fredag 1 december 2017

Adventskalender lucka 1: Bered en väg för Herren

Påskvänner!

Nu börjar adventskalendern! Advent ligger sent i år och det är fortfarande några dagar kvar av det gamla kyrkoåret. Men man kan väl få börja sångöva? I dagens lucka finns den mest berömda adventspsalmen av alla (i Sverige får man väl tillägga), men språkligt reviderad. Får man göra så? Ja, prova och döm själv!

Alt. koral från Boda: 


OBS! Bearbetad form! För den obearbetade texten, se SvPs1986 nr 103!


1. Bered en väg för Herren, 

berg, sjunk, och djup, stå opp! 
Han kommer, han som fjärran 
var sedd som världens hopp. 
Rättfärdighetens förste, 
av Davids hus den störste. 
Välsignad vare han 
som kom i Herrens namn! 

2. Guds folk, för dig han träder 
en evig konung opp. 
Strö palmer, bred ut kläder, 
sjung ditt uppfyllda hopp. 
Guds löften är ju sanna, 
nu ropa: Hosianna! 
Välsignad vare han
som kom i Herrens namn! 

3. Gör dina portar vida 
för Herrens härlighet. 
Se, folken kring dig bidar 
att nå din salighet. 
Kring jordens länder alla 
ska denna lovsång skalla: 
Välsignad vare han
som kom i Herrens namn! 

4. Ej kommer han med härar 
och ej med ståt och prakt, 
dock ondskan han förfärar 
i all dess stolta makt. 
Med Andens svärd han strider 
och segrar när han lider. 
Välsignad vare han 
som kom i Herrens namn! 

5. Du folk, från Herren viket 
i syndig lust och flärd, 
märk väl, det helga riket 
ej är av denna värld, 
ej av dess vise funnet, 
ej av dess hjältar vunnet. 
Välsignad vare han 
som kom i Herrens namn! 

6. Den tron som han bestiger 
är i hans Faders hus. 
Det välde han inviger 
är kärlek blott och ljus. 
Hans lov av späda munnar 
blott nåd och frid förkunnar. 
Välsignad vare han 
som kom i Herrens namn!
Text: Frans Michael Franzén 1812, 1817 (40, 45 år), bearb. A.H. 2016

Musik: Svensk variant av tysk folkmelodi 1693, alt. dalakoral från Boda

Inga kommentarer: