fredag 19 juli 2019

Hägg igen

Påskvänner!

Som sagt: på söndag blir det Eva-Britt och Hans-Eric Hägg på Brogården i Njutånger kl 15 och kl 18!

Katekesfråga 209: När blir vi helt och hållet räddade från det onda?

onsdag 17 juli 2019

Hjälp att dödsträna

Påskvänner!

Det här, mina vänner, är det bästa jag läst i ämnet "dödsträning": Eleonore Gustafsson skriver djupt uppbyggligt och tänkvärt utifrån Jesu sju ord på korset. Värt att läsa och tänka på även mitt i livet. Tack, Eleonore! Tack, Jesus!

Lika läs- och tänkvärt är svaret på
Katekesfråga 208: Hur befriar Gud oss här i tiden från allt ont och farligt?

Bönen, Jesus och himlen

Påskvänner!

På söndag, Apostladagen, eller Petri och Pauli dag (som fram till 1772 alltid firades den 29 juni), blir det som sej bör på denna högtidsdag en riktig kyrkhelg i vår församling!

Förutom helgsmålsbönen kl 18 på lördag i Långvinds kapell och högmässan kl 10 i Enångers gamla kyrka på temat "Sänd mig!" blir det även gudstjänst kl 15 på EFS Brogården i Njutånger med temat "Bönen, Jesus och himlen" (gäster: Eva-Britt och Hans-Erik Hägg).

Sedan serveras middag och kl 18 blir det sånggudstjänst tillsammans med Häggs. Alla är mycket välkomna till en härlig kyrkhelg! (Liturgisk färg: rött).

Eftersom det i år är Tore Nilsson-jubileum (han föddes 1919) presenterar jag också hans fina sång på temat "Sänd mig" efter Jesaja 6:1-8 (i lätt bearbetning som godkänts av sonen Jan och med koralen SvPs 601). Den försvann tyvärr ur psalmbokstillägget 2003, men vi kan ju sjunga den så här ändå:1. Här har du mig Herre, den minste du fann, 

den svagaste kämpen i skaran. 
Jag ber om en plats där jag tjäna dig kan, 
och följer du räds jag ej faran. 

2. Här har du mig Herre,jag tror dig Guds Son

fast lätt jag förtvivlar och syndar, 
men rustar med kraft du mig ovanifrån 
till strids för ditt rike jag skyndar. 

3. Här har du mig Herre, du känner mitt jag 

som aldrig vill bli vad du menat. 
Men ta mig att tjäna och kämpa idag, 
ja, sänd mig, när helt du mig renat! 

4. Här har du mig Herre, ett barn av den jord 

vars ande det timliga binder. 
Men möter jag dig och ditt kallande ord 
blir världen ej mera ett hinder. 

5. Jag själv är ju intet. Men ge mig din glöd, 

med tjänandets kärlekseld tänd mig 
och låt mej få strida din strid till min död. 
Här har du mig, Mästare, sänd mig!

Text: Tore Nilsson 1945 (26 år), ngt bearb. A.H. 2014, med tillstånd
Musik: J P E Hartmann


Katekesfråga 207: Vad ber vi om i den sjunde bönen?

måndag 15 juli 2019

Predikan på vers över gårdagens evangelium

Påskvänner!

Så här skaldade biskop Franzén över Johannes 8.  Bortsett från den idag något ålderdomliga språkdräkten är det sällan jag hört en bättre och mer innehållsrik predikan över denna text (predikotext igår).

Själv ärbar, döm dock ej så hårt den arma!
Låt Gud åtminstone få över henne,
den trolöst övergivna, sig förbarma.
För Adams barn vi alla oss bekänne;
men "den, som vet sig oförvitlig vara,
han kaste första stenen"; så den milde,
den ende från all synd, allt orent skilde,
åt hycklarskaran än i dag hörs svara.
Dock ej att lasten skydda är hans mening,
hans, som ej blott det yttre livets hälsa
bereda vill, men främst vår inre rening,
han, som att oss från syndens välde frälsa
själv tog på sig dess skuld och led dess smärta.
Han ber för oss och bär oss på sitt hjärta,
nu kommen att förlossa, ej att döma.
En dag likväl - o, må vi det ej glömma! -
han kring sin domstol samla skall oss alla,
och evig är den dom, som då skall falla.

F M Franzén:Katekesfråga 206: När får vi enligt Guds löfte vänta hans hjälp i frestelserna?

måndag 1 juli 2019

Vad i hela världen gör jag här?

Påskvänner!

Wise man´s wisdom:Och så en predikan av Agne från en tid då han var mer i min egen ålder - inför Tredje söndagen efter trefaldighet, om den älskande Fadern, om Guds kyss:
Katekesfråga 205: Vad ber vi om i sjätte bönen?

Att vara kristen

Påskvänner!

Ville bara föra vidare en viktig påminnelse från Stefan Swärd. Passar så bra inför nästa helg på temat "Förlorad och återfunnen". Nej, den passar alltid bra, d v s den behövs hela tiden.

Katekesfråga 204: Vad menas med att de andliga fienderna frestar oss?