fredag 31 oktober 2014

Några av Luthers teser

Påskvänner!

Den 31 oktober 1517 publicerades Luthers 95 teser om avlaten. Några av dem kan läsas - och med fördel diskuteras - här. Även om Luther väl knappast "fått nog av katolska kyrkan" - i så fall har jag för länge sedan "fått nog av Svenska kyrkan" - eftersom han ju fortfarande ville reformera den.

O syndaförlåtelse, dyrbara skatt,
av oförtjänt nåd åt oss vunnen!
Du är ju för oss i vårt eländes natt
den flödande salighetsbrunnen.

torsdag 30 oktober 2014

Om åkallandet av helgonen

Påskvänner!

Här kommer några helgonbilder på S:t Martin av Eisleben och S:ta Lina av Fröderyd:Så här inför Alla helgons dag (och Alla själars!) kan det kanske vara på sin plats att repetera vad vår kyrka de jure tror, lär och bekänner om helgonen. (Utdrag ur Augsburgska bekännelsens apologi).

O vilka under helgonen äro,
äro så saliga, sucka så tungt,
äro så höga, se det så föga,
äro i borgen men sällan ha lugnt.

lördag 18 oktober 2014

Två Grundtvig-psalmer om Guds rikes skattPåskvänner!

Vi borde sjunga mer av Grundtvig, tycker jag! Så här inför "Skatten-och-pärlan-helgen" vill jag gärna dela med mej av två av hans undersköna psalmer. För fler av dem: se Hela kyrkan sjunger!


FÖRUNDERLIGAST PÅ VÅR JORD
1. Förunderligast på vår jord
är Jesu Kristi rike.
Dess härlighet är stor, så stor
att det ej har sin like.

2. Visst är det dolt som själ i kropp,

men lätt dess kraft du kände.
Som staden högt på bergets topp
det ses till världens ände.

3. Dess hemlighet är Herrens ord,

som skapar vad det nämner,
som höjer dalar på vår jord
och berg med marken jämnar.

4. Med det till dop vårt vatten blir,

välsignat vin vi dricker,
från dopet väller hopp och liv,
oss kalken vederkvicker.

5. Med det Guds kämpar krafter får

när de av trötthet snavar, 
så de kan le åt banesår
och springa över gravar.

6. Med det av vatten skapas vin

och paradis av öken,
med det går ljus i hjärtat in
fast världen går i töcken.

7. Låt höras ropet som nu går

att riket har lagts öde,
Gud kröner likafullt dess år
med fruktbarhet och gröda.

8. Dess glans går upp som ax ur vång,

som vår i vissna lunden,
ja, som Guds sol vid fågelsång
i kalla morgonstunden.

9. Det är den store kungens glans,

som korsets död fick lida
för att vi livets segerkrans
ska bära vid hans sida. 

10. Och när han kommer i det blå

är kristnas kamp till ända,
vad troende i spegeln såg
de saliga ska känna.

11. Ja, då är riket vi nu får

i synlig prakt tillstädes
i evighetens jubelår
med rätt och fred och glädje! 


VÅR HERRES JESU MINNESFEST

1. Vår Herres Jesu minnesfest
den högtid är som gläder mest.
Där vi hans hågkomst firar nu
livslevande han är ännu. 

2. Var, Jesus, då mitt liv, min tröst,

den dolda pärlan i mitt bröst!
Var du min glädje och min frid,
min salighet till evig tid!

3. Ett ljus, som aldrig mer släcks ut, 

en blomma som bär frukt till slut,
en kunskap ingen världsvis haft
är livet i din kärleks kraft.

4. Som gryningen den lyser röd,

den brinner varm som solens glöd,
med glädjens dop den döper stoft,
den föder härlighetens hopp.

5. Den föder kärlek hos oss med,

till dej, som döden för oss led,
den föder kunskap, evig, sann,
om livets ljus och livets land.

6. Blott den som älskar känner Gud

och dej, hans hjärtas sändebud,
hans Ord, hans avbild och hans Son,
helt jämlik den du kom ifrån.

7. Som Fadern själv dej ärar än

var änglakör i himmelen,
och som du älskas på vår jord,
blir stoftet famnat av ditt ord.

8 Så löp med glädje än ditt lopp,

du gamla tro, du unga hopp,
och du som ej av ålder vet,
du kärlek varm i evighet!

9. I Jesu namn sjung Jesu pris,

i öken och i paradis,
allt vad som tunga har och röst,
allt vad som hjärta har i bröst!

10. Halleluja för Herrens bord

i himmelen och på vår jord!
Halleluja för dej som kom 

och låste upp Guds helgedom!


Bibelstudium med Henrik Markgren

Påskvänner!

Vill bara påminna eventuellt närboende hälsingeläsare om att det blir bibelstudium på EFS-kyrkan i Njutånger (vad jag kallar bönhuset) med Henrik Markgren kl 15 idag! Alla är som vanligt välkomna, med eller utan medlemskort ;o).

Herre, samla oss nu alla
kring ditt underbara ord.

Se - be - ge!

Påskvänner!

Vill påminna om sebege-insamlingen som just sprängt "miljonvallen". Men insamlingen pågår hela hösten och fler miljoner behövs. Läs även missionsföreståndarens text "För Gud och för mänskligheten".
I söndags kväll hade vi i Njutångers EFS (bönhuset eller EFS-kyrkan) en samling för de förföljda kristna i Syrien och Irak. Tyvärr kunde jag inte vara med av helt prosaiska skäl (barnkalas hemma inkl. för- och efterarbete), men jag är glad att Leo och Sigrid m.fl. visade sitt stöd och sitt kunnande. (Senaste Budbäraren var verkligen också informativ - tack!).
Vi glömmer väl inte att be både för de förföljda och för förföljarna? För på tal om Syrien är det ju svårt att låta bli att tänka på Saulus - han med bibelns värsta andedräkt, ni vet - som blev en Paulus och apostel för oss hedningar.
Här nedan kommer en bön för de förstnämnda i alla fall - en psalm som av någon anledning inte fick komma med i den senaste psalmboken, men som går bra att sjunga ändå! (Skriv gärna en ny, modern på samma tema, någon; stående uppmaning till den som finner de enda psalmerna i ett visst ämne alltför mossiga).

O Gud, vår Herre, vi dej ber
att du i nåd till alla ser
som lider marter, kval och hån
för tron på dej och på din Son.

Ja, stärk dem i den svåra strid
de kämpar i vår hårda tid.
Var nära dem med frid och tröst,
fyll mörkret med din Andes röst.

Den tåresådd de nu bär ut,
låt bli en glädjeskörd till slut,
och dem förlös från nöd och tvång
till salig fröjd och segersång.

lördag 11 oktober 2014

EFS i marginalen eller inte?

Påskvänner!

Visst kan man, från olika håll och infallsvinklar, ha olika åsikter om hur central EFS:s roll inom Svenska kyrkan är.  Tin Mörk, f.d. distriktsföreståndare Mittsverige och numera samverkanssekreterare Svenska Kyrkan-EFS, presenterar verkligen i tidningen Dagen den positivast möjliga bilden av relationen: EFS inte i Svenska kyrkans marginal. Med anledning av den mindre positiva bild som gavs i Dagen-artikeln I marginalen av Svenska kyrkan, där EFS togs upp tillsammans med ELM-BV, Missionsprovinsen, OAS-rörelsen. Och visst, EFS är kanske mer "i centrum" av Svenska kyrkan än de sistnämnda.

 Men EFS drabbas av samma utstötningsmekanismer som de andra, när den liberalteologiska "lärotukten" skärps. Så det kanske vore på sin plats att EFS försvarade även de övrigas hemortsrätt i Svenska kyrkan snarare än att betona vår lojalitet med kyrkoledningen? När vi medverkar till eller åtminstone utan protester accepterar övriga lutherska gruppers marginalisering p.g.a. ämbetsfrågan, ska vi kanske inte förvänta oss att särskilt många finns kvar som kan motverka vår egen marginalisering p.g.a. äktenskapsfrågan?

lördag 4 oktober 2014

Vintring av Brogården

Påskvänner!

"Vintring" - vilket skönt ord! Själva saken - iordningställande inför vintern - är kanske inte alltid lika skön, men tack vare brittsommaren som just anlände blev det en fin eftermiddag på Brogården igår. Och tack vare en massa sköna människor som sopade och torkade, krattade och skottade, klippte och bar.

Vi fick även hjälp av församlingens vaktmästare Jan-Olof, som med traktor portionerade ut ett lass jord för att jämna till gräsmattan. Jag kom att tänka på bibelordet om att "alla dalar skola höjas och alla höjder sänkas och vad oländigt är skall bliva slät mark."

Så nu har vintertiden kommit på Brogården åtminstone, trots den underbart färggranna brittsommaren och trots att det är några veckor kvar tills vi ställer tillbaka klockan. Verksamheten har ju redan flyttat till EFS-kyrkan, där vi på måndag kl. 18.00 har medlemsmöte. Välkommen - och välkommen att bli medlem! (Vi ser redan fram emot nya medlemsintagningar!).

Låt gulna varje blad på kvist,
låt falna varje strå.
Guds rika nåd, det vet jag visst,
den skiftar ej ändå.

Jag vet var glädjen har sitt hem,
när jordens prakt förgår.
Ännu som förr från Betlehem
ett livets bud mig når.

Smedsbyns kristna församling

Påskvänner!

Har varit uppe i Luleå vid månadsskiftet och firat pappas 70-årsdag. På Martas och Marias söndag (Femtonde söndagen efter Trefaldighet) besökte vår familj Smedsbyns kristna församling som håller till i byns f.d. bygdegård. (På andra sidan Persöfjärden, i Ängesbyn, har EFS-bönhuset blivit bygdegård, men här var ordningen alltså den omvända). Den är ansluten till både EFK och EQ. Torsten Boqvist predikade om de båda systrarna och gjorde den anknytning till Johannesevangeliets 11 kapitel som varje predikant bör göra denna söndag (med Martas sköna Kristus-bekännelse!).
Och psalmerna som vi sjöng till den nyinförskaffade piporgelns mjuka stämmor kändes verkligen uppbyggliga och förenande: Jag lyfter mina händer, Omkring ditt ord o Jesus, Frälsare tag min hand och Hela vägen går han med mig. Dessutom bibelkörerna Icke genom någon människas styrka, Inget kan mig skilja från Guds kärlek och Du omsluter mig på alla sidor.

Tack till Torsten och Smedsbyns kristna församling! Soli Deo Gloria!