onsdag 14 februari 2018

Hihi haha hoho

Det finns något mycket tragikomiskt i detta - att den personligen mycket sympatiske stiftschefen Tyrberg i Lund ska föra samtal med pingstpastorn och Efs-prästen in spe Magnus Persson för att utröna om Magnus (och hans församling United) är tillräckligt "luthersk". Hihi haha hoho - jag kan inte hålla mej för skratt trots att det är Askonsdag och allt. Man borde väl egentligen gråta av både sorg och skratt en sån här gång.

För har Tyrberg fört liknande samtal med sina biskopskolleger? Med ärkebiskopen som - trots upprepade påstötningar - inte kan säga om Jesus ger en sannare bild av Gud än om Muhammed ger? Med dem som prästviger folk som tror att Jesus har ruttnat eller att det i varje fall inte skulle spela någon roll om vi hittade hens skelett? Med dem som prästviger folk som menar - eller kanske själva menar? - att syndafallet var nödvändigt och ett fall uppåt? (Jfr Skandalen i Strandänge och se domkyrkolektor Sabina Koij i Dagboken med kyrkoalmanacka 2017 för första söndagen i fastan -  vem var förresten ansvarig utgivare och hur många församlingar köpte in boken för de intressanta reformationsartiklarnas och luthercitatens skull?).

Eller har Tyrberg fört liknande samtal med alla biskopar och präster som i klar strid med vår lutherska bekännelse (se t.ex. Stora Katekesen, Tio Guds bud, särskilt § 206-207, 211, 219) har förklarat äktenskapet vara en könsneutral instiftelse och firat reformationsåret 2017 med att driva igenom en handbok där man tagit bort alla häntydningar på att det skulle finnas något särskilt välsignat och väldesignat med just man-kvinna-förbundet ("underbart har du skapat man och kvinna")?

Jämfört med många biskopar och präster i Svenska kyrkan är nog t.o.m. pingstledaren Daniel Alm betydligt mer "luthersk". (Tänk bara K-G Hammar och den bild av evangelierna han förmedlar - "vad som verkligen hände kan vi lämna därhän" och "Kristus är en tankekonstruktion"!). Det hänvisas till att Svenska kyrkan slår vakt om barndopet. Men hur luthersk dopundervisning tror ni dopfamiljerna får i Svenska kyrkan nuförtiden - med drop-in-dop och allt? HÄR finns en verkligt genuin luthersk doppsalm (HÄR också) men hur stor chans har dessa att komma in i en svenskkyrklig psalmbok jämfört med "Du vet väl om att du är värdefull" och "Tryggare kan ingen vara" (som visserligen är fin men knappast innehåller direkt dopundervisning)? Eller "När du ser en droppe glittra" och andra lättkyrkliga sånger som inte ger någon hicka.

Jag tycker att det är Magnus Persson, påläst på både Luther och Rosenius, som borde förhöra stiftscheferna om deras tro och lära. För att veta om han verkligen vill bli prästvigd av dylika kufar och medlöpare, som (män och kvinnor lika) knappast på decennier uppträtt som Väktare på Sions murar. Men det är ju bevars Efs:s missionssekreterare Erik Johansson som i massmedia utmålas som "kontroversiell" biskopskandidat - inte de som är beredda att prästviga folk som omfattar (och kanske själva omfattar?) den sataniska teologin att syndafallet var ett fall framåt och att vår Frälsare har ruttnat.