lördag 24 februari 2018

En annan liten gul bok att läsa under fastan!

Påskvänner!

Måste göra lite mer bokreklam: nu finns Augsburgska bekännelsen från 1530 i nyöversättning(-ar). För 180 kr på Ad Libris får man den här fina boken:

Confessio Augustana

Rune Söderlunds kommenterade översättning (med den latinska originaltexten i vänsterspalten!) är givetvis ytterst värdefull och intressant. Men Hans Lindholms mer parafraserande version i slutet är nog ändå den mest tilltalande; ja, den är så bra att den borde tryckas separat som häfte att dela ut i kyrkor och bönhus. Precis så bra är den!

Men både Söderlunds och Lindholms versioner gör förstås boken värd sitt pris - plus andra intressanta texter av Magnus Persson (förord), Torbjörn Aronson och Kjell O Leijon. Som missionsföreståndare Kerstin Oderhem skriver:

"Genom denna utgåva vill vi, utan att förändra innehållet, underlätta för nutidens kristna att ta till sig denna sammanfattning av den kristna tron." 

Den som vill läsa Augsburgska bekännelsen (Augustana) helt gratis i en äldre översättning av Sigfrid von Engeström kan titta här. Men som sagt, nyöversättningen rekommenderas!

Katekesfråga 6: Vad förkunnar Gud genom lagen?

Inga kommentarer: