onsdag 27 december 2017

Tredjedag Jul - Sankt Johannes Evangelistens dag

Jul- och påskvänner!

I dag är det som bekant (?) Tredjedag Jul (helgdag här i Sverige från kristnandet fram till 1772), även kallad Johannes Evangelistens dag. Dagen firas på EFS i Njutånger med "julgemenskap" från klockan 14 och framåt.

I psalmvalslistan från 1697 anbefalls bl.a. psalmerna O Jesus Krist som mänska blev och Var man må nu väl glädja sig för denna dag.

Kollektbön:
O Herre, barmhärtige Gud! som genom dina heliga apostlar låtit förkunna din Sons Evangelium i världen: Giv nåden att vi i tron må stadigt förbli vid deras lära och få syndernas förlåtelse, såsom de oss har tillsagt på dina vägnar. Genom din Son Jesus Kristus, vår Herre. Amen.

Epistel 1 Johannesbrevet 1:9-2:6

Evangelium Johannesevangeliet 21:19-24

Predikan  - se Luthers Kyrkopostilla (äldre upplagor) eller Nohrborgs postilla, som har predikningar även för Tredje- och Fjärdedag Jul, Påsk och Pingst.

Slutbön
Herre Jesus Kristus, du som vill att var och en ska förbli i den kallelse du kallat honom till, och så låta sitt ljus lysa att din himmelske Fader därigenom må bli prisad: Vi beder dig om din heliga nåd, att vi må leva efter din vilja, och tåligen lida vad oss däröver kan påkomma. På det vår tro därigenom må bli stärkt och att vi må behålla ett gott samvete och få en evig salighet. Du som lever och regerar med Fadern och den Helige Ande, en sann Gud ifrån evighet till evighet. Amen.

tisdag 26 december 2017

Martyrernas dag

Påskvänner!

Jag vet ingen psalm som så väl förenar juldagens och annandagens budskap som Arve Brunvolls Du Ord från alla tider. I en brevväxling för några år sedan har han generöst visat uppskattning av min inte alltid helt följsamma översättning, som jag djärvs publicera här. Vi ber idag för alla Kristusvittnen, särskilt de plågade och pinade, över hela världen - och särskilt i bältet från Mellanöstern till Nordkorea.
1. Du Ord för alla tider
och evig Gud av Gud,
du Liv för allt som lever,
från dej går ljuset ut,
ett himmelskt ljus som skiner
i denna mörka värld.
O vilken nåd och glädje
att du, Guds Son, är här!

2. Vem såg din glans och trodde
att himlen var ditt hem,
när du i stallet bodde
i lilla Betlehem?
Jo, herdarna på marken
som dej i krubban fann
har med Maria tackat
för frälsning i ditt namn.

3. Var fanns ditt gudomsvälde,
var fanns din frälsarhand,
när nådens barn man fällde
med sten och svärd och brand?
Vi såg din styrka, Herre,
vi trodde, Jesus Krist,
när Lammets pris och ära
var deras sång till sist.

4. Låt dina vittnen visa
till dej med hand och mun
och dina under prisa
intill den dag och stund
då folk av alla släkten
skall stå inför din tron
och till din ära höja
en evig jubelton!


Text: Arve Brunvoll 1978, sv. övers. A.H.

Musik: William Ferguson 1919

måndag 25 december 2017

God jul - imorgon är en annan dag!

Jul- och påskvänner!

Tacksam över juldagen som började med midnattsgudstjänst i Iggesunds vita kyrka (jo, den höll som sig bör på till efter 12-slaget ;o) och fortsatte med julotta i Njutångers kyrka. Sen blev det mycket sovet - men också ätet med svärmor och familjen (julbordet räckte även idag, men musten måste kompletteras ;o).
Imorgon är en annan dag. Annandagens och martyrernas vänner samlas till gudstjänst även då.
Och på onsdag firas Tredjedag Jul eller Johannes Evangelistens dag med "julgemenskap" i Njutångers bönhus (den s k "Efs-kyrkan") kl 14.00. (Vi bryr oss inte om att Gustav III avskaffade helgen 1772). Hanna Lundqvist läser traditionsenligt julevangeliet. Har någon en sång eller ett vittnesbörd tillämpas "öppen scen". Alla är hjärtligt välkomna!

söndag 24 december 2017

Psalmlucka 24: Guds folk för sin Konung må sjunga

Jul- och påskvänner!Som norsk salme av biskop Bernt fyller "Guds folk for sin Konge skal kveda" 100 år i år. Men som "Magnificat", Marias lovsång, är den 20 gånger så gammal. Egentligen är ju Maria Joakimsdotter psalmens författare, driven av den helige Ande, och Bernt "bara" en översättare till norska (och jag till svenska). Men i vilket fall ska Gud ensam ha äran även på Fjärde söndagen i advent som i år tillika är julafton (Magnificat som är dagens evangelietext passar verkligen inte illa en julafton!):
1. Guds folk för sin Konung ska sjunga,
kring jorden dess jubel må runga.
Sitt folk han från synden vill frälsa,
med lovsång vi honom må hälsa.

2. Guds under begrunda vi borde, 

till frälsning för oss han dem gjorde.
Så ofattbart rik är hans gåva,
hans heliga namn må vi lova!

3. Hans kärlek den är utan ände

mot dem som till honom sej vände,
från släkte till släkte han bär dem,
sin nåd och sin trofasthet lär dem.

4. Men mänskor med högmodets tankar,

vars hjärtan av maktlystnad bankar,
som agnar för vinden han skingrar,
som sand mellan allmaktens fingrar.

5. Han nedstörtar stora och rika,

men ska aldrig någonsin svika
de små i de dystraste öden,
som suckar till honom ur nöden.

6. I kärlek han hungrande mättar

och sorgtyngda hjärtan han lättar,
sitt ansikte milt mot oss vänder,
sin frid och välsignelse sänder.

7. Vår Gud vill vi lova och ära

som kom för att synderna bära.
Ja, du som oss skapar och frälsar,
ditt folk dej med lovsånger hälsar! 

GOD JUL!

lördag 23 december 2017

Psalmlucka 23: Vem kan förstå

Jul- och påskvänner!

Ja, vem kan förstå detta outsägligt stora? Baptistledaren (och Spurgeons efterträdare) William Young Fullerton har i varje fall uttryckt det ovanligt väl:1. Vem kan förstå att den som änglar hyllar

kom för att ge oss kärlek rik och stor,
att han, den gode Herden, ville söka
varenda en som hopplöst vilse for?
Jag vet ändå: han föddes av Maria,
när djurens krubba blev hans första hem,
han slet i Nasaret som alla andra,
som världens Frälsare han levde mitt bland dem.

2. Vem kan förstå vad han för oss har lidit,

för att ge ljus i dödens mörka dal,
och hur hans hjärta krossades på korset
till liv för oss som vållade hans kval?
Jag vet ändå att han bar våra bördor,
att i hans sår vår frid och hälsa är,
att han ger mod åt en förkrossad ande,
för han är världens Frälsare och han är här.

3. Vem kan förstå hans Andes verk i världen,

hur han som av vår skam var överhöljd,
en dag av folk ur alla jordens länder 
blir känd och älskad, trodd och efterföljd?
Jag vet ändå: allt kött ska se hans frälsning,
hans Frälsarnamn åt folken ska ge hopp.
Rättfärdighetens sol ska evigt skina,
för världens Frälsare är solen som går opp.

4. Vem kan förstå hur många som vill prisa

den på vars bud det ondas makt ska fly,
vem kan förstå hur mångas hopp som uppfylls
när Domaren vi ser på himlens sky?
Jag vet ändå att skyarna ska skälva
av myriader mänskorösters sång,
att ny blir både himmelen och jorden
när världens Frälsare blir världens Kung en gång.


fredag 22 december 2017

Psalmlucka 22: Kom med nu än en gång

Påskvänner!

Ur den danska salmebogen från 2002 saxar jag den här brorson-psalmen inför julen:1. Kom med nu än en gång,

vi vill med bön och sång
i Anden oss förena
och sjunga vad vi menar,
vår rikedom ska bara
vår Herre Jesus vara!

2. Du sorgsne, lyssna du,

kom med till stallet nu,
låt inte sorg dej dränka,
Gud vill sin Son dej skänka,
vår rikedom ska bara
vår Herre Jesus vara!

3. Du stolte, böj dej ned

med hjärtats ödmjukhet
och se allt smått och slitet,
din Gud är nöjd med litet, 
vår rikedom ska bara
vår Herre Jesus vara!

4. Du fattige, kom hit,

säg: jag är mer än rik,
jag största vinsten vunnit,
jag den i stallet funnit,
vår rikedom ska bara
vår Herre Jesus vara!

5. Du rike, vänd dej om,

se Herrens fattigdom,
se till att inte glömma
hans fattiga små lemmar,
vår rikedom ska bara
vår Herre Jesus vara!

6. Ni gamla, kom igen

till själens bäste vän,
gå också med, ni unga,
för att av hjärtat sjunga:
vår rikedom ska bara
vår Herre Jesus vara!

7. Och varje äkta par

i dessa julens dar
de unga väg ska visa
och så Guds kärlek prisa,
vår rikedom ska bara
vår Herre Jesus vara!

8. Och ni, ni kära små

ska inte glömda stå!
I Herrens hus och hemma
häv upp er ljusa stämma:
vår rikedom ska bara
vår Herre Jesus vara!

9. Så ska ej korsets tvång,

ej döden själv en gång
oss från vår Jesus föra,
nej, det ska de få höra,
vår rikedom ska bara
vår Herre Jesus vara!  

torsdag 21 december 2017

Tomasmäss

Påskvänner!

I många hundra år, fram till 1772, var denna dag helgdag i Sverige, "Den helige Thomas dag" eller Tomasmäss. Kollektbönen löd enligt 1695 års psalmbok:

O Herre, barmhärtige Gud, som genom dina heliga apostlar har låtit förkunna din Sons evangelium i världen: Giv nåden att vi i tron stadigt förblir vid deras lära och får syndernas förlåtelse, som de har tillsagt oss på dina vägnar. Genom din Son Jesus Kristus vår Herre. Amen.

Episteln på denna dag var Ef. 2:19-22:

Så är ni nu inte mer gäster och främmande, utan helga manna medborgare och Guds husfolk, uppbyggda på apostlarnas och profeternas grund, där Jesus Kristus är översta hörnstenen. På vilken hela byggnaden tillhopafogad växer till ett heligt tempel i Herranom. På vilket också ni blir meduppbyggda, Gud till ett hemman genom Anden.

Psalmförslag för denna dag i 1697 års koralbok var följande (här presenterade i moderniserad form):

Till dig jag ropar, Herre Krist,
I dig, o Herre Jesus kär
Bli kvar hos oss, o Jesus Krist
Så högt har Gud, oss till stor fröjd

Evangelietext var naturligtvis Joh. 20:24-31 (om hur Jesus visar sig för Tomas efter uppståndelsen) och slutbönen löd:

Herre Gud, himmelske Fader, som genom din Son skaffat oss arma syndare hjälp och undsättning: var oss nådig och hjälp att vi kan vakta oss för otro och av hjärtat förlita oss på ditt ord och löfte. O du Jesus Kristus Guds Son, som icke ville låta den otrogne Tomas förbli i en sådan synd, utan nådigt hjälpte honom: giv din helige Ande i våra hjärtan så att vi aldrig tvivlar på din nåd, utan genom en fast tro på din barmhärtighet når en evig salighet. Amen.

Hade den herrnhutiska sången När på Tomas Segerfursten tänker funnits 1697, hade den förhoppningsvis också föreslagits och sjungits denna dag! Som jag fick fira med att spela på tre skolavslutningar i Iggesund och bjudas på god julmiddag av min hustrus missionsförsamling inne i stan.

Psalmlucka 21: Upp, gläd er alla, gläd er nu

Påskvänner!

Här kommer danske Kingos fina uppmaning inför julen, skriven till fjärde söndagen i advent (utifrån Filipperbrevet 4:4-7) - en psalm som i Odd Nordstogas tonsättning blivit mycket omtyckt (om omtryckt!) i Norge, men som där även blivit mycket sjungen i "vår egen" J F C Haeffners tonsättning (se alt. koral nedan). Varför inte också här? (Bifogar för rättvisans skull även dansken Laubs koral).
Alt. koral:
Alt. koral:1. Upp, gläd er alla, gläd er nu,
ja, gläds åt julens glädjebud,
i Herren Jesus gläd er!
Och se hur nära himlen är,
när han som håller världen kär
i kött och blod sej kläder!

2. Betryck och bitterhet, försvinn!

Guds glädje må vi släppa in,
så att han glad får lyssna
till hjärtats bön och tack och tro,
ja, får hans glädje i oss bo
ska sången aldrig tystna.

3. Gud, låt din frid, som högre är

än vårt förstånd kan fatta här,
vårt hjärta väl bevara
i Kristus Jesus, så att vi
kan få en jul med glädje i
som aldrig bort ska fara!

onsdag 20 december 2017

Psalmlucka 20: Kom Jesus, kom Immanuel

Jul- och påskvänner!

Här kommer en klassisk adventspsalm på både latin och svenska:
måndag 18 december 2017

Psalmlucka 18: Gör porten hög, gör dörren bred

Påsk- och julvänner!

Jag tycker mycket om den gamla innerliga mollmelodin till "Gör porten hög, gör dörren bred". Kan en sjunga adventspsalmen "Gläd dig du Kristi brud" i moll, så går det bra även i detta fall. Ändå tycker jag att Miguel Robaina till den förra psalmen skapat en klämmig durkoral, väl värd att använda som alternativ:


söndag 17 december 2017

Psalmlucka 17: Jag sjunga vill för Gud en sång

Påskvänner!

Idag skickar Jesus en hälsning till Johannes Döparen som påminner mycket om den här gamla läsarsångens innehåll - det är nog ingen tillfällighet utan sången är skriven utifrån dagens evangelium:1. Jag sjunga vill för Gud en sång, 

för annars blir mej tiden lång. 
När det blir tyst om vännen kär
mitt hjärta så bedrövat är. 

2. En sång gör sorgsna hjärtat gott, 

om jag får nåd till detta blott: 
fullkomligt glömma bort mej själv 
och sköljas ren i nådens älv. 

3. O kärlekshav, du nådens flod, 

här kan en stackare få mod, 
som av sin synd är svag och skrämd, 
förföljd av Moses och beklämd. 

4. De blinda ser, de halta går, 

de döva hörseln återfår, 
de stumma talets gåva får 
och folket i förundran står. 

5. Spetälska får en renad kropp 

och döda väcks till livet opp, 
för dem som trycks av fattigdom
predikas evangelium. 

6. Visst är jag oren, kall och död, 

men här finns räddning ur all nöd, 
ty Jesus allt för mej gjort gott, 
jag dubbelt fått för varje brott. 

7. Vad har vi nu att lära här? 

Jo, hör, min vän, hur än vi är, 
så kan vi hjälpas, botas, ja! 
Vår Gud ske pris! Halleluja!

lördag 16 december 2017

Psalmlucka 16: Han kommer i sin kyrka

Påskvänner!

Här kommer en lätt bearbetad version av Paul Nilssons fina adventspsalm:
1. Han kommer i sin kyrka
vid psalmers lov och fröjdeljud,
min andes tröst och styrka,
min konung och min frälsnings Gud.
I dag han lovar vara
densamme som igår
och för oss uppenbara
ännu ett nådens år.
På nytt hans ord mej leder
till platsen vid vid hans fot,
ett bord han mej bereder
och tar mej där som gäst emot.

2. Se nådens gåvor rika
för den i anden fattig är!
Han frälsning ska predika,
han mättar allt min själs begär.
Det hjärta som var krossat
blir läkt av Jesu hand,
från trälen oket lossat,
från fången bojans band,
den som i blindhet famlar
han skänker evigt ljus
och vilsna barn församlar
och leder till sin Faders hus.

3. O du som Sion vårdar,
sänd över oss din Ande ned,
i dina helga gårdar
oss för din ankomst själv bered,
ge nya sabbatsstunder
till vila för vår själ,
gör nya nådesunder,
befria syndens träl,
lös varje bunden tunga
och helga så din brud,
att evigt hon får sjunga
ditt lov, o Frälsare och Gud.


Text: Paul Nilsson 1905 (39 år), bearb. 2017   
Musik: 1400-talet / Hans Kugelmann 1540 

fredag 15 december 2017

Psalmlucka 15: Johannes kommer alltid först

Påskvänner!

Prästen Christian Braw har skrivit många fina psalmer de senaste decennierna. Bland annat denna om Johannes Döparen:
1. Johannes kommer alltid först, 
fast Jesus själv är först och störst, 
men Döparen bereder allt 
som Herren honom har befallt. 

2. Med Ordet ger han sig i kast 

med vanda synders tunga last, 
med sanningen han river av 
vår otros slöja, svek och krav. 

3. Ja, också nu skall Ordet få 

som svärd i våra hjärtan gå 
och skilja vad som blandats har 
av gott och ont hos en och var. 

4. Johannes lär oss lämna det, 

som hindrar Guds rättfärdighet, 
och sedan leder han oss fram, 
han säger: ”Se, där är Guds Lamm!” 

5. Tack, Gud, som Döparen har sänt! 

Låt nu hans uppgift i advent 
bli fullföljd med ditt starka Ord. 
Då blir det riktig jul på jord. 
Text och copyright: Christian Braw efter Luk. 3:1-15 (publ. med tillstånd)  

torsdag 14 december 2017

Psalmlucka 14: Vår Herre Jesus prisar vi

Påskvänner!

Kantorn och läraren Nikolaus Herman på 1500-talet skrev och tonsatte många psalmer för skolbarn som efterhand blev uppskattade även av vuxna (jfr Hans Christian Andersens "Eventyr fortalte for börn" som efterhand helt enkelt blev "Eventyr"). En av hans bästa psalmer är den här om Johannes Döparen (tyvärr kan hans egen melodi inte publiceras här p g a krångel med notprogrammet:
1. Vår Herre Jesus prisar vi
för löftet genom Malaki:
Johannes Döparen blev sänd
att göra Herrens ankomst känd.

2. I ökentrakten vid Jordan
han döpte människor och sa:
"Guds rike är snart här, så kom,
bekänn er synd, till Gud vänd om!"

3. Man frågar om han Kristus är.
Han svarar: "Snart han kommer här,
men Frälsaren det är jag ej,
för han fanns till långt före mej."

4. När Jesus kommer vägen fram,
Johannes säger: "Se Guds Lamm,
som alla världens synder bär,
han Guds Utvalde hos oss är."

5. "Det är en ära alltför stor
för mej att knyta upp hans skor.
Med eld och Ande döper han,
från vetet agnar skilja kan."

6. Du sänt Johannes Döparen,
den store förelöparen,
så hjälp oss minnas vad han lär,
då får du äran, Jesus kär!


onsdag 13 december 2017

Psalmlucka 13: Advent är mörker och kyla

Påskvänner!

Så här på Lucia-dagen (och med tanke på Lucias öde) kan man verkligen stämma in i Margareta Melins något stämningsbrytande (men blott alltför sanna) psalm "Advent är mörker och kyla":
1. Advent är mörker och kyla,
på jorden är krig och kallt.

Man drömmer om fred och om vänskap,
men bråkar och slåss överallt.

2. Advent är mörker och kyla.

Vi tänder ett ljus och ber:
Förbarma dig, Gud, över jorden.
All nöd, all förtvivlan du ser.

3. Advent är väntan på Kristus.

Kom, Herre, kom hit i tid
och lär oss ta hand om varandra
och leva tillsammans i frid. 

 

©TextMargareta Melin 1969 (34 år), publ. med tillstånd.
 ©Musik: Lars Åke Lundberg 1970 (35 år) 

tisdag 12 december 2017

Psalmlucka 12: Herre, du Herre ska växa och jag ska bli mindre

Påskvänner!

Norrmannen och stiftsprosten i Oslo Gustav Jensen har också han skrivit en fin psalm för tredje adventssöndagen:Alt. koral:1. Herre, du Herre ska växa 
och jag ska bli mindre.
Om än mitt offer är litet, 
jag gläds i mitt inre.
Ringaste vän
fröjdas med brudgummen än,
när det till bröllopet ringer.

2. Du kommer ovanifrån 

och är upphöjd för alla.
Himlarnas himlar dej Herre 
och Konung ska kalla.
Jag är av jord.
Tänk, så långt nere jag bor!
Tänk, hur i synd jag kan falla!

3. Dock vill du, Herre, 

i himmelens rike mej glädja.
Gärna du ser mej 
i högtidens festsal inträda,
kallar mej vän,
vill i barmhärtighet än
frälsningens dräkt mej ikläda.

4. Väx för mitt hjärta, Guds Son 

med en krubba till läger!
Väx för min ande, Guds Ord 
som all andekraft äger!
Frigjord från mitt,
fullkomligt salig med ditt,
lär mej att gå dina vägar!

5. Väx för de tallösa släkten 

dit kyrkan du sänder!
Herre, låt alla få se 
dina sårmärkta händer,
samlas i bön,
samlas till högtid så skön,
glädjas med brudgum och vänner!

måndag 11 december 2017

Psalmlucka 11: Store Gud och Frälserman

Påskvänner!

Idag får ni danske Thomas Kingos adventspsalm på tredje advents-temat (Johannes Döparens förkunnelse). Psalmen är alldeles nyligen översatt till svenska för, så vitt jag vet, första gången.
1. Store Gud och Frälserman,
vem är den som liknas kan
vid din gudoms stora kraft?
Ingen har från Adam haft

sådan far av evighet,
sådan mor, vi ser ju det,
ingen här din like vet.

2. Döparen, o store Gud,

som gick före med ditt bud
att bereda väg åt dej,
han så ödmjuk möter mej,
kallar sej en annans röst,
ropande i väst och öst, 
sänd med både dom och tröst.

3. Han ej värdig känner sej

att ta av en sko på dej.
Vad är då jag Adams barn?
Skugga, stoft och damm och skarn!
Jag är inte värd att stå
på den jord du trampat på
eller i din förgård gå.

4. Men, du skott från Davids rot,

jag vill dej med bön och bot
reda plats i hjärtats rum,
som du vill i varje tum.
Gör det du som gör det bäst,
kom dit in och var min gäst,
ge en salig julefest! 

söndag 10 december 2017

Jesus och K-G Hammar förkunnar Herrens återkomst på Andra söndagen i advent

Påskvänner!

Så här förkunnar Herren Jesus i dagens evangelium:

"Tecken ska visa sig i solen och månen och stjärnorna, och på jorden ska hedningarna gripas av ångest och rådlöshet vid havets och vågornas dån. Människor ska förgås av skräck i väntan på vad som skall komma över världen, ty himlens makter ska skakas. Då ska man få se Människosonen komma på ett moln med makt och stor härlighet. När allt detta börjar, så räta på er och lyft era huvuden, ty er befrielse närmar sig.” Han gav dem en liknelse: ”Se på fikonträdet och alla andra träd. När de börjar knoppas, då förstår ni av er själva att nu är sommaren nära. På samma sätt vet ni när ni ser detta hända att Guds rike är nära. Sannerligen, detta släkte ska inte förgå förrän allt detta händer. Himmel och jord ska förgå, men mina ord ska aldrig förgå. Var på er vakt så att inte era sinnen fördunklas av omåttlighet och dryckenskap och livets bekymmer, annars överraskas ni av den dagen som av en snara, för den ska komma över alla som bor på jorden. Håll er vakna hela tiden och be att ni får kraft att undfly det som väntar och kan stå upprätta inför Människosonen.” 

Men så här förkunnar förre ärkebiskopen teol dr K-G Hammar: https://vimeo.com/35616571

"När det gäller tidens slut så är jag ju mycket johanneisk i den bemärkelsen att själva poängen är ju att Jesus återvänder ständigt i varje nytt nu, och utmanar oss på det viset. I varje medmänniska återvänder. Det är liksom själva... att göra en slags världshistoria med Jesu återkomst, det ligger rätt fjärran för mig. Men det är narrativt det också, ju. För mig. Och berättelsen finns ju där, trosbekännelsen har ju detta, men den ska vi också förstå narrativt. Inte som att vi tror på trettio olika punkter." 

K-G anser sej alltså därmed vara "mycket johanneisk" i sin förkunnelse. Vaddå "johanneisk"??? What about Joh. 5:29-30: "Var inte förvånade över detta. Den stund kommer då alla som ligger i sina gravar skall höra hans röst och gå ut ur dem; de som har gjort det goda skall uppstå till livet, och de som har gjort det onda skall uppstå till domen."  Eller Joh. 6:39-40: "Och detta är hans vilja som har sänt mig: att jag inte skall låta någon gå förlorad av dem som han har gett mig utan låta dem uppstå på den sista dagen. Ty detta är min faders vilja: att alla som ser Sonen och tror på honom skall ha evigt liv. Och jag skall låta dem uppstå på den sista dagen.” Eller Joh. 12:48: Den som avvisar mig och inte tar emot mina ord, han har mött sin domare: det ord jag har talat skall döma honom på den sista dagen. Eller 1 Joh. 2:28:  "Ja, mina barn, förbli i honom, så att vi kan stå frimodiga när han uppenbarar sig och inte behöver vända oss bort i skam vid hans ankomst." Eller 1 Joh. 3:2-3: "Mina kära, nu är vi Guds barn, men det har ännu inte blivit uppenbart vad vi kommer att bli. Vi vet dock att när han uppenbarar sig kommer vi att bli lika honom, ty då får vi se honom sådan han är. Var och en som har detta hopp till honom renar sig själv liksom han är ren." Eller 1 Joh. 4:17: "I detta har kärleken nått sin fullhet hos oss: att vi kan vara frimodiga på domens dag, ty sådan som Kristus är, sådana är vi i denna världen." Johannes skulle ha baxnat om han fått höra att Hammar räknar sej som "johanneisk". Johannes är definitivt inte "hammarsk"!

Men det är ju inte bara Kristi återkomst som ligger fjärran för Hammar att betrakta som en händelse i historien. Det gäller naturligtvis även jungfrufödelsen och uppståndelsen (kom även ihåg hans ökända statements i Kyrkans Tidning apropå evangeliernas skildringar av Jesu liv: "Kristus är en tankekonstruktion" och "Vad som egentligen hände kan vi lämna därhän"): "För mig är det inte speciellt viktigt vad som hände för 2000 år sedan. För det gör inte så stor skillnad för mig. Därför att när man sa att Jesus måste ha lidit och dött för våra synder och uppstått för vår rättfärdiggörelses skull o.s.v. så är det insatt i en världsbild som är präglad av skapelse, syndafall och återställelse som vi ju måste tolka mytologiskt, alltså måste vi också tolka Jesusberättelsen mytologiskt. Och då är ju det intressanta i vad mån denna berättelse tolkar våra liv dagligen och stundligen, inte exakt hur han uppstod den gången. --- Det är vi som drar slutsatser av denna gudsnärvaro på olika sätt. Jag tror alltså inte att Gud bestämde att bryta igenom nån slags gräns i Jesus på ett annat sätt än att vi som kristna har uppfattat det och denna berättelse har uppstått. Det är det provisoriska religionsfilosofiska förhållningssätt jag har, därför att det skapar ännu större problem om man säger att just på en punkt bröt Gud igenom. --- Jag tror alltså på gudsnärvaron, och jag tror på att vi i vår tradition har den här berättelsen, som i och för sig är unik i betydelsen det här med korset och uppståndelsen, men det behöver inte betyda FÖR MIG att det har skett en unik historisk händelse rent referentiellt i betydelsen något som refererar till nånting som jordisk verklighet eller så. Men det är vårt sätt att berätta det på. Buddha han föddes ju också med jungfrufödelse. Det har ju alla stora gjort, så konstigheterna finns ju överallt, va. Och varför just vår berättelse ska vara mer referentiell än alla andra berättelser kan jag inte heller få in i min arma skalle. Men jag skulle ju vilja att vi hade ett mer generöst klimat, så att säga, jag menar att om den ene har ett behov av att tro på det ena sättet och den andre på andra sättet, ja, so what? I Nya testamentet tycks det finnas plats för många olika sätt att förhålla sig. Om man nu ser det här narrativt."

Tänk er Hammar som konverterad flykting förhörd av Migrationsverket om sin kristna tro! Eller Dagen-läsarens påpekande: varför ska man kräva kristen tro av kyrkans vaktmästare när man inte kräver det av kyrkans ärkebiskop? (Hans Lindholm reagerade kraftigt mot detta, men Dagen-läsaren hade ju rätt). Att Hammar i samtal med Dalai Lama kallade sej själv för "en liten buddhist" är kanske mer signifikativt än någon kunde ana. Kristen tro står han i varje fall inte för utan är samma andas barn som "biskop" Spong, om än något mer förfinad.

Gud sej förbarme. Också över mej. För nu är det advent och jag tror att vi ska ta till oss Mästarens predikan trots allt. Både till dom - även över våra miljösynder - och tröst. Han som kom i Herrens namn och som ska komma i makt och härlighet kommer till oss också nu - i ord och sakrament. "Ja, han kommer, alltid nära / stund för stund i kyrkans år. / Konungen som skyn ska bära / redan bland oss går." (SvPs 425). "Döm mitt hjärta här i tiden / innan världen döms av dig, / och när tiden är förliden / i ditt domslut fria mig." (SvPs 354).

Psalmlucka 10: Jag lyfter upp till Gud min sång

Påskvänner!

Norrmannen Landstad får sjunga för oss idag på Andra söndagen i advent på norsk folkmelodi från Bergen, bearbetad av den tyske organisten där: Friedrich Wilhelm Ferdinand Vogel. Jag gjorde en egen översättning, inte bara för att psalmbokens text var copyrightskyddad utan för att jag ville få fram Landstads jubelton ännu tydligare (om än en fröjd med bävan):
Alt. koral (den i svenska psalmboken):


1. Jag lyfter upp till Gud min sång
ännu en gång
från dessa jordens dalar.
Vår Herre Kristus hämtar mej
snart hem till sej
i himlens höga salar.
Med blixtens fart
han kommer snart,
då hörs hans pris
på annat vis
när Guds basuner talar.

2. När jag ser träden skjuta blad,
jag blir så glad,
för då blir det ju sommar!
När himmelrikets blomster gror,
så glad jag tror
att snart Guds rike blommar.
Hans kyrka är
hans brud så kär,
har lampan tänd
och själen vänd
mot Konungen som kommer.

3. Jag hör hans underbara röst
med frid och tröst
från höga himlar tona:
"Jag kommer, se, jag kommer snart!
Håll det du har
så ingen tar din krona.
Var glad, min brud,
jag är din Gud,
vårt bröllop står,
med mej du får
som himladrottning trona!"

4. I Anden ser sej bruden om
och säger: "Kom!
Hans glädje är för alla!"
Och den som hör det, säger: "Kom,
till Gud vänd om,
låt Anden på dej falla!
Din inre törst
han stillar först,
det räcker till
för vem som vill,
när livets vatten svallar!"

5. Se, ny blir himlen, ny vår jord,
det är Guds ord,
hans löfte underbara!
O se, Guds tält bland mänskor är,
han själv är där

och bor ibland sin skara!
Det gamla fort
ska vika bort,
all sorg ska fly
för glädje ny.
O tänk att där få vara! 


*6. Ja, amen, evigt lov och pris 
på alla vis 
och visdom, makt och styrka 
tillhör dej, Gud, i evig tid, 
som gett oss frid 
och gjort oss till din kyrka! 
Halleluja! 
Med glädje ska 
vi minnas det 
i evighet
och dej i sanning dyrka! 


M B Landstad:

lördag 9 december 2017

Psalmlucka 9: O Jesus, gör oss väl beredda

Påskvänner!

Så här under reformationsåret 2017 kan det väl passa bra att låta reformationsdagspsalmens författare Svante Alin ("Framfaren är natten") leda oss i bön inför Andra söndagen i advent. Och vi låter 100-årsjubilerande Suomi leda oss i själva koralen.
1. O Jesus, gör oss väl beredda
att möta dig var dag och stund.
I faror, förut aldrig sedda,
behåll oss kvar på ordets grund.
Snart jord och himmel skall förgå;
ditt ord allena skall bestå.

2. När tidens tecken oss bebådar

att evig sommar börjat gry,
när våra ögon snart dig skådar
i majestät på himlens sky,
så giv att vi i tron består
och arv med dig i himlen får.

fredag 8 december 2017

Psalmlucka 8: Jesus från Nasaret går här fram

Påskvänner!

Den här psalmen behöver ingen särskild presentation, eller hur? Möjligen tycker någon att den inte är någon riktig adventspsalm. Men i 1937 års psalmbok stod den under rubriken "Advent". Himmelriket är nära!

torsdag 7 december 2017

Psalmlucka 7: Var välkommet, Herrens år

Påskvänner!

Lite danskt gemyt nu - Grundtvigs sång om det nya kyrkoåret är både barnslig och pedagogisk i bästa mening:

1. Var välkommet, Herrens år,
som har kommit till oss!
Julens natt, då vår Herre blev född,
blev himmelens glans över jorden strödd.
Välkommet, nyår, som har kommit hit!

2. Var välkommet, Herrens år,

som har kommit till oss!
Påskens morgon, då Herren uppstod,
i graven så trång livets träd slog rot.
Välkommet, nyår, som har kommit hit!

3. Var välkommet, Herrens år,

som har kommit till oss!
Pingstens dag, då Guds Ande kom ner,
då kom den som kraft i vår svaghet ger.
Välkommet, nyår, som har kommit hit!

4. Var välkommet, Herrens år,

som har kommit till oss!
Herrens år med vår Guds välbehag
oss fyller med glädje var Herrens dag.
Välkommet, nyår, som har kommit hit! 

onsdag 6 december 2017

Psalmlucka 6: Jesus kommer till ditt hjärta

Påskvänner!

Jag tänkte fira Finlands 100-årsdag genom att presentera en adventspsalm som jag fått via Finland. Nu visar det sej att sången till sitt ursprung är rikssvensk, men visst klingar den lite finländskt? (Både med Jonas Anderssons i Finland något bearbetade koral härifrån Iggesundstrakten och med Nylanders originalmelodi som på länken nedan sjungs av en norsk ungdomskör!).

Nå, även svenska och norska folkmelodier går som regel i moll, så det så. Men nu får den fina väckelsesången oavsett ursprung ljuda i vår adventstid och vi tackar Gud för det östra broderfolkets 100 år och för god grannsämja under längre tid än så.

Finsk koralversion av Jonas Anderssons i Ölsund koral:Alt. koral (originalmelodi till denna sång):
Gledesbud sjunger.


1. Jesus kommer till ditt hjärta,
klappar på som ofta förr.
Måste han ännu med smärta
stå förgäves vid din dörr?
Nu han nalkas, ärans Konung,
vill du hylla honom, säg?
Strör du palmer eller törne,
öppnas porten eller ej?

2. Jesus kommer och han hyllas

på sitt segertåg ännu.
Av hans glädje får vi fyllas,
hylla honom även du!
Nu han nalkas, ärans Konung...

3. Se, han kommer nu, så stanna,

möt din Frälsare och sjung,
ja, med hjärtats hosianna
hylla honom, kungars Kung!
Nu han nalkas, ärans Konung...

tisdag 5 december 2017

Psalmlucka 5: När vintermörkret kring oss står

Påskvänner!

Här kommer kyrkans nyårspsalm av Edvard Evers - med den melodi som kyrkokören i Nederluleå Gammelstad brukade sjunga under min barndoms 70- och 80-tal, då Ursula Grönlund ledde kören.

1. När vintermörkret kring oss står,
då gryr på nytt vårt kyrkoår,
med nåd och tröst från världens ljus,
från konungen av Davids hus.

2. I dag densamme som i går,
han bryter bojor, helar sår.
Mot själens armod, folkens nöd
han bjuder världen livets bröd.

3. Guds folk, inför din konung träd,
med helga offer honom gläd;
ditt liv åt ärans konung vig:
sin salighet han bjuder dig.

4. Han kallar oss till helig strid
mot mörkrets makt, för ljus och frid.
Säll den hans maning följa vill,
ty honom hör Guds rike till.

5. Snart denna världens tid förgår,
då gryr Guds kyrkas jubelår.
Av nåd oss då, o Herre, giv
med allt ditt folk ett evigt liv.

 

måndag 4 december 2017

Psalmlucka 4: Kristus kommer, Davids son

Påskvänner!

För 50 år sedan - samma år som Iggesunds S:ta Maria byggdes alltså - skrev redaktör Sven Larson - som själv blev nära 100 år - denna fina adventspsalm till en härlig tysk 1700-talskoral. Och 1986 togs den in i psalmboken, och fortfarande sjungs den gärna: "På hans rike aldrig skall / någon ände vara."

Observera min gamle orgellärare i Mellansel, Håkan Dahlén, och hans pigga preludium i första klippet från Själevad!

söndag 3 december 2017

Psalmlucka 3: Gläd dej, du Kristi brud

Påskvänner!

Gott Nytt kyrkoår! Eftersom Britt G Hallqvists goda bearbetning av psalmen Gläd dig du Kristi brud är copyrightskyddad, lägger jag här in min egen, i anslutning till både 1819/1937 års version och 1695 års ("bekänn dig uppenbarlig / ty världen är så farlig" som det tänkvärt står på vår väggbonad (v. 6)):
Alt. dalakoral från Mora (står ej i psalmboken):
1. Gläd dej, du Kristi brud, 
och möt din Herre Gud.  
Den stora dag du skådat 
som Guds profeter bådat. 
Hosianna, pris och ära! 
Vår konung är nu nära.  

2. En åsna honom bär,

men segerrik han är. 
Hans prakt är mycket ringa, 
men döden kan han tvinga. 
Hosianna, pris och ära! 
Vår konung är nu nära. 

3. Saktmodig, mild och god, 

han ger de svaga mod. 
Stor nåd han hit vill föra, 
den ska hans brud tillhöra. 
Hosianna, pris och ära! 
Vår konung är nu nära.  

4. Låt hjärtat öppna sej, 

bjud Kristus hem till dej!
I dag vill han dej gästa
och sitt förbund befästa. 
Hosianna, pris och ära! 
Vår konung är nu nära.

5. Höj glädjerop till skyn 

vid denna glada syn: 
här kommer Sions förste, 
bland konungar den störste. 
Hosianna, pris och ära! 
Vår konung är nu nära.  

6. Strö kvistar på hans led,

lägg mjuka kläder med!
Bekänn hans namn så salig,
fast världen än är farlig. 
Hosianna, pris och ära! 
Vår konung är nu nära.

7. Och spenabarnens ljud

med dej ska lova Gud
och hedningarnas skara
ska glad och frälsad svara:
Hosianna, pris och ära! 
Vår konung är nu nära.

Så här lät psalmen på 1600-talet:

Fröjda dig, du Christi brud!
Emot din Herra och Gud:
Förhanden är hans nåde,
som de profeter spådde.
Hosianna, heder och ära
skall denna wår Konung wara.

En åsna honom bär,
som dock en Konung är.
Hans prakt är ganska ringa,
dock kan han döden twinga.
Hosianna, heder och ära...

Han är saktmodig och god,
både i sinne och mod:
salighet har han att föra;
det skall hans brud tillhöra.
Hosianna, heder och ära...

Låt upp din´ portar widt,
Christum bjud hem till dig:
han aktar hos dig gästa,
din salighet till bästa.
Hosianna, heder och ära...

Gack ut af din paulun
och se en gladlig syn:
här rider ärones Konung;
Gläd dig, du dotter Sion!
Hosianna, heder och ära...

Strö qwistar på hans wäg
och spar din´ kläder ej:
bekänn dig uppenbarlig´
ty werlden är så farlig.
Hosianna, heder och ära...

Din´ barn stora och små
skola göra likaså;
den ganska hedna skara
skall sjunga utan fara:
Hosianna, heder och ära...

lördag 2 december 2017

Psalmlucka 2: När första ljuset brinner

Påskvänner!

Fick tips om den fina melodin Charlotte sjunger till den snarlika sång som inspirerade mej till den mer kyrkoårsanknutna nedan. Men för att inte baka in två adventssöndagar i varje strof (ifall en bara vill sjunga om en söndags tema) kör jag repris på texten istället - så sätter den sej bättre i minnet:1. //: När första ljuset brinner,

då rider Jesus in.
Han kommer på en åsna,
den kungen, han är min! ://

2. //: När andra ljuset brinner,

då ropar Jesus: "Kom,
för nu är tiden inne
att tro och vända om!" ://

3. //: När tredje ljuset brinner,

då går Johannes fram.
Han visar oss på Jesus
och säger: "Se Guds Lamm!" ://

4. //: När fjärde ljuset brinner,

då ser vi Herrens mor.
Snart ska Maria föda
och glädjen ska bli stor! ://

Övning inför "Andra advent"

Påskvänner!

Andreas Holmbergs foto.

Så här såg det ut vid bönhuset i Njutånger igår, där barnkören skulle öva inför luciafesten där som blir redan den 10 december kl 18 ("Andra advent"), eftersom vi ska sjunga på S:t Olofsgården på Luciadagen och på Lyckbackens äldreboende den 15 december. Nästan som en liten turné ;o).

Men julens sånger och psalmer tål att nötas på! (Nej, jag fick inte hängdrivan i huvet).


fredag 1 december 2017

Adventskalender lucka 1: Bered en väg för Herren

Påskvänner!

Nu börjar adventskalendern! Advent ligger sent i år och det är fortfarande några dagar kvar av det gamla kyrkoåret. Men man kan väl få börja sångöva? I dagens lucka finns den mest berömda adventspsalmen av alla (i Sverige får man väl tillägga), men språkligt reviderad. Får man göra så? Ja, prova och döm själv!

Alt. koral från Boda: 


OBS! Bearbetad form! För den obearbetade texten, se SvPs1986 nr 103!


1. Bered en väg för Herren, 

berg, sjunk, och djup, stå opp! 
Han kommer, han som fjärran 
var sedd som världens hopp. 
Rättfärdighetens förste, 
av Davids hus den störste. 
Välsignad vare han 
som kom i Herrens namn! 

2. Guds folk, för dig han träder 
en evig konung opp. 
Strö palmer, bred ut kläder, 
sjung ditt uppfyllda hopp. 
Guds löften är ju sanna, 
nu ropa: Hosianna! 
Välsignad vare han
som kom i Herrens namn! 

3. Gör dina portar vida 
för Herrens härlighet. 
Se, folken kring dig bidar 
att nå din salighet. 
Kring jordens länder alla 
ska denna lovsång skalla: 
Välsignad vare han
som kom i Herrens namn! 

4. Ej kommer han med härar 
och ej med ståt och prakt, 
dock ondskan han förfärar 
i all dess stolta makt. 
Med Andens svärd han strider 
och segrar när han lider. 
Välsignad vare han 
som kom i Herrens namn! 

5. Du folk, från Herren viket 
i syndig lust och flärd, 
märk väl, det helga riket 
ej är av denna värld, 
ej av dess vise funnet, 
ej av dess hjältar vunnet. 
Välsignad vare han 
som kom i Herrens namn! 

6. Den tron som han bestiger 
är i hans Faders hus. 
Det välde han inviger 
är kärlek blott och ljus. 
Hans lov av späda munnar 
blott nåd och frid förkunnar. 
Välsignad vare han 
som kom i Herrens namn!
Text: Frans Michael Franzén 1812, 1817 (40, 45 år), bearb. A.H. 2016

Musik: Svensk variant av tysk folkmelodi 1693, alt. dalakoral från Boda