torsdag 25 februari 2016

Också något för EFS att begrunda - men var hukar sej "biskoparna"?

Påskvänner!

Andarna vaknar och det är en lust att leva! (Eller?). De här artiklarna i Dagen, där Ulf Jonsson och Hasse Boström ger sin syn på "liberalernas" fundamentalism, är väl värda att läsa och begrunda.

Ikväll ska jag på Liberalernas i Hudiksvall årsmöte. Det finns en hel del att diskutera där, om man så säger.

Behåll oss fasta vid ditt ord,
förhindra satans själamord
och ge din kyrka nåd och frid,
sann enighet och mod till strid.

Biskop de facto Joel Wadström tar till orda

Påskvänner!

Verkliga biskopsord i Dagen. Fast inte från en biskop de jure. Tack till teol. kand. Joel Wadström.

Detta gäller också EFS. Från gamla Sjömanskyrkan i Gävle berättas följande från den legendariske predikanten och bokbindaren Pehr Pehrssons tid (i EFS:s 75-årsskrift 1931, del II, s. 195):

Några år senare var en ung pastor S., känd för sin radikala teologi, förordnad i Gävle. Han begärde 1908 att få predika i Sjömanskyrkan men vägrades. Ett dittills utgående anslag från en stiftelse, "Sofia Magdalena kyrkoråd", sattes därmed på spel för den ekonomiskt långt ifrån välsituerade föreningen. Den skrev emellertid: "Då pastor S. genom sin obestämda och vacklande hållning till vår kyrkas bekännelse och lära och genom sin verksamhet även väckt oro och misstämning särskilt inom religiöst intresserade kretsar både i Gävle och i den församling, dit han förut varit missiverad, så hemställes, att S. ej måtte tilldelas några predikoturer i Sjömanskyrkan." Det beklagades om bandet skulle slitas, men "handlingssättet är ej förestavat av maktlystnad utan endast av vår innerliga önskan att i vår kyrka höra en förkunnelse, som, på samma gång den är positivt kristlig-evangelisk, även är bekännelsetrogen. I detta får nämligen efter vår åsikt ej den enskilde prästmannens egna funderingar och infall vara normerande."

Liksom inte heller den enskilde biskopens och ärkebiskopens. Ord och inga visor från Gävle lutherska missionsförening för 108 år sedan. Helt i överensstämmelse med väckelseledaren Ole Hallesbys linje sådan den uttrycks i Vort forhold til vranglaeren.

Men vilken EFS:s linje är idag, lokalt och centralt, kan man fundera på. Själv upplever jag att vi hyser större "vördnad för ämbetet" än t.o.m. de högkyrkliga och frejdigt bjuder in biskopar av de mest liberala kulörer till våra större möten. Ska det vara nödvändigt? ELM-BV gör det ju inte, men så är deras predikanter inte heller underställda biskoplig tillsyn. Lokalt är nog urskiljningsförmågan bättre, men...

Var på tidens tecken vaken,
var vid dess fördärv ej stum.
Låt den helga ljusastaken
inte stötas från sitt rum.
Bäva ej i stormig tid,
manligt emot ulvar strid,
tåligt Kristi smälek lid.

onsdag 24 februari 2016

Betraktelse på S:t Rosenius´ dödsdag

Påskvänner!

C O Rosenius (1816-1868)

Idag, den 24 februari, skildes Carl Olof Rosenius hädan vid 52 års ålder 1868. Läs gärna hans originella och uppmuntrande dagbetraktelse för denna dag.

Det är evigt liv att känna
Gud som sin vän.
Sälla de som funnit denna
vår bäste vän!
Ja, för evigt sälla, rika,
andra kan ju dö och svika,
denne vän är alltid lika 
- o vilken vän! 

(C.O.R.)(Läs gärna gravstenshälsningen 2 Kor. 5 och Höga Visan 2:16)

Högt bland nordens fjäll och dalar, där de djupa strömmar gå, 
och där i högtidlig tystnad skogens mörka furor stå, 
där det klara norrsken flammar i den stilla vinterkväll, 
där en stund vi vilja dröja i det gömda herdetjäll. 

Enkelhet i allt där råder, stilla huslighet och flit, 
världens myckna larm och oro hitta icke vägen dit, 
men från skilda trakter samlas hopar av den klena hjord, 
som därinne hult bespisas med det dyra nådens ord. 

Gamle lärofadern Luther funnit nya vänner här, 
och med samma kraft som fordom, samma vittnesbörd han bär 
om Guds nåd i Kristus Jesus och om den rättfärdighet, 
som för Gud allena gäller, men av egen dygd ej vet. 

Och i gömda herdetjället, liksom förr i Wittenberg, 
trängde reformatorns kraftord mäktigt genom ben och märg,
talande om tro och bättring, lag och evangelium 
samt om bådas gagn och nytta, men på sina skilda rum, 

manande till heligt allvar och försakande av allt 
som ej går av tro och kärlek och har guldets äkta halt; 
men ock tröstande de svaga, som i andens kamp och strid, 
helt förtvivla på sig själva och i Kristus blott ha frid. 

Så den ädla säden grodde efter trenne sekler än, 
Luther bar den ut med tårar, Herren själv gav liv åt den. 
och en gång, när alla mogna vetekärvar samlats in, 
skall den sången ännu klinga: "Äran, Herre, är blott din." 

- - -


Men om vi nu skulle vandra spörjande bland vårt folk: 

"Vem har Herren här bland eder brukat till sin viljas tolk? 
Vem har, framför många andra, framlagt nådens lära klar?" 
skulle tusen röster svara: "Vår Rosenius det var!"

Gud ske lov för vad han givit! Gåvan står ännu oss kvar, 
fastän trogne såningsmanen re´n sitt värv fullbordat har! 
Luther är ej död - han talar än vid folks och troners fall, 
så Rosenius i Norden efter sekler leva skall! 

Lina Sandell (L.S), Korsblomman 1869 (Ur "Bilder ur Rosenii liv")

måndag 22 februari 2016

Årsmöte och medlemsmöte på en gång

Påskvänner!

Intensivt på bönhuset i går eftermiddag från kl 16 till 19 ca: först årsmöte, sedan smörgåstårta i pausen och därefter medlemsmöte. Lika bra att ta båda mötena på en gång, när man ändå är där!

Det visade sej att vi fått in en medlemsavgift för mycket, vilket givit en del bryderi. Jag kom efter en stund på att det måste vara jag som är föreningens "osynlige medlem", för jag var sen med avgiften i fjol och tänkte att om jag betalade in två avgifter 2015 måste det ju räknas som att jag är tidig med den för 2016 ;o). Men det blev visst svårredovisat om folk gjorde så. Och jag betalar gärna i år också.

Välkomna att bli medlemmar i Njutångers EFS! Vi blir gärna fler!

måndag 15 februari 2016

Full fart på bönhuset

Värst vad det händer saker på bönhuset i Njutånger nu! Förutom körsång, kyrkis, stickgrupp och annat som ingår i det vanliga veckoschemat.

Igår var det gudstjänst på Första söndagen i fastan med sång av Februarikvartetten (som sjungit två söndagar i rad med olika repertoar!). Och idag var det 11-kaffe med Laila Brolin som berättade om "Den gamla skolan", och då inte syftande på något visst skolhus utan på både sin egen skolgång i Bjuråker-Norrbo och på folkskolans införande i Njutånger socken på 1840-1860-talen. Folkbildning på hög nivå i bönhuset idag, alltså. Mycket, mycket intressant!

Nu på söndag den 21 januari kl. 16.00 blir det årsmöte på bönhuset. Måndag den 22 kl. 19.30 blir det bön. Och redan nästnästa helg, den tredje i fastan, blir det visst en nyinsatt helgmålsbön med predikan av tillrest talare vid namn Mikael (kan inte efternamnet än). Alltså den 27 januari kl 18.00. Välkomna!

Nästa söndagsgudstjänst därstädes blir dock inte förrän på Femte söndagen i fastan, då vi tänder det femte ljuset i "fasteljusstaken" och firar Jungfru Marie bebådelsedag eller Vårfrudagen (Våffeldagen), eftersom den 25 mars i år är Långfredag och vi inte gärna kan fira Jesus´ avlelse och död samtidigt.

Eller? Både vårfrudags- och långfredagspredikanterna borde detta år anknyta till detta sammanträffande i sina predikningar. Jfr Rutströms även i min språkliga bearbetning originella julsång Nu är glädjen stor: född är Gud, vår bror.

fredag 12 februari 2016

Eftervärme

Här kan man med Tomas Sjödin tala om Eftervärme.

Du grät, men kärlek log,
när du till världen kom.
Lev så, att när du dör
en dag det blir tvärtom.

torsdag 11 februari 2016

Apropå söndagens texter och en artikel i Världen idag

Påskvänner!

Är vi EFS-are i mellersta och norra Sverige beredda att möta sånt här? Tar vi det ens på allvar?

Herre, i ljuset från ordet oss ställ,
så att du ensam får äran.
Då ska vi prisa dej nu och i kväll,
jubla till satans förfäran.
Läk nu där han har gjort skada,
gör evangelium för oss stort.
Detta är dagen som du har gjort,
må vi på den vara glada!

onsdag 10 februari 2016

Angereds fastekalender 2016

Påskvänner!

Kan Angereds fastekalender vara något för er? För dej? Det är ju fråga om tips, inte om lagbud.

(Vi i Enånger-Njutångers församling har gjort en egen ihop med konfirmanderna!).

Bered ett rum, en rymd för dig
i vår församling och vårt liv.
Bered oss så i fastans tid
att Kristi påsk vår påsk kan bli.

tisdag 9 februari 2016

Ärkebiskop Harrison

Påskvänner!Så här inför fastan - då jag som vanligt rekommenderar Matthew Harrisons "Liten bok om stor glädje" - kan vi som också kallar oss lutheraner gärna lyssna till hans predikan "För dej". Jag tycker att han låter som en klassisk EFS-predikant. Får vi höra en predikan som denna i Sverige idag?

Liten bok om stor glädje (kartonnage)

måndag 8 februari 2016

Och ikväll var det bön igen

Hann skjutsa hem yngsten från bågskyttet innan bönemötet på bönhuset. Hann hem till kvällsfikat och kvällsläsningen ändå. (Halv 8 till halv 9, liksom). Tack vare bilen, det erkännes - jag gick inte till Njutånger som förra gången. (Kanske för att jag igår liksom söndagen dessförinnan gick till högmässan i Njutångers kyrka och hem igen).

Men det var ett välsignat möte. Nu har vi två "officiella" bönegrupper i församlingen, en på bönhuset och en i Iggesunds vita kyrka (onsdagar). Jag misstänker dock en grupp eritreaner här i Iggesund för att samlas och be på tigrinja, och säkert finns det här i bygden en del äkta makar därutöver som ber tillsammans och därmed bildar ännu fler inofficiella bönegrupper ("där 2 eller 3" o.s.v.).

Be gärna för konfirmandträffen imorgon som jag har ett särskilt ansvar för. Det ska handla om fastlagen och fastan, men förhoppningsvis framför allt om Jesus.

lördag 6 februari 2016

Hälsingeråd och missionsmöten

I min reklam för dagens missionssamling i EFS Njutånger glömde jag att det s.k. Hälsingerådet (EFS-föreningarna här i Hälsingland) ska samlas redan klockan 12. Far strax till Njutånger.

Men 14.30 och 18.00 blir det offentliga samlingar med Elon Elvinsson från Sundsvall. Och mat och kaffe därtill. Välkomna allesammans!

fredag 5 februari 2016

Etiopien

Påskvänner!

Det var ju en glad och god medarbetarkonferens i Etiopien i höstas. Vi har fått höra en del om den och hoppas få höra ännu mer om det framöver i Njutångers EFS.

Tyvärr nås vi nu av beskedet att Etiopien håller på att drabbas av den värsta svältkatastrofen sedan 1980-talet. Under C O Rosenius´ två sista levnadsår drabbades ju hans gamla hemtrakter i Norr- och Västerbotten av svår missväxt och svält ("storsvagåren"), faktiskt den sista riktigt katastrofala i vårt land (sedan löste bl.a. järnvägen matdistributionsproblemen). Så vi, i alla fall vi norrlänningar, vet egentligen hur det kan bli när skörden slår fel, även om minnena nog har bleknat under 1900-talets fantastiska välfärdsutveckling.

Nu skriver Sofie Siverman, projektledare för EFS insamlingsverksamhet, så här (jag tar mej friheten att lägga ut e-brevet här på bloggen):
Just nu drabbas Etiopien av den största svältkatastrofen på 30 år.
15 miljoner människor är i akut behov av hjälp, varav flera miljoner barn.
EFS lanserar nu kampanjen Etiopien svälter! för att lindra nöden i landet.
Information kommer att gå ut bland annat via hemsidan, sociala medier och Budbäraren. Vi kommer även att bistå med insamlingsmaterial så att vi tillsammans kan nå så många som möjligt.
För att bidra till kampanjen ger ni via bankgiro 900-9903 eller swishnummer 123–602 56 62. Märk gåvan ”Etiopien svälter”.
Håll dig uppdaterad via våra olika kommunikationskanaler!

Vänliga hälsningar
Sofie Siverman


Projektledare insamling, EFS – en missionsrörelse i Svenska kyrkan

Agatha

Påskvänner!

Agatha Rosenius. Tryckt med tillstånd 
av EFS

Idag, på Agatha-dagen, finns det anledning att påminna om Calle Rosenius´ hustru från Umeå. Vi missade hennes 200-årsjubileum 2014, men vi påminner alltså om hennes namnsdag nu.

Här finns några av hennes fina sånger, lätt bearbetade. Bl.a. denna:

Vadhelst här i världen bedrövar min själ,
med Jesus och ordet det alltid blir väl.
Och om jag ej känner min lycka alltid,
i tron på Guds ord har jag ändå Guds frid.
Ack, saliga ro
på Jesus få tro
och äga Guds ord i sitt bo!

torsdag 4 februari 2016

Också en typisk Rosenius-betraktelse

Påskvänner!

De som tror att Rosenius inte också var pingstvän, alltså att han aldrig talade mera utförligt om helgelsen och Andens frukt, kan inte ha läst Rosenius. Betraktelsen för den 4 februari är också mycket typisk för Rosenius. Amy Moberg, och, som Rune Imberg har påvisat, även Lina Sandell gjorde sannerligen ett gott urval när de efter författarens död sammanställde "Rosenii dagbetraktelser".

Och på Johannelund fortsätter Rosenius-symposiet. Den som ändå finge vara med! Men det är viktigt med personalmöte och juniorer också!

Avslutar med Rosenius´ favoritpsalm av vännen Betty Ehrenborg-Posse:

Så älskade Gud världen all
att han utgav sin ende Son,
att var och en som på honom tror
skall få ett evigt liv.

Ty däri består kärleken,
ej att vi hade älskat Gud,
men däri att han har älskat oss
och givit oss sin Son.

Ja, däri har Guds kärlek stor
blivit uppenbar för oss,
att till försoning för all vår synd
han sände oss sin Son.

Han sände till oss Jesus Krist,
att på honom vi skulle tro,
att genom honom vi leva må
och älska för hans skull.

onsdag 3 februari 2016

Carl Olof Rosenius 200 år

Påskvänner!Carl Olof Rosenius´ livstid på jorden blev inte lång, bara 52 år.  Men idag firar vi hans 200-årsdag (med bl.a. paltfest på EFS Njutånger kl 18 och symposium på Johannelund idag och imorgon).

Man kan läsa hans "dagbetraktelse" på födelsedagen här. Om försoningsblodet och glädjen och trösten i Herren som själva drivkraften till verklig helgelse. En på många sätt typiskt "roseniansk" betraktelse, men fördenskull inte mindre biblisk och sant evangelisk. (Typiskt är också det långa Luther-citatet!).

Läs Hebréerbrevet 13:7-8.

Salig för intet, frälst av Guds nåd
enligt Guds fasta evighetsråd!
Utan förskyllan fick syndare
nåd och förlåtelse.
Äran, äran, den ska Jesus ha
här på jorden och i himlarna!
Han har borttagit alla synderna,
amen, halleluja!