lördag 24 augusti 2013

Intensiv slutspurt på Brogården i Njutånger

Påskvänner!

Augusti har varit en extra livlig månad på Brogården i Njutånger. Förutom de regelbundna söndagsgudstjänsterna på "aftonsångstid" kl. 18 har vi haft välbesökta missions- och bibeldagar med Agne Nordlander, fullsmockat på barnsångarlägret 10 dagar senare (men fler killar får gärna prova!) och i förrgår medlemsmöte med middag kl. 17 och påföljande "förhandlingar", som slutade med fällning av flaggstången. (En incident under barnlägret hade gjort att vimpeln och repet rasat ner).

Men sen fick vi inte upp flaggstången igen. En bult ville inte igenom hålet på "gångjärnet" när flaggstången var nästan färdigrest, så vi fick vika ner 16-meters-stången igen. Jobbigt.

Fast igår fredag gjorde vi ett nytt försök med en hopspikad stötta, "fodrad" med kuddar för att inte skrapa bort färgen på stången. Och nu kunde vi resa upp den meter för meter och låta den - och våra muskler - vila en stund i sänder. Med översta delen av bulten bortfräst lät sej stången villigt resas även de sista centimetrarna och man riktigt kände hur tyngdpunkten placerade sej rätt med en liten suck av lättnad. Tack för det!

måndag 19 augusti 2013

Stefan Holmström vald till ordförande för Nordiska Inremissionsrådet (NIM)

Påskvänner!

Nu är EFS:s missionsföreståndare vald till ordförande för Nordiska Inremissionsrådet (NIM) för de närmaste tre åren. Rätt intressant med Norden egentligen och med det utbyte vi på det kristna och inte minst evangelisk-lutherska området haft och har med varandra, både när det gäller väckelseförkunnelse och sång/musik. 
T.ex. gjorde ju Oscar Ahnfelt sångarresor i både Norge och Danmark, och C O Rosenius översattes tidigt till norska, liksom Lina Sandells sånger. Och själva har vi svenskar fått mycket till livs av t.ex. Ole Hallesby från Norge och Hans Adolf Brorson (den danske psalmdiktaren). 
Kanske är kontakten väckelserörelserna emellan svagare på 2000-talet? Roligt att den i alla fall finns. Jag tror att den är nyttig, inte minst för EFS.

och det håller oss tätt intill varandra.
Det bevarar oss vid Guds fadershjärta,
slutna i Jesu famn.


tisdag 13 augusti 2013

Dags för barnsångarläger

Nu är det snart dags! Be för alla barn och ledare!

fredag 9 augusti 2013

Åter till Brogården

Påskvänner!

Jag hade tänkt referera mera från Brogårdslägret förra helgen. Tyvärr kunde jag av familjeskäl inte delta på lördagen. Fredagen däremot hörde jag två föredrag av Agne Nordlander, ett om "Andens vind över världen" (närmast ett bibelstudium över Apostlagärningarna) och ett om situationen i Etiopien idag, på många sätt glädjande om än inte bekymmersfri. Söndagens timslånga predikan om "Nådens gåvor" (nej, den var inte för lång!) innehöll enligt Agnes utsago en sammanfattning av lördagens två bibelstudier, vilket jag var tacksam över.

Det är lite märkligt att lyssna till Agne Nordlander igen (10 år sen sist - på EFS sommarhem på Backen 2003) och konstatera att på sätt och vis rätt knastertorra, analytiska anföranden kan vara så djupt uppbyggliga (har upplevt detsamma när jag lyssnat till docent Rune Söderlund om rättfärdiggörelsen resp. bönen)! Samtidigt hade jag gärna sett fler tillfällen till frågor och samtal, även kring den rätt allvarliga situation som råder nu, t.ex. i relationen mellan Svenska kyrkan och Mekane Yesus-kyrkan. Det känns lätt lite glädjedödande att ställa de knepiga frågorna - bibelhelgen hölls ju samtidigt som Pride-festivalen! - men samtidigt behöver man ju ventilera saker och ting någonstans. (Högsommarvärmen krävde f.ö. öppna fönster  och god fysisk ventilering!). Kanske fanns det tillfället på lördagen, dagen som jag missade.

Men jag vill gärna tacka alla som gjorde bibel- och missionshelgen möjlig. Jag tänkte i söndags där jag satt vid pianot i kyrksalen att alltsammans blev ett rätt vackert åskådliggörande av dagens texter om församlingens "kroppsfunktioner", där någon lagade mat och någon dukade samtidigt som någon predikade och någon spelade m.m. (jodå, Agne hördes ända in i köket ;o).

Och på fredagkväll hade Gunilla förberett ett tonårsevenemang som inleddes (bra!) med att alla kom in i kyrksalen för att lyssna på Agnes missionföredrag. Sedan blev det lekar och korvgrillning med andakt vid Nianån. Och nu ikväll blev det ännu en ungdomskväll, med inomhusgrillning den här gången p.g.a. ett ständigt strilande regn. Min dotter Hanna ville gärna följa med igen, och vi blev återigen ett väldigt blandat gäng med både killar och tjejer, urinvånare och nyinkomna i vårt land. Rätt mycket tvåspråkigt (svenska-engelska) men det var bara nyttigt. Tack Gunilla m.fl.! Jättebra sätt att utnyttja sommargården på!

Tro och älska, det är saken,
allt på kärlek kommer an.
Kärleken uppfyller lagen,
tron ej annat göra kan.
Den som tror skall salig bliva,
den som älskar livet får.
Gode Jesus, värdes giva
att din kärlek om mig rår!

Och på denna helga grunden,
nu med dig, min Gud och man,
göre Anden mig förbunden
och oss alla med varann.
Låt som grenarna i stammen
oss tillsammans trivas väl!
Jesus, låt i alla lammen
bli ett hjärta och en själ!

Två bibellärare - två predikningar

Påskvänner!

Jag har ingen inspelning från Brogårdslägret förra helgen - men en predikan av Agne Nordlander och en av Anders Sjöberg ligger på Youtube, utlagda av "produktionsbolaget" pietisten.com, så jag "bäddar in dem" här:Slutbetänkande på vers

Påskvänner!

Hittade just 1969 års psalmkommittés slutbetänkande (SOU 1985:16), där det låg en sång av Catharina Broomé (1923-2007) som skrivits till sista Sampsalm-sammanträdet. Jag tror inte att någon misstycker att jag återger den här på bloggen (mel. "Det susar genom livets strid):

Det susar genom livets strid
en susning av all möjlig frid
(se Romarbrevet åtta)
när femton samfund kommer sams
om noter, rim och annat trams
(vi minns en härlig Lotta).
O kristenhet, nu har det hänt
att Sampsalm satt sitt verk på pränt!

Hur underligt är vad vi gör
när gamla sånger vi förstör
med våra fantasier...
Just som vi är och ej ett strå
vi borde välan ändra på
i text och melodier.
I allsin dar, vad har väl hänt?
Snart blir det känt, snart blir det känt...

Kom, låt oss nu förenas här
i väntan på varthän det bär
när folk ser resultatet.
Visst känner vi för tradition
men i en ny generation
förstår man ej det tjatet.
De gamla skeppen har vi bränt
- skall man förstå vad vi har känt?

På vägen till Jerusalem
vi möttes och vi sjöng med kläm
otroligt många gånger.
O sällhet stor som Herren gav
i allt vi tog och allt vi gav
av psalmer och av sånger.
Snart har vi allt till trycket sänt.
Nu har det hänt, nu har det hänt!

(Boberg - Gustafson - Ehrenborg-Posse - Palmqvist - Byström - Frykman - bearb. CB 1984)

Tyvärr sammankallades aldrig någon ny Sampsalm-kommitté, vilket har kommit att innebära att vi inte längre har någon ekumenisk psalmbok i Sverige. Catharina Broomés romersk-katolska kyrka har givit ut en ny upplaga av sin psalmbok Cecilia, där de 325 första psalmerna inte längre alls är desamma som de 325 första psalmerna hos övriga samfund.