fredag 30 november 2018

Tänkvärt på Andreas-dagen

Påskvänner!

Visst borde även en Efs-are och lutheran - som ju vill plantera sitt äppelträd även om världen skulle gå under i morgon - kunna stämma in i Peter Halldorfs och Magnus Malms övergripande resonemang i dagens debattartikel i tidningen Dagen? Även om några fortsätter flyga. (Jag vill inte göra en dygd av att jag sällan har råd ;o).

Katekesfråga 103: Hur visar sig Guds försyn?

onsdag 28 november 2018

Intressant om mission

Påskvänner!

Alla missionärer borde ha dödats. Det är kontentan av Kadhammars resonemang. Och många av dem, även Efs:s pionjärmissionärer, dödades ju också. Visst har Kadhammar en poäng - mötet med "den vite mannen", med aldrig så kristliga bekännelser, har varit förödande för många folk. (Både pga direkt våld och pga smittspridning). Även om Christoffer Columbus´ och i ännu högre grad Hernan Cortez saknade alla ambitioner att missionera.

David Livingstone borde ha mördats pga vad Stanley och kung Leopold gjorde. Karl Cederqvist borde ha mördats pga italienarnas uppträdande på 30-talet. Bruce Olson borde ha mördats av motilonerna pga allt ont USA har gjort. Anser Kadhammar? Beror hans åsikter i fallet möjligen på huruvida sentileserna (som aztekerna) lever under en lokal diktators eller prästklicks skräckvälde eller i en någorlunda fredlig och kärleksfull atmosfär (enligt de föreställningar om "infödingar" som ibland stämmer och ibland inte)?

Ändå har Kadhammar naturligtvis en poäng i vilket fall som helst. Det är inte bara att kliva iland på folks stränder hur som helst, särskilt inte om en riskerar att smitta ner dem med dödliga sjukdomar - d v s i praktiken utrota dem.

Katekesfråga 102: Vad kallas denna Guds omsorg?

måndag 26 november 2018

Vad innebär det här för Johannelund?

Påskvänner!

I helgen hade vi som sagt Tomas Nygren på besök i Njutånger. Han höll både ett föredrag med titeln "Tillbaka till friheten - att tänka lutherskt idag" (och sålde en bok med samma namn) och predikade i söndagens högmässa. Mycket givande och uppbyggligt. Även tillfällen till samtal och frågor.

Jag hade dock gärna samtalat även kring kyrkomötesbeslutet om Johannelund, som Håkan Sunnliden (FK) rapporterade om förra veckan. Vad innebär det för Johannelund? Vad innebär det för Efs? Och, framför allt, vad innebär det för Svenska kyrkans prästrekrytering och i förlängningen den andliga situationen i vår kyrka och vårt land?

Någon som vill förklara eller kommentera? Hur allvarligt är det här?

Katekesfråga 101: Hur handlar Gud därför med sin skapade värld?

lördag 24 november 2018

Helgsmålsbön på Domssöndagen

Påskvänner!

Den är visserligen tre år gammal nu. Men kh Pär-Magnus Möllers helgsmålsbön i Värnamo närradio är nog både allvarligare och uppbyggligare än det mesta man annars får höra i radio och annorstädes i dessa domssöndagstider. Tack Pär-Magnus (som jag återsåg i Lund den 1 november i år). Tack Jesus.Katekesfråga 100: Har Gud förkastat det fallna människosläktet?

torsdag 22 november 2018

Black Friday på bönhuset

Påskvänner!

Har du inte tänkt shoppa loss på Svarta Fredagen imorgon? Far då till Njutångers bönhus (EFS-kyrkan) kl 18 och ropa in saker istället. Och ät hälsingsk ostkaka med saftsås i pausen.

Missionsauktion!

Katekesfråga 99: Vari innefattas alla syndafallets följder för människan?

onsdag 21 november 2018

Tomas Nygren i bönhuset på lördag

Påskvänner!

Bildresultat för Tomas Nygren bilder

På lördag den 24 november (en månad före julafton) kan man höra Tomas Nygren - lektor i systematisk teologi på Johannelunds teologiska högskola - hålla föredrag på bönhuset i EFS Njutånger. Servering fr o m 15.30, föredraget "Att tänka lutherskt idag" kl 16.00. (Nån liten helgsmålsbön ska vi väl också hinna med, tänker jag).

Alla hjärtligt välkomna! (Tomas predikar f ö på högmässan på söndag, Njutångers kyrka kl 11).

Katekesfråga 98: Förblev människan sådan hon skapades av Gud?

Lilla katekesen med utveckling är ett hjälpmedel som inte får glömmas bort

Påskvänner!

Bo Johanneryd skriver i SPT 10/18:

Vilka hjälpmedel står då till vårt förfogande, när det gäller dogmatiken? Att Lilla katekesen med 1878 års utveckling är ett hjälpmedel som inte får glömmas bort, vill jag gärna framhålla. Katekesutvecklingen ger ju med sin noggranna logiska uppbyggnad i 268 frågor och svar ett viktigt ramverk för den kristna trosläran, sådan vi möter den i vår tradition. För varje predikotillfälle eller undervisningstillfälle går det att finna stöd och sammanhang i några av katekesutvecklingens frågor och svar.

Roligt att Bo lyfter dogmatiken och trons innehåll - och den katekesutveckling som (i Per-Olof Sjögrens bearbetning) trycktes om på 1980-talet av EFS-förlaget! Och som, ytterligare bearbetad av mej, nu, tillsammans med Luthers lilla katekes, ligger ute på nätet. Intressant att Johanneryd menar att det alltid går att anknyta till några av katekesutvecklingens frågor och svar. Jag länkar ju, som ni sett, dit lite mer "mekaniskt" och betar av fråga för fråga. Det är ju också en möjlighet!

Katekesfråga 97: I vad bestod Guds avbild?

tisdag 20 november 2018

Till minne av Amanda Sandborg-Waesterberg och Maria Johansson

Påskvänner!

I år är det 100 år sedan Amanda Theresa Sandborg-Waesterberg (sign A. S-g.) avled här i Hälsingland (Bergvik). Hon är en av väckelsens stora kompositörer, antagligen den efter Oscar Ahnfelt som komponerat flest melodier till våra sångböcker, men ganska bortglömd idag. Jag vill hedra hennes minne genom  att publicera några youtube-klipp med ett urval av hennes originella melodier (till texter av Lina Sandell, Eric Bergquist och Carl Boberg), tolkade av Carola Häggkvist, Einar Ekberg, Göran Stenlund och Maria Johansson. Sjung gärna med och tacka denna höst Gud för S:ta Amanda ("den älskvärda", även namnet på Stagnelius´ sångmö) och för vad hon givit vår svenska kristenhet.

Det är även, ser jag nu, 100 år sedan Maria Johansson (se nederst) med "Marias enmansorkester" föddes i Ånimskog i Dalsland. Hennes mångåriga insats som sångarevangelist på "plattan" (Sergels torg) är också synnerligen värd att minnas och hedra. Fastän oskolad berörde hennes röst många människor. Och gör så än. Tack Gud för S:ta Maria Johansson!
Katekesfråga 96: Hurdana skapade Gud de första människorna?

söndag 18 november 2018

Alla söndagar är söndagar före domedagen

Påskvänner!

Jag tycker om tanken att varje söndag är en liten påskdag. (Jfr SvPs 490:2 som vi sjöng i bönhuset idag). Jag tycker också om tanken att alla söndagar är små domssöndagar. Eller i varje fall söndagar före domedagen. Som det står i en psalm: "Döm mitt hjärta hjärta här i tiden / innan världen döms av dig / och när tiden är förliden / i ditt domslut fria mig."

Gud vill att alla människor ska bli räddade och komma till insikt om sanningen (1 Tim. 2:4). Och ett av de sätt han använder för att om möjligt nå sitt mål är uppenbarligen att varna oss för att gå evigt förlorade! Jesus gör det och apostlarna gör det (men ingen så mycket som Jesus). Det finns alltså en reell risk - annars vore ju vår Frälsare bara okunnig eller sadistisk. Och den risken måste alltså lika tydligt lyftas fram av hans kyrka, annars gör den inte sin plikt. Och vi måste ju även som kristna - om vi vill vara seriösa och inte bara hobbyreligiösa - ta varningarna ad notam själva. Däremot får vi tack och lov lämna själva domen åt Herren.

(Det är dessutom en både biblisk och folklig sanning att det finns grader i helvetet - liksom f ö i den himmelska härligheten - så den förkunnare som rakt upp och ner beskriver helvetet som värre än den värsta tortyrkammare på jorden, dessutom utdragen i evighet, har inte Skriften - nej, inte ens Dante - på sin sida. Däremot kan en kristen med fog betänka C S Lewis tankar i boken "Lidandets problem", att ifall det finns något som liknar njutningar i helvetet är de förfärliga, och ifall det finns något som liknar lidanden i himmelen är de eftersträvansvärda).

Följande sånger sjöngs på Efs idag (tack Sigrid förresten som ledde mötet och valde psalmer - och Mats som predikade):

Gud, du är här
Herre, när din dag är inne
Ge Jesus äran
Nu dagen är till ända (jfr Nu upp och håll er vakna)
Innanför eller utanför
Guds Son en gång i morgonglans
Att få vara försonad med himmelens Gud
Gud, du är inte i min värld (skriven av en 13-åring norsk vis jungfru - OBS referenserna till dagens psaltarpsalm, nr 139!).

Katekesfråga 95: Vad tror och bekänner du att Gud har givit dig i skapelsen?

torsdag 15 november 2018

Gamle Grundtvig och Svein Ellingsen

Påskvänner!

Inför kyrkoårets sista, ofta alltför dåligt besökta, helger - varav nästa firas på Efs i Njutånger, välkomna på söndag! - kommer här gamle Grundtvig med sin i Sverige okända text "Res upp ditt huvud o kristenhet", tillsammans med Cora Nygaards vackra koral. Grundtvig lyfter särskilt fram vikten av förbön under den yttersta tiden, förbön t o m för Sodom och Babel ("sök den stads bästa"...), och naturligtvis ska vi då både be och arbeta för vår vackra jord, ja för hela skapelsen, även om den är lagd under förgängelsen.

Vi har fortfarande många böneämnen - och äppelträd att plantera. Men han kan komma idag...
1. Res upp ditt huvud, du kristenhet! 
Lyft upp din blick, slå den inte ned!
I himlen hör du hemma.
Där är ditt hjärta, där är din skatt,
och därifrån kommer han som glatt
dej med sin varma stämma.

2. Res upp ditt huvud, av hjärtat säg

till korsets Hövding: "O tänk på mej,
där du är i ditt rike!"
Då faller fjällen från ögat ner,
du paradiset då plötsligt ser,
dess glädje utan like.

3. Där ser vid floden du livets träd

och himlens fåglar i solvarmt lä
du hör så livligt sjunga
om herrefärden i högan sky,
om jord och himmel så splitter ny,
om kristna evigt unga. 

4. Ej mer du fruktar för domens dag,

du vet att domaren gjort din sak
till sin och lösning funnit.
Dess mer du längtar var morgon ny,
tills Herren dagas i himlens sky
och natten helt försvunnit.  

5.  Och när då för varje årsring här

du ser att konungens tecken är
i solar och i månar,
nog glimmar glatt dina ögon då,
och käckt ditt huvud du reser så,
fast stjärnor dör och dånar.

6. Men fast du längtar, o kristenhet,

så glöm dock inte att du ju vet
vad Herren väntar efter,
du ber ju inte, på kärlek tom,
om blixt från ovan, om pilsnabb dom,
om himlens slutstridskrafter.

7. Du är ju konungen underställd,

som inte gärna med himlens eld
sin nåd i straffdom byter.
Som vännen dristigt för Sodom bad, 
så be du själv för din stora stad,
tills Gud själv staven bryter.

8. Ja, be för Babel, tills klart du ser

att bön och suckar ej hjälper mer
mot undergångens bölja!
Då ropar Herren: Jag kommer snart!
Och bruden svarar: Med blixtens fart
i skyn jag dej ska följa!

9. Då skallar hornet för sista gång,

då nalkas facklor och bröllopssång,
Gud själv bland oss vill trona!
Då omgjuts himmel såväl som jord
i reningslågor på Herrens ord,
då strålar livets krona!

Psalm 174 i svenska psalmboken, av norske Svein Ellingsen, måste man ju också säga passar rätt bra så här års (jag fattar inte varför den sjungs så sällan - är det nån som fått för sej att den är svår eller vad är det?):
Katekesfråga 94: Förblev alla änglar i sin medskapade härlighet?

torsdag 8 november 2018

Fientligt övertagande

Påskvänner!

Vad sägs om Fredrik Sidenvalls ledarartikel i tidningen Kyrka och Folk? (En ledarskribent som även förre budisredaktören Per-Erik Lund rekommenderade som läsvärd och intressant, oavsett om en håller med eller ej).

Själv brukar jag nog hellre jämföra Svenska kyrkans öde med det relativt vänliga övertagande av SAP som skett under 1900-talet, där vi socialliberaler - inte bara Carl Tham - alltmer infiltrerat arbetarpartiet och fått den att avstå inte bara från ren statssocialism utan också från löntagarfonder, kollektivanslutning till LO m m. Kände ni inte till denna konspiration ;o)?

Ingen tvekan om att den grundläggande ideologin svikits, precis som den evangelisk-lutherska bekännelsen i Svenska kyrkan, och det inte bara så att den marxistiska idén om revolution ersatts av reformism, utan så att ingen partiledare efter Ingvar Carlsson ens tagit ordet "socialism" i sin mun.

Men Sidenvalls mer drastiska jämförelse kan också vara tänkvärd. Och i vilket fall måste de politiska partierna och deras avläggare ut ur Svenska kyrkan NU. Jag tål inte att se dem där ett kyrkoval till! De bryr sej ju uppenbarligen inte om huruvida prästerna tror att Jesus ruttnat eller ej - eller tror att Gud finns som "ett från människan oberoende, självständigt handlande och skapande kosmiskt väsen". Det enda partierna ser till är att de inte gör öppet motstånd mot kvinnoprästreformen eller favoritidén om det könsneutrala äktenskapet. Sen får de tro och predika om Gud, Jesu uppståndelse och den yttersta domen ungefär vad de vill. Har jag fel?

(Tänk på vilken annonsvånda Budis kommer att få i kyrkovalet 2021 - ska de politiska partiernas närvaro i kyrkovalet få leda till att alla nomineringsgrupper portas från att annonsera i Budis? Ungefär som den redan lett till att nomineringsgrupperna inte kan informera om kyrkovalet på kyrkans egna bokbord och i församlingshemmens foajéer, men de politiska partierna har bevars andra kanaler...).

Katekesfråga 93: Vad är änglarna?


fredag 2 november 2018

Glad Allhelgonahelg!

Påsk- och pingstvänner!

Tack Urban! Tack ungdomar! Tack Jesus:
Katekesfråga 92: Vilka är de förnämsta varelser som Gud har skapat?