måndag 5 februari 2018

United!

Påsk- och pingstvänner!

Ja, vem kan ha något emot att pingstförsamlingen United går med i Efs - om den faktiskt blivit vad man brukar kalla evangelisk-luthersk? Hur pingströrelsen väljer att relatera till United - och Efs - i fortsättningen är deras problem mer än fosterlandsstiftelsens.

Sen är väl frågan hur Magnus Persson och andra kommer att agera inom Svenska kyrkans ram. Det har ju inte utan fog påpekats att strömmen av frikyrkliga in i (den mer lukrativa?) Svenska kyrkan ibland ägt rum utan att den evangelisk-lutherska bekännelsen i realiteten blivit studerad och respekterad och att kyrkoledningen såtillvida snarast fått hjälp att ytterligare marginalisera de bekännelsetrogna rörelser som man annars tycker har större hemortsrätt i Svenska kyrkan.

Men åtminstone Magnus själv verkar ytterligt seriös, det kan jag inte komma ifrån. Ska bli intressant att se vart detta leder, både när det gäller Efs internt och relationen till Svenska kyrkan.

2 kommentarer:

SigridL sa...

Den som blivit evangelisk-luthersk ska naturligtvis vara med i EFS. Det ska bli spännande att följa detta.

Andreas Holmberg sa...

Ja, konstigare än så är det kanske inte ;o). Det konstiga vore väl om de samtidigt kunde fortsätta tillhöra pingströrelsen, men mycket ska en höra innan öronen ramlar av som mormor brukade säga.