onsdag 23 maj 2018

Fjärdedag Pingst

Påsk- och pingstvänner!

Idag kan vi trotsa Gustav III och fira Fjärdedag Pingst i S:ta Maria kyrka med de textläsningar och psalmförslag som användes före Stora helgdöden. (I övrigt får väl våra gudstjänster sammanlysas till S:t Sigfrids kyrka vid Stora Essingeleden, där det blir fjärdedagsmässa kl 18.30).

Det är säkert sant att pingstfirandet på många håll urartade i dryckenskap (det var ju före nykterhetsrörelsens tid). Säkert stämmer det att det var mycket folk i kyrkan på själva Pingstdagen och även Annandagen, medan Tredje- och Fjärdedagarna (även vid jul och påsk) blev mer av en allmän helgledighet (förutom de sysslor som i bondesamhället var mer än vanligt påträngande och ouppskjutbara så här års)."Drick er inte druckna av vin, utan låt er fyllas av Anden", skriver ju aposteln. Och just för dem som faktiskt ville och kunde (med närhet till kyrkan eller goda kyrkstugor) fira långhelg och kyrkhelg blev säkert även Tredje- och Fjärdedag Pingst en välsignad tid. Åtminstone kunde man ju - även vid hemmavaro - läsa de föreskrivna texterna och bönerna, som vi ska göra om en halvtimme i S:ta Maria.

Glad Fjärdedag Pingst på er alla!

Katekesfråga 41: Vem är vår nästa?

Inga kommentarer: