fredag 31 oktober 2014

Några av Luthers teser

Påskvänner!

Den 31 oktober 1517 publicerades Luthers 95 teser om avlaten. Några av dem kan läsas - och med fördel diskuteras - här. Även om Luther väl knappast "fått nog av katolska kyrkan" - i så fall har jag för länge sedan "fått nog av Svenska kyrkan" - eftersom han ju fortfarande ville reformera den.

O syndaförlåtelse, dyrbara skatt,
av oförtjänt nåd åt oss vunnen!
Du är ju för oss i vårt eländes natt
den flödande salighetsbrunnen.

Inga kommentarer: