fredag 16 februari 2018

En ska nog hålla sej för skratt ändå

PSALM MOT DJÄVULEN
av Bo Setterlind

Gud hjälpe oss alla i tiden

stå Djävulens välde emot.
Hans vässade vapen i striden
är list och bedrägsel och hot.
Hans djävulska makt är att fresta,
att locka den svage till svek.
Han säger sig vilja vårt bästa,
men allt är en ondskefull lek.

Gud hjälpe oss motstå den satan
som trår att fördärva vårt liv.
Han rör sig ibland oss på gatan,
hans leende är som en kniv.
Hans lust är att sinnen förvrida
och locka till tysthet och fall.
Gud hjälpe det folk som får lida
för slapphet mot Belial.

Gud hjälpe oss alla att spjärna
mot Djävulens makt i vår nöd.
Sitt ansikte döljer han gärna
och gläds om vi tror han är död.
Men änglarna vet att han lever.
De ger oss sitt skydd om vi vill
i striden för sanningens seger.
Gud hjälpe oss alla därtill!

Inga kommentarer: