tisdag 5 juni 2012

Inte en dag för tidigt

Påskvänner!

Läs här en S-motion som inte kom en dag för tidigt, snarast alldeles för sent (det är kyrkoval nästa år igen, samma år som S-kongressen ska behandla motionen).

Men ska det verkligen behövas en lag som förbjuder politiska partier att engagera sej i en kyrka? Finns det verkligen inget i partiprogrammen eller i de etiska riktlinjerna som förbjuder det?

Som motionärerna framhåller kan kyrkan själv inte kasta ut de politiska partierna så länge just de politiska partierna bestämmer i kyrkan - inte förrän de väljer att driva ut sej själva blir kyrkan dem kvitt. Hur kunde det bli så galet?

Även om EFS (av någon anledning) inte vill ställa upp som nomineringsgrupp till kyrkomötet, tycks det av referat från konferensen att döma som om många EFS-are faktiskt bejakar min önskan om att slippa politiska partier där. Men då bör ju fler obundna grupper bildas. Frimodig kyrka får väl duga som samlande paraply ett val till, men i längden kan inte ämbetsfrågan skylas av t.ex. äktenskapsfrågan...

Ge kyrkan kraft att höras
bland stadens många ljud,
där många gudar vördas
men få dock anar Gud.

Inga kommentarer: