torsdag 30 oktober 2014

Om åkallandet av helgonen

Påskvänner!

Här kommer några helgonbilder på S:t Martin av Eisleben och S:ta Lina av Fröderyd:Så här inför Alla helgons dag (och Alla själars!) kan det kanske vara på sin plats att repetera vad vår kyrka de jure tror, lär och bekänner om helgonen. (Utdrag ur Augsburgska bekännelsens apologi).

O vilka under helgonen äro,
äro så saliga, sucka så tungt,
äro så höga, se det så föga,
äro i borgen men sällan ha lugnt.

Inga kommentarer: