söndag 23 juli 2017

Ole Hallesby rumsren inom Efs?

Påskvänner!

Kanske ingenting så tydligt visar skillnaden mellan klassisk väckelseförkunnelse och modernare teologi i Svenska kyrkan och Efs som den norska "Helvetesdebatten" med anledning av Ole Hallesbys radioandakt över dagens evangelietext. (Kom ihåg att Hallesby bara tre år senare aktades värdig att tala i Kungliga Tennishallen på Efs:s 100-årsjubileum!).

Nog är han i gott sällskap som "helvetespredikant". Bl.a. av Frälsaren själv. Är Hallesby tillräckligt luthersk då? Ja, apropå vår konstitutionella oförmåga att vända om kan man väl säga som Zacharias Lindmark i Glommersträsk till en person som förebar den som ett "de obotfärdigas förhinder": Är det Gud eller du som ska göra bättring? Och det strider inte mot luthersk teologi att när Guds ord kommer till oss med sitt mäktiga "Stå upp och gå" (i fysiskt och/eller andligt avseende), då, men också bara då, kan vi verkligen göra det. "Vakna upp du som sover och stå upp från de döda, så ska Kristus lysa fram över dig!"

Läs även Hallesbys föredrag "Vort forhold til vranglaeren" som hölls några år senare.

onsdag 12 juli 2017

Besök från Skåne och födelsedagsfirande i Härnösand

Påskvänner!

Efter att i omkring en veckas tid ha umgåtts med en turistande familj från Skåne far vi nu till Härnösand för att fira Jonatans 13-årsdag hos Erik och Christine (och Ture). Det lär ska regna hela dan, men ett bad i Smitingen måste vi väl ändå ta?