss till stor fröjd

Evangelietext var naturligtvis Joh. 20:24-31 (om hur Jesus visar sig för Tomas efter uppståndelsen) och slutbönen löd:

Herre Gud, himmelske Fader, som genom din Son skaffat oss arma syndare hjälp och undsättning: var oss nådig och hjälp att vi kan vakta oss för otro och av hjärtat förlita oss på ditt ord och löfte. O du Jesus Kristus Guds Son, som icke ville låta den otrogne Tomas förbli i en sådan synd, utan nådigt hjälpte honom: giv din helige Ande i våra hjärtan så att vi aldrig tvivlar på din nåd, utan genom en fast tro på din barmhärtighet når en evig salighet. Amen.

Hade den herrnhutiska sången När på Tomas Segerfursten tänker funnits 1697, hade den förhoppningsvis också föreslagits och sjungits denna dag! Som jag fick fira med att spela på tre skolavslutningar i Iggesund och bjudas på god julmiddag av min hustrus missionsförsamling inne i stan.

Psalmlucka 21: Upp, gläd er alla, gläd er nu

Påskvänner!

Här kommer danske Kingos fina uppmaning inför julen, skriven till fjärde söndagen i advent (utifrån Filipperbrevet 4:4-7) - en psalm som i Odd Nordstogas tonsättning blivit mycket omtyckt (om omtryckt!) i Norge, men som där även blivit mycket sjungen i "vår egen" J F C Haeffners tonsättning (se alt. koral nedan). Varför inte också här? (Bifogar för rättvisans skull även dansken Laubs koral).
Alt. koral:
Alt. koral:1. Upp, gläd er alla, gläd er nu,
ja, gläds åt julens glädjebud,
i Herren Jesus gläd er!
Och se hur nära himlen är,
när han som håller världen kär
i kött och blod sej kläder!

2. Betryck och bitterhet, försvinn!

Guds glädje må vi släppa in,
så att han glad får lyssna
till hjärtats bön och tack och tro,
ja, får hans glädje i oss bo
ska sången aldrig tystna.

3. Gud, låt din frid, som högre är

än vårt förstånd kan fatta här,
vårt hjärta väl bevara
i Kristus Jesus, så att vi
kan få en jul med glädje i
som aldrig bort ska fara!

onsdag 20 december 2017

Psalmlucka 20: Kom Jesus, kom Immanuel

Jul- och påskvänner!

Här kommer en klassisk adventspsalm på både latin och svenska: