lördag 23 juni 2012

Midsommardag

Påskvänner!

Glad Midsommar!1. Vi tackar dej, vår Fader kär,
för sommarns sköna dar,
då allting om dej vittne bär,
som liv och anda har.
De tusen, tusen fåglars sång,
de sköna blommors skrud
och ängens grönska, bäckens språng
lovsjunger dej, o Gud.


2. Och skog och sjö i solens sken,
hur sköna jag dem ser,
där glittrar varje blad på gren
och varje våg där ler.
Min tanke då mej gärna bär
bort till ett fjärran land,
där det en evig sommar är
på Jordans andra strand.


3. När jordisk fägring, jordiskt ljus
vårt öga gläder så,
hur blir oss ej i fridens hus,
vårt rätta hemland då,
där livets träd vid livets älv
beständigt gröna står
och solen, Herren Jesus själv,
vårt enda ljus är då!


Text: Olga Kullgren
Musik: Göran Möller

1. O vad världen nu är skön, 
klädd i sommardräkten! 
Känn i skog, på äng, på sjö 
milda, friska fläkten, 
ljuva dofter, fågelsång. 
Mänska, höj ock du din sång! 


2. Jorden, smyckad som en brud, 
högt lovsjunger Herren. 
Jubla, lund i vårlig skrud, 
ängder när och fjärran. 
Allt hans Ande skapar nytt, 
vinterns tunga välde flytt. 


 3. Skulle ej min själ, min mun 
honom offer bringa, 
helig sång av hjärtats grund 
till Guds ära klinga? 
Är vår jord så rik på fröjd, 
o, hur blir då himlens höjd!


Text: Jacob Axel Josephson 1861 (43 år)
Musik: Wolfgang Amadeus Mozart (1756-1791)
1. O, jag ser min Faders hand
i naturens under,
hör i vågens skvalp mot strand
och i åskans dunder
samma röst, vars allmaktsord
bragte himmel, hav och jord
//: fram ur tomma intet ://

2. Varje kryp i jordens stoft,
himlens stjärneskara,
skogens susning, blommans doft,
rymderna de klara,
alla vittnar: Gud är stor.
Ja, i skapelsen han bor
//: stor som ingen annan ://

3. Skyar, stjärnor, blommors prakt
kan dock inte frälsa.
Jord och hav har inte makt
att med frid oss hälsa.
Gud tog människogestalt,
dog på korset, löste allt
//: som av synden bundits ://

4. Att förlåtelse vi fått
och från synden tvagits,
att från död till liv vi gått,
till Guds hjärta dragits,
det är störst av allt vi sport
en allsmäktig Gud har gjort
//: och förblir det största ://Text: August Storm, d. 1914
Musik: Henry Nordin 1961 (28 år), publ. med tillstånd

Inga kommentarer: