lördag 23 juni 2012

Midsommardag

Påskvänner!

Glad Midsommar!1. Vi tackar dej, vår Fader kär,
för sommarns sköna dar,
då allting om dej vittne bär,
som liv och anda har.
De tusen, tusen fåglars sång,
de sköna blommors skrud
och ängens grönska, bäckens språng
lovsjunger dej, o Gud.


2. Och skog och sjö i solens sken,
hur sköna jag dem ser,
där glittrar varje blad på gren
och varje våg där ler.
Min tanke då mej gärna bär
bort till ett fjärran land,
där det en evig sommar är
på Jordans andra strand.


3. När jordisk fägring, jordiskt ljus
vårt öga gläder så,
hur blir oss ej i fridens hus,
vårt rätta hemland då,
där livets träd vid livets älv
beständigt gröna står
och solen, Herren Jesus själv,
vårt enda ljus är då!


Text: Olga Kullgren
Musik: Göran Möller

1. O vad världen nu är skön, 
klädd i sommardräkten! 
Känn i skog, på äng, på sjö 
milda, friska fläkten, 
ljuva dofter, fågelsång. 
Mänska, höj ock du din sång! 


2. Jorden, smyckad som en brud, 
högt lovsjunger Herren. 
Jubla, lund i vårlig skrud, 
ängder när och fjärran. 
Allt hans Ande skapar nytt, 
vinterns tunga välde flytt. 


 3. Skulle ej min själ, min mun 
honom offer bringa, 
helig sång av hjärtats grund 
till Guds ära klinga? 
Är vår jord så rik på fröjd, 
o, hur blir då himlens höjd!


Text: Jacob Axel Josephson 1861 (43 år)
Musik: Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
1. O, jag ser min Faders hand
i naturens under,
hör i vågens skvalp mot strand
och i åskans dunder
samma röst, vars allmaktsord
bragte himmel, hav och jord
//: fram ur tomma intet ://

2. Varje kryp i jordens stoft,
himlens stjärneskara,
skogens susning, blommans doft,
rymderna de klara,
alla vittnar: Gud är stor.
Ja, i skapelsen han bor
//: stor som ingen annan ://

3. Skyar, stjärnor, blommors prakt
kan dock inte frälsa.
Jord och hav har inte makt
att med frid oss hälsa.
Gud tog människogestalt,
dog på korset, löste allt
//: som av synden bundits ://

4. Att förlåtelse vi fått
och från synden tvagits,
att från död till liv vi gått,
till Guds hjärta dragits,
det är störst av allt vi sport
en allsmäktig Gud har gjort
//: och förblir det största ://Text: August Storm, d. 1914
Musik: Henry Nordin 1961 (28 år), publ. med tillstånd

fredag 22 juni 2012

Bli medlem i Frimodig kyrka!

Påskvänner!

När nu inte EFS ställer upp som nomineringsgrupp - eller frimodigt står upp för högkyrkliga trossyskons (eller de många lågkyrkligas i ELM och Laestadianien) möjligheter att bli präst- och (i praktiken) diakonvigda (jo, det finns högkyrkliga kvinnor också) - så är det inget annat att göra än att ansluta sej till Frimodig kyrka. Jag vill uppmana EFS-are (och andra "lutheraner") som läser detta, kvinnor såväl som män, unga liksom gamla, att ansluta sej inför kyrkovalet 2013. Klyva oss i hög- resp. låg- resp. gammalkyrkliga kan vi göra i framtiden. Nu är det "Reclaim the Church!" som gäller.

För det handlar inte längre bara om huruvida Svenska kyrkan ska vara evangelisk-luthersk i någon rimlig mening (så här inför reformationsjubileet 2017 när nästa kyrkoval hålls); det handlar faktiskt om huruvida den i någon rimlig mening ska vara kyrka. Vara kristen, alltså. (Tror ni mej inte så läs "biskop" Spong, ett flertal gånger inbjuden av Svenska kyrkan, och Ulla Karlsson, som visat att draksådden burit frukt. K-G Hammar har också en hel del av "intresse" att erbjuda...).

I fjol skickade jag in ansökan om medlemskap till Frimodig kyrka men betalade sedan aldrig årsavgiften. Jag tvekade och ville invänta ett definitivt besked om hur EFS ställer sej till att vara nomineringsgrupp i kyrkans beslutande församlingar. Nu har jag i alla fall betalat årsavgiften till Frimodig kyrka - igår när jag proklamerade mej själv som medlem - men inte skickat in förnyad ansökan om medlemskap ;o). Så vi får väl se hur det går med medlemsregistret...

Varmt välkomnad blev jag ju i alla fall (se förra blogginlägget!). Tack ska ni ha, Jan-Anders och Gabriel!

Nu storma, o tider!
Hans kyrka står fast,
som ljuset sej sprider
hans lära med hast.
Ut går i all världen
hans utsända bud
och vittnar bland svärden
och bålen om Gud,
och vittnar om honom
- o tröst i all nöd! -
som död för vår synd
blev genom sin död
en förstling till livet.
Halleluja!

torsdag 21 juni 2012

Nu är jag med i Frimodig kyrka

Påskvänner!

Nu är jag trots allt medlem i Frimodig kyrka. Inte för att jag vet om de uppskattar min något gnälliga profil ;o), men jag uppskattar definitivt dess ordförande, min blogg-trätobroder Jan-Anders Ekelund och många andra FK-are, inte minst Anna Sophia Bonde och Dag Sandahl. Mitt beslut var lätt att ta efter att EFS:s ledning så tydligt signalerat att man inte vill se EFS som en aktiv och frimodig nomineringsgrupp i kyrkovalet 2013. Men jag vidhåller att det hade varit högst naturligt om EFS ställt upp i kyrkans beslutande församlingar, både lokalt och på riksplanet.

Frimodig kyrka har egentligen för många inbyggda spänningar i sej - spänningar som måste gå att hantera inom vår kyrka, men som i längden är orimliga i en och samma nomineringsgrupp. Om redan EFS är spretigt, vad ska man då säga om en grupp med alltifrån lågkyrklige Anders Sjöberg till högkyrklige Dag Sandahl (bara för att ta ett exempel).

Samtidigt vittnar det ju om hur stor krisen är i vår kyrka, när så olika riktningar har funnit nödvändigt att åtminstone tillfälligtvis kämpa i samma kyrkomötesgrupp. (T.o.m. romersk-katolska kyrkan och dess biskop brukar ju nuförtiden betraktas som lutherskt renlärig vid jämförelse med de egna "lutherska" biskoparna).

Och Gud nåde den EFS-are (ja, jag menar det!) som ställer upp för något politiskt parti eller något av deras avknoppningar i kyrkovalet 2013. Är besluten som tas dumma - såväl teologiskt som allmänmänskligt - så skämmer ni ut partiet (och för den delen EFS). Är besluten kloka så komprometteras de allvarligt av kopplingen till stat och politiska partier. Så alla skäl talar för nedläggning, inte namnomgörning, av existerande politiska parti-avknoppningar. Nomineringsgrupperna Posk, Öppen kyrka och Frimodig kyrka täcker så stora delar av det ideologiska fältet att de politiska partierna och deras avläggare knappast är nödvändiga för valfrihetens skull, även om nya, helt fristående och teologiskt grundade nomineringsgrupper (som Efs!) fortfarande är välkomna.

Du som mättade femtusen män,
du som dog och som uppstod igen, 
 tack för maten på bordet 
 och det levande ordet, 
 det är du som är densamme än. 
 Amen.

måndag 18 juni 2012

Thure Byström 100 år

Påskvänner!

"Tänk på era lärare som har talat Guds ord till er - se hur de slutade sin levnad och efterfölj deras tro" skriver Hebréerbrevets författare. Alltså är det inte bara nostalgi eller bakåtsträveri att lyfta fram förebilder ur kyrkans eller EFS:s historia (som ju Hebréerbrevets författare verkligen gör i t.ex. trons kapitel 11!).

Jag har tidigare uppmärksammat 100-årsminnet av studierektor Margareta Malmgren, ledande folk- och fortbildare inom EFS, och dessutom sångförfattare. Nu vill jag lyfta fram sångarpredikanten Thure Byström - i par med hustrun Greta - som länge bodde i Söderhamn här i Hälsingland och som i år skulle ha fyllt 100 om han fått leva.

Jag hörde paret sjunga "lajv" i Sundet, Gäddvik (Luleå) någon gång på 80-talet. Men framför allt har jag hört Thure solo på kassett; han hjälpte mej hålla mej vaken en natt när jag skulle färdigställa en teknisk rapport som var mindre klar än jag velat erkänna. Vilken fantastisk basröst! Endast jämförbar med lulegrabben Martin Ljungs som jag också hörde lajv - i Lund på 90-talet under hans turné som "ståuppare".

Tyvärr är Thure och Greta i övertydlig motsats till Martin Ljung närmast osynliga på nätet och Youtube (finns det inga inspelningar att lägga ut?). Den enda bild jag hittade var från Tradera, där en förhoppningsfull försäljare lagt ut följande bild (som jag fräckt "knycker") på en EP-skiva som tydligen gavs ut i Norge:Utgångspriset var 10 kr, men ingen la något bud. Roligt i alla fall att Thures stora "hit" blev kvar i psalmbokstillägget även 2003:

Att få vara försonad med himmelens Gud,
att få vara iklädd hans rättfärdighetsskrud,
att få äga Guds frid
i sitt hjärta all tid,
det är nåd, ja, underbar nåd.
- - -
Att få vittna om honom som köpt oss åt Gud,
att få bringa all världen försoningens bud,
att få leva var dag
under kärlekens lag,
det är nåd, ja, underbar nåd.

fredag 15 juni 2012

Boka in S:ta Elise på Karin-dagen!

Påskvänner!

Boka in S:ta Elise från S:ta Clara på Karin-dagen den 2 augusti! Då sommarpratar hon nämligen i radions P1 - och vi som hört hennes historia "live" vet att den är fullständigt omskakande. Världen fräschaste 17-åring (gissa varför hon räknar så!) är hon idag - världens kramgoaste människa och, kanske mest fantastiskt av allt, ingen manshatare. Vilket ofattbart mirakel!

Gud välsigne sommarprataren - så att vår Frälsare får tala till oss alla genom henne!


Kärlek han talar, ömhet och frid, 
ord som kan gripa, in i vår tid, 
innerligt, varligt och allvarsamt. 
"Aldrig har någon talat som han." 


Jesus, berör mig, säg nu till mig 
ord som förvandlar, drag mig till dig, 
så jag kan säga av hjärtats djup: 
"Aldrig har någon talat som du!"

onsdag 13 juni 2012

Köp utsäde åt Västafrika på Läkarmissionen

Påskvänner!

Även om vi kanske är mest vana att ägna uppmärksamhet åt återkommande torka på Afrikas horn, verkar det vara Västafrika som är mest utsatt just nu. Jag tror inte att det är något nytt för er som läser det här, men vill ändå påminna om möjligheterna att i någon mån förebygga det allra värsta scenariot genom exempelvis Läkarmissionen och deras biståndskanaler. Det gäller både akut nödhjälp men kanske framför allt utsäde till familjer som tvingats äta upp det de hade och nu ingenting har att sätta i marken. Den för oss lilla summan 150 kr räcker till årets utsäde för en hel familj och kan - när regnet till slut, som vi hoppas, kommer - förhindra en ny svältkatastrof. Många bäckar små blir en stor å.

Hälsan tiger still - och Afrika är inte bara svält. Men som så ofta har nu krig en god del i nödsituationen runt Mali, Niger och Burkina Faso. (Kom också ihåg att Sverige hade återkommande svältkatastrofer fram till 1867 ca - d.v.s. fram till 1870-talet då järnvägsnätet byggdes - och återkommande krig med Danmark/Norge nästan lika länge).

Stängs för nödens barn vår famn, 
när de hjälp begära, 
svek det blir att Kristi namn 
våra läppar ära.

fredag 8 juni 2012

Biskop Stefan skriver om sex

Påskvänner!

Läs hur de facto-biskopen Stefan Gustavsson skriver om sex

* I den sexuella revolutionens spår
* Gud gillar sex

Och fundera sedan över varför det inte är någon av våra s.k. stiftschefer som ger svenska folket denna vägledning. (Eller varför de inte ens, som de norska biskoparna och den icke-kristna journalisten Hanne Kjöller i DN, ryter ifrån mot fosterdiagnostik i doktor Mengeles fotspår).

[I rättvisans namn: Ärkechefen Wejryd har rutit ifrån bra mot vapenexport till diktaturer, taskig flyktingmottagning och miljöförstöring. Men det är som om han behöver en kraftig sekulär opinion i ryggen för att våga yttra sej - jag är ledsen men jag kommer inte ifrån den obehagliga känslan].

Må nu gamla, unga,
kvinnor liksom män,
var och en få sjunga
om sin äkta vän:
Gud ske lov för den!


Den för slikt ej tacka kan,
kvinna eller karl,
tacke då att hon och han
kom av mor och far!
Sök du först Gud rike
och vår Herre bed
giva dig din like
eller ock sin fred.
Ära Gud därmed!

tisdag 5 juni 2012

Inte en dag för tidigt

Påskvänner!

Läs här en S-motion som inte kom en dag för tidigt, snarast alldeles för sent (det är kyrkoval nästa år igen, samma år som S-kongressen ska behandla motionen).

Men ska det verkligen behövas en lag som förbjuder politiska partier att engagera sej i en kyrka? Finns det verkligen inget i partiprogrammen eller i de etiska riktlinjerna som förbjuder det?

Som motionärerna framhåller kan kyrkan själv inte kasta ut de politiska partierna så länge just de politiska partierna bestämmer i kyrkan - inte förrän de väljer att driva ut sej själva blir kyrkan dem kvitt. Hur kunde det bli så galet?

Även om EFS (av någon anledning) inte vill ställa upp som nomineringsgrupp till kyrkomötet, tycks det av referat från konferensen att döma som om många EFS-are faktiskt bejakar min önskan om att slippa politiska partier där. Men då bör ju fler obundna grupper bildas. Frimodig kyrka får väl duga som samlande paraply ett val till, men i längden kan inte ämbetsfrågan skylas av t.ex. äktenskapsfrågan...

Ge kyrkan kraft att höras
bland stadens många ljud,
där många gudar vördas
men få dock anar Gud.

måndag 4 juni 2012

Gud och morgonnöden...

Påskvänner!

Kan inte låta bli att tipsa om en fantastisk återgivning av ett "tjuvavlyssnat" samtal i Etiopien (om ni inte har hittat den själva!). Jag erinrar mej dock min gode vän Mats Hylanders musikal "Meningen med livet", där en lika festlig som i sammanhanget tänkvärd replik lyder ungefär som följer (hoppas det faller inom citaträtten, Mats!):

"Det är då för väl att Gud har skapat kissnödigheten! För hur skulle man annars komma upp på morgnarna?"

Hoppas ingen tar anstöt av detta ;o). Vår Frälsare ansåg sej ju inte för fin för att påpeka att det som utifrån kommer in i människan har sin naturliga utgång (på avträdet), medan det som verkligen orenar människan är det som kommer inifrån hennes egen syndiga natur (onda tankar et c.).

Rakt genom våra liv
går en ström av näring och nåd.