lördag 4 oktober 2014

Smedsbyns kristna församling

Påskvänner!

Har varit uppe i Luleå vid månadsskiftet och firat pappas 70-årsdag. På Martas och Marias söndag (Femtonde söndagen efter Trefaldighet) besökte vår familj Smedsbyns kristna församling som håller till i byns f.d. bygdegård. (På andra sidan Persöfjärden, i Ängesbyn, har EFS-bönhuset blivit bygdegård, men här var ordningen alltså den omvända). Den är ansluten till både EFK och EQ. Torsten Boqvist predikade om de båda systrarna och gjorde den anknytning till Johannesevangeliets 11 kapitel som varje predikant bör göra denna söndag (med Martas sköna Kristus-bekännelse!).
Och psalmerna som vi sjöng till den nyinförskaffade piporgelns mjuka stämmor kändes verkligen uppbyggliga och förenande: Jag lyfter mina händer, Omkring ditt ord o Jesus, Frälsare tag min hand och Hela vägen går han med mig. Dessutom bibelkörerna Icke genom någon människas styrka, Inget kan mig skilja från Guds kärlek och Du omsluter mig på alla sidor.

Tack till Torsten och Smedsbyns kristna församling! Soli Deo Gloria!

Inga kommentarer: