torsdag 4 februari 2016

Också en typisk Rosenius-betraktelse

Påskvänner!

De som tror att Rosenius inte också var pingstvän, alltså att han aldrig talade mera utförligt om helgelsen och Andens frukt, kan inte ha läst Rosenius. Betraktelsen för den 4 februari är också mycket typisk för Rosenius. Amy Moberg, och, som Rune Imberg har påvisat, även Lina Sandell gjorde sannerligen ett gott urval när de efter författarens död sammanställde "Rosenii dagbetraktelser".

Och på Johannelund fortsätter Rosenius-symposiet. Den som ändå finge vara med! Men det är viktigt med personalmöte och juniorer också!

Avslutar med Rosenius´ favoritpsalm av vännen Betty Ehrenborg-Posse:

Så älskade Gud världen all
att han utgav sin ende Son,
att var och en som på honom tror
skall få ett evigt liv.

Ty däri består kärleken,
ej att vi hade älskat Gud,
men däri att han har älskat oss
och givit oss sin Son.

Ja, däri har Guds kärlek stor
blivit uppenbar för oss,
att till försoning för all vår synd
han sände oss sin Son.

Han sände till oss Jesus Krist,
att på honom vi skulle tro,
att genom honom vi leva må
och älska för hans skull.

Inga kommentarer: