måndag 28 november 2011

Elin Risberg

Påskvänner!

Här kan ni läsa förra Salt-ordföranden Elin Risbergs blogg från Addis Abeba! Bra att du bloggar, Elin! Etiopien kommer oss väldigt nära!

Himmel och helvete

Påskvänner!

Konstigt - men ett visst ämne är visst på tapeten än fast det inte just precis är Domssöndag eller så.... Vilken ståndpunkt vi än intar: nog är ämnet viktigt. Även i adventstid.

Jämför Rob Bell:

och Francis Chan:

och kanske även Stefan Swärd:

och (tillagt 20111204)Stefan Swärds rekommendation) EFS:s Agne Nordlander på ren ljudfil från 1989: Frälst eller förlorad?

När alla helgon tågar in,
när alla helgon tågar in,
Gud, låt mej vara med i den skaran,
när alla helgon tågar in.

söndag 27 november 2011

Gott nytt kyrkoår!Påsk- och adventsvänner!

Gott nytt kyrkoår! Snart ska vi i familjen fira "adventsotta" med bullar, mackor, mjölk och kaffe. Enligt tradition från min frus familj, som (förhoppningsvis) kan samlas här i Bollnäs i dag. Men det är busvädersvarning, så man vet inte riktigt...
Häng gärna med i kyrkoåret, kyrkans främsta pedagogiska resurs, fr.o.m. idag! Vi börjar ju på "första årgången" nu igen, så det är lite "extra" mycket kyrklig nyårsdag. Men varje söndag är en påskdag, och, som dansken Grundtvig också påminde om, en pingstdag. "Härlig ur graven Guds Ord uppstod, nådig till oss kom Guds Ande god, därför skall klockorna ringa."
Så, oavsett väder: Gå, Sion, din konung att möta!
...Jerusalem, gläds åt din Gud,
strö palmer på väg för Messias,
bered dig som väntande brud.

lördag 26 november 2011

Psalmbokens 25-årsfest

Påskvänner!

Nu ska jag fara till Iggesund för att kl. 18 fira det nya kyrkoåret och 1986 års psalmboks 25-års-fest! Det ska bli roligt!

Vi kommer förutom sedvanlig helgmålsbönsläsning och läsning av ärkebiskop Werkströms psalmboksförord från advent 1986 att sjunga psalmerna Jesus från Nasaret går här fram (v. 1-3), Världens Frälsare kom här (v. 1-2), O Jesus kär, vad har väl du förbrutit (v. 1-4), Livet vann, dess namn är Jesus (v. 1-2), Guds Ande kom från himlen ner (v. 1-2), Nattens skuggor sakta vika (v. 1-3) och När vintermörkret kring oss står (hela psalmen). En psalm från varje sekel sedan 1500-talet och från nästan varje del av kyrkoåret.

Lars Linderots predikan på första söndagen i advent

Påskvänner!

Detta Linderot-år måste jag dela med mej av tölökomministern Lars Linderots (1761-1811) predikan på Första söndagen i advent. Det är ord och inga visor, det är mera salt än sött, men så var han också en Johannes Döparen, en förelöpare till den evangeliska väckelsen.

Många s.k. nyevangeliska kom att kritisera Linderot och stämpla honom som lagisk, men jag undrar 1) om evangelium smakat dem så väl utan de föregående botpredikanterna och 2) om inte Linderots typ av förkunnelse - på vår tids språk naturligtvis och frånsett vissa överilningar - är vad vår tid, inklusive jag själv, faktiskt framför allt behöver just nu. Och kanske framför allt just på första söndagen i advent, när vi tror oss säkra för domedagsförkunnelse ("faran över" liksom). Jag citerar slutet på Linderots adventspredikan, lätt språkligt bearbetad:
Så gå nu, ni trogna Herrans tjänare, gå ut på den jorden, som ligger framför er. Vart ni än kommer, så finner ni själar, som är bundna i satans snaror; förkunna dem frimodigt vad för en förskräcklig dom som väntar på dem; men när ni träffar botfärdiga syndare, som sörjer över sina syndaband, så lös dem och led dem till Jesus!

Så ta nu för er av årets evangelier, ni Herrens präster! Gud välsigne er, och give er nåd att förklara dem i Andens brinnande nit! Gud låte den himmelska säden, som ni i detta kyrkoåret sår ut, falla i god jord, och bära hundrafaldig frukt! Gud låte det samvete vakna i år, som har sovit alla de andra kyrkoåren! Gud låte den själen bliva tröstad i år, som har varit bedrövad över sina synder det sista kyrkoåret! Gud höre denna bönen i himmelen, som vi nu beder på jorden: Hosianna, Davids Son! Välsignad vare han, som kommer i Herrens namn! Hosianna i höjden! Amen.

Domssöndagshelg i EFS Övik

Påskvänner!

Så här i kyrkoårets sista skälvande timmar vill jag gärna ge en ros till Öviks EFS som firade förra helgen med en bibelhelg om Jesus återkomst. Närmaste grannen, nuvarande pingstpastorn och gamle EFS:aren K-G Larsson var huvudtalare, och Viola Grafström ledde lovsången. Bra initiativ en helg som många även i kyrkorna "hoppar över", vad det nu säger om vår tro och vårt hopp. (Vem kan uthärda hans tillkommelses dag?).


Herre Jesus, håll mig redo
till ditt möte varje stund.
Sen må jord och himmel falla,
fast består min sällhets grund.

tisdag 22 november 2011

Från 1937 års psalmboks sista skälvande timmar

Påskvänner!

Snart är det 25-årsjubileum för 1986 års psalmbok, som togs i bruk vid Första söndagen i advent 1986. I Leksands kyrka sjöngs 1937 års psalmbok ut genom att man sjöng dåvarande nummer 169: "Fädernas kyrka i Sveriges land."
Det var en psalm med mycket nationalromantiskt och statskyrkligt dravel, för att säga det rent ut, men därmed också en psalm som aktualiserar kyrkohistorien - vilket vi inte är bortskämda med i dag - och en psalm vars tre sista strofer helt enkelt är sublima, särskilt om man inte sjungit stroferna innan, strofer som gör begreppet "konungen" alltför tvetydigt. Hör, upprörs (även av en del nationalistiska kommentarer) och njut! Slutstrofens bön med dess globala perspektiv bör vi alla kunna stämma in i.Ädel är skaran, sen tusen år
Gud i vår kyrka fått frälsa.
Framåt vår hoppfyllda längtan går:
ungdomen kristnad är Sveriges vår,
Sveriges framtid och hälsa.

Kristnade ungdom, dig gånge väl.
Strid för Guds ära i Norden.
Kämpa för frihet åt bunden träl.
Gud bringe friden till Sveriges själ;
Gud bjude frid över jorden!

måndag 14 november 2011

Palt med EFS:are


File:Pitepalt.jpg

Påskvänner!

Igår var det palt hemma hos oss med EFS-arna i Bollnäs (varav en Pitebo!).

tisdag 8 november 2011

Eva Spångberg hemma hos Gud

Påskvänner!

Förkunnaren i trä - men också i ord - Eva Spångberg fick i morse flytta hem. Eller, som frälsningssoldaterna skulle uttrycka det, "befordrades till härligheten".

I fjol våras besökte vår familj hennes Björkelund. Men jag såg och hörde henne i Tavelsjö församlingshem någon gång under 1990-talet.

Särskilt minns jag hur hon berättade om sin dementa mamma, när denna vid en nattvardsgång oroades av den olyckliga - och nu förhoppningsvis övergivna - seden att lämna kollekt i något slags insamlingsskål på väg fram till nattvardsbordet (vilket ju lätt kan tolkas som en sorts "inträde"). När mamman oroligt undrade om det kostade pengar att gå fram, svarade Eva så högt att det hördes i hela kyrkan: "Nej, det är gratis, mamma! Jesus har betalat!"

Kan evangeliet sammanfattas tydligare än så?

Eva Spångberg har även berättat hur man kan öva sej att tänka på döden genom att snickra ihop - och sova i - en bädd som ser ut som en kista. För en kristen är döden en sömn med glada drömmar. Vila i frid till uppståndelsens morgon, S:ta Eva av Hjelmseryd och Björkelund!

O höga samfund, helgon av vår släkt!
Mörk är vår väg, för er har morgon bräckt.
Men alla livas av hans Andes fläkt.
Halleluja!
Halleluja!
När alla helgon tågar in,
när alla helgon tågar in,
Gud, låt mej vara med i den skaran,
när alla helgon tågar in!

torsdag 3 november 2011

Kyrklig samling om strukturutredningen

Påskvänner!

Jag tror att även EFS:are har anledning att lyssna in Kyrklig samling både nu och då. Läs t.ex. här om strukturutredningen - det är absolut mitt i prick! (Eller vad tycker ni? Vad är en församling enligt EFS?).