måndag 19 februari 2018

Ack och ve!

Påskvänner!

Några citat med anledning av Första söndagen i fastan och Prövningens stund:

"Berättelsen om Adam och Eva som inte lyckas behärska sig, utan äter av äpplet från det enda träd de inte får röra, är en paradox. De får inte äta, men måste samtidigt göra just det för att bli sanna människor. De måste lämna paradiset, detta illusoriska tillstånd av evig lycka, för att lära sig leva livet på riktigt, där frestelser ingår. Steget ut ur Eden är oundvikligt för inre mognad och växt. Vi måste helt enkelt äta av äpplet." 
(Domkyrkolektor Sabina Koij, Första söndagen i fastan, ur Dagbok med Kyrkoalmanacka 2017, Verbum, s. 50).

"Enda sättet att övervinna en frestelse är att falla för den."
(Oscar Wilde)

"Man må säga vad man vill om ett syndigt leverne - men det är allmänbildande."
(Hjalmar Söderberg)

"Då sa ormen till kvinnan: 'Ni ska visst inte dö! Men Gud vet att den dag ni äter av den ska era ögon öppnas, så att ni blir som Gud med kunskap om gott och ont.' Och kvinnan såg att trädet var gott att äta av och en fröjd för ögat."
(1 Mos. 3:4-6a)

Katekesfråga 2: Varifrån hämtas undervisningen om det som hör till din kristendom?

Inga kommentarer: