lördag 16 december 2017

Psalmlucka 16: Han kommer i sin kyrka

Påskvänner!

Här kommer en lätt bearbetad version av Paul Nilssons fina adventspsalm:
1. Han kommer i sin kyrka
vid psalmers lov och fröjdeljud,
min andes tröst och styrka,
min konung och min frälsnings Gud.
I dag han lovar vara
densamme som igår
och för oss uppenbara
ännu ett nådens år.
På nytt hans ord mej leder
till platsen vid vid hans fot,
ett bord han mej bereder
och tar mej där som gäst emot.

2. Se nådens gåvor rika
för den i anden fattig är!
Han frälsning ska predika,
han mättar allt min själs begär.
Det hjärta som var krossat
blir läkt av Jesu hand,
från trälen oket lossat,
från fången bojans band,
den som i blindhet famlar
han skänker evigt ljus
och vilsna barn församlar
och leder till sin Faders hus.

3. O du som Sion vårdar,
sänd över oss din Ande ned,
i dina helga gårdar
oss för din ankomst själv bered,
ge nya sabbatsstunder
till vila för vår själ,
gör nya nådesunder,
befria syndens träl,
lös varje bunden tunga
och helga så din brud,
att evigt hon får sjunga
ditt lov, o Frälsare och Gud.


Text: Paul Nilsson 1905 (39 år), bearb. 2017   
Musik: 1400-talet / Hans Kugelmann 1540 

Inga kommentarer: