lördag 2 december 2017

Psalmlucka 2: När första ljuset brinner

Påskvänner!

Fick tips om den fina melodin Charlotte sjunger till den snarlika sång som inspirerade mej till den mer kyrkoårsanknutna nedan. Men för att inte baka in två adventssöndagar i varje strof (ifall en bara vill sjunga om en söndags tema) kör jag repris på texten istället - så sätter den sej bättre i minnet:1. //: När första ljuset brinner,

då rider Jesus in.
Han kommer på en åsna,
den kungen, han är min! ://

2. //: När andra ljuset brinner,

då ropar Jesus: "Kom,
för nu är tiden inne
att tro och vända om!" ://

3. //: När tredje ljuset brinner,

då går Johannes fram.
Han visar oss på Jesus
och säger: "Se Guds Lamm!" ://

4. //: När fjärde ljuset brinner,

då ser vi Herrens mor.
Snart ska Maria föda
och glädjen ska bli stor! ://

Inga kommentarer: