tisdag 29 maj 2018

Efs-möten på bönhuset och på Brogården

Påskvänner!

Igår förmiddag var det 11-kaffe på bönhuset, det sista för säsongen tror jag. Efter sedvanligt gofika med både smörgås och glass höll Torbjörn Bodare ett föredrag under rubriken "Hört på sockna" - om ett ruskigt sprängmord i Delåkvarn där en viss Bruzell på fyllan sprängde ihjäl halva familjen (frun och två av de fem barnen), om en tragisk flygolycka i Iggesunds skärgård alldeles vid krigsslutet 1945 och om mordet på gästgivargården i Iggesund hösten 1793 som aldrig blev uppklarat.

Igårkväll var det så föreningsmöte på Brogården. Även våra 90-åringar Eskil och Hans kunde vara med, och jag och Katarina som bara är drygt hälften så gamla kände oss riktigt unga ;o). Många viktiga Efs-frågor dryftades i Österstugan, och samtidigt höll vägföreningen ett möte inne i huvudbyggnaden (matsalen). Bland mycket annat kollade vi ljusstyrkan på de nya lamporna i gårdskyrkan och fick en rapport från Efs-konferensen i Luleå.

Katekesfråga 47: Vad är det att ha föräldrar och överordnade för ögonen?

söndag 27 maj 2018

Glad Missionsdag!

Påskvänner!

Det slår mej att Heliga Trefaldighets dag ju även (sedan 1983) kallas Missionsdagen. Funderar lite på om Efs är särskilt aktivt med att presentera sin mission den här helgen. Trettondedag Jul har ju på många håll fått en starkt försvagad ställning som kyrkhelg, och kanske vi nuförtiden borde satsa lika mycket på Trefaldighetsdagen som på Trettondedagen?

Jag vill i varje fall så här på Missionsdagen påminna om insamlingen En miljon för mission som just nu passerat 800 000 kr men alltså fortfarande har en bit kvar till målet! Låt oss denna helg hjälpas åt att nå miljonen!

Idag konfirmeras förresten vår son Jonatan - i Missionskyrkan Hudiksvall. (Lämpligt namn på kyrkan en dag som denna, tycker även en Efs:are!).

Glad Missionsdag på er alla!

Katekesfråga 46: Vad befaller Gud i fjärde budet?

Budis som diskussionsunderlag

Påskvänner!

Läste senaste Budbäraren först nu. Återigen ett välmatat nummer med spännande intervjuer. Tydligen ökar Efs:s medlemstal nu igen, men det är väl pga nyanslutna församlingar typ United. (Eller?). Roligt hursomhelst, särskilt om det finns många nykristna med i statistiken.

Men jag får återkomma om det stimulerande innehållet - Budbäraren är egentligen ett utmärkt diskussionsunderlag om än inte (längre) ett utmärkt diskussionsforum.

Katekesfråga 45: För vilket ändamål har Gud givit våra föräldrar och överordnade makt över oss?

Peter Stolpestad in memoriam

Påskvänner!

Min generationskamrat (t.o.m. årskamrat), slagverkaren och länsmusikchefen i Östergötland, Peter Stolpestad, har omkommit i en singelolycka på smålandsvägarna - på väg hem till Karlskrona. Lång väg att pendla, tänker jag. Kanske var han trött. Jag vet inte. Men jag vet att livet fort kan ta slut, även i vår ålder.

Jag länkar till Peters sista julkrönika i Blekinge läns tidning om favoritjulsången "Giv mig ej glans".

Katekesfråga 44: Vilka kallas här våra överordnade?

torsdag 24 maj 2018

Harriet Löwenhjelm in memoriam

Påskvänner!Idag är det 100 år sedan konstnären och författaren Harriet Löwenhjelm avled i TBC på Romanäs sanatorium utanför Tranås. Hennes egenartade, ibland spexartade, diktarstil med sin blandning av humor och allvar, gyckleri och andlig hängivenhet, och därmed med sina många avsiktliga stilbrott, har inspirerat bl a Hjalmar Gullberg. Här är några av hennes bästa dikter i alfabetisk ordning:

Advent, advent
Aldrig skall den breda hopen 
Belsassar är drucken av vin och mätt
Bön mot fariséerna
Du vida jord i fager klädebonad
Jakt på fågel
Nu har, till sist, jag blitt så sjuk och ledsen
Tag mig. Håll mig. Smek mig sakta.
Vem kan längre hålla vakt
Är jag intill döden trött

Katekesfråga 43: Vad menas i fjärde budet med far och mor?

Nicenska trosbekännelsen inför Heliga Trefaldighets dag

Påskvänner!

När jag var barn har jag tydliga minnen av att Nicenska trosbekännelsen användes på "stora högtidsdagar". Och när jag studerade i Lund minns jag att Nicenska trosbekännelsen användes varje söndag på Laurentiistiftelsen! (Den s.k. Apostoliska trosbekännelsen användes enbart vid dop, som dopbekännelse).

Som vuxen inser jag att Nicenska trosbekännelsen, som är ungefär dubbelt så lång som den Apostoliska men också den står längst bak i psalmboken, har många uppbyggliga kvaliteter som borde göra den till "standardbekännelse" också inom Efs (även om det är bra att barn och ungdomar i första hand får lära sej den apostoliska utantill!).

Dels innehåller den på två ställen referenser till bibeln. Det talas om att Jesus uppstått "efter Skrifterna" och att den helige Ande "talat genom profeterna." Dels innehåller den på två ställen evangeliets kärnord "för oss": Guds Son blev enligt bekännelsen människa / tog mandom "för oss människor", och blev även korsfäst "för oss".

Så här lyder hela Nicenska trosbekännelsen - må vi även inom Efs lära känna den och använda den, t ex nu på Heliga Trefaldighets dag:

"Jag tror på en enda Gud, allsmäktig Fader,
skapare av himmel och jord, av allt vad synligt och osynligt är;
och på en enda Herre, Jesus Kristus, Guds enfödde Son,
född av Fadern före all tid,
Gud av Gud, ljus av ljus, sann Gud av sann Gud,
född och icke skapad, av samma väsen som Fadern,
på honom genom vilken allting är skapat;
som för oss människor och för vår salighets skull
har stigit ned från himmelen och tagit mandom
genom den helige Ande av jungfrun Maria och blivit människa;
som ock har blivit för oss korsfäst under Pontius Pilatus,
lidit och blivit begraven; som på tredje dagen har uppstått,
efter skrifterna, och stigit upp till himmelen
och sitter på Faderns högra sida;
därifrån igenkommande i härlighet till att döma levande och döda,
på vilkens rike icke skall varda någon ände;
och på den helige Ande, Herren och livgivaren,
som utgår av Fadern (och Sonen)*,
på honom som tillika med Fadern och Sonen tillbedes och äras
och som har talat genom profeterna;
och på en enda, helig, allmännelig och apostolisk kyrka.
Jag bekänner ett enda dop, till syndernas förlåtelse,
och förväntar de dödas uppståndelse
och den tillkommande världens liv.
Amen."

Det första "och Sonen", "filoque" på latin, bekänner vi lutheraner tillsammans med påven. I det andra "och Sonen" - att Anden tillbedes och äras tillika med Fadern och Sonen - instämmer även de ortodoxa kyrkorna. Jfr även den Apostoliska trosbekännelsen, nedan i moderniserad form (men "kroppens uppståndelse" bekänns verkligen sedan över 1000 år i den bekännelsen, "de dödas uppståndelse" är här i Sverige knyckt från Nicenska sedan bara omkring 100 år och här är Apostoliska i grunden starkare):Katekesfråga 42: Hur ska vi älska vår nästa?

onsdag 23 maj 2018

Fjärdedag Pingst

Påsk- och pingstvänner!

Idag kan vi trotsa Gustav III och fira Fjärdedag Pingst i S:ta Maria kyrka med de textläsningar och psalmförslag som användes före Stora helgdöden. (I övrigt får väl våra gudstjänster sammanlysas till S:t Sigfrids kyrka vid Stora Essingeleden, där det blir fjärdedagsmässa kl 18.30).

Det är säkert sant att pingstfirandet på många håll urartade i dryckenskap (det var ju före nykterhetsrörelsens tid). Säkert stämmer det att det var mycket folk i kyrkan på själva Pingstdagen och även Annandagen, medan Tredje- och Fjärdedagarna (även vid jul och påsk) blev mer av en allmän helgledighet (förutom de sysslor som i bondesamhället var mer än vanligt påträngande och ouppskjutbara så här års)."Drick er inte druckna av vin, utan låt er fyllas av Anden", skriver ju aposteln. Och just för dem som faktiskt ville och kunde (med närhet till kyrkan eller goda kyrkstugor) fira långhelg och kyrkhelg blev säkert även Tredje- och Fjärdedag Pingst en välsignad tid. Åtminstone kunde man ju - även vid hemmavaro - läsa de föreskrivna texterna och bönerna, som vi ska göra om en halvtimme i S:ta Maria.

Glad Fjärdedag Pingst på er alla!

Katekesfråga 41: Vem är vår nästa?

tisdag 22 maj 2018

S:t Stefanus koinonia i S:t Sigfrids kyrka är sanna pingstvänner!

Påsk- och pingstvänner!

I S:t Sigfrids kyrka vid Stora Essingeleden är det som om Stora helgdöden 1772 aldrig ägt rum. Idag Tredjedag Pingst firas där mässa, kl. 18.30 visserligen, under ledning av prästen Hans-Åke Holmström. Vi andra får väl sammanlysa dagens gudstjänst till S:t Sigfrids kyrka! (Observera dock att Efs i fjol faktiskt firade högmässa på Tredjedag Pingst under sin årskonferens!).

Om vi nu inte far till Nianfors kyrka kl 19 ikväll, vill säga. Där firas väl inte mässa, men det blir en musikkväll med pingst-pastor GertOve Liw och hans vänner i bandet Homebound. Pingstandakt av kyrkoherde Pär Stenberg och psalmspel av undertecknad Andreas Holmberg.

Imorgon firas Fjärdedag Pingst med morgonbön i S:ta Maria kyrka i Iggesund kl 9. Vi kommer att läsa fjärdedagens texter enligt den evangeliebok som gällde före stora helgdöden och sjunga de på den tiden för helgdagen föreslagna psalmer som ännu finns i vår psalmbok. Välkomna!

Katekesfråga 40: Får inget arbete utföras på vilodagen?

lördag 19 maj 2018

Nu blir vi alla pingstvänner!


Andreas Holmbergs foto.

Så här skrev jag på Fb igår när jag just tagit ovanstående bild: 

Nu blir även efs-arna pingstvänner! Pingstliljan blommar utanför efs-bönhuset i Njutånger, där barnkören just haft sin våravslutning. En glad och god pingsthelg tillönskas oss allesammans! "Helige Ande, låt nu ske undret som väcker oss alla." (SvPs 161)

Katekesfråga 39: Hur visar en människa förakt för predikan och Guds ord?

torsdag 17 maj 2018

Micael Grenholm tänker med hjärnan

Påskvänner!

Jag har sagt det förut och Micael Grenholm verkar hålla med mej: frågan om böneutrop är en fråga om decibel. Störande av allmän ordning ska vi inte ha, och en muslim som kallar till bön utan högtalare eller på låg ljudnivå är knappast störande av allmän ordning i vårt bullrande motorsamhälle. Så då handlar det alltså om decibelen. Och visst tål den att diskuteras.

Katekesfråga 38: Vad förbjuds i Guds tredje bud? 

måndag 7 maj 2018

Fler som firar pingstnovena?

Påsk- och pingstvänner!

Är det fler församlingar än Luleå Domkyrkoförsamling som firar pingstnovena med samlingar varje dag? Denna viktiga pingstfastetid mellan Kristi Himmelsfärds dag och Pingstdagen - då lärjungarna höll ut i bön tillsammans med Jesu mor Maria - förtjänar absolut att uppmärksammas mer, och jag hoppas att många tar efter Luleå. (Vi är väl alla pingstvänner? Vi behöver väl alla be om den helige Ande? Eller tror vi att vi klarar oss lika bra utan?)

Liksom jag hoppas att alla församlingar återinför traditionen med passionspredikningar en gång i veckan under påskfastan - där denna ovanligt uppbyggliga sed av någon anledning upphört.

Katekesfråga 38: Vad förbjuds i Guds tredje bud?

onsdag 2 maj 2018

Välkommen till Efs´ och Salts årskonferens i Luleå!

Påskvänner!

Man kan ju inte säga annat än att trailern inför årskonferensen i Lule är proffsigt gjord på temat "Bryt ny mark"! Gillar särskilt isbrytarinslaget ( passande i Lule!). Och värmen kommer visst lagom till Kristi Himmelsfärd - hoppas alla isar är borta 10 maj  så vi gamla lulebor slipper skämmas ;o)!Katekesfråga 37: Varför säger Gud i tredje budet "Tänk på"?

Humoresk för primitiv orgel

Påskvänner!

Med den här låten av Pietro Yon inledde vår organist Mats Hylander sin senaste orgelkonsert! Visst låter den som en vårbäck?Katekesfråga 36: Vad är det att hålla Guds ord heligt?