söndag 25 februari 2018

FLASH: Rikskollekt till Efs idag!

Påskvänner!

Ryktet har nått mej att det är rikskollekt till Efs idag. Kan någon som är engagerad i Efs mission (uppdrag) be att få säga något i kyrkan idag, tror jag det smäller högre än aldrig så välformulerade kollektcirkulär. Be annars att cirkuläret läses upp (det lutar sej ganska tungt mot S:ta Claras renommé men i a f):

file:///C:/Users/Andreas/Downloads/EFS%20Rikskollekt%2025%20februari%202018_(1).pdf

Under alla förhållanden: Gå i kyrkan idag (som vanligt, förhoppningsvis) och ge en redig rikskollekt!
PS. Det går förstås varje dag att ge en gåva till Efs mission! DS.

Katekesfråga 7: Vad förkunnar Gud genom evangelium?

Inga kommentarer: