fredag 8 juni 2012

Biskop Stefan skriver om sex

Påskvänner!

Läs hur de facto-biskopen Stefan Gustavsson skriver om sex

* I den sexuella revolutionens spår
* Gud gillar sex

Och fundera sedan över varför det inte är någon av våra s.k. stiftschefer som ger svenska folket denna vägledning. (Eller varför de inte ens, som de norska biskoparna och den icke-kristna journalisten Hanne Kjöller i DN, ryter ifrån mot fosterdiagnostik i doktor Mengeles fotspår).

[I rättvisans namn: Ärkechefen Wejryd har rutit ifrån bra mot vapenexport till diktaturer, taskig flyktingmottagning och miljöförstöring. Men det är som om han behöver en kraftig sekulär opinion i ryggen för att våga yttra sej - jag är ledsen men jag kommer inte ifrån den obehagliga känslan].

Må nu gamla, unga,
kvinnor liksom män,
var och en få sjunga
om sin äkta vän:
Gud ske lov för den!


Den för slikt ej tacka kan,
kvinna eller karl,
tacke då att hon och han
kom av mor och far!
Sök du först Gud rike
och vår Herre bed
giva dig din like
eller ock sin fred.
Ära Gud därmed!

Inga kommentarer: