torsdag 31 december 2009

Vid varvningen. En symbol så god som någ

Vid varvningen. En symbol så god som någon för ett årsskifte. Gott slut tillönskas er alla - all is well that ends well!

tisdag 29 december 2009

Snögrotta i minus 22.

Snögrotta i minus 22.

Värnlösa barns dag

Påskvänner!

Så här på femtedag jul tänker jag både på sistlidna söndags GT-text om barnmorskorna Pua och Sifra (saliga i åminnelse), som vägrade utföra infanticid på barn med XY-kromosomer - och på gårdagens namn "Värnlösa barns dag" (helgdag till 1772). Vi tänker så här i juletid på alla världens barn (spelade på en julotta i Freluga missionshus där kollekten gick just till Världens barn), både födda och ofödda. Gatubarn i Brasilien, mattvävare i Pakistan, barn i flyktingläger, barn som utsätts för trafficking o.s.v. Det är rätt och riktigt, och inte minst miljöfrågan aktualiserar vårt ansvar för ofödda, ännu inte ens koncipierade barn. Men särskilt Söndagen efter jul med dess "barn-tema" borde, precis som den "Livets söndag" många församlingar firar Tredje Advent, också bli en särskild påminnelse om vår ohållbara och avskyvärda abortpraxis, där vi nu - rent ut sagt - är på moralisk nivå med den vikingatida utsättningen av lytta barn i skogen.
Att vår teknik gör det möjligt att avliva fostret före födelsen kan inte dölja att t.ex. utrensningen av foster med Downs syndrom är välfärdsstatens verkliga lågvattenmärke, hur många övriga brister den än kan ha. Vill vi motivera den straffrihet vi har för fosterfördrivningar under graviditetens första hälft (som regel inte under den andra), och den har sina skäl, måste vi kunna visa att friheten hanteras under ansvar. Och det gör den inte nu, varken från samhällets eller enskilda föräldrars sida, när.
De motioner till kyrkomötet som handlat om att Svenska kyrkan måste avvisa denna moraliskt ohållbara abortpraxis har vad jag förstår avvisats. De politiska partier som styr i kyrkan klarar inte av att erkänna och påtala den etiska urspårningen i en fråga som rör liv och död; de väljer att istället tillämpa principen om alla människors lika värde på äktenskapsfrågan, med känt resultat.
Jesus älskar alla barnen,
alla barnen på vår jord.
Röd och gul och vit och svart
gör detsamma har han sagt.
Jesus älskar alla barnen på vår jord.

torsdag 24 december 2009

Över världen strålar ljuset

God jul, alla jul- och påskvänner!

Vill som julläsning utöver Lukas 2 rekommendera prosten Brogrens uppdaterade beskrivning av julevangeliets förankring i historien (för den som inte litade på Lukas 1:1-4, alltså).

Över världen strålar ljuset
mitt i vintermörkrets tid.
Genom stressen, mediebruset
tränger himmelrikets frid.
Skapelsen i andlös häpnad
nu sin Gud bland djuren ser.
Fattig, liten, obeväpnad
kom vår Herre till oss ner.

Låt då mammons rappel ramla!
Sjung tillsammans, kvinnor, män!
Läs tillsammans, barn och gamla,
evangeliet igen!
Se Guds Lamm, som i naturen
sej bland får och oxar lagt!
Han som föddes där bland djuren
övervunnit satans makt.

Jesus, här är mina händer!
Jesus, tack för världens chans!
Medan mörkret bort sej vänder
bjuder du till sång och dans.
Aldrig ska du bli bestulen
på din givna huvudroll!
Fyll nu våra liv och julen
med dess sanna innehåll!

(Sjunges på samma melodi som Kalle Ankas julpsalm, ni vet den där Pluto försöker sjunga med men blir tystad med en klisterlapp. Har texten "Deck the halls" i England/USA).

Du Herrens tjänare

Påskvänner!
En lekmans hälsning från en jämnårig ämbetsbärare till dennes kollegor inför julottor och andra julgudstjänster:

DU HERRENS TJÄNARE!

Kläd dig i invärtes prydning,

ty du står i tjänst hos allseende Gud, som skådar hjärtan.

Hämta med bönen kraft,

ty ämbetet är Herrens och du blott ett svagt lerkäril.

sanning regere dina läppar,

ty de böra bevara läran.

Kärlek styre ditt hjärta,

ty du är nådens sändebud.

Frimodighet utruste din själ,

ty du går den störste Herrens ärende.

Bitterhet fläcke aldrig ditt nit,

ty du är en herde men icke en herre.

Egennytta smitte aldrig din syssla,

ty själavård må icke vara hantverk för slem vinning.

Misströstan göre dig aldrig nedslagen,

ty Herren giver växten.

FÖRKUNNA ORDET I OSTYMPAD ORDNING

så att du

öppnar ögonen på de okunniga,

rycker hyendet undan säkerheten,

river täckelset undan skrymteriet,

lyfter bördan av de betungade,

ty Gud vill att ingen skall förgås.

Gör varje predikan såsom bleve han den sista både för dig och åhörarna.

Vid vartenda skriftermål skrifta ditt eget hjärta,

så stadfäster du dig i nåden.

Vid nattvardens utdelning vare icke du blott ett verktyg,

utan tillika en andelig deltagare i nådens skatter.


Din Frälsares herdehjärta vare

din föresyn i ämbetet,

din glädje under bördan och

ditt försvar vid räkenskapen.

Dina ord vare salighetens frö,

din vandel andras vägvisare,

dina böner satans nederlag,

din död en trogen tjänares hädanfärd

IN I SIN HERRES GLÄDJE!


(Abraham Pettersson, död när han var lika gammal som jag (39), kyrkoherde i Stockholm. Orden finns inristade i Riddarholmskyrkans sakristia men är kopierade över hela vårt land).

måndag 21 december 2009

Vitt, sa räven om rönnbären.

Vitt, sa räven om rönnbären.

Julkortsvyer vart ögat än skådar!

Julkortsvyer vart ögat än skådar!

söndag 20 december 2009

Ravi Zacharias om att leva den tro vi försvarar och att försvara den tro vi lever

Påskvänner!

Lyssna på detta! Ett ämne av största vikt, behandlat av en mycket hörvärd apologet.
Ge oss mod att våga leva,
ge oss mod att våga älska,
ge oss mod att våga bära
ett bud om vår Gud och hans Son.

lördag 19 december 2009

Reklam och evangelisation

Påskvänner!

Liksom i fjol gör jag gärna reklam för den mycket ovanliga Vanliga almanackan, som fortfarande säljs i allmänna butiker, med bekännelsen "efter Frälsarens Jesu Kristi födelse" på omslaget, och med bönen "Giv o Jesu, fröjd och lycka" överst på januaribladet. Liksom tacksägelsen "Lov, pris och tack ske dig, o Fader käre" efter decembers utgång. Och evangeliebokens texter angivna för varje helgdag.
En riktig "evangelisationsalmanacka" för bara omkring en "40-lapp". De astronomiska observationerna och förutsägelserna är också mycket intressanta (särskilt nu på vintern, när stjärnor och planeter faktiskt går att SE).
3070
En annan viktig "almanacka" eller kalender är Dagens Lösen från Libris. Men det är konstigt att den kan beställas för 82 kr på nätet men kostra 138 kr på Helins bokhandel här i Bollnäs. Även med tanke på frakt blir prisskillnaden betydande. Jag köpte dock årets upplaga på Helins, eftersom den låg framme i kassan och flitiga köp uppmuntrar bokhandeln att fortsätta ha den där.
Dagens Lösen 2010
Bra presentböcker båda två i var sin prisklass. F.ö. vill jag påminna om att julen - alltifrån Lucia till Tjugondag Knut - erbjuder fantastiska möjligheter till enkel evangelisation. Ingen blir ledsen för ett julkort, inte ens om det har ett kristet motiv och ett bifogat bibelord. Få brukar avvisa lussetåg - ens om de sjunger kristna psalmer som Stilla natt eller Nu tändas. Hela julhelgen är en möjlighet att sjunga om och tala om julens budskap - och visa att man tror det.
Ära vare dej, o Gud, som är stor,
att du kommer hit som vår lille bror!
Ja, du kommer hit,
du vill vara här,
så blir du ett barn som M
aria bär.

tisdag 15 december 2009

En viktig julhälsning

Påskvänner!

Rick Warren gör nu just vad jag hoppats att många samfundsledare skulle göra: sjunger ut mot Ugandas föreslagna antihomolag. Avslutat med en underbar sammanfattning av julens evangelium.Till hög, till låg, till rik, till arm,
kom, helga julefrid!
Kom barnaglad, kom hjärtevarm
i världens vintertid.
Du ende som ej skiftar om,
min Herre och min Konung, kom!
Till hög, till låg, till rik, till arm,
kom glad och hjärtevarm!

Luciabarnet Bertil Gärtner

Påskvänner!

Luciadagen skulle biskop Bertil ha fyllt 85 år. Nu blev det inte så - men "för Gud är alla levande." Bertil Gärtner räknades till de högkyrkliga p.g.a. sin inställning i ämbetsfrågan, men var nog i övrigt en av de lågkyrkligaste eller för den delen frikyrkligaste biskopar vi haft. Även EFS har anledning att hedra hans minne. Se även den blogg han förde sitt sista levnadsår: Bertil bloggar. Vila i frid! Verkliga biskopar växer inte på träd. (Eller också är det just det de gör, se Joh. 15)


Ljuset övervinns av mörkret.
Jesus, alla helgons seger,
ge oss kraft som åt Lucia,
gör oss trogna intill änden.

torsdag 10 december 2009

Inte blåst brud utan salt böna

Påskvänner!

Hoppas anspelningen på Elin Risbergs ursprung (Blåsmark) inte tas illa upp. Jättekul att Salt får henne som styrelseordförande efter Andreas Lind! (Och tack Budis som bjussar på intervjun).
Bra att Elin brinner för rättvisa (jfr Jesus adventspredikan i Nasarets synagoga!). Det behövs bl.a. för att inte den politiska högervridningen ska gå för långt - för att undvika statssocialismens jämna plågor - och bli till ett förakt för svaghet som sprids ända in i civilsamhället.
Olof Edsingers utmärkta bok Välsignat givande gav goda signaler om ett förändrat livsmönster. Nasrin Mosavi har på ett föredömligt sätt aktualiserat de etiska problemen - utan alla jämförelser i övrigt - med både fosterfördrivning (människor, nu särskilt i jakten på Downs syndrom) och fabriksuppfödning (djur). Och nu kommer Elin som också har fräscha aspekter på ett liv nära Jesus - det här kan bli riktigt roligt!
Bara att vi kommer ihåg att detta - likaväl som frågor om sexualmoral - lätt blir lagiskt. Det är sannerligen inget skäl mot att ta upp frågorna, vi är inte antinomister och lagen måste förkunnas i hela sin bredd, men vi ska förkunna rättvisefrågorna så att det står klart att Jesus kommit med ett nådens år från Herren. "Om vi bekänner våra synder, så är Gud trofast och rättvis, så att han förlåter oss synderna och renar oss från all orättfärdighet." Då vill vi bli så rättvisa vi kan, eller hur? (Åtminstone rätt visa ;o).
Lagens tredje bruk är dess roligaste och mest välsignade bruk, även om det första och det andra måste komma först för att det ska bli verklighet.
Herren är en, frälsning för alla
vanns på korset en gång.
Vi reser ett tecken, rättvisans tecken,
måltid delad med alla!
Vi smakar den framtid de fattiga hoppas,
tid då murar ska falla.

Storstilspsalmböcker till EFS i Bollnäs

Påskvänner!

Rengsjö församling har skänkt 18 sprillans fräscha storstilspsalmböcker med gamla EFS-tillägget till Bollnäs´ EFS. (Tycks knappt ha använts). Passar rätt bra till gruppens storlek (och ålder ;o)? Nu kan vi fortsätta sjunga "På vägarna ute i världen", "Salig för intet", "Jag ser din rikedom" och andra sånger som rensades bort för några år sen.

Men vi sjunger också gärna ur det nya tillägget, jag lovar! Och många av väckelsetidens sånger bör f.ö. helst sjungas ur Sionstoner eftersom man 1986 ofta ändrade rätt beskäftigt utan känsla för ordens musik: huvudsaken var att det fortsatte rimma. (Ingen Britt G Hallqvist i EFS:s sångbokskommitté, om man säger så).

Så väck hos oss alla den kärlek
som alltid vet utväg och råd,
och lär oss: att giva är saligt,
att hjälpa är glädje och nåd!

Psalmprojektet en kul idé

Påskvänner!

Joakim Ivarsson har startat Psalmprojektet! Kolla in och lyssna in! Även om han tyvärr inte verkar tillhöra orgelverkens vänner, så har han mycket positiv sångarglädje att tillföra, även till oss EFS-are, tror jag. Bra idé, Joakim! Gud välsigne dej!
Sjung när frestarn framme är.
Han då måste vika.
Psalmens friska toner är
änglahärar lika.
Runt oss lurar synd och skam,
som vi alla märker,
men en sång där du går fram
tron och hoppet stärker.

onsdag 9 december 2009

Hoppas sjukförsäkringsdebatten idag leder till klargöranden och goda korrigeringar

Påskvänner!

Hur stort behovet än var av en hållbar sjukförsäkringsreform - vilket även socialdemokraterna medgivit - måste kan konstatera att något gått snett när även allvarligt sjuka blivit "testade mot arbetsmarknaden." Visserligen är väl själva vitsen med att bli "prövad" att man även kan konstateras vara fortsatt oförmögen till arbete, men man kan tycka att det i många fall hade kunnat ske utan uppslitande kallelser och träffar (vem tror att en allvarligt cancersjuk person ska vilja/kunna gå till jobbet sin sista tid i livet?).
Man kan mycket väl skylla den nuvarande åtstramningen - inklusive övergångsproblem - på ett tidigare överutnyttjande. Ändå måste socialförsäkringsminister och regering ta sin del av ansvaret när saker blir uppenbart tokiga. Hoppas att dagens sjukförsäkringsdebatt i riksdagen ska leda till ytterligare klargöranden och positiva tillrättalägganden! Man behöver inte vara socialist för att önska sej ett samhälle som behandlar sjuka och funktionshindrade (inkl. foster med Downs syndrom) på ett anständigt och människovärdigt sätt.
Läs f.ö. gärna vad Patrik Skogsberg på Hela Människan i Småland skriver på Budis debattforum om diakoni! Jag skrev ett instämmande inlägg, som kanske också kan innehålla något att tänka på, inte minst i dessa tider. Men diakonin kan och ska inte ersätta ett fungerande socialförsäkringssystem, utan ska i första hand ge ytterligare en dimension; OBS också att särskilt diakonen - men naturligtvis även andra kristna - faktiskt har ett politiskt ansvar att ryta ifrån om de allra svagaste i samhället lämnas skyddslösa, oavsett vilken partifärg regeringen har. Man bör ryta ifrån om, som i det aktuella fallet, utförsäkrade sjuka och arbetslösa, men också om en föräldraförsäkring som bygger på att man är inne på arbetsmarknaden - taskigt för t.ex. en 17-årig förstföderska - och en närmast rashygienisk fosterdagnostik som syftar till avlivning av foster med olika handikapp.
Dem, som i världen vilse går,
de trötta och de gamla,
de sjuka, fattiga och små
du vill kring dig församla.
Av det i världen intet var
åt dig ett folk du utvalt har,
som du vill rikt benåda.

Du skänker os ett nådens år,
du löser träldomsbanden;
där bland betryckta fram du går,
Guds rike är förhanden.
Du, Herre, själv dess spira bär,
när du mot oss barmhärtig är.
Du härskar, när du tjänar.

O Jesus, oss din Ande sänd,
som liv från ovan föder;
den eld i din församling tänd,
som av din kärlek glöder.
Oss alla hjälp, att vi förmår
vad vi av dig för intet får,
med fröjd för intet giva!

lördag 5 december 2009

Mellanspel i Mellansel del 4.

Mellanspel i Mellansel del 4.

fredag 4 december 2009

Ett andligt uppvaknande inkluderar omsorg om hbt-personers liv och säkerhet

Påskvänner!

När J Lee Grady skriver fint om andligt uppvaknande (Balokole) i Uganda, måste man samtidigt fråga sej: Hur andligt vakna eller "räddade" är de kristna i Uganda (eller Sverige), om de stöder eller tyst accepterar den kriminalisering av homosexualitet som enligt ett nytt lagförslag ska leda till fängelse eller i vissa fall t.o.m. dödsstraff för den som visar sej vara homosexuell. Och fängelse för den som kämpar för homosexuellas rättigheter eller bara underlåter att ange människor som är homosexuella!
Nog måste vi reagera! Att Sverige nu gått för långt åt andra hållet får inte hindra oss att se, hur mycket värre Ugandas lagstiftning är. Min reaktion på den uttryckte jag i sak skarpt men ändå till formen så diplomatiskt jag kunde på Ugandas Norden-ambassads hemsida. Hur länge den nu får stå kvar. Samma text har jag gjort ett pappersupprop kring. Gör det gärna du också och skicka till Ugandas ambassad, Sofievej 15, 2900 Hellerup, Danmark. Den här lagen blir en skam för hela kristenheten om den införs.
Hjälp oss att ej kallt
se och tåla allt,
men när det blir brott att tiga,
kom att våra hjärtan viga
och gör rösten varm
av din kärleks harm

onsdag 2 december 2009

Bollnäs prästgård i vinterskrud.

Bollnäs prästgård i vinterskrud.

tisdag 1 december 2009

Stå stadigt rotade 1 december!

Stå stadigt rotade 1 december!

Här är jag, Herre,
rotad på jorden,
öppen mot himlen,
redo att stå i din tjänst.