onsdag 3 februari 2016

Carl Olof Rosenius 200 år

Påskvänner!Carl Olof Rosenius´ livstid på jorden blev inte lång, bara 52 år.  Men idag firar vi hans 200-årsdag (med bl.a. paltfest på EFS Njutånger kl 18 och symposium på Johannelund idag och imorgon).

Man kan läsa hans "dagbetraktelse" på födelsedagen här. Om försoningsblodet och glädjen och trösten i Herren som själva drivkraften till verklig helgelse. En på många sätt typiskt "roseniansk" betraktelse, men fördenskull inte mindre biblisk och sant evangelisk. (Typiskt är också det långa Luther-citatet!).

Läs Hebréerbrevet 13:7-8.

Salig för intet, frälst av Guds nåd
enligt Guds fasta evighetsråd!
Utan förskyllan fick syndare
nåd och förlåtelse.
Äran, äran, den ska Jesus ha
här på jorden och i himlarna!
Han har borttagit alla synderna,
amen, halleluja!

2 kommentarer:

Anonym sa...

Jag hoppas att minnet av Rosenius kommer att fira spå många platser i Sverige. Först och främst att framhålla hans förkunnelse av lag och evangelium.
Rosenius förkunnelse är lika aktuell idag som när han skrev och predikade. Orsaken är att han byggde sin förkunnelse att Guds ord 'r Guds ord.

Eric Malm

Andreas Holmberg sa...

Ja, Rosenius var sannerligen inte rädd för att förkunna lagen, även om han kallades "evangelisk" och inte på minsta sätt var "lagisk" (utom möjligen ibland i finländske vännen Hedbergs ögon). Och även lagens tredje bruk, inkl. förmaningsordet vid Guds barmhärtighet, för de kristna som också behöver höra vad Gud kräver (liksom evangelium om vad Gud ger genom Jesus). "Köttet" eller gammel-Adam behöver hutas åt, det som sticker upp så fult även hos en kristen, och den nya människan har sin lust i Guds lag. Men "som Kristi brud är jag bestämt fritagen / från skuldkapitlet i den kära lagen", sammanfattar Anders Nilsson det så fint.

Orsaken till att vi ska tänka på de lärare som talat Guds ord till oss finner vi som sagt i Hebréerbrevet 13:7-8 - just för att Jesus är densamme idag som på deras tid! Tiderna ändras, språk och framställningssätt kan variera, men Jesus är densamme och Guds ord är detsamma.

Sedan är ju Rosenius aktuell som teolog i stora delar av Skandinavien - jag är glad att folk även från Norge och Danmark kommer till Fridhem i helgen; det skulle väl kanske bara ha varit någon från Evangeliiföreningen i Finland också, även om de har sin egen "lärofader" i Hedberg som firades där för fem år sedan och som länge hade anhängare här i Hudiksvallstrakten! Nå, vi ska verkligen inte avguda redskapen framför Mästaren, men det är gott och rätt att minnas dem med tacksamhet till Herren.