söndag 25 februari 2018

FLASH: Rikskollekt till Efs idag!

Påskvänner!

Ryktet har nått mej att det är rikskollekt till Efs idag. Kan någon som är engagerad i Efs mission (uppdrag) be att få säga något i kyrkan idag, tror jag det smäller högre än aldrig så välformulerade kollektcirkulär. Be annars att cirkuläret läses upp (det lutar sej ganska tungt mot S:ta Claras renommé men i a f):

file:///C:/Users/Andreas/Downloads/EFS%20Rikskollekt%2025%20februari%202018_(1).pdf

Under alla förhållanden: Gå i kyrkan idag (som vanligt, förhoppningsvis) och ge en redig rikskollekt!
PS. Det går förstås varje dag att ge en gåva till Efs mission! DS.

Katekesfråga 7: Vad förkunnar Gud genom evangelium?

lördag 24 februari 2018

En annan liten gul bok att läsa under fastan!

Påskvänner!

Måste göra lite mer bokreklam: nu finns Augsburgska bekännelsen från 1530 i nyöversättning(-ar). För 180 kr på Ad Libris får man den här fina boken:

Confessio Augustana

Rune Söderlunds kommenterade översättning (med den latinska originaltexten i vänsterspalten!) är givetvis ytterst värdefull och intressant. Men Hans Lindholms mer parafraserande version i slutet är nog ändå den mest tilltalande; ja, den är så bra att den borde tryckas separat som häfte att dela ut i kyrkor och bönhus. Precis så bra är den!

Men både Söderlunds och Lindholms versioner gör förstås boken värd sitt pris - plus andra intressanta texter av Magnus Persson (förord), Torbjörn Aronson och Kjell O Leijon. Som missionsföreståndare Kerstin Oderhem skriver:

"Genom denna utgåva vill vi, utan att förändra innehållet, underlätta för nutidens kristna att ta till sig denna sammanfattning av den kristna tron." 

Den som vill läsa Augsburgska bekännelsen (Augustana) helt gratis i en äldre översättning av Sigfrid von Engeström kan titta här. Men som sagt, nyöversättningen rekommenderas!

Katekesfråga 6: Vad förkunnar Gud genom lagen?

Favorit i repris

Påskvänner!Så här i fastan - då jag som vanligt rekommenderar Matthew Harrisons "Liten bok om stor glädje" - kan vi som också kallar oss lutheraner gärna än en gång lyssna till hans predikan "För dej" här ovan.

Jag tycker fortfarande att han låter som en klassisk EFS-predikant. Men får vi höra en predikan som denna i Sverige idag?

Den här fina boken kan alltså fortfarande beställas på nätet till humana priser - inte minst värdefull är slutdelen med bibelläsningar och böner för "de 90 glädjerika dagarna" mellan Askonsdag och Pingst:

Liten bok om stor glädje (kartonnage)

Katekesfråga 5: Hur fördelas huvudinnehållet av den heliga Skrift?

En invandrad arabs kärleksförklaring till Läsebok för folkskolan och dikten "Guds godhet"

Påskvänner!Dikten översattes till svenska av Betty Ehrenborg-Posse, vars 200-åriga födelsedag firas i sommar den 22 juli, samma datum som hon avled år 1880 (hon dog alltså på sin födelsedag).

Observera att det för den mycket sympatiske uppläsaren ter sej helt och hållet omöjligt att kalla Gud/Allah för "Fader", ett ord han därför hela tiden byter ut mot "Herre".

Katekesfråga 4: När har den heliga Skrift blivit oss given?


fredag 23 februari 2018

Billy Graham (1918-2018)

Påskvänner!

"Jag kommer inte till himlen för att jag predikat för stora skaror eller läst bibeln många gånger. Jag kommer till himlen på samma sätt som rövaren på korset som i sin sista stund sa: "Herre, tänk på mig!"

(Billy Graham, 1918-2018)Katekesfråga 3: Vad är den heliga Skrift?

måndag 19 februari 2018

Ack och ve!

Påskvänner!

Några citat med anledning av Första söndagen i fastan och Prövningens stund:

"Berättelsen om Adam och Eva som inte lyckas behärska sig, utan äter av äpplet från det enda träd de inte får röra, är en paradox. De får inte äta, men måste samtidigt göra just det för att bli sanna människor. De måste lämna paradiset, detta illusoriska tillstånd av evig lycka, för att lära sig leva livet på riktigt, där frestelser ingår. Steget ut ur Eden är oundvikligt för inre mognad och växt. Vi måste helt enkelt äta av äpplet." 
(Domkyrkolektor Sabina Koij, Första söndagen i fastan, ur Dagbok med Kyrkoalmanacka 2017, Verbum, s. 50).

"Enda sättet att övervinna en frestelse är att falla för den."
(Oscar Wilde)

"Man må säga vad man vill om ett syndigt leverne - men det är allmänbildande."
(Hjalmar Söderberg)

"Då sa ormen till kvinnan: 'Ni ska visst inte dö! Men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.' Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat."
(1 Mos. 3:4-6a)

Katekesfråga 2: Varifrån hämtas undervisningen om det som hör till din kristendom?

söndag 18 februari 2018

Årsmöte på Efs i Njutånger

Påskvänner!

Idag var det både årsmöte och medlemsmöte på Efs Njutånger. Närvarande var 12 av 22 medlemmar, och vi bjöds på jättegod kycklingsallad i pausen mellan mötena. Vi höll på från 2 till halv 6 ungefär, men stämningen var god ("på en mätt mage vilar ett glatt huvud").
Vi valde bl.a. ombud till Efs årskonferens i Lule 10-13 maj (nej, jag kan inte fara eftersom det är konfaläger på Kaggeholms folkhögskola då) och "Mittsveriges" årskonferens på Hagabergs folkhögskola i Södertälje. Brogårdsprogrammet och Brogårdens framtid var även på tapeten, men vi tog Gud i hågen - ekonomin är det minsta bekymret men vi behöver givetvis fler medlemmar för att kunna fortsätta. "Om inte Stiftelsen får barn, dör hon" (Efr. Rang). 
I grunden behöver ju fler bli kristna i Sverige och i vår bygd, även om alla kristna inte måste stödja just Efs. Vi människor behöver Jesus och Jesus behöver (om än i en annan bemärkelse) oss.
Jag har ju tidigare ofta avslutat blogginläggen med en psalmvers. Fr.o.m. den här påskfastetiden tänker jag istället länka till en fråga i 1878 års katekesutveckling, som någon (David Hedegård tror jag) på 1960-talet fortfarande beskrev som vår kyrkas stadfästa och auktoriserade lärobok i kristendom. Det har i varje fall knappast kommit någon senare - Lilla och Stora boken om kristen tro vid millennieskiftet?

fredag 16 februari 2018

En ska nog hålla sej för skratt ändå

PSALM MOT DJÄVULEN
av Bo Setterlind

Gud hjälpe oss alla i tiden

stå Djävulens välde emot.
Hans vässade vapen i striden
är list och bedrägsel och hot.
Hans djävulska makt är att fresta,
att locka den svage till svek.
Han säger sig vilja vårt bästa,
men allt är en ondskefull lek.

Gud hjälpe oss motstå den satan
som trår att fördärva vårt liv.
Han rör sig ibland oss på gatan,
hans leende är som en kniv.
Hans lust är att sinnen förvrida
och locka till tysthet och fall.
Gud hjälpe det folk som får lida
för slapphet mot Belial.

Gud hjälpe oss alla att spjärna
mot Djävulens makt i vår nöd.
Sitt ansikte döljer han gärna
och gläds om vi tror han är död.
Men änglarna vet att han lever.
De ger oss sitt skydd om vi vill
i striden för sanningens seger.
Gud hjälpe oss alla därtill!

onsdag 14 februari 2018

Hihi haha hoho

Det finns något mycket tragikomiskt i detta - att den personligen mycket sympatiske stiftschefen Tyrberg i Lund ska föra samtal med pingstpastorn och Efs-prästen in spe Magnus Persson för att utröna om Magnus (och hans församling United) är tillräckligt "luthersk". Hihi haha hoho - jag kan inte hålla mej för skratt trots att det är Askonsdag och allt. Man borde väl egentligen gråta av både sorg och skratt en sån här gång.

För har Tyrberg fört liknande samtal med sina biskopskolleger? Med ärkebiskopen som - trots upprepade påstötningar - inte kan säga om Jesus ger en sannare bild av Gud än om Muhammed ger? Med dem som prästviger folk som tror att Jesus har ruttnat eller att det i varje fall inte skulle spela någon roll om vi hittade hens skelett? Med dem som prästviger folk som menar - eller kanske själva menar? - att syndafallet var nödvändigt och ett fall uppåt? (Jfr Skandalen i Strandänge och se domkyrkolektor Sabina Koij i Dagboken med kyrkoalmanacka 2017 för första söndagen i fastan -  vem var förresten ansvarig utgivare och hur många församlingar köpte in boken för de intressanta reformationsartiklarnas och luthercitatens skull?).

Eller har Tyrberg fört liknande samtal med alla biskopar och präster som i klar strid med vår lutherska bekännelse (se t.ex. Stora Katekesen, Tio Guds bud, särskilt § 206-207, 211, 219) har förklarat äktenskapet vara en könsneutral instiftelse och firat reformationsåret 2017 med att driva igenom en handbok där man tagit bort alla häntydningar på att det skulle finnas något särskilt välsignat och väldesignat med just man-kvinna-förbundet ("underbart har du skapat man och kvinna")?

Jämfört med många biskopar och präster i Svenska kyrkan är nog t.o.m. pingstledaren Daniel Alm betydligt mer "luthersk". (Tänk bara K-G Hammar och den bild av evangelierna han förmedlar - "vad som verkligen hände kan vi lämna därhän" och "Kristus är en tankekonstruktion"!). Det hänvisas till att Svenska kyrkan slår vakt om barndopet. Men hur luthersk dopundervisning tror ni dopfamiljerna får i Svenska kyrkan nuförtiden - med drop-in-dop och allt? HÄR finns en verkligt genuin luthersk doppsalm (HÄR också) men hur stor chans har dessa att komma in i en svenskkyrklig psalmbok jämfört med "Du vet väl om att du är värdefull" och "Tryggare kan ingen vara" (som visserligen är fin men knappast innehåller direkt dopundervisning)? Eller "När du ser en droppe glittra" och andra lättkyrkliga sånger som inte ger någon hicka.

Jag tycker att det är Magnus Persson, påläst på både Luther och Rosenius, som borde förhöra stiftscheferna om deras tro och lära. För att veta om han verkligen vill bli prästvigd av dylika kufar och medlöpare, som (män och kvinnor lika) knappast på decennier uppträtt som Väktare på Sions murar. Men det är ju bevars Efs:s missionssekreterare Erik Johansson som i massmedia utmålas som "kontroversiell" biskopskandidat - inte de som är beredda att prästviga folk som omfattar (och kanske själva omfattar?) den sataniska teologin att syndafallet var ett fall framåt och att vår Frälsare har ruttnat.

tisdag 13 februari 2018

Glad karneval!

Påskvänner!

Hoppas ni har en riktigt glad och fet Fettisdag, så ni klarar påskfastan! Det var en riktigt glad och fin gudstjänst på Efs i söndags i varje fall, med ca 60 personer i alla åldrar, där varken förbönsolja eller fastlagsbullar saknades. "Dina fotspår dryper av fetma" heter det ju i Psaltaren.

Hemma hos oss blir det stekt fläsk med bruna bönor till middag i varje fall. (Hur det blir med semlor ska jag låta vara osagt). Innan dess ska jag spela på några andakter på servicehus i Iggesund och Enånger. Ska föreslå 200-årsjubilerande Topelius´ vinterpsalm "Hur härligt vit(t)nar land och sjö". (Den passar faktiskt ovanligt bra just i år).

File:Vinter Håbo.png

söndag 11 februari 2018

Intressant analys!

Påskvänner!

Vill gärna så här på Fastlagssöndagen länka till Filip Emanuel Larssons mycket intressanta analys av församlingen Uniteds utveckling och skillnaderna/likheterna mellan evangelisk-luthersk och pentakostal teologi. Kunnigt och insiktsfullt! Tack, Filip Emanuel!

måndag 5 februari 2018

United!

Påsk- och pingstvänner!

Ja, vem kan ha något emot att pingstförsamlingen United går med i Efs - om den faktiskt blivit vad man brukar kalla evangelisk-luthersk? Hur pingströrelsen väljer att relatera till United - och Efs - i fortsättningen är deras problem mer än fosterlandsstiftelsens.

Sen är väl frågan hur Magnus Persson och andra kommer att agera inom Svenska kyrkans ram. Det har ju inte utan fog påpekats att strömmen av frikyrkliga in i (den mer lukrativa?) Svenska kyrkan ibland ägt rum utan att den evangelisk-lutherska bekännelsen i realiteten blivit studerad och respekterad och att kyrkoledningen såtillvida snarast fått hjälp att ytterligare marginalisera de bekännelsetrogna rörelser som man annars tycker har större hemortsrätt i Svenska kyrkan.

Men åtminstone Magnus själv verkar ytterligt seriös, det kan jag inte komma ifrån. Ska bli intressant att se vart detta leder, både när det gäller Efs internt och relationen till Svenska kyrkan.

torsdag 1 februari 2018

Vad är det vi sjunger?

Imorgon ska jag spela på två begravningar (men barnkören är inställd), på lördag på tre dop och på söndag på tre gudstjänster. Fast den sista är nog mer av ett bibelstudium med insprängd psalmsång: "Vad är det vi sjunger?" på Efs-kyrkan i Njutånger kl 16.

Under Sigrid Sundin-Lundqvists kompetenta ledning blir det då samtal kring diverse psalmtexter, av julkaraktär eftersom det är Kyndelsmäss (julens sista utpost), och jag får kanske äran att spela piano till några av dem. Dessutom är jag bisittare till Sigrid.

Precis alla är hjärtligt välkomna och får gärna öppna truten både i sång och samtal! Jag tror att vi alla kan dela många tankar och göra nya upptäckter i de psalm- och sångtexter vi kanske ibland sjunger lite för slentrianmässigt. ("Vad är det vi sjunger" återkommer sönd 4/3, lörd 7/4 och lörd 5/5).

Dagen efter, måndag 5/2, är det Maggan Svedman som har 11-kaffe på temat "Från söndagsskolan till Pavarotti!" Även detta arrangemang på Efs-kyrkan rekommenderas å det varmaste!