tisdag 10 april 2018

Kristus är uppstånden - ja, han är sannerligen uppstånden!

Påskvänner!

Ni kan väl lite engelska så att ni kan lyssna på dr Peter Kreefts något intellektuella men viktiga påskbetraktelse:
Katekesfråga 26: Vilka är syndiga eder?
Katekesfråga 27: Vad är att begå mened?
Katekesfråga 28: När kan en kristen svärja vid Guds namn?
Katekesfråga 29: Vad är det att använda Guds namn till vidskepelse?

Inga kommentarer: