onsdag 13 juni 2012

Köp utsäde åt Västafrika på Läkarmissionen

Påskvänner!

Även om vi kanske är mest vana att ägna uppmärksamhet åt återkommande torka på Afrikas horn, verkar det vara Västafrika som är mest utsatt just nu. Jag tror inte att det är något nytt för er som läser det här, men vill ändå påminna om möjligheterna att i någon mån förebygga det allra värsta scenariot genom exempelvis Läkarmissionen och deras biståndskanaler. Det gäller både akut nödhjälp men kanske framför allt utsäde till familjer som tvingats äta upp det de hade och nu ingenting har att sätta i marken. Den för oss lilla summan 150 kr räcker till årets utsäde för en hel familj och kan - när regnet till slut, som vi hoppas, kommer - förhindra en ny svältkatastrof. Många bäckar små blir en stor å.

Hälsan tiger still - och Afrika är inte bara svält. Men som så ofta har nu krig en god del i nödsituationen runt Mali, Niger och Burkina Faso. (Kom också ihåg att Sverige hade återkommande svältkatastrofer fram till 1867 ca - d.v.s. fram till 1870-talet då järnvägsnätet byggdes - och återkommande krig med Danmark/Norge nästan lika länge).

Stängs för nödens barn vår famn, 
när de hjälp begära, 
svek det blir att Kristi namn 
våra läppar ära.

Inga kommentarer: