lördag 1 november 2014

Glad Allhelgona!

Påskvänner!

Glad Alla helgons dag i Påskens ljus! I år firas den på sitt "rätta" datum, nämligen den 1 november enligt mer än tusenårig tradition - som i Sverige bröts när Gustav III 1772 och de s.k. upplysta (vid "stora helgdöden") tyckte att folk var lediga för mycket mitt i veckan och flyttade helgen till första söndagen (numera lördagen) i november. Nå, de vågade i varje fall inte flytta julen eller, som vad gäller många andra helgdagar, helt ta bort Allhelgonadagen.

Vi hade redan i förrgår en fin sånggudstjänst på allhelgonatemat i EFS-bönhuset i Njutånger, då vi fick lyssna till sju sånger av kyrkokören och tillsammans bl.a. sjunga Land Lars Erssons fina melodi (tr. i Dala-Harpan för i år precis 100 år sedan) till SvPs1986 nr 622: "Att ta farväl på riktigt sätt".

Här kommer Alla Helgon och deras nådige Herre till ära kungens farmors, kronprinsessan Margaretas, älsklingspsalm, som även sjöngs på hennes begravning (Margaretas födelseland till heder här både på engelska och svenska):
Alt. tune:


1. For all the saints, who from their labors rest,
who Thee by faith before the world confessed,
Thy Name, O Jesus, be forever blessed.
Alleluia, Alleluia!

2. Thou wast their Rock, their Fortress and their Might;
Thou, Lord, their Captain in the well fought fight;
Thou, in the darkness drear, their one true Light.
Alleluia, Alleluia!

3. O may Thy soldiers, faithful, true and bold,
fight as the saints who nobly fought of old,
and win with them the victor’s crown of gold.
Alleluia, Alleluia!

4. O blest communion, fellowship divine!
We feebly struggle, they in glory shine;
we all are one in Thee, for all are Thine.
Alleluia, Alleluia!

5. And when the strife is fierce, the warfare long,
steals on the ear the distant triumph song,
and hearts are brave, again, and arms are strong.
Alleluia, Alleluia!

1. För alla helgon, som i kamp för tron

stått fast mot världen och nått himlaron,
till dig, o Jesus, höjes lovets ton.
Halleluja!
Halleluja!

2. Du var i världen deras fasta hus.
Din röst dem ledde fram i stridens brus,
och genom ödsligt mörker sken ditt ljus.
Halleluja!
Halleluja!

3. Vi kämpa må med troget, tappert mod
som förr en gång din helga skara god,
tills den bekrönt i segerns boning stod.
Halleluja!
Halleluja!

4. O höga samfund, helgon av vår släkt!
Mörk är vår väg, för er har morgon bräckt.
Men alla livas av hans Andes fläkt.
Halleluja!
Halleluja!

5. Blir dagen tung och själens möda lång,
tyst, hör! I fjärran tonar segersång,
och tro och vilja stärkes än en gång.
Halleluja!
Halleluja!

Inga kommentarer: