lördag 11 oktober 2014

EFS i marginalen eller inte?

Påskvänner!

Visst kan man, från olika håll och infallsvinklar, ha olika åsikter om hur central EFS:s roll inom Svenska kyrkan är.  Tin Mörk, f.d. distriktsföreståndare Mittsverige och numera samverkanssekreterare Svenska Kyrkan-EFS, presenterar verkligen i tidningen Dagen den positivast möjliga bilden av relationen: EFS inte i Svenska kyrkans marginal. Med anledning av den mindre positiva bild som gavs i Dagen-artikeln I marginalen av Svenska kyrkan, där EFS togs upp tillsammans med ELM-BV, Missionsprovinsen, OAS-rörelsen. Och visst, EFS är kanske mer "i centrum" av Svenska kyrkan än de sistnämnda.

 Men EFS drabbas av samma utstötningsmekanismer som de andra, när den liberalteologiska "lärotukten" skärps. Så det kanske vore på sin plats att EFS försvarade även de övrigas hemortsrätt i Svenska kyrkan snarare än att betona vår lojalitet med kyrkoledningen? När vi medverkar till eller åtminstone utan protester accepterar övriga lutherska gruppers marginalisering p.g.a. ämbetsfrågan, ska vi kanske inte förvänta oss att särskilt många finns kvar som kan motverka vår egen marginalisering p.g.a. äktenskapsfrågan?

2 kommentarer:

LeoH sa...

Hoppas du inte är en ropande röst i öknen, utan att EFS lyssnar.

Andreas Holmberg sa...

Jag är nog en ropande röst i öknen ;o). Om jag varit en Ropandes röst hade det kanske haft bättre effekt. Nej, men alltid är det någon som lyssnar, om än kanske inte EFS centralt. Gräsrotstankar är också viktiga.