söndag 8 juni 2014

Glad Pingst!

Påsk- och pingstvänner!
Här kan du läsa en klassisk pingstdagspredikan av väckelseprästen Lars Linderot (1761-1811).
Här finns det pingstpsalmer, både äldre och nyare, som räcker även under Annandagen.

måndag 2 juni 2014

Post konferensem

Påskvänner!

Jaja, nu är EFS-årskonferensen över. Enligt C S Lewis i boken "Tankar om bön" kan man fortfarande be att den ska fatta kloka beslut, nb om man ännu inte känner till vilka beslut som togs! Enligt bibelordet "Förrän de ropa, skall jag svara"! (Sedan blir det psykologiskt omöjligt att be om klokare beslut, men man kan förstås fortsätta be för EFS och att det blir något bra av både de bättre och de sämre besluten).

En sak jag vet är att Henrik Markgrens (& c:o) motioner om resetalare avslogs. Å andra sidan verkar hans motion ha påmint styrelsen om en tidigare motion (från 2011) och den uppmuntrar tydligen till vidare arbete med Henriks förslag om "biträdande predikanter" - egentligen ett återupplivande av lekmannapredikanten som idé, eller "kolportören" om man så vill; ursprungligen var ju EFS-predikanterna i stor utsträckning vandrande boklådor.

En annan motion som till övervägande delen avslogs var Kersti Karlssons (& c:o) viktiga motion om flyktingarbetet runt om i vårt land och möjligheten att i samverkan med kommunen och andra aktörer erbjuda såväl flyktingboende som ett integrerat föreningsengagemang. Även om den saken kanske löses bäst lokalt - och styrelsen i dagsläget inte såg ekonomiska möjligheter att ha någon typ av "flyktingkonsulent" - är det viktigt att frågan aktualiseras också på riksnivå. Kanske det mångetniska Sverige är en - i huvudsak positiv - utmaning för EFS av samma dignitet som 60-talets kraftiga urbanisering? [Tillägg 7/6: Tydligen var det istället så att motionen till övervägande delen bifölls - årsmötet gav styrelsen "bassning" vad gäller riksnivåstöd till flyktingarbetet].

En jättefin sak med konferensen var dess tema - och dess geniala logga, värd att återbruka:
Älskad Rustad Sänd - EFS och Salts årskonferens


När jag nu ändå är sysselsatt med att slänga in jästen efter bullen i ugnen, kan vi ju ändå lite nostalgiskt titta på fjolårstrailern inför Hässleholmskonferensen ;o).

Nästa årskonferens blir 14-17 maj i Umeå! (Jag har inte hittat någon trailer för den än ;o). Blir våren lika tidig som i år, så kanske det blir lite grönska i träden även där... - annars tycker jag nog att EFS borde planera sina årskonferenser lite efter påsken och kyrkoåret: det var väl i år vi borde ha varit i Umeå och i Hässleholm nästa år (rent klimatologiskt, alltså!).