måndag 24 oktober 2011

Om hyckleriet och Kyrkan

Påskvänner!

Läste just Wurmbrands dagbetraktelse för den 24 oktober. Där skriver han dråpligt om hyckleri utifrån Jesus´ ord "Ve er, skriftlärda och fariséer, ni hycklare!" Matt. 13:23. (Observera dock att Kyrkan med stort K inte nödvändigtvis är liktydigt med Svenska kyrkan - det Wurmbrand skriver är inget inlägg i frågan om vilket samfund man ska tillhöra utan i frågan om huruvida man ska lämna Kristi kyrka eller stanna kvar i trons gemenskap trots alla mänskliga brister):

"Herren Jesus förebrådde dem som hycklade och tillsade oss att ta oss i akt för hyckleriet, men Han sade aldrig, att vi inte fick ha med hycklare att göra.
Många kristna har lämnat Kyrkan under föregivande, att där finns för mycket hyckleri. I affärsvärlden förekommer också en massa hyckleri, men ingen upphör väl att göra affärer för den skull. Förhållandet mellan könen, mellan generationer och mellan nationer är fullt av hyckleri. Likafullt blir människor förälskade, barn och föräldrar lever ihop och folken samexisterar. Hur många avstår från att gifta sig, därför att äktenskapet är fullt av hyckleri?
En plats där man kan vara alldeles säker på att det finns många hycklare är helvetet. I stället för att vända ryggen åt Kyrkan, därför att du inte kan tåla folk som låtsas vara gudfruktiga, borde du se till att du inte hamnar i helvetet, som är så fullt av människor med falska hjärtan. I kyrkan befinner du dig bland hycklarna i cirka en timme, i helvetet för evigt.
Om du avskyr hycklare, så bestäm dig för att komma till himlen, den enda plats där ärligheten är total.
Det finns ingen frälsning utanför Kyrkan trots dess många mänskliga tillkortakommanden. Den som har Gud till fader har Kyrkan till moder. Ett barn överger inte sin mor, då hon blir sjuk. Inte heller bör en kristen överge Kyrkan, därför att där begås en del fel. Kyrkan är förvaltare av Guds ord och av sakramenten. I Kyrkan fullbordas de heligas gemenskap.
Vad hycklandet beträffar, så se inte på grandet i din broders öga, utan ta hellre ut bjälken ur ditt eget."

(Ur R. Wurmbrand: Dagliga betraktelser, Evangeliipress 1985)


Från lättja och högfärd gör, Herre, mej fri,
från osaltat tal och från tomt hyckleri,
från vanor som gör mej förkrympt eller skygg.
O Herre, gå med mej, så vandrar jag trygg!

Så vill jag dej tjäna så långt jag förmår,
till skälvande händer, till grånande hår.
Om felsteg försvagar och vägen blir tung,
låt själen på nytt få bli örnstark och ung!

Ja, mej med din nåd och förlåtelse stärk
att leva och brinna för kärlekens verk!
Min krans är i himlen, mitt kors har jag här.
Barmhärtige Gud, jag din tjänare är.

söndag 2 oktober 2011

Gud välsigne dej, Nasrin!

Påskvänner!

Det är inte bara Mikael... Lyssna till kämpen Nasrin! Och även här. Gud välsigne dej, Nasrin!
Jag höll nästan på att skriva: så bra att du själv genomgått en provocerad abort. Men du vet vad jag menar. Du sitter inte på någon hög häst, men du stormar ändå in i den svenska folksjälen med den svåraste av (själv-)anklagelser. Rustad och klädd i Guds nåd.
Gud välsigne dej mitt i stormen. Mitt i den ohyggligt svåra debattsituationen, till stor del vållad av empatilösa män på båda sidor i debatten, av män som inte respekterar vare sej kvinnans själ eller kropp. Herre, förbarma dej över oss alla.
Jesus älskar alla barnen,
alla barnen på vår jord.
Även barn med Downs syndrom,
med en extra kromosom,
Jesus älskar alla barnen på vår jord.


O, om vi bara rätt vår Gud, vår Jesus kände
och såg hur kärleksfullt han ser till vårt elände!
O, om vi bara rätt på honom kunde tro!
Han säger: "Kom till mej, så vill jag ge dej ro!"

Mikaeli

Påskvänner!

Glad Mickelsmäss! En Domssöndag före Domssöndagen. Och liksom denna en domedag i nådens tid (om den nu inte blir den yttersta dagen för oss alla).
Kampen mellan Gud och djävulen accentueras denna dag. Det är inte en kamp mellan två likvärdiga parter, och ändå kan vi dagligen ge efter för satan och till sist - mirabile dictu! - göra vår Herre till förlorare i både våra egna liv och i vår egen omgivning.
Då blir domen oundviklig. För Han ska segra, om inte som Frälsare så som Domare. Jag har just läst Judas brev. Vers 6: "Tänk också på de änglar som inte bevarade sin höga ställning utan övergav sin rätta hemvist. Dem håller han i förvar i mörker med eviga bojor till den stora dagens dom."
Och det är lite märkligt att läsa om hur Mikael, som med sina änglar drev ut djävulen ur den himmelska världen, faktiskt mötte honom även i en tvist om "Moses kropp", se Judas brev v. 9! Och det är mycket märkligt att här se Mikaels ödmjukhet gentemot sin tidigare kollega som änglafurste: Mikael "dristade sej inte att uttala någon smädande dom" ens över djävulen utan sa bara: "Herren må tillrättavisa/näpsa/straffa dej!"
Mikael hade då inget uppdrag att döma och straffa den onde. Men i Hanoks profetia om domen (Judas v. 14) har "mångtusen heliga" ofta ansetts syfta på just änglarna.