fredag 13 april 2018

Viktigt om väckelsevinden

Påskvänner!

Jag tror att Joakim Lundqvist har en biblisk poäng här. Menar vi allvar med bönen "Herre, sänd en väckelse och börja med mig" (som ju lätt blir en from klyscha) bör vi så klart "bereda väg för Herren" på alla de sätt han anbefaller i sitt ord. (Jfr Elias´ altarbygge). Sedan är det ändå Anden som verkar suveränt och i sin tid. "Utan mig kan ni inget göra."

Fråga 31: Vad vill Gud lära oss med den hotelse han förenat med andra budet?

1 kommentar:

SigridL sa...

Helt korrekt av hr Lundqvist. Helt korrekt. Borde skriva ut det där och anslå här och var.